Aumakatto remontti, huolto ja korjaus ammattilaisen tekemänä

Aumakaton remontti, huolto ja korjaus kannattaa tilata ammattilaisen tekemänä – aumakaton asennuksesta puhumattakaan! Kattoremontti Pro tekee remontti-, korjaus- ja huoltotyöt vakaalla ammattitaidolla sekä laadukkaalla lopputuloksella. Hoidamme työt nopeasti, huolellisesti ja kattoasi kunnioittaen.

Aumakaton huolto ja korjaus pidentävät katon käyttöikää. Samalla ne ehkäisevät suuremman kattoremontin tarpeen. Tästä syystä onkin hyvä sijoittaa säännöllisesti aumakaton huolto- ja korjaustöihin. Aumakaton kuntoon on syytä kiinnittää huomiota aina säännöllisin ajoin. Näin vauriot huomataan ajoissa, ja korjaustyöt vievät todennäköisesti vähemmän aikaa, mikä tarkoittaa säästöä kustannuksissa.

Aumakaton remontti, korjaus ja huolto kuuluvat Kattoremontti Pron perustöihin. Palvelemme osaavasti ja ammattitaitoisesti sekä yhteistyössä rakennuksen omistajan kanssa pitäen hänet informoituna työn vaiheista sekä aikataulusta. Mikäli aumakaton huolto- ja korjaustöiden aikana huomaamme katolla muita vaurioita, ilmoitamme niistä luonnollisesti heti. Näin pystytään jälleen ehkäisemään aumakaton suurempi remonttitarve ja hoitamaan havaitut vauriot ajoissa.

Kattoremontti Pro tuntee aumakaton remontin, korjauksen ja huollon kuin omat taskunsa. Meillä on tehokas tiimi ammattilaisia, joille kattotyöt ovat ammattitaidon perusta. Tarjoamme jokaiseen kohteeseen parhaat tekijämme, jotta työt hoituvat entistä mallikkaammin. Laadukas työnjälki on Kattoremontti Prolle sekä sen osaavalle tiimille kunnia-asia.

Tarkistamme katolla liikkuessamme katon kunnon sekä sen vaatimat remontti-, huolto- ja korjaustyöt. Kattotöiden ammattilaisena haluamme tehdä työmme parhaalla mahdollisella tavalla. Teemme työmme lisäksi tarjouksen havaitsemistamme huoltotarpeista ja korjaustöistä. Katon huoltaminen ja korjaus pidentävät katon käyttöikää, joten niistä on tarpeen huolehtia tasaisin väliajoin.

Kotitalousvähennys kuuluu kaikkiin kattotöihin. Se kannattaa ehdottomasti hyödyntää, sillä kotitalousvähennyksen avulla säästää selvää rahaa. Kotitalousvähennyksen määrä riippuu kattotyön suuruudesta sekä tietysti ammattilaisen hinnoittelusta.

Kattotöihin on mahdollista hakea kotitalousvähennyksen lisäksi erillistä rahoitusta. Rahoituksen myötä kattoremontin kulujen maksaminen on helpompaa. Tililtä ei tarvitse välittömästi löytyä isoa summaa, vaan rahoituksella saatavan luoton voi maksaa takaisin osissa. Rahoituksen kuukausierä on tavallisesti kuukausittain sama tasaerä, joten sen kuluihin on helppo varautua. Isompikin aumakaton remontti tuntuu keveämmältä, kun kulut on saanut kerralla hoidettua ja kattokin kuntoon.

Aumakatto

Aumakatto remontti – uusi aumakatto kruunaa kodin

Uusi aumakatto kruunaa kodin – oli kyseessä sitten aumakaton remontti tai kokonaan uusittava aumakatto. Aumakatto on katetyyppi, jossa neliön mallisen talon jokaisella sivulla on oma lappeensa. Aumakattoisessa talossa ei ole ollenkaan päätykolmioita, sillä kyseisen alueen peittävät aumakaton lappeet.

Kattotyypiksi aumakatto valikoituu yleensä ulkonäkösyistä. Varsinaisia rakennusteknisiä syitä aumakaton valintaa puoltamaan ei juuri ole. Useimmiten aumakatto valikoituu yksikerroksiseen tiilitaloon. Tällaisissa kohteissa aumakatto korostaa kauniisti talon mallia ja sen linjakkuutta. Aumakatto voidaan asentaa lähes mistä materiaalista tahansa, mikä tuo ilahduttavia mahdollisuuksia suunnitteluun. Aumakaton säilyttäminen vanhemmissa kohteissa tai uuden aumakaton rakentaminen ei siis ole kattomateriaalista riippuva asia.

Aumakatoissa katepinta-alaa on enemmän kuin muissa kattotyypeissä. Se ei itsessään aiheuta ongelmia, mutta saattaa korottaa hieman ylläpitokustannuksia kun huollettavaa, pestävää ja tarkastettavaa pinta-alaa on enemmän. Aumakaton kohdalla onkin tärkeää tehdä säännöllisiä tarkastuksia, jottei sitä aivan heti tarvitse uusia tai turvautua jopa aumakaton remonttiin.

Aumakaton kuuluisi olla kestävä ja pitkäikäinen suoja talolle. Se myös on sitä, kunhan huolehtii katon puhdistuksesta kerran tai kahdesti vuodessa. Näin vaadittavat korjaus- tai huoltotoimenpiteet havaitaan ajoissa. Perusteellisemman huollon aumakatto tarvitsee käytännössä kymmenen vuoden välein. Tämä kuitenkin edellyttää, että kattoa on puhdistettu ja huollettu säännöllisesti. Muuten ajankohtaiseksi saattaa tulla ikävästi aumakaton uusiminen, joka kustantaa huomattavasti enemmän pieniin huolto- ja korjaustöihin ja niiden yhteissummaan verrattuna. Vuosittaisten puhdistustöiden yhteydessä onkin hyvä tarkistaa myös katon yleiskunto.

Kuten mainittu: aumakaton voi rakentaa lähes mistä tahansa katemateriaalista. Tiili on luja ja kestävä katemateriaali, mutta sen pinnoitusta ei sovi unohtaa. Peltikaton kohtaloksi koituvat vuodenajat eli aurinko, vesi, lumi ja jää, sillä ne kuluttava peltikaton maalipintaa, minkä jälkeen sinkitty pinta syöpyy pois ja pelti alkaa ruostua. Jos syöpyminen on jo pitkällä, tarvitaan aumakatolle perusteellisempi korjausmaalaus. Sääolosuhteet kuluttavat myös huopakaton suojaavaa pintaa. Tällöin bitumi tulee esiin ja tekee ennen pitkää reiän huopakattoon. Tarvitaan korjaus- ja paikkaustoimenpiteitä sekä uusittava pinnoitus. Nämä kaikki ovat käytännössä ainakin osittain estettävissä, mikäli aumakaton huoltamisesta pidetään säännöllisten tarkistusten lisäksi huolta aina tasaisin väliajoin. Katon ylläpito on äärimmäisen tärkeää.

Uusi aumakatto sekä aumakaton uusiminen kannattaa jättää ammattilaiselle – sitä ei voi riittävästi korostaa. Oikein asennettu aumakatto ehkäisee mahdollista aumakaton ennenaikaista remonttia. Luota ammattilaiseen kattotöissä. Kattoremontti Pro tulee paikanpäälle tekemään arvion kohteesta ja tekee tarjouksen sen mukaan.

Aumakatto – huolto ja korjaus pidentävät katon käyttöikää

Aumakaton huolto ja korjaus pidentävät katon käyttöikää vuosilla. Niitä ei siis sovi laiminlyödä, vaan aumakaton huoltoon ja korjaukseen on syytä satsata. Pieniä aumakaton huoltoon liittyviä töitä voi tehdä itse, mutta ammattilaisen apuun tulee luottaa isomman huollon tai korjauksen yhteydessä. Aumakaton kunnon selvittää parhaiten ammattilainen, joka työskentelee erilaisten kattojen ja kattomateriaalien kanssa päivittäin. Kattotyön ammattilaiselta saa kattavan listan puutteista, jotka olisi syytä huoltaa ja korjata mahdollisimman pian. Helpoiten se käy ostaessa palvelun suoraan ammattilaiselta.

Aumakatto tai mikään kattomateriaali ei kestä ikuisesti, mutta säännöllisellä puhdistuksella ja aumakaton huollolla katon elinikää voi pidentää jopa vuosikymmenillä. Aumakatolle kertynyt lika rappeuttaa kattoa ja voi lopulta tuhota koko kattokokonaisuuden.

Ennakoiva kattohuolto on paras keino aumakaton ylläpitoon. Huoltamaton katto on yksi suurimmista talojen ongelmien aiheuttajista. Pahimmillaan huoltamaton aumakatto on myös merkittävä ylimääräisten kustannusten aiheuttaja. Pihalta katsottuna aumakatto voi näyttää hyväkuntoiselta ja puhtaalta. Se ei kuitenkaan kerro kaikkea. Maan tasalta katsoessaan ei aina tule ajatelleeksi, että aumakatolla voikin pesiä melkoisia ongelmia.

Säännöllinen ja ennakoiva aumakaton huolto säästää rahaa. Kutsu ammattilainen tarkastamaan aumakatto vähintään kerran vuodessa, jotta vikoihin voidaan reagoida heti. Näin ne voidaan korjata täsmätöinä: aumakaton huolto, korjaus ja paikkaus. Koko aumakattoa ei siis tarvitse uusia. Lisäksi vältytään korjaamattoman aumakaton aiheuttamilta kosteusongelmilta muissa rakennuksen rakenteissa.

Kattoremontti Pro tarjoaa kohteesta riippumatta vaivattoman tavan minimoida aumakaton riskit ja huoltotyöt – kunhan tarkastuksista on huolehdittu asianmukaisesti. Teemme ammattitaitoista aumakaton seurantaa sekä huollon kaikille kattomateriaaleille. Huoltokäynnin voi tilata kertaluontoisesti tai sopia heti esimerkiksi kevään ja syksyn tarkastuskäynnit. Kattoremontti Pro tarkistaa aumakaton kunnon ja laatii havaintojensa myötä kattavan huolto- ja korjauslistan.

Aumakaton kattovuodon korjaus vaatii ammattilaisen

Aumakaton kattovuodon korjaus vaatii aina ammattilaisen. Katon pikaisella paikkauksella pidennetään katon elinikää. Mikäli katto on muuten kunnossa, tehdään kattovuodon paikkaus täsmäkorjauksena.

Kattovuodot aiheuttavat etenkin keväisin lukuisia vesivahinkoja. Samalla ne tuovat mukanaan helposti homevaurioita, mikäli vuotoja ei havaita ajoissa. Aumakaton kattovuotojen kanssa tulisikin olla tarkkana. Alkuvaiheessa aumakaton kattovuotojen korjaus on huomattavasti helpompaa esimerkiksi yksinkertaisesti paikkaamalla vuotokohta. Suurempi vuoto ja vesivahinko vaativat aina enemmän työtä.

Kattovuoto johtuu usein aluskatteen vuotamisesta. Kaikkia kattomateriaaleja ei ole tarkoitettu täydellisen vedenpitäviksi. Tästä johtuen on olennaista, että aumakaton alla oleva aluskate on kunnossa ja asennettu niin, että se johtaa aumakaton läpi virtaavat vedet pois katolta.

Joidenkin kattomateriaalien osalta pelkkä paikkaus itse kattomateriaaliin riittää, mutta toisinaan pyritään korjaamaan myös katon aluskatetta. Vesivuodon aiheuttamat vauriot liittyvät usein pienemmissä vesivahingoissa pelkkiin yläpohjan vesieristeisiin. Pidempään jatkuneet ja suuremmat kosteusongelmat sen sijaan vaikuttavat myös väli- ja ulkoseiniin. Näihin muodostuu helposti kostuneita alueita sekä mahdollisia homevaurioita. Pidä katostasi huolta ja tilaa sille säännöllinen tarkastus. Vaikka maasta käsin kaikki näyttäisikin olevan kunnossa. Vasta ammattilainen osaa kertoa aumakaton todellisen kunnon.

Jos aumakaton kattovuodot ovat jatkuneet jo pidempään, vuotoalue on laaja tai katto alkaa olla ikääntyneempi laatuaan, myös kattoremontin mahdollisuus on syytä huomioida. Kaikki päätökset tehdään kuitenkin kohteen mukaan. Aumakaton täydellisessä kattoremontissa koko vesi- ja aluskate puretaan ja rakennetaan uusiksi. Näin talolle saadaan toimiva katto taas kymmeniksi vuosiksi.

Aumakaton kattoremontin hinta määräytyy työn ja kattomateriaalin mukaan

Aumakaton kattoremontin hinta määräytyy aina työn ja käytetyn kattomateriaalin mukaan. Kattoalan ammattilainen kertoo työlleen hinnan tapauskohtaisesti. Aumakaton korjaus- ja huoltotöiden yhteydessä on syytä laskea korjauksen kustannukset ja korjaustöillä saavutetut hyödyt tarkkaan. Korjaustyöt pitävät rakennuksen arvoa yllä tai parhaimmillaan nostavat kiinteistön arvoa, joten huolto- ja korjaustyöt on syytä huolehtia säännöllisesti.

Talon aumakaton kunto on voinut päästä todella huonoksi, mikäli huoltotoimenpiteitä on lyönyt laimin. Tällöin lähes koko aumakaton pinta-ala joudutaan pahimmassa tapauksessa uusimaan. Tällaisessa tilanteessa aumakaton korjaus ei enää riitä.

Kattoremontti Pro tekee aumakaton kattoremontin vankalla ammattitaidolla, laadukkaasti ja maineeseensa nojaten. Kattoremontti Prolla teetetty kattoremontti maksaa itsensä takaisin tulevien vuosien aikana. Kunhan jatkossa muistaa huolehtia säännöllisistä tarkastuksista ja pienemmistä huolto- ja korjaustöistä, aumakatto kestää jopa kymmeniä vuosia.

Aumakaton kattoremontin hinta määräytyy paljon katon pinta-alasta. Merkitystä on myös kattomateriaalilla, sillä peltikatto, tiilikatto ja huopakatto maksavat materiaalina luonnollisesti oman hintansa.

Kun tilanne aumakaton rakenteissa on mennyt jo niin pahaksi, että se pitää purkaa, remontoida ja uusia kokonaan, ei kannata tehdä asioita enää itse. Samoin jatkoa ajatellen kannattaa suosia kattoalan ammattilaisen palveluja. Vuositarkastukset, huoltotyöt ja korjaukset tulevat lopulta halvemmaksi kuin kokonaisen aumakaton kattoremontin hinta. Kattoremontti Pro tekee kaikki kattotyöt vuosien kokemuksella.

Kattoturvatuotteet ja lumiesteet aumakatolle asennettuna

Kattoremontti Pro tuo kattoturvatuotteet ja lumiesteet aumakatolle asennettuna ammattitaidolla. Asennamme kaikki aumakaton kattoturvatuotteet. Palveluihimme kuuluvat ammattilaisen asentamat kattosillat ja kulkusillat. Asennamme turvatikkaat ja palotikkaat sekä katon lumiesteet. Sen lisäksi, että katto on tarkastettava tai sitä huollettava ja korjattava tasaisin väliajoin, on katto tehtävä turvalliseksi.

Kattoturvatuotteet on oltava niin asukkaiden kuin työntekijän turvaksi. Talon, rakennuksen tai kiinteistön omistajan tehtävä on pitää huoli siitä, että työntekijällä on esteetön ja turvallinen kulkutie katolle ja katolla huollettaville kohteille. Aumakatolle pääsyä voi tarvita esimerkiksi lumenpudottaja, antenninkorjaaja tai nuohooja. On siis tärkeää, että rakennuksessa on asianmukaiset kattoturvatuotteet asennettuna, kuten tikkaat, joilla katolle pääsee. Katolla tulisi olla myös turvalliset kulkusillat korjattaville kohteille.

Katon tärkeimpiin kattoturvatuotteisiin kuuluvat lumiesteet. Niillä estetään lumen putoamisen vaara ihmisille, irtaimistolle ja rakenteille. Oikein asennettuna lumiesteillä voidaan välttyä henkilövahingoilta sekä mahdollisilta vaurioilta itse rakennukselle. Laadukkaaseen lumiesteeseen panostaminen ehkäisee tapaturmia nyt ja tulevaisuudessa.

Kattoremontti Pro tekee kaikkiin rakennuksiin lumiesteiden asentamiset ja mitoittamiset kaikilla tarvikkeilla valmiiksi käyttökuntoon. Teemme asennukset vuosien ammattitaidolla ja kokemuksella monista erilaisista kattotöistä ja -projekteista. Kokemuksemme ansiosta havainnoimme myös yleisilmettä ja varmistamme, että aumakaton kokonaisuus on kunnossa.

Lumiesteisiin sijoittaminen on suhteessa saatuun hyötyyn varsin edullinen tapa edistää kodin turvallisuutta. Lumiesteet suojelevat katolta muutoin putoavalta lumelta tai jäältä sekä niiden aiheuttamilta vaaratilanteilta. Esteen hankkiminen maksaa itsensä takaisin suoranaisena omaisuuden säilymisenä ja pysymisenä. Lumiesteellä on monia hyötyjä, mutta tärkeintä on sen tuoma lisääntynyt turvallisuus.

Kattoturvatuotteet ja lumiesteet aumakatolle asennettuna huolehtii Kattoremontti Pro. Teemme kaikki työt yksilöllisesti kohteen mukaan. Valikoimastamme löytyy laadukkaita tuotteita, joista löydämme varmasti aumakatollesi parhaan vaihtoehdon. Tunnemme myös lumiesteisiin liittyvät säädökset ja määräykset. Ammattilaisena asennamme lumiesteet paikoilleen vaivattomasti.

Lumiesteiden asennukseen vaikuttavat monet tekijät. Näitä ovat muun muassa aumakaton muoto ja kaltevuus, rakennuksen korkeus ja kattomateriaali, lumen kinostuminen ja esteen kiinnitystapa sekä -tiheys. Kaikki nämä huomioonotettavat ominaisuudet ovat työntekijöillemme selkeitä ohjenuoria työssään. Kattoremontti Pro on kattotöiden ammattilainen.

Lumenpudotus ja jääpuikkojen poistaminen aumakatolta vaivattomasti

Kattoremontti Pron palveluihin kuuluu lumenpudotus ja jääpuikkojen poistaminen aumakatolta vaivattomasti. Talvisin monissa taloissa voi nähdä katon reunalta roikkuvia, kovaksi jäätyneitä lumireunuksia tippumaisillaan. Näitä voi välttää asianmukaisesti asennetuilla lumiesteillä. On kuitenkin huomioitava, ettei lumiesteitä ole tehty kestämään poikkeuksellisen suuria lumimassoja. Lumiesteiden ensisijainen tarkoitus on pitää lumi paikoillaan ja turvata siten ympäristö lumen yhtäkkiseltä putoamiselta. Jos lumimäärä katolla kasvaa kovin isoksi, kannattaa turvautua lumen hallittuun pudottamiseen ammattilaisten taholta.

Aumakatolle kertyvä lumi on selkeä riski kattorakenteille. Painava suojalumi voi aiheuttaa esimerkiksi saumavuotoja. Kosteusvaurioiden välttämiseksi pienestäkin lumenpudotuksesta on suunnattoman iso apu. Lumenpudotuksessa on huomioitava monia asioita, jotta työn saa suoritetuksi turvallisesti. Muun muassa tästä syystä sopii suosia ammattilaista. On päätettävä, mille alueelle lumi on viisainta pudottaa. Lisäksi tarvitaan asianmukaiset varusteet. Samalla on pidettävä huoli siitä, ettei lumenpudotus vahingoita kattoa esimerkiksi raapimalla.

Lumenpudotuksen yhteydessä otetaan huomioon aumakaton kattomateriaali. On erilaista pudottaa lunta peltikatolta, tiilikatolta tai huopakatolta. Kattoremontti Pro hoitaa lumenpudotuksen kattomateriaalista riippumatta sekä tasa- että harjakatolta.