Hätäpoistumistikkaat ja tikkaiden asennus

Hätäpoistumistikkaat ja tikkaiden asennus kuuluu ammattilaiselle! Kattoremontti Pro asentaa hätäpoistumistikkaat rakennuksiin ja asuintaloihin vahvalla ammattitaidolla ja sovitussa aikataulussa. Olemme luotettava kumppani, joka tekee työnsä poikkeuksetta laadukkaasti.

Kattoremontti Pro asentaa tikkaat ja huolehtii rakennuksen turvallisuudesta hätätilanteen varalta. Kattoihin erikoistuneen ammattilaisen asentamat hätäpoistumistikkaat takaavat vakavassa tilanteessa turvallisen poistumistien. Kun rakennuksesta on poistuttava jotain muuta kautta kuin alakerran ovesta, tarvitaan varsinkin ylempien kerrosten ikkunoiden yhteyteen hätäpoistumistikkaat turvalliseen poistumiseen.

Hätäpoistumistikkaat ja niiden rakenneosat tulee suunnitella ja rakentaa yhdessä alan ammattilaisen kanssa. Niiden on oltava hätätilanteessa poikkeuksetta käyttökelpoiset. Me asennamme hätäpoistumistikkaat taloihin ja rakennuksiin huolellisesti kaikkia määräyksiä noudattaen.

Kattoremontti Pro on kattotöiden vahva osaaja. Hätäpoistumistikkaat on asennettava, mikäli varatienä käytettävän ikkunan alareuna tai parveke on yli 3,50 metrin korkeudella maanpinnasta. Hätäpoistumistikkaat muistuttavat rakenteeltaan seinätikkaita, mutta niiden tarkoitus on pelastaa ihmishenkiä turvallisesti vakavassa tilanteessa.

Hätäpoistumistikkaita on usein saatavilla monissa eri väreissä, jolloin ne voivat olla myös varsin huomaamaton osa talon seinustaa. Niistä ei kuitenkaan sovi tinkiä, vaan asennuttaa kaikkien määräysten mukaisesti hätäpoistumistikkaat ammattilaisella. Kattoremontti Pro huolehtii asennuksen puolestasi.

Muista hyödyntää kattotöiden kotitalousvähennys. Yksityisasiakkaan teettämä kattoremontti tai muu katon korjaustyö oikeuttaa verovähennykseen. Kattoremonttiin voi hakea myös erillistä rahoitusta. Ehtona kuitenkin on, että on hoitanut raha-asiansa mallikkaasti. Joustavan rahoituksen takaisinmaksu suoritetaan kuukausittain tasaerissä. Näin maksuja on myös helppo ennakoida.

Turvatiikkaat ja palotikkaat asennus

Hätäpoistumistie pelastaa henkiä

  • Tulipalon sattuessa rakennuksesta on päästävä poistumaan tarvittaessa hyvinkin nopeasti. Kaksikerroksisessa talossa on tästä syystä oltava oma, turvallinen poistumisreittinsä ulos. Kiinteät hätäpoistumistikkaat ikkunan tai parvekkeen rinnalla takaavat vakaan reitin pelastautumista ja poistumista varten.
  • Hätäpoistumistikkaat ja tikkaiden asennus kannattaa huoletta jättää kattoremontoinnin ammattilaisille. Näin takaat perheellesi, työyhteisöllesi tai asiakkaillesi turvallisen poistumisen hätätilanteessa.
  • Kattoremontti Pro tarkistaa katon yleisilmeen aina katolla liikkuessaan. Ilmoitamme asiakkaalle havainnoista ja teemme tarvittaessa tarjouksen myös muista kattotöistä. Kaikki kattotyöt hoituvat aina kauttamme.

Hätäpoistumistie on halpa henkivakuutus, johon jokaisen tulisi panostaa. Hätäpoistumistie pelastaa henkiä ja tuo lisäturvallisuutta, joten huolehdi hätäpoistumistien esteettömästä pääsystä. Hätäpoistumistie voi olla esimerkiksi ikkuna tai parveke ja se on tärkeä osa varsinkin asuintalojen turvallisuutta.

Hätätilanteen sattuessa siirry rauhallisesti parvekkeelle tai avaa hätäpoistumistienä toimiva ikkuna. Tilanteesta riippuen ikkuna joko avataan tai hätätilanteessa rikotaan lasi. On kuitenkin tärkeää pyrkiä säilyttämään hätäpoistumistienä toimivassa ikkunassa jonkinlainen kahva, jolloin ikkunan saa auki ilman lasin rikkomista ja poistuminen sen kautta on turvallisempaa.

Jotta hätäpoistumistie pääsee todella pelastamaan henkiä, on syytä muistaa huolehtia, että myös muut turvallisuuteen liittyvät asiat ovat kotona tai työpaikalla kohdallaan:

  • Hanki palovaroitin. Jokaista huoneiston alkavaa 60 m² kohti tulisi olla yksi palovaroitin.
  • Muista säännöllisesti testata palovaroitin ja tarkistaa paristot. Toimimaton palovaroitin ei hyödytä ketään, vaikka hätäpoistumistie olisikin esimerkillinen.
  • Hanki alkusammutus kalustoa, kuten sammutuspeite tai käsisammutin. Ota selvää, miten sammutuskalusto toimii ja opettele niiden käyttö.
  • Pidä sammutuskalusto helposti saatavilla hätätilanteita varten.

Turhia riskejä ei kannata ottaa vaaratilanteessa, vaan tulipalon tai muun hätätilanteen sattuessa tulee poistua rakennuksesta hätätien kautta. Kulkemisen ja poistumisen tulee olla nopeaa, joten kulkureitit hätäpoistumistielle on syytä pitää tarpeeksi lyhyinä ja helppokulkuisina. Hätäpoistumistietä ei kannata tukkia esimerkiksi kookkaalla huonekalulla.

Hätäpoistumistie, reitit ja toimiminen hätätilanteessa on syytä käydä läpi myös lasten kanssa. Hätäpoistumistie pelastaa henkiä.

Poistumisputket hätäuloskäynteihin

Hätäpoistumistien saa muokattua entistäkin turvallisemmaksi, kun asennetaan poistumisputket hätäuloskäynteihin. Poistumisputkilla tarkoitetaan ensisijaisesti vaakasuuntaisia poistumisputkia. Pystysuuntaiset poistumisputket ovat tartuntakahvoja.

Yhdessä hätäpoistumistikkaiden kanssa poistumisputket varmistavat turvallisen poistumisen tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa. Poistumisputkien lisääminen hätäuloskäynteihin auttaa siirtymään palotikkaille sivusuunnassa ikkunasta. Ne voidaan asentaa tarvittaessa myös askelmiksi ikkunan alapuolelle, jolloin poistumisputket antavat tukea hätäuloskäynnin kautta poistuttaessa.

Poistumisputki on tarkoitettu hätäpoistumisuloskäynteihin sivusuuntaiseen liikkumiseen. Poistumisputkilla voidaan esimerkiksi liittää kaksi ikkunaa samaan hätäpoistumistikkaaseen. Hätäuloskäynteihin asennetut poistumisputket antavat turvaa hätätilanteessa.

Poistumisputket ovat tavallisesti ovaaliputkea ja ne asennetaan hätäuloskäynnin rinnalle omilla kiinnikkeillään. Tarvittaessa poistumisputkia voidaan lyhentää tai jatkaa, mikäli vaadittua pituutta ei löydy valmiina. Hankalampiin hätäuloskäynteihin poistumisputkesta voidaan tehdä myös siirtymistä helpottava kahva. Hätätilanteessa tärkeintä on turvallisuus ja turvallinen hätäuloskäynti.

Ammattilaisen asentamiin poistumisputkiin voi luottaa. Kattoremontti Pro arvioi jokaisen asennuskohteen yksilöllisesti ja tarjoaa turvallisen ratkaisun hätäuloskäynnin yhteyteen. Asennamme poistumistikkaat ja -putket monipuolisesti erilaisiin kohteisiin.

Poistumisputket helpottavat erityisesti pelastautumista ikkunan kautta, mutta myös parveke voi olla hätäuloskäynti. Tällöin pelastustoimiin on hieman enemmän aikaa. Parvekkeelta poistuminen on silti ehdottoman tärkeää hätätilanteessa. Poistumisputkia voidaan asentaa myös parvekkeen yhteyteen, mikäli se helpottaa siirtymistä palotikkaille. Tärkeintä on päästä turvallisesti ulos hengenvaarallisesta tilanteesta.

Poistumistikkaat eli palotikkaat turvallisuuden tueksi

Poistumistikkaat eli palotikkaat asennetaan rakennuksiin ainoastaan turvallisuuden tueksi. Ne ovat turvallisuuden kannalta välttämätön hankinta, mikäli asuintalosta tai huoneistosta ole muuta varatietä. Ikkunan kautta korkealta poistuttaessa palotikkaat takaavat turvallisemman pelastautumisen.

Määräysten mukaan poistumistikkaat eli palotikkaat on oltavat, mikäli poistumistien ikkunan alareunaan on maasta yli 3,50 metriä korkeutta. Poistumistikkaat on oltava siinäkin tilanteessa, että ikkunasta laskeudutaan alla olevalle katolle.

Poistumistikkaiden tulee olla kiinteät, seinään asennetut palotikkaat. Poistumistikkaat ulottuvat tavallisesti noin 100-120 cm korkeudelle maasta laskeuduttaessa. Määräysten mukaan poistumistikkaiden leveyden on oltava vähintään 40 cm, kun askelmien väli saa olla enintään 30 cm metallitikkaissa.

Poistumistikkaat eli palotikkaat asennetaan rakennuksen ulkoseinään. Niiden avulla asukkaiden on turvallista laskeutua ikkunasta tai parvekkeelta vaaratilanteessa. Mainittua tilannetta kukaan tuskin kohdalleen haluaa, mutta silti on tärkeää muistaa poistumistikkaiden tuoma turva. Poistumistikkaat asennetaan paikkaan, jonka alla on vaaraton, tasainen pudottautumisalue.

Hyvät poistumistikkaat ovat samanaikaisesti kevyet, tukevat ja kestävät. Palotikkaiden askelmat pitävät huonollakin säällä, kunhan niissä on pienet urat estämässä askeleen lipeämistä. Palotikkaita on eri värisiä, mutta ne voi myös maalata oikeanlaista maalia käyttäen vastaamaan talon seinämaalin väriä.

Älä laiminlyö poistumistikkaiden tärkeyttä! Sijoitus palotikkaisiin on halpa henkivakuutus, jos valitettava hätätilanne ilmenee. Hyvät poistumistikkaat kestävät aikaa ja turvaavat hätäuloskäynnin kautta pelastautumisen.

Hätäpoistumistikkaat omakotitaloon, rivitaloon ja kerrostaloon

Hätäpoistumistikkaat kuuluvat omakotitaloon, rivitaloon ja kerrostaloon. Kiinteistöjen kattoturvalaitteissa on tehtyjen tutkimusten mukaan havaittu kuitenkin puutteita. Pelastuslain mukaan rakennuksen omistajan tai haltijan tehtävä on huolehtia, että esimerkiksi hätäpoistumistikkaat on asianmukaisesti asennettu.

Hätäpoistumistikkaat omakotitaloon

Asennamme omakotitaloon sopivat hätäpoistumistikkaat kiinteästi seinään. Asennustyössä otetaan huomioon seinäpinta sekä seinän materiaali. Työ tehdään aina kohteen ehdoilla.

Omakotitaloon voidaan asentaa kiinteän, stabiilin hätäpoistumistikkaan lisäksi avattavat hätäpoistumistikkaat tai laukaistavat hätäpoistumistikkaat. Molemmat mallit ovat mainioita vaihtoehtoja, kun halutaan huomaamattomat ja julkisivuun sulautuvat hätäpoistumistikkaat. Näiden tikasmallien etuna on myös se, ettei niissä pysty kiipeilemään tikkaiden ollessa lukittuna.

Hätäpoistumistikkaat rivitaloon

Hätäpoistumistikkaat on asennettava omakotitalojen lisäksi rivitaloon. Tikkaat tulee suunnitella ja asentaa siten, että ne ovat hätätilanteessa aina käyttökelpoiset. Hätäpoistumistikkaat asennetaankin hätäpoistumisteiden turvaksi.

Hätäpoistumistikkaat voidaan asentaa rivitaloon heti ikkunan tai parvekkeen alapuolelle tai vaihtoehtoisesti ikkunan viereen. Viimeksi mainitussa tilanteessa ikkunan alle asennetaan poistumisputket sivuttaissiirtymistä varten. Hätäpoistumistie suunnitellaan aina rakennuksen ja käyttötarkoituksen mukaan. Hätäpoistumistikkaat rivitaloon asentaa Kattoremontti Pro.

Hätäpoistumistikkaat kerrostaloon

Hätäpoistumistikkaat on tärkeää asentaa myös kerrostaloon. Vaaratilanteessa on päästävä nopeasti turvaan ja hätäpoistumistikkaat ovat siinä avainasemassa. Ammattitaitoinen asennus oikealla kiinnitystavalla varmistaa, että hätäpoistumistikkaat kestävät.

Kattoremontti Pro huolehtii hätäpoistumistikkaiden asentamisen asennuspinnasta riippumatta: betoni, luonnonkivi, tiili tai metalli – kaikki käy! Ammattitaitoisella asennuksella varmistetaan, että myös kerrostaloon asennetut hätäpoistumistikkaat kestävät vaaditun kuormituksen.

Hätäpoistumistikkaat mitoitetaan asennuskohteissa siten, että ylin askelma on mahdollisimman lähellä poistumistasoa ja alin askelma noin 1800– 3500 mm maanpinnasta. Näin varmistetaan turvallinen laskeutuminen myös hätätilanteen keskellä.