Aluskatteen korjaus savupiipun kohdalta onnistuu Kattoremontti Pron avulla – nopeasti ja ammattimaisesti

Aluskatteen korjaus savupiipun kohdalta saattaa kuulostaa haastavalta tehtävältä, ja sitä se myös onkin, ellei käytössäsi ole ammattilaisen työvälineet, materiaalit ja osaaminen. Kattoremontti Pro hoitaa aluskatteesi kuntoon tuossa tuokiossa myös savupiipun kohdalta, sillä kattoalan vahvoina ammattilaisina hallitsemme kaikki kattoon liittyvät huolto- ja korjaustoimenpiteet erinomaisesti. Toimiva aluskate on katon ja rakenteiden kannalta elintärkeä, sillä aluskatteen tehtävänä on suojella rakenteita ja itse rakennusta vedeltä, kosteudelta ja muilta rakenteisiin kuulumattomilta aineksilta. Aluskatteen rikkoutuessa tai kuluessa on riskinä kosteuden ja veden pääsy rakenteisiin, jolloin rakennuksen kunto väistämättä kärsii muun muassa lahovaurioiden muodossa. Tämä voi aiheuttaa myös ongelmia sisäilmaan, kuten tunkkaista ilmanlaatua ja homekasvustojen esiintymistä.

Kattoremontti Prolta onnistuu tarvittaessa myös aluskatteen osittainen uusiminen savupiipun kohdalta, mikäli aluskate on suurimmaksi osaksi toimiva ja hyväkuntoinen. Täsmäkorjaamme aluskatteesi nopeasti ja osaavin ottein, tilanteen niin salliessa. Savupiippu on yleensä katon suurin läpivienti, ja näin ollen aluskatteen kuntoon pitäisi kiinnittää erityistä huomiota. Savupiipun toimintakyky kärsii, mikäli piipun tiivistykset eivät ole oikein asennettu tai ne ovat jostakin syystä hapertuneet tai vahingoittuneet. Tällaisissa tilanteissa aluskatteen on osoitettava pitonsa, sillä muuten vesi ja kosteus löytävät tiensä rakenteisiin. Myös savupiipun ylösnostojen on oltava kunnossa savupiipun juuressa, ja aluskate oikeaoppisesti nostettu savupiippua vasten jo rakennusvaiheessa. Aluskatteella ylösnostojen suorittaminen savupiipun juuressa on suoritettava turhia viipyilemättä, mikäli se asennusvaiheessa on jostakin syystä jäänyt suorittamatta. Kattoremontti Pro huolehtii aluskatteesi korjauksesta ja asentamisesta, sekä korjaa aluskatteen kuntoon myös savupiippusi kohdalta.

Kutsuessasi Kattoremontti Pron paikalle tarkistamme aina koko kattosi yleiskunnon silmämääräisesti. Näin teemme aina, vaikka kyse olisikin vain pienestä huoltotoimenpiteestä. Täten varmistamme, että kattosi ja asiakkaamme saavat parasta mahdollista palvelua. Äkillistenkään kattohuolien ei kannata antaa liiaksi masentaa, sillä meiltä löydät myös joustavat rahoitusmahdollisuudet, jotka mahdollistavat kohtuulliset osamaksuveloitukset. Ethän unohda myöskään kotitalousvähennyksen mahdollisuutta silloin, kun teetät kattotyösi alan ammattilaisilla. Näin voit säästää mahdollisesti tuntuviakin summia.

Aluskatteen korjaus savupiipun kohdalta

Aluskatteen uusiminen poistetun savupiipun kohdalta vaatii raudanlujaa osaamista ja tarkkaa otetta

Oletko poistanut katolta läpiviennin, ja läpiviennin jättämän aukon kohdalle tarvitaan aluskate? Vai tarvitseeko aluskatetta uusia vanhan pettäessä? Jos katolta on poistettu vaikkapa tarpeettomaksi jäänyt savupiippu, tarvitaan sen jättämään tilaan luonnollisestikin uusi aluskate muiden kattomateriaalien lisäksi. Mikäli poistetun savupiipun kohdalle on asennettu pelkästään vesikate, on aluskatteen asentaminen turhia odottelematta enemmän kuin suositeltavaa. Kun kyseessä on vanhan aluskatteen uusiminen käytöstä poistetun läpikäynnin osalta, on ensin kartoitettava koko aluskatteen tila ja kunto. Aluskatteen uusiminen poistetun savupiipun kohdalta sujuu Kattoremontti Prolta harjaantunein ottein, tuli kyseeseen sitten koko aluskatteen uusiminen koko katon osalta tai vain täsmäkorjauksella suoritettava aluskatteen korjaus. Yleisesti ottaen suositellaan aina koko aluskatteen vaihtamista, mutta mikäli kyseessä on suhteellisen uusi ja vain paikallisia, lieviä vaurioita poistetun savupiipun alueelta kärsinyt aluskate, on se mahdollista uusia vain osittain. Kattoasiantuntijamme osaavat aina kohteen nähtyään ja tarkastettuaan kertoa, mitkä ovat parhaat mahdolliset toimintatavat uusia tai korjata katon mahdolliset puutteet.

Aluskatteen korjaus poistetun savupiipun kohdalta tulee suorittaa aina yläkautta, eli aluskatteen tieltä on siirrettävä ensin pois vesikatto ja ruodelaudoitus. Purkaminen tapahtuu vain siltä vesikatteen alueelta, johon aluskatteen korjaus on tarkoitus tehdä. Aluskate vaihdetaan yleensä kokonaan uuteen tarvittavilta osin, sillä huonoon kuntoon päässyt tai reikiintynyt aluskate ei enää paikkailusta parane. Muussa tapauksessa asennamme uuden aluskatteen poistetun savupiipun kohdalle. Asennamme ruodelaudoituksen ja vesikaton uudelleen paikalleen, ja katon kunnosta sekä asiakkaan toiveista riippuen teemme tarvittavat uusinnat myös esimerkiksi vesikatteen suhteen. Uuden aluskatteen asentaminen vaatiikin tarkkoja otteita ja raudanlujaa osaamista, sillä käytöstä poistetut läpiviennit tulee aina tiivistää ja paikata mahdollisimman huolellisesti. Näin katto, rakenteet ja koko rakennus säästyvät vuotokatastrofien vaaroilta.

Aluskatteen uusiminen ja korjaustoimenpiteet riippuvat aina myös katon ja rakennuksen koosta. Aluskate voidaan uusia vain osittain, mikäli kate on esimerkiksi suhteellisen uusi. Aluskate voidaan korjata tietyiltä osin myös koko katetta vaihtamatta myös silloin, jos vesikatteesta on päässyt tippumaan vettä aluskatteelle, ja vesi on päässyt puolestaan ”pussittumaan” aluskatteeseen. Normaalisti vesikatteelta aluskatteeseen tippunut vesi ohjautuu katolta turvallisia reittejä pitkin pois, mutta mikäli aluskatteeseen on syntynyt venymiä pitkäaikaisen kosteuden vuoksi, jää vesi tällöin katteeseen syntyneiden venymien vangiksi, eli niin sanottuihin vesipusseihin. Kun vesi jää paikoilleen aluskatteen syviin katveisiin, kuluttaa se aluskatetta nopeammin. Näin vesi saattaa päästä läpi aluskatteesta rakenteisiin asti. Katon kuntotarkistuksen kanssa ei siis kannata aikailla: ottamalla yhteyttä Kattoremontti Prohon selvität kattosi kunnon nopeasti.

Kattoremontti Pro tutkii kattosi kunnon perusteellisesti tarkastuskäynnin yhteydessä. Tarkastuksen perusteella osaamme kertoa sinulle, mitä huolto- ja korjaustoimenpiteitä kattosi mahdollisesti tarvitsee, sekä toimitamme tarkan arvion työvaiheista etenemisvaiheineen ja aikatauluineen.  Samalla saat luotettavan, todellisiin kuluihin perustuvan kustannusarvion. Kattoremontti Pron hoitaessa kattotyösi, koituu eduksesi aina markkinoiden paras hinta-laatusuhde.

Kaikki aluskatteiden korjaus ja uusimistyöt Kattoremontti Prolta katteenkestävällä ammattitaidolla

Aluskatteen korjaus, aluskatteen uusiminen ja aluskatteen paikkaus ovat Kattoremontti Prolle pitkän ja vahvan ammattirutiinin kautta helposti sujuvia ja nopeasti järjestyviä toimenkuvia. Aluskate saattaa käyttöiältään tulla tiensä päähän ennen varsinaista vesikatetta, varsinkin, mikäli aluskate on jostain syystä vahingoittunut muun muassa epäammattimaisten kattotöiden seurauksena tai vanhuuttaan. Riippuu paljon aluskatteen kokonaiskunnosta, kannattaako sitä lähteä paikoittain korjaamaan, vai uusitaanko se kerralla kokonaan. Aluskate uusitaan yleensä kokonaan, sillä yksittäisten reikien paikkaus saattaa ajan mittaan koitua paljon kalliimmaksi ja työläämmäksi. Pelkkää aluskatteen paikkausta ei yleensä suositella pysyväksi korjauskeinoksi yksinkertaisesti siitä syystä, että paikkaus on enemmänkin tilapäisratkaisu ennen kestävämmän korjauksen suorittamista. Aluskatetta voidaan kuitenkin paikata silloin, kun kyseessä on pieniä ja paikallisia reikiä, jotka ovat syntyneet esimerkiksi siitä, että aluskate on alun perin väärin asennettu. Aluskatetta voidaan myös eräänlaisena pikakorjaustoimenpiteenä teipata, kun lähihorisontissa siintää katon uusimisen tai remontin aika. Teippaaminen on toimenpide, joka edellyttää katon kokonaiskunnon nopeahkoa korjaamista. Sen avulla ei voida suorittaa kestäviä ja pitkäikäisiä korjauksia.

Revenneen aluskatteen uusiminen ja uusimiseen käytettävä tekniikka materiaaleineen riippuu yleensä siitä, kuinka laajalta alueelta aluskate on repeytynyt, sekä aluskatteen iästä. Jos kyseessä on pieni repeämä suhteellisen uudessa ja hyväkuntoisessa aluskatteessa, voidaan kate uusia vahingoittuneen vuodan tai kaistaleen alueelta. Suuremman repeämän ollessa kyseessä on luonnollisesti koko aluskate vaihdettava uuteen. Aluskatteen reikien korjaus toimii saman periaatteen turvin: pienet reiät pienellä pinta-alalla hoidetaan yleensä uuden katekaistaleen avulla. Kattoremontti Pro tutkii aina tapauskohtaisesti kunkin katon ja olosuhteiden mahdollistamat korjauskeinot. Voit olla varma siitä, että Kattoremontti Pro korjaa aluskatteesi kuntoon varmasti ja vesitiiviisti.

Aluskatteen korjaustarpeen kiireellisyys ja käytettävät työtekniikat saattavat vaihdella myös rakennuksen vesikatteen mukaan. Esimerkiksi tiilikate ja peltikate vaativat ehdottoman toimintavarman aluskatteen alleen, sillä kumpaakaan katetta ei ole suunniteltu täysin vedenpitäväksi. Tiilikate vaatii alleen aluskatteen, joka on asennettu tiilikatteen alle tietynsuuntaisesti. Tiilikatto ei pidä sataprosenttisesti vettä asennustapansa vuoksi, ja aluskatteen asennuksessa tai korjauksessa on otettava huomioon katteen asentaminen tarpeeksi notkolleen. Tässä tapauksessa vesi valuu tiilikatteiselta aluskatteelta luonnollisella tavalla pois, eikä kulkeudu esimerkiksi tuuletusrimoihin. Tiilikaton aluskatteen korjaus tai uusiminen on Kattoremontti Prolle tuttu toimenpide, jonka suoritamme aina kunkin kohteen yksilöllisyyttä kunnioittaen. Koska aluskatteen korjaus ja uusiminen suoritetaan aina yläkautta, on tiiliä siirrettävä korjaustöiden tieltä. Aluskatteen uusimistöiden alta pois purettava tiilikate on mahdollista usein asentaa takaisin, kun aluskate on kunnostettu. Kattoremontti Pro noudattaa erityistä varovaisuutta tiilien purkamisessa ja takaisin asentamisessa. Tiilien pitää kuitenkin olla ehjiä, sillä rikkinäisiä tiiliä ei kannata asentaa enää takaisin. Jos varastossa sattuu olemaan ehjiä tiiliä varalla asennettavaksi kattoon vaurioituneiden tiilien tilalle, asennamme tiilet asiakkaan toivomuksesta. Jos kyseessä on vanha tiilikatto, on hyvä miettiä ja punnita eri vaihtoehtoja uuden ja vanhan tiilikatteen korjaamisen ja asennuksen suhteen. Kattoremontti Pro on aina valmis auttamaan sinua mieltäsi askarruttavissa kysymyksissä.

Peltikaton aluskatteen korjaus tai uusiminen käy Kattoremontti Prolta siinä missä tiilikatteenkin aluskatteen korjaus ja uusiminen. Peltikatteessa aluskate sijoittuu pystylaudoituksen ja ruodelaudoituksen väliin, ja kateliuskat asennetaan osittain päällekkäin. Erityistä huomiota on kiinnitettävä metallikatteiden alapuolisten tilojen tuulettuvuuteen, sillä alueen on päästävä tuulettumaan kokonaan. Riittävän ja tehokkaan ilmanvaihdon merkitystä ei voida siis missään nimessä väheksyä, jotta katosta saadaan kauttaaltaan toimiva niin vesi- ja aluskatetta kuin katon rakenteitakin myöten. Kattoremontti Pro on vastaus kateongelmiisi!