Hormin korjaus ja kunnostus

Missä vaiheessa hormin korjaus on ajankohtaista ja tarpeellista? Minkälaisiin ongelmiin pelkkä hormin kunnostus on riittävä toimenpide? Kysymyksiin ei ole yksiselitteistä vastausta, mutta asiantuntijat osaavat kyllä arvioida hormin kunnostus- ja korjaustarpeet siten, että hormi saadaan kuntoon mutta sille ei toisaalta myöskään tehdä liian suurta remonttia.

Hormin asianmukainen toiminta on tärkeää koko talolle. Hormi ohjaa talon tulipesistä tulevat savukaasut pois rakennuksesta siten, ettei savu aiheuta talon asukkaille harmia. Hormin toimintaviat tai epäkunto voivat vaikuttaa hormin toimintavarmuuteen ja turvallisuuteen. Sen vuoksi hormin pitäminen hyvässä kunnossa on äärimmäisen tärkeää. Käänny puoleemme pikaisesti myös jos huomaat että hormista valuu vettä.

Hormissa ilmenevät ongelmat voivat olla hyvin monenlaisia, ja sen vuoksi myös tapoja korjata vikoja on monia. Hormin korjaukseen sopivin tapa riippuu aina hyvin monesta tekijästä, kuten piipun iästä, materiaalista sekä huolto- ja korjaushistoriasta. Hyvin huollettu hormi on pitkäikäinen, mutta huoltotoimilla ei kuitenkaan voida estää ajan myötä tulevaa kulumista. Säännöllisellä huollolla hormin kunnosta on kuitenkin helpointa pysyä tietoisena, ja siten myös tuleviin korjauksiin ja remontteihin on helpointa varautua.

Me Kattoremontti Prolla hoidamme kaikki kattoon liittyvät huollot, korjaukset ja remontit vankalla kokemuksella ja asiantuntevien työntekijöidemme toimesta. Osaamisalaamme kuuluvat myös hormin korjaus ja kunnostus muiden kattotöiden ohella.

Palvelumme on kokonaisvaltaista ja suhtaudumme jokaiseen kattoon aina kokonaisuutena. Kun käymme talon katolla, liittyi se mihin tahansa meiltä tilattuun kattotyöhön, katsastamme samalla koko katon yleisilmeen. Siten pystymme puuttumaan myös muihin katon mahdollisiin vikoihin ennen kuin ne ehtivät äityä suuremmiksi. Sivujemme kautta on myös mahdollista hakea joustavaa rahoitusta. Muistathan myös, että kaikki tekemämme työt ovat yksityistalouksille kotitalousvähennyskelpoisia!

Hormin korjaus ja kunnostus

Savuhormin voi korjata muun muassa putkittamalla tai massaamalla

Suosituimpia tapoja korjata savuhormi ovat hormin massaus sekä hormin putkitus. Molemmat korjaustavat soveltuvat rapautuneen hormin korjaukseen erinomaisesti. Hormin rapautumisen voi huomata esimerkiksi tiilien välisenä lohkeiluna tai murenemisena. Piipun tiilet ovat yleensä kovia ja kestäviä, eikä aika vaikuta niiden kuntoon yhtä lailla kuin niiden välissä olevan laastin kestävyyteen. Hormin kulumiseen vaikuttavat muun muassa kosteus, lämpö ja palokaasut. Laastin kulumisen myötä tiilien väliin jää onkaloita, joihin kerääntyy nokea ja kosteutta. Tämä heikentää hormin toimintakykyä entisestään, ja pahimmillaan noen kertyminen voi aiheuttaa riskin nokipalon syttymiselle.

Kuten muissakin talon ja katon kuntoon vaikuttavissa asioissa, säännöllinen huolto on kaiken a ja o. Kun hormi nuohotaan säännöllisesti, se pysyy auki eikä hormin sisäpintaan kerry nokea. Nuohouksella voidaan ehkäistä nokipaloja tehokkaasti. Se ei kuitenkaan korjaa kulumisen ja rapautumisen aiheuttamia vaurioita. Nokipalojen lisäksi huonokuntoinen hormi synnyttää riskin sille, että savukaasut vuotavat savuhormista ilmahormiin, yläpohjaan tai jopa huoneilmaan. Silloin vaarana on, että myrkylliset kaasut pääsevät asuintiloihin.

Hormin korjauksen tarve voidaan todeta asiantuntijan tekemällä hormitarkastuksella. Tarkastus voidaan tehdä esimerkiksi nuohouksen yhteydessä. Nuohooja voi esimerkiksi silmäillä onko hormissa irronneita tai irtoamaisillaan olevia tiiliä. Perusteellisempaan hormitarkastukseen voi kuulua myös hormin kuvaaminen ja sen tiiviyden tarkastaminen. Kun korjauksen tarve on huomattu, tulee päättää korjataanko hormi putkittamalla vai massaamalla.

Hormin putkitus on hyvin yleinen tapa korjata hormi kuntoon. Putkitusta ei aina suositella, jos tulisijassa on tarkoitus polttaa puuta, mutta nykyaikana putkitus voi toimia näissäkin tapauksissa.Putkituksessa hormin sisähalkaisija pienenee ja hormi menettää sen lämpöä varaavat ominaisuudet. Hormin putkitus ei siis sovi sellaisille hormeille, joissa hormin sisähalkaisijalle on tietynlaiset vaatimukset. Hormin massaus on toinen vaihtoehto korjata hormi kuntoon. Massaus tehdään niin sanotulla liukuvalulla, eikä hormin halkaisija merkittävästi pienene. Huolellisesti tehty massaus täyttää rapautumisen aiheuttamat onkalot ja murtuman tiilien välissä. Samalla se tukevoittaa hormin rakennetta. Kun hormi massataan, sen lämmönvarauskyky säilytetään toisin kuin hormin putkituksessa. Massaus myös tekee hormin sisäpinnasta tasaisen, ja siten hormin veto paranee.

Kattavasti kaikki kattotyöt Kattoremontti Prolta

Kattoremontti Pro on täyden palvelun kattotalo, ja meiltä saat kattavasti kaikki savuhormityöt huolellisesti ja ammattimaisesti tehtynä. Hormien kunnostuksen lisäksi teemme myös katon korjauksia ja remontteja. Jos talosi katto tarvitsee hormikorjauksen lisäksi myös muita toimenpiteitä, saat ne kaikki kätevästi meiltä! Korjausten ja remonttien lisäksi myös asennamme esimerkiksi lumiesteitä ja kattotikkaita katoille. Kysy rohkeasti, miten voisimme auttaa sinua kattosi kunnossapidossa!

Työntekijämme ovat koulutettuja alan ammattilaisia, joilla on vankka kokemus ja vahva halu saattaa asiakkaan katto taas hyvään kuntoon. Työmme jälki kestää niin aikaa kuin katseitakin, ja pyrimme kohteissamme tekemään työt aina mahdollisimman vähän häiriötä asukkaille aiheuttaen. Siivoamme jäljet työmaalta lähtiessämme ja jätämme katon entistä ehompana asiakkaalle!

Epäiletkö, että hormisi voisi olla kunnostuksen tarpeessa? Onko nuohooja huomauttanut, että hormin sisäpinta alkaa lohkeilla ja tiilet näyttävät huonokuntoisilta? Ei hätää, me Kattoremontti Prolla voimme hoitaa nämä seikat kuntoon! Hormin massaus tai hormin putkitus on etevä toimenpide hormin kunnostamiseen, ja sillä hormille saa taas useita käyttövuosia lisää. Jos et tiedä, kumpi menetelmä sopisi sinun talosi hormille paremmin, saat neuvoja meidän asiantuntevilta työntekijöiltämme. Suhtaudumme jokaiseen taloon, kattoon ja hormiin yksilönä, ja sen vuoksi myös korjaustoimenpiteet ovat aina yksilöllisiä. Jos hormin kunto huolettaa, Kattoremontti Pro voi auttaa!