Aluskate asennettu väärin eli väärinpäin asennettu tai liian tiukka aluskate

Katon tekninen toimivuus on vaakalaudalla, jos aluskate on asennettu väärin. Käytännössä väärin asennettu aluskate tarkoittaa sitä, että se on joko väärin päin tai väärällä kireydellä. Esimerkiksi liian tiukalle tai liian löysälle asennettu aluskate on riski katon pitkäntähtäimen toimivuutta ajatellen. Aluskatteen oikea asennustapa, työn huolellinen suorittaminen ja sopivasta asennuskireydestä huolehtiminen muodostavat hyvän lähtökohdan koko katon rakentamiselle ja uusimiselle. Kattoasioissa ammattilaisen apuun turvautuminen auttaa sinua saamaan kaikin puolin kestävän ja oikein asennetun katon. Aluskatteen tapauksessa osaamisen tärkeys vielä korostuu, sillä sen asennus voi epäonnistua monin eri tavoin ihan pelkän kokemattomuuden vuoksi. Pahin mahdollinen, mutta ei valitettavasti edes harvinaisin vaihtoehto on se, että koko katto on purettava, jotta aluskateongelmat saadaan ratkottua kestävällä ja toimivalla tavalla.

Silloin kun aluskate on asennettu liian kireälle, voi sen keräämä vesi ohjautua kattoruoteisiin. Koska ruoteet ovat puuta, imeytyy vesi niihin helposti. Lopulta kosteus aiheuttaa puurakenteisiin lahovaurioita ja hometta. Ongelman jatkuessa vesi jatkaa matkaansa alaspäin ja näissä tapauksissa ruoteiden naulat on todettu yhdeksi ongelmaksi. Koska aluskate tavallisesti kiinnitetään ruoteisiin nauloilla tai muilla metallisilla kiinnikkeillä niitä on katolla runsaasti ja vesi pääsee niiden kautta tehokkaasti valumaan eteenpäin alempiinkin kattorakenteisiin.

Silloin kun kate on liian tiukalla, aiheuttaa myös materiaalien lämpöeläminen ongelmia. Liian kireä aluskate voi jopa revetä ja venyä kiinnityskohdistaan käyttökelvottomaksi, näin käykin tyypillisesti talvella, kun katteet kylmässä kutistuvat. Jos kate puolestaan on liian löysällä, se roikkuu liian alhaalla ruoteiden välissä ja vesi voi kertyä roikkuviin kohtiin. Jos siinä on poimuja, vesi voi kertyä myös poimuihin. Sopiva kireys on sellainen, ettei aluskate veny, repeä tai roiku kuumimmilla säilläkään liikaa, kun lämpölaajentuminen ja vastaava kutistuminen kylmällä saavat kaikki materiaalit elämään, toiset enemmän kuin toiset.

Jos aluskate on väärin päin, käsillä on pari vaihtoehtoa. Jos katto muilta osin toimii ihanteellisesti ja se on tehty oikein, voi aluskate ehkä selvitä mutta katto ja yläpohja vaativat jatkuvaa tarkkailua. Kun katon tuuletus toimii, höyrysulku ja eristeet ovat oikeaoppiset sekä vesikate on kunnossa, ei katon remontointi ehkä ole ihan akuuttityö, vaikka aluskate onkin nurinpäin. On kuitenkin ammattilaisen näkökulmasta todettava, ettei tämä ratkaisu ole vaikkapa kymmenien vuosien käyttöä ajatellen kestävällä pohjalla. Jossain vaiheessa katto on pakko aluskatteen vuoksi remontoida. Toinen vaihtoehto on se, ettei kaikki muukaan ole ihan täydellisesti tehtyä ja toimivaa, eikä vesi poistu läheskään riittävällä teholla aluskatteelta. Tällöin yläpohjaan alkaa kertyä kosteutta ja se aiheuttaa aina omat ongelmansa. Tällöin katto on pian remontin tarpeessa.

Meillä aluskatteen asennukseen paneudutaan aina äärimmäisellä huolellisuudella, sillä tiedämme kuinka tärkeää sen oikea asennustapa ja kireys ovat katon toimintaa ajatellen. Kattoremontti Pro:n aluskate on aina kerralla oikein asennettu. Avaimet käteen -palvelu ja takuutyö ovat voimassa myös kaikissa aluskatetöissä. Mikäli epäilet että aluskate on asennettu väärin, soita meille. Ratkaistaan ongelma yhdessä parhaalla ja kestävimmällä mahdollisella tavalla. Meillä katon tarkistus tehdään joko tarjouspyyntövaiheessa tai töiden yhteydessä, riippuen tapauksesta. Tarjouspyyntövaiheen tarkistus on käytännöllinen silloin, kun olemme suunnittelemassa jotain suurempaa kattotyötä. Sen avulla saamme suunniteltua tarkemman ja paremmin paikkaansa pitävän tarjouksen. Katon tarkistus aina kun siellä käydään, kuuluu asiaan. Täsmällisemmissä huolloissa ja korjauksissa tutkimme kattosi tilanteen, kun tulemme töihin. Jos korjattavaa löytyy, kerromme siitä sinulle ja jätämme tarjouksemme töiden hoitamisesta. Kun mietit, onko aluskate asennettu väärin tai katto kaipaa jotain huoltoa niin meidät saa kiinni joko soittamalla tai verkkosivujemme yhteydenottolomakkeella. Muista, että meillä teetetystä työstä on haettavissa kotitalousvähennys omassa henkilökohtaisessa veroilmoituksessa. Rahoitus on puolestaan haettavissa verkkosivujemme kautta.

Aluskate asennettu oikein

Aluskatteen työvaiheessa läpivientien asennus ja tiivistäminen on erityisen tarkkaa työtä

Kun kattoa ollaan uusimassa, on aluskatteen asennustyö kriittisen tärkeä työvaihe. Se vaatii oman osaamisensa ja ymmärrystä aluskatteen roolista katon vedenpoistossa. Vaikka aluskatteen oikea asennuskireys on tärkeä kokonaisuuden kannalta, eikä aluskatteen asentamisesta oikein päinkään mitään haittaa ole, niin läpivientien kohdat ovat vielä tärkeämpiä. Tyypillinen osaamattomuudesta johtuva ongelma korostuu varsinkin läpivienneissä. Jokainen läpivienti vaatii tiiviin ylösnoston. Käytännössä katsoen aluskatetta siis nostetaan läpiviennin, kuten savupiipun tai tuuletushormin seinämää pitkin ylöspäin. Aluskatetta tarvitaan riittävästi läpiviennin ympärille, jotta saadaan aikaan kyllin pitkälle yltävät ylösnostot. Ylösnosto estää vettä pääsemästä läpiviennin kylkeä pitkin kattorakenteisiin.

Varsinkin asuinrakennusten ja muiden lämmitettyjen rakennusten katolla on tyypillisesti jonkinlaisia läpivientejä. Niiden määrä ja tarkoitus kuitenkin riippuu rakennuksesta. Savupiiput, tuuletushormit, viemärintuuletusputket, huippuimurien putket, kattoluukut sekä kattovalokuvut ja kattoikkunat vaativat kaikki läpiviennin kattoon. Nimensä mukaisesti läpivienti viedään rakennusvaiheessa katon rakenteiden läpi sisältä ulos. On äärimmäisen tärkeää huolehtia siitä, että läpiviennit ovat vesitiiviitä ja oikein asennettuja. Aluskatteella on siinä tärkeä tehtävä.

Aluskatteen korjaaminen ja paikkaaminen on yleensä hyvin haastavaa. Sitä ei esimerkiksi pysty vaihtamaan alakautta, sillä aluskate täytyy saada kiinnitysmielessä ruoteiden alle. Katto on rakennettu tietyssä järjestyksessä alhaalta ylöspäin ja tämä vaikuttaa aina myös korjausjärjestykseen. Joissain tapauksissa on pieni mahdollisuus korjata aluskatetta ruodeväli kerrallaan mutta esim. sen paikkaaminen pitkäntähtäimen ratkaisuna on mahdotonta. Yleensä läpiviennin ympäristö kuitenkin on mahdollista korjata paremmin, kuin aluskatetta kiinteän kattopinnan alta. Läpivientejä joudutaan yleensäkin tiivistämään ja huoltamaan katon käyttövuosien aikana. Jos aluskatteessa siis läpiviennin yhteydessä havaitaan ongelmia, se on yleensä mahdollista korjata kohtuullisella vaivalla ja kuluilla.

Työ on vaativaa eikä siihen tulisi ryhtyä ilman asianmukaista osaamista. Erityisesti silloin, kun läpivienti on vuotanut ja katossa on sen ympärillä vesivaurioita, vaatii työ aina ammattilaista. Myös aluskatteen kunnostus läpivientien ympäriltä on tarkkaavaisuutta ja osaamista vaativaa työtä. Me huolehdimme siitä, että aluskate ja katto on aina korjattu riittävän laajalta alueelta läpiviennin ympäriltä. Jos aluskate kunnostetaan, on sen yllettävä aina tarpeeksi pitkälle muun aluskatteen reunan yli, jotta sen välistä ei pääse vettä millään ilveellä. Tässä yhteydessä puhutaankin yleisesti katekerrosten limittämisestä. Riittävät ylösnostot puolestaan takaavat sen, ettei aluskate petä läpiviennin ympäristössä. Huolehdimme näistä seikoista jokaisen läpiviennin kohdalla. Lisäksi tutkimme läpivienneissä sen, missä kunnossa piippu, hormi, luukku tai muu katteen läpäisevä rakenne tai tuote on. Vaikkapa piippu voi rapautua ja vuotaa vaikka aluskate sen ympärillä olisi kunnossa eikä katto itsessään vuotaisi. Tällöin mm. piipunhattu on hyvin hyödyllinen pieni lisä. Kattoluukut ja kattoikkunat voivat vuotaa myös niiden aukeavien osien tiivisteistä, joten käymme niidenkin kunnon läpi huoltaessamme ja korjatessamme katon läpivientejä.

Koko katteen purkaminen on yleensä vääjäämätöntä, jos aluskate on asennettu väärin

Jos aluskatteessa on perustavanlaatuisia vikoja, on sen korjaaminen käytännössä mahdotonta avaamatta vesikattoa kokonaan. Paikalliset viat meidän on ehkä mahdollista hoitaa kuntoon pienemmässäkin mittakaavassa, kuten läpiviennin ympäriltä. Jopa parhaalle ammattilaiselle aluskatteen varsinainen paikkaaminen on kuitenkin haastavaa ja yleensä se on pelkkä väliaikaisratkaisu. Mutta tilanne on tukalampi niissä tapauksissa, joissa aluskate on asennettu kokonaan väärin tai mikä pahinta, siinä on useampi kuin yksi virhe. Tällöin suhteellisen uudenkin katon avaaminen voi olla vääjäämätöntä. Jos kate on vaikkapa väärinpäin ja niin kireällä, että se venyy ja repeilee, on tilanne oikeastaan toivoton ilman katon remontointia. Meillä on aina voimassa työtakuu. Kun asennamme aluskatteen, se on kerralla oikein. Muulloinhan me tulemme itse korjaamaan jälkemme, eikä se kattoja työkseen korjaavalle ole kovin kannattava toimintatapa.

Aluskatteen asentaminen väärin päin on erityisesti hengittävien tai diffuusioavoimien, eli vettä toiseen suuntaan läpi päästävien katteiden ongelma. Jos kate on väärä puoli ylöspäin niin alhaalta tuleva kosteus ei pääse aluskatteen läpi, kuten olisi tarkoitus. Tällöin kosteus kuitenkin pääsee aluskatteen läpi alaspäin eli kohti yläpohjaa, koska tässä mielessä aluskate toimii yksisuuntaisesti. Tosin myös kondenssisuojattu kate toimii huonosti kondenssipinta ylöspäin. Tällöin kosteus voi tietysti aiheuttaa kosteusvaurioita, varsinkin silloin kun yläpohjan tuulettuvuus on jostain syystä heikko.

Hengittävän aluskatteen toiminta perustuu siihen, että vesi kondensoituu vain toiselle pinnalle. Sen pinnan siis pitäisi olla ylöspäin kohti katon tuuletusväliä, josta vesi pääsee haihtumaan normaalisti pois itsestään. Rakennuksessahan kosteutta voi tulla sekä ylhäältä että alhaalta, vesikatteelta ja käyttötiloista päin. Mikäli käyttötilan katossa on asianmukainen höyrysulku, vesi ei pääse yläpohjaan. Useimmista vesikatteista tihkuu kosteuttaa läpi silloinkin, kun ne on tehty täysin oikein ja toimivat kuten pitääkin. Toinen asia on ilmankosteuden kondensoituminen katteen pinnoille. Erityisesti pelti- ja tiilikatteet kondensoivat ilmankosteutta, tällöin ilmassa höyryn muodossa ollut vesi tiivistyy katteen pinnalla takaisin vedeksi ja näin voi käydä niin katteen ylä- kuin alapinnallakin. Onkin äärimmäisen tärkeää, että katossa on toimiva aluskate.

Jos aluskate on asennettu alun perin väärinpäin, sitä on mahdotonta kääntää oikeinpäin tai asentaa uudestaan avaamatta koko kattoa ylhäältäpäin. Joissain tapauksissa katto toimii kuitenkin kohtuudella, vaikka aluskatteen jättäminen väärinpäin onkin vuosi vuodelta riskialttiimpaa rakennuksen kannalta. Tilanne tulisi siis hoitaa kuntoon melko pian, vaikka katto jatkuvan kosteuden vallassa olisikaan, jos rakennus halutaan pitää kuivana ja terveenä. Jos aluskate on liian kireällä, sitä on mahdoton saada löysemmälle. Usein itse katekin kärsii liiasta kireydestä niin, että se repeilee, venyy ja hajoaa nopeasti. Sen lisäksi se johtaa veden ruoteisiin ja alkaa lahottamaan katon puurakenteita. Sekin täytyy korjata katon avaamisen kautta kuntoon. Liian löysä aluskate myös vaatii korjausta, sillä siinä on omat ongelmansa.

Kun katto korjataan oikein, vesikate puretaan, sitten irrotetaan ruodelaudoitukset ja väärin asennettu aluskate poistetaan. Sitä ei voi käyttää uudestaan vaan se vaihdetaan kokonaan uuteen aluskatteeseen. Kaikki läpiviennit ja jiirit asennetaan erittäin huolellisesti, meillä työn tekevät osaavimmat ja kokeneimmat asentajat. Tämän jälkeen vesikate asennetaan ja katto viimeistellään. Oikotietä ei ole, joten varmista että saat tällä kertaa osaavan tekijän ja kunnollisen aluskatteen kaikkine yksityiskohtineen. Soita siis Kattoremontti Pro:lle.