Aluskatteen asennus – Uusi aluskate kattoremontin tai katon rakentamisen yhteydessä

Aluskatteen asennus Kattoremontti Pro:n laatutyönä kattoremontin tai katon rakennuksen yhteydessä takaa katon teknisen toimivuuden. Kun vesikate ja aluskate asennetaan lähtökohtaisesti oikein, on katolla hyvät edellytykset kestää käytössä pitkään. Tietysti katon huolto on toinen tekijä, jonka avulla saat ylläpidettyä katon kestävyyttä. Kattoremontti Pro:n osaavissa käsissä kattosi saa laadukkaan, juuri sen ominaisuuksien mukaan valitun sekä tarkasti oikein asennetun aluskatteen.

Aluskatteen asennus on aina oma lukunsa kattoremontissa tai uutta rakennusta tehdessä. Aluskatteen asennus on tehtävä oikealle kireydelle, sillä liian löysä tai liian kireä aluskate ei pysty tekemään työtään kunnolla. Liian tiukka aluskate voi venyä ja revetä, mutta myös johtaa kosteutta puisiin ruoteisiin. Liian löysä aluskate voi varsinkin lämpöelämisen myötä roikkua alhaalla ja pussittaa, jolloin kosteus voi kertyä tiettyihin kohtiin eikä aluskate toimi kunnolla. Yksi suurimmista aluskatteen ongelmista on se, että se asennetaan väärinpäin, eli yläpuoli alaspäin. Tärkeintä on kuitenkin tehdä aluskatteen läpiviennit viimeisen päälle oikein. Myös jiirien eli sisätaitteiden kohdat ovat haastavia asennettavia. Aluskate täytyy kerrostaa jiirin kohdalla joka suunnasta niin, ettei aluskatekerrosten väliin pääse mistään vettä. Jiiri on kovalla rasituksella oleva rakenne katossa ja siihen voi syntyä vuotoa aiheuttavia vaurioita. Toimiva ja oikein tehty aluskate pysäyttää veden kuitenkin heti vesikatteen alla.

Ihan vastaavasti kuin aluskatteen asennus ja läpivientien sekä jiirien asentaminen, myös niiden korjaaminen on osaamista vaativaa työtä. Saat meiltä kaikki aluskatteen ja läpivientien korjaustyöt, kuten tiivistykset, väliaikaispaikkaukset ja kaiken muunkin. Meillä aluskatetöissäkin on voimassa avaimet käteen -palvelu ja työtakuu, joka kattaa kaikki tekemämme työvaiheet. Hoidamme aluskatetyösi täyden palvelun periaatteella katon tarkistuksesta ja töiden suunnittelusta toteutukseen. Huolehdimme aivan kaikesta puolestasi. Hankimme sovitut tarvikkeet. Tuomme kaikki työvälineet suojavarusteista työkoneisiin ja työkaluista vaikka rakennustelineisiin, jos niitä tarvitaan. Meiltä töihin tulee aina riittävästi osaavaa työvoimaa. Toimitamme työmaalle myös erikoisosaajat, kuten kokeneen kattopeltisepän, jos kattosi hänen työstään hyötyy. Lopuksi siivoamme paikat ja hävitämme työssä syntyneet jätteetkin puolestasi.

Isommissa kattotöissä, kuten kattoremontissa teemme katon tarkistuksen usein jo tarjouspyyntövaiheessa. Eli kun soitat meille tai lähetät tarjouspyyntösi verkkosivujemme lomakkeella, pyrimme sopimaan tarkistuskäynnin. Katon ja rakennuksen lähiympäristön näkeminen auttaa meitä suunnittelemaan tarkemmin kattosi remonttia. Voimme huomioida sekä katon kunnon, että rakennuksen ympäristön vaikutukset työn sujuvuuteen ja tehdä tarkasti sinun kattosi tarpeita vastaavan suunnitelman. Näin voimme laskea tarkemmin paikkaansa pitävän tarjouksenkin, sillä pystymme huomioimaan kaikki tekijät jo suunnitteluvaiheessa. Juttelemme kanssasi ja kirjaamme toiveesikin suunnitelmaan.

Katon tarkistus aina, kun katolle kiivetään, on Kattoremontti Pro:n tapa toimia. Kun tilaat meiltä mitä tahansa katon korjaus tai huoltotyötä, tutkimme katon kunnon töihin saapuessamme. Mikäli katolta löytyy jotain muutakin tehtävää, kuin se työ, jota tekemään meidät tilasit, kerromme asiasta sinulle. Jätämme samalla kilpailukykyisen tarjouksen myös muiden töiden hoitamisesta ja sinä päätät, mitä töitä teetät ja milloin.

Meillä teetetty työ oikeuttaa hakemaan kotitalousvähennystä omassa henkilökohtaisessa veroilmoituksessa. Rahoitus voi olla tarpeen, jotta katon aluskate saadaan jälleen kuntoon. Voit hakea yhtä rahoitusta verkkosivujemme kautta, kun sinulle parhaiten sopii. Päätökset tulevat nopeasti ja rahoitus voi antaa mukavasti joustoa talouteen, jopa mahdollistaa tuiki tärkeät katon kunnostustyöt.

Aluskatteen asennus

Aluskatteen merkitys katolle

Aluskatteen merkitys on katon kokonaistoiminnan kannalta erittäin tärkeä. Se auttaa rakennuksen vedenpoistossa, antaa vuotovarmuutta ja suojaa rakenteita kosteudelta. Katto ilman aluskatetta on suuri riski talolle. Jos aluskatteen asennus on tehty oikein, auttaa se haihduttamaan ylhäältä, eli vesikatteelta tulevaa kosteutta. Lisäksi se auttaa haihduttamaan myös alhaalta, eli rakennuksen sisältä höyrynä kohoavaa kosteutta. Kaikki katot tarvitsevat aluskatteen. Tiilikatoilla ja peltikatoilla aluskate on oleellinen myös siksi, että nämä katteet kondensoivat ilmankosteutta. Ilmassa höyrynä oleva vesi siis tiivistyy niiden ylä- ja alapinnoilla takaisin veden muotoon

On tavallista, että näistä katteista tihkuu hieman vettä läpi muutenkin. Näin käy myös silloin, kun katto on täysin ehjä ja oikein tehty, kattoja ei ole edes suunniteltu sataprosenttisen vedenpitäviksi. Saumoista ja rakenneliitoksista voi hyvin tihkua hieman vettä läpi. Samoin silloin, kun katto jollain tapaa vahingoittuu tai vuotaa, aluskatteella on tärkeä tehtävä. Tyypillisesti siis tiili- ja peltikatteet toimivat yhteistyössä aluskatteidensa kanssa. Kaksi katekerrosta, vesikate ja aluskate siis kuuluvat yhteen. Kattoremontti Pro asentaa aluskatteet tiilikatoille ja peltikatoille.

Meidän suosituksemme on aluskatteen asennus myös huopakatoille. Joidenkin mielestä huopakatto ei aluskatetta vaadi, koska se ei niinkään kondensoi ilmankosteutta ja huopakattohan on tyypillisesti hyvin vesitiivis. Mutta se on hyvin vesitiivis vain ehjänä ja oikein tehtynä. Jos vesikatteen alta löytyy pelkkä vanerointi tai umpilaudoitus, pääsee mahdollinen kattovuoto hyvin nopeasti yläpohjaan. Huopakattoihin on täysin mahdollista asentaa vuotovarma aluskate vesikatteen alle. Saat sellaisen parhaalla osaamisella meiltä.

Aluskatteen tehtävä on pitää katolle satava kosteus, lumien sulamisvedet sekä kondenssivedet aisoissa yhdessä vesikatteen kanssa. Näin kosteus ei pääse katon alla oleviin rakenteisiin ja eristeisiin. Kosteuden tehokas poistuminen katolta on äärimmäisen tärkeää, sillä kattorakenteisiin muodostuu lopulta kosteusvaurioita, lahovaurioita ja hometta. Ongelmia on luvassa varsinkin silloin, kun vesi pääsee kyllin pitkään tekemään tuhojaan. On hyvin oleellista, että aluskate on yhtenäinen, eli sen on oltava vesitiivis koko katon laajuudelta. Aluskatetta on siis osattava varata kyllin paljon, sillä asennusvaiheessa se limitetään saumakohdissa ja varsinkin jiireissä huolellisesti. Läpivienneissä riittävät ylösnostot ovat keskeinen onnistumisen tae, ne estävät tehokkaasti kosteutta pääsemästä läpiviennin kautta kattorakenteisiin. Katto ja aluskate suojaavat varsinaisten kattorakenteiden lisäksi myös seinälinjojen rakenteita vedeltä.

Aluskatteen hinta asennuksineen ja materiaaleineen

Aluskatteen hintaan vaikuttaa muutama muuttuja. Tyypillisestihän katon työt perustuvat materiaalikuluille ja kuluvaan työaikaan. Tavallisimmin aluskate asennetaan muun kattoremontin yhteydessä, sitä ei oikeastaan voi asentaa purkamatta vesikatetta ensin pois. Aluskatteen hinta on siis osa kokonaisremontin hintaa ja kuten kaikissa muissakin työvaiheessa, hintaan vaikuttaa sekä materiaalikulut että työhön kuluva aika.

Aluskatteen valinta määrittää sen hintaa, sillä markkinoilla on erilaisia ja eri hintaisia aluskatteita. Ne eivät kaikki ole parhaita ratkaisuja jokaiselle katolle, vaan katteen valinta ratkaistaan aina kattokotaisesti. Ei siis kannata lähteä valitsemaan aluskatetta pelkän edullisimman hinnan perusteella, sillä oikein valittu aluskate on äärimmäisen tärkeä osa katon vedenpitävyyttä. Se ei ole paras kohta tehdä säästöjä. Tietysti edullisinkin vaihtoehto sopii joillekin katolle, mutta ei aina.

Esimerkiksi eri vesikatetyypit voivat hyötyä eri aluskateratkaisuista, myös katon rakenne vaikuttaa aluskatteen valintaan. Me autamme aina valitsemaan juuri sinun katollesi sopivimman ja toimivimman tuotteet. Näissä asioissa voit luottaa asiantuntemukseemme ja pitkään kokemukseemme kattotöissä. Aluskatetta tarvitaan enemmän, kuin katon tarkka neliömäärä on. Aluskatetta tarvitaan mm. läpivientien ylösnostoihin, jiirien ja saumakohtien limitysliitoksiin, joissa aluskatekerrokset asennetaan niin pitkästi päällekkäin, ettei niiden välissä ole vuotoriskiä. Näin myös katon lämpöeläminen on mahdollista ilman että aluskatteen liitoskohdat avautuvat. Lämpöelämiselle ei voi mitään, mutta siihen on helppo varautua, kun tietää mitä tekee.

Lisäksi rakennuksen seinärakenteet suojataan aluskatteen avulla. Tähän tarkoitukseen asennamme alaräystäillä aluskatetta reippaasti seinälinjojen yli. Aluskatteen asentaminen on sellaista työtä, että siinä syntyy vääjäämättä hieman hävikkiä. Aluskatetta on siis osattava varata kylliksi sen oikeaa asennustapaa varten. Aivan kuten sopivimman tuotteen valinnassa, me teemme oikeat menekkilaskelmat, jotta aluskatetta on kylliksi kattoa varten, mutta hävikki kuitenkin jäisi mahdollisimman pieneksi.

Aluskatteen asennukseen kuluva työaika riippuu katosta. Eli katon koko ja sen yksityiskohtien, kuten läpivientien ja jiirien määrä vaikuttaa siihen, kuin nopeasti aluskatteen asennus etenee. Se on siis hyvin kattokohtaista. Myös katon jyrkkyys vaikuttaa aina hieman työskentelynopeuteen. Mitä jyrkempi katto sen hitaampaa siellä työskentely yleensä on, koska liikkuminen on haastavampaa. Tarkan hinnan meiltä saa kaikkiin kattotöihin ottamalla yhteyttä. Jos työ on suurempi, tutkimme todennäköisesti rakennuksen laskelmien pohjaksi. Tarjouspyyntö on oikea tapa edetä mm. kattoremontin yhteydessä. Mikäli kaipaat katollesi huoltoa tai jotain täsmällistä korjausta, tutkimme kattosi kunnon tavallisesti silloin, kun savumme töihin. Joitain töitä on mahdollista arvioida helpommin ilman katon kattavaa kuntokartoitustakin.

Oikein valittu ja asennettu aluskate Kattoremontti Pro:lta

Aluskatteita löytyy markkinoilta useita ja kate tulisi valitan aina katon mukaan. Me valitsemme juuri sinun katollesi sopivimman ja toimivimman aluskatteen. Meillä on pitkä kokemus kaikista kattotyypeistä ja olemme asentaneet aluskatteita niin pelti-, kuin huopa- ja tiilikatoillekin. Pitkän ja kattavan kokemuksemme turvin asennamme aluskatteen kerralla oikein, ilman turhaa hävikkiä ja säätämistä ihan mille tahansa katolle.

Osa aluskatteista on suunniteltu vain tiilikatteille, niiden erityisominaisuuksia huomioiden. Myös peltikatoille on omat tuotteensa. Bitumikatteen aluskate on puolestaan erilainen, kuin kumpikaan edellä mainituista, koska katon tekniset ominaisuudet ja usein katon rakennekin on aivan erilainen. Katetyyppi, mutta myös katon rakenne ja malli vaikuttavat sopiviin aluskatteisiin, näissä asioissa onkin paljon huomioitavaa. Oikean tuotteen valinta voi olla hyvin vaikea ilman hyvää ymmärrystä erilaisten kattojen toiminnasta ja tarpeista. Tällaisissa asioissa ammattilaisten apuun luottaminen kannattaa, sillä oikean tuotteen ohessa se pitäisi vielä saada asennettuakin oikein kaikkine läpivienteineen, jiireineen ja alaräystäineen.

Aluskatetuotteiden välillä on paljon eroja. Joissain niissä on esimerkiksi liimareuna, joka helpottaa asennusta. Toisaalta ensimmäistä kertaa sellaista asentaessa sen saa herkästi myös liimailtua ihan vääriin paikkoihin, mutta meillä rutiinin tuoma varmuus auttaa asennuksessa. Eri aluskatteet myös asennetaan eri tavoin katon rakenteisiin. Kiinnitystavat voivat vaihdella myös erityyppisten vesikatteiden mukaan, sillä niissä vesikatteiden alla olevat rakenteet voivat vaihdella hyvin paljon umpilaudoituksesta erilaisiin ruoteisiin jne. On olemassa ns. roikkuvana askelkestäviä aluskatteita. Yksi aluskatteen ongelmahan on aina se, että se hajoaa herkästi, jos sen päällä kävellään. Tämä tekeekin asentamisesta aina hieman haastavaa katolla.

Materiaalit aluskatetuotteissa vaihtelevat jonkin verran. Katteen tukikerroksen materiaali voi vaihdella polyesteristä vahvistettuun polyesteriin ja lasikuituun. Yksi keveimmistä vaihtoehdoista on puolestaan muovinen aluskate. Näistä valitaan aina sopivin kullekin katolle. Yksi valintaperuste on myös katon käyttöikä. Tiilikatolle on valittava tuote, joka kestää käytössä jopa 50-100 vuotta eli sen, mitä vesikate oikein huollettuna kestää. Huopakatteiden käyttöiät ovat korkeintaan 50 vuotta, joten sen alla olevan aluskatteen ei tarvitse kestää kuin kymmeniä vuosia käyttöä.

Aluskatteen asennus vaatii tarkkaa taituruutta varsinkin läpivientien suhteen, sillä läpiviennit ovat aina tärkeitä katon vesitiiveyden kannalta ajateltuna. Asennamme läpivienteihin aluskatteen kunnollisen ylösnoston lisäksi asianmukaiset tiivistekappaleet. Savupiipuissa ja muissakin läpivienneissä voi lisäksi olla hyötyä piipunjuuripellityksistä ja pystypellityksistä, jotka suojaavat läpivientiä, eli sen aluskatetta ja tiivistettä mm. jäältä ja lumelta. On helppo pilata muuten oikein asennettu aluskate jättämällä läpivientien ylösnostot tekemättä ja läpiviennit muutenkin viimeistelemättä. Aluskate ja koko katto ovat kokonaisuus, jossa jokainen osa vaikuttaa muihin osiin ja niiden toimivuuteen. Aluskatteen on oltava lopputulokseltaan täysin vesitiivis, joten läpivientien tiiveydellä on suuri merkitys.

Hengittävä ja kondenssisuojattu aluskate

Suurpiirteisesti jaoteltuna aluskatteet kuuluvat kahteen eri ryhmään, kondenssisuojattuihin ja hengittäviin aluskatteisiin. Ensimmäinen, eli kondenssisuojattu aluskate tunnetaan myös diffuusiotiiviinä aluskatteena. Se toimii pitämällä sulamis- ja sade vedet poissa rakenteista. Mutta se toimii myös estämällä vesikatteen pinnoille kondensoituneen veden pääsyn rakenteisiin ja eristeisiin katossa. Tällainen kondenssisuojattu aluskate toimii niin, että aluskatteen päällipuolessa on tiivis kalvopinta, jonka läpi kosteus ei pääse. Sen pinnalle ylhäältäpäin kertynyt kosteus valuu aluskatteen pintaa pitkin alasäin ja valuu pois katolta räystään alareunasta. Eli esim. vesikatteelle kondensoitunut tai sen läpi tihkunut vesi tippuu aluskatteen päälle, josta se valuu ja pienemmissä määrissä osin myös haihtuu pois itsestään.

Tällaisen katteen alapinta on nukkainen ja siihen kertyy puolestaan rakennuksen sisäpuolelta höyrynä kohoava kosteus. Se haihtuu itsestään katon tuuletuksen ansioista. Aluskatteen kanssa on siis oltava tarkkana, että katon yläpohjan tuuletus toimii riittävän tehokkaasti ja katteiden välillä on tilaa, jotta vesi pääsee poistumaan sieltä imeytymättä mihinkään rakenteeseen tai materiaaliin aiheuttaen kosteusvaurioita. Jos yläpohjan tuuletus ei ole riittävä, kosteutta kertyy aluskatteen nukkapintaan enemmän, kuin kate pystyy haihduttamaan. Tällöin kosteudesta muodostuu pisaroita, jotka kyllin isoiksi kasvettuaan satavat alas mm. eristeisiin.

Toinen vaihtoehto, eli hengittävä tai diffuusioavoin aluskate toimii puolestaan niin, että se estää yläpuolelta tulevan kosteuden pääsyn alaspäin yläpohjaan. Aivan kuten kondenssisuojattu aluskatekin tekee. Tämä vaihtoehto kuitenkin päästää alhaalta höyrystyvän veden läpi ylöspäin, jolloin kaikki kosteus valuu pois tai haihtuu aluskatteen yläpinnalta katteiden välisessä tilassa. Kosteus pääsee vain yhteen suuntaan hengittävässä aluskatteessa, se pitää katon yläpohjan eristeineen sangen tehokkaasti kuivana ja terveenä. Erityisesti niissä tapauksissa, kun katon tehokas tuulettuvuus on jostain syystä vaikeaa järjestää, tämä aluskatevaihtoehto on mainio keino suojata rakenteita kosteudelta.

Jos kattorakenne tai jokin muu syy vaikuttaa katon tuuletusta heikentävästi, suosittelemme hengittävän aluskatteen asennusta. Muissa tapauksissa tuuletus auttaa tehokkaasti katon kosteudenpoistossa. Aluskatetuotteen valintaa olisikin syytä aina ajatella kattokohtaisesti ja miettiä paras ratkaisu niin vesikatteen, katon mallin kuin sen tuulettuvuudenkin kannalta tarkasteltuna. Kaikkein tärkeintä on kattoa rakentaessa tai remontoidessa luoda toimiva kokonaisuus, jotta katto ja rakennus pysyvät käyttökelpoisina ja tarkoitustaan vastaavina kyllin pitkän ajan.

Väärin asennettu aluskate: aluskate väärinpäin, liian kireälle tai löysälle

Aluskatteen asentaminen ei ole ihan niin yksinkertaista ja nopeaa, kuin se näyttää vaikkapa jonkun ammattilaisen tekemässä YouTube -videossa olevan. Monta asiaa voi mennä vikaan, ellei tiedä mitä on tekemässä tai ei ole minkäänlaista aiempaa kokemusta aluskatteen asentamisesta. Katon ja koko rakennuksen kannalta tarkasteltuna on kuitenkin äärimmäisen tärkeää, että aluskate on asennettu oikein ja että se suojaa kattoa kuten kuuluukin. Suurimat aluskatteen asennukseen liittyvät ongelmat ja yleisimmät viat liittyvät läpivientien tekemiseen, aluskatteen kireyteen mutta myös siihen, miten päin kate asennetaan. On monta asiaa, joissa täytyy olla huolellinen ja ymmärtää mitä on tekemässä ja miksi.

Aluskatteesta voi olla tietyssä mielessä jopa haittaa, jos sen asennus on mennyt täysin pieleen eikä viasta ole mitään tietoa. Tällöin katto voi jäädä pitkäksi aikaa oman onnensa nojaan, vaikka väärin asennettu aluskate voi johtaa kosteutta vääriin paikkoihin ja rakennuksen yläpohja voi sen vuoksi kärsiä kosteusvauriosta. Tällöin suurin ongelma voi olla se, ettei rakennuksen omistaja tiedä katossa olevan mitään vikaa ja juuri rakennettu tai remontoitu katto tuntuu huolettomalta.

Jos ongelma huomataan tekovaiheessa, voi aluskatetta mennä hukkaan mutta parempi niin, kuin joutua avaamaan juuri remontoitu katto uudestaan aluskatteen vikojen vuoksi. Näin kuitenkin joskus käy, päälle ehditään asentaa vesikate ja korjaaminen tulee kalliiksi. Vika huomataan yleensä vasta hetken kuluttua, kun katto ei toimi kuten kuuluisi. Yläpohjassa havaitaan kosteutta tai aluskatteen ongelmat havaitaan seuraavassa kattotarkistuksessa. Aluskatteen tapauksessa helppoja ratkaisuja on valitettavan vähän. Jos aluskate on muuten täysin oikein tehty, mutta se on nurinpäin, voi hyvin tuulettuva katto selvitä tilanteesta hetken ilman suurempia vaurioita. Uuteen kattoremonttiin ei välttämättä ole pakko ryhtyä välittömästi, vaikka on todettava, ettei tämä ratkaisu ole pitkällä tähtäimellä kestävä. Se täytyy ratkaista kuitenkin jossain vaiheessa, sillä katon ikääntyminen ja kuluminen nostaa riskejä vuosi vuodelta. Jos katon tuuletus ei toimi niin aluskate on ehkä pakko korjata hyvin nopealla aikataululla siitä, kun vika huomataan.

Väärä asennuskireys on suurin ongelma silloin, kun aluskate repeää ja venyy pilalle mm. lämpöelämisen vuoksi. Liian kireä aluskate on ongelma myös siinä, että se voi johtaa kosteuden puisiin ruoteisiin ja muihin rakenteisiin, joissa olevat naulat voivat vielä tehostaa veden imeytymistä vääriin paikkoihin. Liian löysäkin kate voi estää kosteuden oikeaa poistumista ja johtaa vettä vääriin paikkoihin. Asennusvaiheessa aluskate on voinut myös vahingoittua, jos joku on vahingossa astunut aluskatteen päälle tai siihen on tullut reikiä työvälineistä tai nauloista. Myös läpivientien ja jiirien tekovaiheessa voi tulla erilaisia ongelmia.

On turvallisinta luottaa kattotyöt alun perinkin ammattilaisen käsiin, mutta jos vahinko on jo tapahtunut, autamme parhaamme mukaan. Pahimmassa tapauksessa vesikatto on pakko purkaa, mutta sekin voi auttaa pitämään rakennuksen jatkossakin käyttökunnossa ja näin kannattaa. Joitain ongelmia on mahdollista ratkoa pienemmässäkin mittakaavassa. Varsinkin silloin, kun aluskatteen ongelma on vaikkapa vain läpiviennin ympärillä, saamme sen usein korjattua kuntoon käymättä läpi ihan koko kattoa.

Onko aluskatteen paikkaaminen ja korjaaminen kestävällä lopputuloksella mahdollista?

Silloin kun katto on muuten hyvässä kunnossa, jopa uusi, voivat aluskatteen ongelmat ja asennusvirheet tuntua erittäin harmillisilta. Voikin olla houkuttelevaa etsiskellä keinoja ongelman ratkaisemiseksi ilman kattoremonttia. Jos koko aluskate on mennyt perustavanlaatuisesti vikaan, esimerkiksi hengittävä aluskate on asennettu vahingossa yläpinta alaspäin eikä katon tuulettuvuuskaan ole parhaasta päästä, on katossa suuri kosteusvaurioiden riski. Se tulisikin korjata perin pohjin avaamalla vesikate ja uusimalla aluskate, vaikka katto olisi ihan uusikin. Samoin silloin, kun aluskate on kauttaaltaan niin kireä, että se repeää ja johtaa vettä ruoteisiin. Sitä on mahdoton saada löysättyä esimerkiksi alakautta eikä tällainen kate kestä käytössä kuin hetken. Kun tilanne havaitaan, on parempi ryhtyä vain suunnittelemaan katon kuntoon laittamista eikä jäädä odottelemaan katon kosteusvaurioiden syntymistä, silloin lasku olisi vielä suurempi.

Jossain määrin pienempiä ongelmia aluskatteella kuitenkin voidaan korjata. Kun aluskatteessa on vuotava reikä, se voidaan paikata ainakin väliaikaisesti. Usein paikkaus on pakkokin tehdä, ettei vesi pääse sisään kattoremonttia odotellessa. Mutta aluskatteen paikkaus kestävästi ja varmasti on äärimmäisen vaikeaa. Paikkaa on vahdittava, ettei se anna periksi. Suurimpia ongelmia ovat korjaukset, joita yritetään tehdä alakautta. Ne ovat lähinnä pelkkiä hätäratkaisuja, sillä aluskatetta ei saa oikein millään keinolla alhaalta käsin kiinnitettyä ja asennettua niin että ratkaisu kestäisi yhtään pidempään kuin on aivan pakko.

Paremmat mahdollisuudet kestävään korjaukseen ovat siinä tapauksessa, että ne tehdään ylhäältä käsin. Eli vesikatetta avataan ja korjaus suoritetaan sieltä. Aluskatetta voi uusia esimerkiksi ruodeväleittäin, jos kyseessä on jokin paikallinen vaurio tai ongelma. Ensin kattotiilet tai pellit nostetaan pois paikoiltaan korjattavasta kohdasta. Osa aluskatteesta poistetaan ja sen tilalle asennetaan uusi niin, että aluskatteiden saumat limittyvät riittävästi vuotojen ehkäisemiseksi. Tämä on oleellista aina aluskatteen asennuksessa, reunat on asetettava riittävän pitkälle edellisen yli. Lopuksi vesikate asennetaan takaisin.

Me huolehdimme aluskatteen asennuksessa ja korjauksessa aina siitä, että katon toiminnan ja vedenpitävyyden kannalta kriittisen tärkeät limitysliitokset onnistuvat. Ne takaavat aluskatteen vedenpitävyyden. Korjaustyöt teemme aina tarvittavassa laajuudessa, niin katon avaamisen ja aluskatteen asennuksen suhteen, kuin yläpohjan kokemien vahinkojenkin suhteen. Yläpohjassa tutkimme vahingot. Jos eristeet tai puurakenteet ovat kärsineet kosteudesta, huolehdimme niidenkin kuntoon laittamisesta, samalla kun kattoa muuten kunnostetaan. Esimerkiksi kondenssivesi voi pilata eristeitä eikä märkiä, jopa mikrobivaurioisia eristeitä kattoon voi jättää. Tutkimme myös yläpohjan tuuletuksen tilanteen. Jos siinä on ongelmia, voimme yleensä parannella sitäkin eri tavoin kosteuden haihtumisen tehostamiseksi. Myös mahdollisesti pilaantuneet puurakenteet uusimme eikä kattoon jää muhimaan vikoja käyntimme jälkeen.

Niin huopakatto kuin peltikatto ja tiilikattokin tarvitsevat omat aluskateratkaisunsa

Eri katteilla vaaditaan erilaisia aluskateratkaisuja, aluskate on myös kaikilla katoilla tarpeellinen, osin hieman eri syistä. Pelti- ja tiilikatteet kondensoivat pinnoilleen kosteutta ilmasta. Lisäksi niistä voi tihkua kosteutta läpi silloinkin, kun ne ovat ihan ehjiä ja oikein tehtyjä. Aluskate toimii näillä katetyypeillä varmistimena, se auttaa veden poistamisessa ja kosteuden eristämisessä. Tiilikatto pitää hyvin alaspäin valuvaa vettä. Suurin osa katteelle päätyvästä vedestä valuukin tasaisesti katteen pintaa pitkin alaspäin ja poistuu sadevesijärjestelmän avustamana rakennuksen pinnoilta. Kattotiilet on ladottu limittäin alhaalta ylöspäin, niiden väleistä voi kuitenkin päästä niin likaa kuin vettäkin läpi. Näin voi käydä varsinkin tuulen painaessa tai jonkinlaisen roskan tai lumen estäessä kosteuden normaalin valumisen katteen pintaa pitkin. Tiilikaton aluskate täytyy asentaa tietynsuuntaisesti, huolehdimme aina katteiden oikeista asennuksista katon piirteet huomioiden.

Peltikatto on äärimmäisen harvoin sataprosenttisen vedenpitävä. Vain konesaumakatto on vedenpitävä kokonaisuus, mutta sekin kondensoi ilmankosteutta ja vaatii aluskatteensa. Kaikki muut peltikatot vaativat aluskatteen sekä kondensiotaipumuksen vuoksi mutta myös siksi, että katteen rakenteista voi päästä tihkumaan kosteutta sen alapuolisiin rakenteisiin. Kun aluskate on odottamassa alla, ei mitään ongelmaa pääse muodostumaan. Käytännössä siis kaikki peltikatteet vaativat aluskatteen toimiakseen kunnolla. Peltikatolla aluskaterakenne muodostuu aluskatteesta, ruodelaudoituksesta ja tuuletusrimoista. Petikaton aluskatteen asennuksessa on oltava tarkkana siinä, että asennussuunta on oikea. Näin aluskatteen vedenpitävyys on taattu äärimmäisemmissäkin olosuhteissa.

Aluskate asennetaan pystylaudoituksen ja ruodelaudoituksen väliin. Aluskatepalat limitetään eli asennetaan osittain päällekkäin, jotta niiden väliin ei pääse kosteutta. Kaikkiin metallisiin vesikatteisiin kuuluu aluskate ja täysin tuulettuva tila vesikatteen alla. Tämä tarkoittaa sitä, että katteiden välissä on riittävä väli, jossa virtaa esteettömästi ilmaa räystäillä sijaitsevien tuuletusaukkojen kautta katon harjalle, jossa on myös oltava riittävä ilmanvaihto.

Huopakate ei kondensoi ja yleensäkin se muodostaa hyvin vesitiiviin pinnan katolle. Varsinkin mm. hitsattavat bitumikermit ja useampikerroksinen bitumikate ovat äärimmäisen vedenpitäviä katteita. Huopakatteissa aluskate antaa suojaa varsinkin silloin, kun kate alkaa kulumaan. Huopakatteisiin tulee sangen herkästi erilaisia vaurioita, jotka voivat vuotaa huomaamattakin. Esimerkiksi katteen saumaukset aukeavat, katteeseen tulee höyrypusseja tai kate repeää. Kaikki nämä voivat johtaa kattovuotoon, ellei niitä laiteta ajoissa kuntoon. Aluskate varmistaa, ettei katto kärsi kosteusvaurioista, vaikka vesikatteeseen vikoja alkaisikin tulla. Erilaisilla huopakatteillakin on hieman omia luonteenpiirteitään, kaikki huovat pitävät hyvin katteen pintaa alapäin valuvaa vettä, mutta kosteutta voi päästä tihkumaan katteen alle. Varsinkin katon kuluessa ja vaurioituessa kosteuden päätyminen katon alle on yhä todennäköisempää ja näin aluskate on erittäin hyödyllinen apu rakennuksen kunnossapitoa ajatellen. Huovan tyypistä riippuu, millaiset katon alapuoliset rakenteet ovat ja millainen kattomalli on kyseessä. Se vaikuttaa myös aluskatetuotteen valintaan. Autamme aina valitsemaan huopakattoosi parhaiten sopivan aluskatteen ja asennamme sen pikkutarkasti oikein.

Voiko aluskatteen asentaa tai vaihtaa myöhemmin alakautta ja katetta purkamatta?

Ei oikeastaan. Ihan puhtaasti teknisistä syistä tämä ei ole mahdollista. Suurin ongelma tässä olisi se, ettei aluskatetta saa millään kiinnitettyä alakautta ruoteiden alle, kuten se kuluisi tehdä. On ihan syynsä sille, miksi katto rakennetaan tietyssä järjestyksessä alhaalta ylöspäin edeten. Teoriassahan itse aluskatteen kyllä saisi rimojen avulla kiinnitettyä kattotuoleihin myös alhaalta käsin. Tällöin aluskate todennäköisimmin on jostain syystä puuttunut katosta kokonaan. Tässäkin ratkaisussa on se ongelma, ettei aluskatetta saa vietyä seinärakenteiden suojaksi, käytännössä siis rakennuksen ulkopuolelle asti. Näissä asioissa huomaa helposti aluskatteen merkityksen, se suojaa rakennusta ja rakenteita monin eri tavoin ja eri kohdista.

Jos aluskatetta ryhdytään rimojen avulla kattotuoleihin kiinnittämään, seuraava ongelma on katon tuuletus. Tällöin ilmanpoisto täytyy toteuttaa rimojen välistä ja samalla saada aikaan ilmanpoisto myös katon harjalle. Näin ilma pääsee kulkemaan lappeen pituudelta ja tämä varmistaa kosteuden poistumisen tehokkaimmin. Ratkaisu ei ole yksinkertainen tai helposti toteutettavissa. Se ei todennäköisesti myöskään kestä loputtomiin ja vaatii säännöllistä tarkistamista. Jos rimoitus pettää tai tuuletus ei toimi, kuten on aiottu, se on riski koko rakennukselle. Se ei kuitenkaan ole täysin mahdoton idea. Tilanne täytyy kartoittaa rakennuskohtaisesti ja miettiä sen mukaan, mitä on mahdollista tehdä ja miten.

Aluskatetta on mahdollista vaihtaa ruodeväleittäin, mutta tämäkin toimii ylhäältä alaspäin. Eli tätä ei pysty toteuttamaan yläpohjasta. Se vaatii katon avaamista ainakin yhden ruoteen väliltä, jolloin aluskate on mahdollista kestävällä tavalla vaihtaa rakennusjärjestyksen mukaisesti.

Koko aluskatetta ei kuitenkaan voi vaihtaa yläpohjan kautta. Se ei onnistu minkään mallisessa katossa. Jos aluskate on vaihdettava kokonaan esimerkiksi pahojen asennusvirheiden vuoksi, ainoa toimiva tapa on purkaa vesikate ja vanha aluskate pois ja asentaa uusi aluskate huolellisesti limityssaumat ja läpiviennit sekä jiirit huomioiden. Sitten vesikate asennetaan uusitun aluskatteen päälle. Työläshän tämä ratkaisu on, mutta joissain tapauksissa ei yksinkertaisesti vain ole mitään muuta vaihtoehtoa kestävän ja pitkäikäisen ratkaisun aikaansaamiseksi. Tilanne voi olla harmillinen, mutta käyttörakennus kannattaa kyllä huoltaa kuntoon. Katon vedenpoiston ja vesitiiveyden ongelmat vaikuttavat vääjäämättömästi koko rakennuksen kuntoon ja käyttökelpoisuuteen.