Avoräystäs vai umpiräystäs vertailu

Onko avoräystäs vai umpiräystäs parempi? Jonkinlaiset räystäät löytyvät aika monista erilaisista rakennuksista ja niillä on oma tehtävänsä rakennuksen suojaamisessa. Tasakattoisissa rakennuksissa ei välttämättä ole erillistä räystäslippaa, mutta lähes kaikissa muissa rakennuksissa sellainen on. Se kuuluukin Suomessa vakiintuneeseen tapaan rakentaa katto. Kyseessä on siis katon osa, joka jatkuu yli rakennuksen muodostaen eräänlaisen lipan. Tämä lippa johtaa katolta valuvan veden kauemmaksi seinästä, varjostaen ja suojaten seinärakenteita. Veden lisäksi se ohjaa myös katolta alas tulevat lumet ja jään kauemmaksi rakennuksesta. Sillä on siis oma tärkeä roolinsa osana kattoa. Nyt tehdäänkin vertailu kahden eri räystästyypin hyvistä ja huonoista puolista.

Yleisimmät räystäsvaihtoehdot ovat avoräystäs tai umpiräystäs. Näitä löytyykin erityisesti harjakattoisista omakotitaloista. Avoräystäs on nopeampi ja edullisempi rakennusvaiheessa, koska nimensä mukaisesti se jää avoimeksi. Räystään alapintaa ei siis avoräystäässä kateta tai peitetä millään, esimerkiksi laudoituksella. Sen alla seisoessa voikin nähdä rakenteen, jonka varaan vesikate on rakennettu. Räystään alapinnan kattamatta jättäminen säästää aikaa ja materiaalia. Se voi näyttää kuitenkin viimeistelemättömältä, vaikka se onkin tapana maalata. Koska alapintaa ei ole suojattu, jää sinne hyvin tilaa esimerkiksi linnunpesille. Myös mahdolliset tuuletusaukot jäävät esiin ja niiden peittäminen esimerkiksi verkoilla tai ritilöillä on välttämätöntä. Suojaa tarvitaan, etteivät eläimet, roskat ja jopa lumi pääse aukoista sisään tekemään tuhojaan yläkatteeseen. Toisaalta, katon rakenteiden tarkastaminen on helpompaa, kun laudoituksia ei tarvitse avata vaan aluskatteen tilanteen näkee paljaalla silmällä. Avoräystäs on keveytensä vuoksi yleisempi asuinrakennuksissa.

Umpiräystäs on vastaavasti umpeen laudoitettu versio räystäästä, kuten sen nimestä voikin jo päätellä. Laudoituksen vuoksi sen tekemiseen luonnollisesi menee enemmän aikaa ja rakennusmateriaalia kuin avoräystääseen. Laudoitus tekee räystäästä valmiin ja viimeistellyn näköisen mutta se myös suojaa räystäslipan alapintaa muun muassa eläimiltä. Umpiräystäs suojaa myös yläkatteen tuuletusaukkoja kaikelta ulkoa tulevalta. Joskus umpiräystäisissä taloissa talon päätyjä voidaan koristella erilaisilla koristelaudoilla. Toinen, nykyään yleisempi vaihtoehto on kuitenkin jättää päädyt hyvin pelkistetyiksi ja koristelemattomiksi. Umpiräystäs vaatii yleensä sisäkautta tehtäviä tarkistuksia koska laudoitus peittää näkyvyyden ulkokautta. Tarkistusten mahdollistamiseksi yläpohjaan jätetäänkin usein aukkoja, joiden kautta on mahdollista tarkistaa katteen ja räystäslipan kuntoa sisältäpäin. Yläpohjahan sisältää yleensä jonkinlaisen tilan, jossa mahtuu liikkumaan vähintään ryömimällä. Sitä käytetäänkin kattotarkistuksissa hyödyksi, kun katon sisäisiä rakenteita täytyy tutkia lähemmin. Tuon tilan toinen tehtävä on yläpohjan tuulettaminen ja kosteuden haihduttaminen kattorakenteista.

Molemmissa räystästyypeissä siis on omat hyvät ja huonot puolensa. Onkin lähinnä maku- ja budjettiasia, valitsetko avoräystään vai umpiräystään. Avoräystäs on mahdollista kuitenkin laudoittaa umpiräystääksi myöhemmin esimerkiksi kattoremontin yhteydessä, jos se alkaa tuntua paremmalta ratkaisulta.

Avoräystäs vai umpiräystäs

Räystäiden asennus ja kunnossapito

Räystäiden asennus ja kunnossapito kuuluvat kattotöitä tekevän yrityksen palveluihin. Kattoremontti Pro rakentaa ja korjaa sekä umpiräystäitä että avoräystäitä. Räystäiden asennustyö liittyy kattosaneerauksiin, lisäksi muun muassa umpilaudoituksia voidaan tehdä myös erillisenä työnä. Hyvin oleellinen osa räystästä on sadevesijärjestelmä, sillä räystäskourut ja syöksyputket liittyvät räystäisiin erottamattomasti. Kaikki nämä katon, räystään ja sadevesijärjestelmän osat kuuluvat tarkistusrutiineihimme, joissa kartoitetaan katon kuntoa ja korjaustarvetta.

Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä, jos tarvitset apua rakennuksesi räystäisiin ja sadevesijärjestelmiin liittyvissä asioissa. Mukavana bonuksena voit hakea kauttamme rahoitusta työn teettämiseen, jos sille on tarvetta. Voit aina myös hakea kotitalousvähennyksiä meillä teetetystä työstä. Toimimme täyden palvelun periaatteella. Saat siis kauttamme kaiken mahdollisen kattoihin liittyvän palvelun tarkistuksista ja pienistä korjauksista täyssaneerauksiin. Jos mietit kattoremontin yhteydessä, sopisiko sinun taloosi avoräystäs vai umpiräystäs, voit ottaa yhteyttä jo suunnitteluvaiheessa. Olemme mielellämme apunasi remontin alusta loppuun, suunnittelusta viimeistelyyn!

Tarkista räystäät, rännit ja rakenteet

Kattojen ja sadevesijärjestelmien tarkistaminen säännöllisesti lisää rakennuksen käyttöikää ja -mukavuutta. Ennakoimalla voi myös säästää pitkän pennin rahaa ja ison tukun harmaita hiuksia. Ennakoinnin kannalta tärkein toimenpide onkin tarkistaminen, koska sen avulla pysyt hyvin ajan tasalla siitä, mitä sinun katollasi on meneillään. Jos tarkistukset ja huollot laiminlyödään vuosikausia tai vuosikymmeniä, lopulta sillä ei ole enää mitään merkitystä sillä onko rakennuksessasi avoräystäs vai umpiräystäs.

Tarkistuksia voi tehdä tarpeen mukaan muun muassa myrskyjen tai lumenlähdön jälkeen ja kartoittaa mahdolliset sääolojen aiheuttamat ongelmat. Säännöllinen tarkistusrutiini on kuitenkin paras ratkaisu, silloin tarkistukset eivät unohdu ja jää tekemättä. Tarkista katto siis esimerkiksi kerran vuodessa ja sen lisäksi tarpeen mukaan rajumpien sääilmiöiden ja lumikuormien jälkeen. Säännöllisyyden ohessa perinpohjaisuus on hyvä rutiini tarkistuksissa. Eli tutkitaan kokonaisvaltaisesti useista eri kulmista ja kohdista. Tarkistuksessa käydään läpi muun muassa vesikate, räystäät, sadevesijärjestelmät, yläpohja ja muut rakenteet. Tässä vaiheessa tarkistusluukut yläpohjasta umpiräystään niin kutsuttuun räystäsonteloon ovatkin käteviä. Ainakin osan tarkistuksista kannattaa teettää ammattilaisella, kuten meillä. Ammattilaisesta on apua erityisesti silloin kun olet havainnut jotain ongelmia tai epäilet ettei kaikki ole kunnossa. Myös silloin, kun rakennuksella alkaa olla ikää ja kattohuolloista aikaa, kannattaa tilata meidät tekemään perinpohjaisen kuntokartoituksen kiinteistösi katolle. Samalla reissulla voi tarkistuttaa myös pihapiirin muut katot, jos pihassa on useampia käyttörakennuksia.

Meillä toimitaan niin, että aina kun katolla käymme, silmäilemme samalla ammattilaissilmin muitakin katon osa-alueita. Saat siis samalla kertaa myös tarkistuksen, johon kuuluu tarjous mahdollisten löytyneiden ongelmien korjaamisesta. Ainahan sieltä ei löydy mitään kunnostettavaa. Joskus kuitenkin löytyy vikoja, joiden korjaaminen on kiireellistä. Näissä tapauksissa voimme useimmiten käydä työhön välittömästi, kun olemme keskustelleet kanssasi. Välitöntä reagointia vaativia ongelmia ovat ainakin kattovuodot. Lisäksi akuutteja, nopeita toimenpiteitä vaativia asioita ovat erilaiset kosteusvauriot ja niistä mahdollisesti johtuva home, jos tilanne on päässyt muhimaan rauhassa kyllin pitkään.

Toisinaan katolla ei ole mitään suoranaista vikaa, mutta voit saada kartoituksen turvavarustuksen päivittämisestä. Toinen kiireetön raportin aihe ovat katolta mahdollisesti löytyvät riskirakenteet tai materiaalit, joissa on havaittu ongelmia yleisemmällä tasolla. Esimerkiksi vanha muovipinnoitettu pelti saattaa muuttua ajan myötä korjauskelvottomaksi pinnoitteen lahotessa. Nämä eivät ole aina välitöntä toimintaa vaativia, mutta niistä on hyvä olla selvillä, sillä ne on ennen pitkää korjattava. Tällaisten asioiden huomioiminen kuuluu ammattilaisen tekemän tarkistuksen etuihin. Harvoilla maallikoilla on osaamista ja tietämystä muun muassa rakenteista ja materiaaleista, samalla tavalla kuten kattoja työkseen tekevillä. Tarkistuksemme jälkeen tiedät mitä voi olla edessä ja mihin on hyvä jatkossa kiinnittää erityisesti huomiota. Tiedät myös mitä korjausten tekeminen meillä kustantaisi jos ratkaiset ongelmat mieluummin heti. Asioista, kuten kiireellisistä korjauksista neuvotellaan aina kanssasi ennen töihin ryhtymistä.