Aluskatteen korjaus ja paikkaus läpiviennin kohdalta on pieni, mutta merkittävä osa katon kuntoa ja toimivuutta

Onko katollasi läpivientejä? Mietitkö, onko katon aluskate asennettu oikein kunkin läpiviennin kohdalla? Vuotaako vettä sisään piipun juuresta? Aluskatteen nopea korjaus ja paikkaus on läpiviennin kohdalta erittäin tärkeää vuodon sattuessa, sillä mikäli läpivienti jostain syystä sattuu päästämään vettä ja kosteutta läpi esimerkiksi tiivisteiden pettäessä, saattaa se aiheuttaa laajamittaisia kosteusvaurioita. Aluskatteen tehtävänä on suojata rakenteita kosteudelta, vedeltä ja roskilta. Mikäli aluskate on viallisesti asennettu tai vahingoittunut, on hyvin mahdollista, että katto altistuu vesi- ja kosteusvaurioille. Aluskatteen osittainen korjaus on mahdollista, mikäli aluskate on muilta osin hyvässä kunnossa ja oikein asennettu. Kattoremontti Pro suorittaa aluskatteen osittaisia korjauksia tilanteen niin salliessa. Aluskatteen korjaus läpiviennin kohdalta on hyvä suorittaa mahdollisimman pian sen jälkeen, kun viallinen aluskate on havaittu. Kattoremontti Prolta saat kaiken tarvittavan avun liittyen aluskatteesi kuntoon ja korjaukseen, myös läpivientien kohdalta!

Se, miten aluskatetta korjataan tai paikataan tarpeen tullessa, riippuu paljon katteen materiaalista ja kunkin kohteen yksilöllisistä vaatimuksista. Aluskatteen vaihto kokonaan pitää aina suorittaa yläkautta. Myös korjaus- ja paikkaustoimenpiteet vaativat pääsääntöisesti yläkaton kautta työskentelyn. Tiilikaton aluskatteen korjaus tai paikkaus on ensiarvoisen tärkeää hoitaa heti, kun aluskatteessa ja sen toiminnassa on havaittu puutteita. Tiilikate saattaa nimittäin päästää vettä sisään esimerkiksi rankan sateen aikana, ja tällöin toimiva aluskate on ainoa toimintavarma kilpi taistelussa kosteusvahinkoja vastaan. Tiilikatolle aluskatetta korjatessa ja paikatessa on tiiliä purettava ja siirrettävä niiltä kohdin, joihin korjaustoimenpiteet kohdistuvat. Peltikaton aluskatteen korjaus tai paikkaus noudattavat samoja linjoja, eli peltikatetta pitää siirtää sivuun, jotta aluskatetta päästään korjaamaan ja paikkaamaan.

Yleisesti ottaen paras ja varmin keino turvata katon vesitiiveys on korvata koko aluskate uudella. Läpivientien kohdalla aluskatetta voidaan kuitenkin helpommin täsmäkorjata, kun tiedetään vaurioiden olevan paikallisia. Kattoremontti Pro korjaa ja paikkaa kattosi kuntoon nopeasti. Kun kutsut Kattoremontti Pron paikalle, me tarkistamme aina koko kattosi tilanteen silmämääräisesti, vaikka kyseessä olisi vain pienikin toimenpide. Meiltä löydät kätevät ja joustavat rahoitusmahdollisuudet, joten äkkinäisiäkään kattovahinkoja ei tarvitse kenenkään säikähtää liikaa. Muistathan myös kotitalousvähennyksen mahdollisuuden silloin, kun teetät työsi alan ammattilaisilla.

Aluskatteen korjaus ja paikkaus läpiviennin kohdalta

Aluskatteen paikkaus ilmanvaihtoputken, tuuletusputken ja liesituulettimen kohdalta tulee suorittaa mahdollisimman huolellisesti, jotta vesi- ja kosteusvaurioita ei pääse syntymään

Aluskatteen paikkaus on tärkeä toimenpide suoritettavaksi mahdollisimman pian vuotavan läpiviennin havaitsemisen jälkeen. Vuotovahinko saattaa syntyä läpiviennin kohdalle herkästikin, mikäli läpivienti on väärin toteutettu ja/tai sen asentamisessa on puutteita. On tärkeää osata tiivistää jo asennusvaiheessa läpiviennit niin, että aluskate ei päästä vettä ohitseen pienimmässäkään määrin. Aluskate on läpivientiä asennettaessa nostettava läpivientiä vasten siten, että se ei päästä vettä rakenteisiin. Tätä toimenpidettä kutsutaan niin sanotuksi aluskatteen ylösnostoksi, ja se on tarpeen suorittaa asianmukaisesti jokaisen läpiviennin kohdalla. Apuna toimenpiteessä voidaan myös käyttää aluskatteen läpivientitiivisteitä, jotka estävät veden ja kosteuden tunkeutumisen aluskatteesta rakenteisiin. Kattoremontti Pro on aluskatetöiden raudanluja ammattilainen, joka hallitsee niin aluskatteen oikeaoppisen asennuksen sekä tarvittavat korjaus- ja paikkaustyöt. Luota siis kattoalan ammattilaiseen, ja pyydä meidät tarkistamaan kattosi läpivienteineen. Tarkistuskäyntimme jälkeen osaamme antaa luotettavan ja tarkan arvion siitä, miten kattoasi ja katon läpivientejä pitäisi mahdollisesti huoltaa tai korjata.

Katolle johtaa parhaimmassa tapauksessa lukuisia mahdollisia läpivientejä, joita ei välttämättä arkisessa elämäntiimellyksessä tule edes ajatelleeksi sen tarkemmin. Tällaisia läpivientejä ovat esimerkiksi ilmanvaihtoputket, tuuletusputket, viemärintuuletusputket ja keittiön liesituuletin. Läpivientien aluskate saattaa kaivata pikaista paikkausta, mikäli se on syystä tai toisesta vaurioitunut ja päästää kosteutta läpi. Ihanteellisinta toki olisi, mikäli aluskate tulisi oikein ja ammattitaitoisesti asetettua jo läpiviennin asentamisen yhteydessä, jolloin korjaustarvetta ei välttämättä tulisi esiintymään. Kaikkea ei kuitenkaan voi aina ennakoida, ja syy aluskatteen vaurioitumiselle läpivientien yhteydessä saattaa johtua myös jostain muusta.  Aluskatteen kokonaiskunto määrittää sen, onko korjaus- ja paikkaustoimenpiteet kannattava investointi katon kunnon kannalta. Mikäli aluskatteen vauriot ovat vain paikallisia ja johtuvat yksinomaan siitä, että elintärkeitä ylösnostoja ei ole suoritettu kunnolla läpivientien osalta, tai jos kyseessä on vain pieneltä alueelta vahingoittunut aluskate, me Kattoremontti Prolta korjaamme ja paikkaamme aluskatteesi tarvittavilta osin.

Ilmanvaihtoputkia käytetään rakennuksissa koneellisen ilmanvaihdon rakentamisessa. Aluskatteen paikkaus ilmanvaihtoputken kohdalta on suoritettava tiivisteet huomioiden, ja vuotavan ilmanvaihtoputken suuta vasten on tiivistettävä ehjä aluskate. Tämä käy parhaiten käyttämällä valmiita aluskatteelle tarkoitettuja läpivientitiivisteitä. Myös tuuletusputken kohdalta tiivistämistoimenpiteet pyritään hoitamaan samalla kaavalla, kuten myös viemärintuuletusputken kohdalta. Keittiön liesituulettimen kohdalta on varmistettava, mistä mahdolliset aluskatteen paikkausta vaativat vuoto-ongelmat johtuvat, eli onko kyseessä suorittamatta jäänyt aluskatteen ylösnosto ja tiivisteiden tai tiivisteiden saumojen pettäminen, vaiko onko vika kenties puutteellisessa poistohormin toiminnassa. Kattoremontti Pro selvittää katto-ongelmien syyt perinpohjaisesti, oli kyseessä sitten ilmanvaihtoputki tai keittiön liesituuletin. Näin pääset jatkossa nauttimaan asianmukaisesti toimivasta, suojaisasta ja turvallisesta katosta.

Aluskatteen oikein asentaminen rakennusvaiheessa on katon toimivuuden kannalta kaiken a ja o. Jos aluskate asennetaan esimerkiksi väärinpäin tai siihen syntyy jo asennusvaiheessa reikiä ja kulumajälkiä, ei katto tule toimimaan kunnolla puhumattakaan siitä, että se kestäisi aikaa. Läpivientien osalta on aluskatteeseen kiinnitettävä erityishuomiota, sillä läpiviennit ovat katon kannalta aina riskirakenteita. Näin ollen läpivientien tiivistäminen pitää hoitaa mahdollisimman huolellisesti ja tarkasti. Aluskate on paljon muutakin kuin vain pelkkä materiaali, sillä se on tavallaan koko katon sydän: systeemi, joka toimii moitteetta silloin, kun se on oikein asennettu kaikkine erikoistiivisteineen ja läpivientikappaleineen. Läpivientejä asennettaessa on huolehdittava aluskatteen ylösnostoista ja niiden vesitiiviydestä. Aluskatteen läpivientikappaleen asentaminen ammattimaisesti on tällöin suureksi avuksi, kun halutaan taata mahdollisimman toimiva lopputulos. Parhaimman ja laadukkaimman lopputuloksen saat luottamalla kattoalan ammattilaiseen, jolla on osaavat ja toimintavarmat otteet hallussaan. Kattoremontti Pro on olemassa juuri sinun kattoasi varten!

Uusimme myös ilmanvaihtokattoläpiviennit ja ilmanvaihtokoneiden pellitykset asiantuntemuksella, kattoalan moniosaajan ottein!

Ilmanvaihtokattoläpiviennit ja ilmanvaihtokoneiden pellitykset ovat tarpeen uusia aika ajoin, jotta kotisi tai vaikkapa vapaa-ajan asuntosi ilmanvaihto toimisi moitteettomasti. On totta, että sisäilman laatu kärsii, kun kosteus ja huono ilmanvaihto heikentävät sitä. Huono ilmanvaihto saattaa vaikuttaa myös rakenteiden kuntoa heikentävästi ja lisätä osaltaan homevaurioiden riskiä. Nykyisin hyvän ilmanvaihdon ja tuuletuksen puolesta puhuvat myös rakennusmääräykset, joiden mukaan yhä suurempi energiatehokkuus ja entistä tiiviimmät rakenteet tulisi olla vallitseva realiteetti jokaisessa uudessa rakennuskohteessa. Rakenteiden tuulettuminen ja terveydelle edullinen sisäilma on onneksi nykyään yhä helpompaa varmistaa, sillä uudet ilmanvaihtokattoläpiviennit hoituvat kätevästi myös Kattoremontti Pron kautta, valmiiksi asennettuna. Uusimme vanhat ilmanvaihtokattoläpivientisi tuossa tuokiossa uusiin, ja voit nauttia raikkaasta, terveellisestä sisäilmasta.

Kattoremontti Pro hoitaa kuntoon myös ilmanvaihtokoneiden pellitykset. Pellitysten tarkoitus on suojata läpivientejä vedeltä ja kosteudelta. Ilmanvaihtokoneiden sadehatut saat asennutettua Kattoremontti Prolta esimerkiksi uusimistöiden yhteydessä. Sadehattu estää nimensä mukaisesti veden pääsyä ilmanvaihtokoneeseen. Myös katon oikeaoppinen tuulettuminen on rakennuksen kunnon ja kosteusvaurioiden ehkäisyn kannalta tärkeää: jos katto ei tuuletu kunnolla, on se ikääntyessään altis kosteusvaurioille. Anna siis Kattoremontti Pron huolehtia siitä, että kattosi rakenteet tulevat kuntoon kaikin puolin! Kattoremontti Pro huolehtii halutessasi myös katon lisäeristyksestä kovavillalla tai puhallusvillalla: erityisesti vanhoihin taloihin tämä on toimiva ja hyvä ratkaisu, sillä asianmukainen lisäeristys yleensä parantaa rakennuksen energiatehokkuutta.

Suurin katon läpivienti on yleensä savupiippu. Jotta savupiippu toimisi toivotulla tavalla, on sen tiivistyksestä huolehdittava tarkasti. Muussa tapauksessa on enemmän kuin mahdollista, että vesi löytää tiensä rakenteisiin piipun juuresta. Savupiipun pellitys takaa sen, että kosteus ja vesi eivät pääse savuhormiin. Savuhormin ympärille asennettu piipun juuripelti tarjoaa erinomaisen suojan kosteutta ja säänvaihteluita vastaan. Näin myös rakennuksen vesikatteesta saadaan tiivis savupiipun läpiviennin osalta. Piipunhattu viimeistelee vesitiiviin savupiipun ilmeen: kestävä piipunhattu estää esimerkiksi lumen, jään ja veden valumisen piippuun. Piipunhatun saat teetettynä Kattoremontti Pron laadukkaalta ja työnsä taitavalta peltisepänpajalta. Savupiipun hatun ja pellityksen saat meiltä korkealaatuisena mittatilaustyönä. Peltisepäntyöt löydät Kattoremontti Pron monipuolisesta palveluvalikoimasta helposti, ja voit aina kysyä meiltä tarvittaessa lisää.

Kattoremontti Pro palvelee sinua ja kattoasi valtakunnallisesti ympäri Suomen. Saat meiltä aina markkinoiden parhaimman hinta-laatusuhteen sekä ystävällisen palvelun. Meille jokainen katto on yksilöllinen, ja asiakkaat huomioiva palvelu sydämen asia. Kattoremontti Pro toteuttaa kattotyöt avaimet käteen- palveluperiaatteella, joka vapauttaa sinut kaikista mahdollisista kattohuolistasi. Voit siis huoletta asettautua nauttimaan valmiista ja toimivasta katosta, kun olemme saaneet työt päätökseen. Jokaisen päättyneen kattoprojektin päätteeksi siivoamme kaikki jälkemme ja toimitamme mahdolliset roskat pois. Työtä pelkäämätön asenteemme onkin kerännyt runsaasti kiitosta. Kokonaisvaltainen kattotöiden hallitseminen ja monipuolinen, vankka ammattitaitomme takaa sinunkin katollesi pidemmän elinkaaren. Työt suoritamme aina takuutyönä. Ota siis yhteyttä jo tänään!