Huopakaton huolto, korjaus ja paikkaus

Huopakaton ja palahuopakaton huolto, korjaus ja paikkaus kuuluvat olennaisesti huopakaton elinkaaren eri vaiheisiin. Ajallaan ja säännöllisesti toteutettuina nämä toimet pidentävät huopakaton elinikää tuntuvasti ja varmistavat samalla huopakaton tiiviyden suojaten koko rakennusta ikäviltä vesivahingoilta.

Huopakaton pesu, sammaleenpoisto ja suojakäsittely kuuluvat huopakaton huoltorutiineihin. Pesu, sammaleenpoisto ja suojauskäsittely toimii huopakattosi elinkaaren pidentämiseksi kokonaisuutena, jonka eri osa-alueet tukevat toinen toistaan. Sen vuoksi on hyvä huoltotoimena tehdä tarvittavin väliajoin koko setti. Lisäksi vuosittain kevät- ja syyshuollon yhteydessä on puhdistettava katto roskista ja mahdollisista näkyvistä sammalkasvustoista.

Huopakaton korjaus on järjestettävä viipymättä, jos katon tarkistuksen yhteydessä on havaittu puutteita esimerkiksi katteen kiinnitysten, saumausten tai tiiviyden osalta. Mitä pikaisemmin havaitut puutteet korjataan sitä vähemmällä usein päästää korjauksessa. Samalla pienenee riski vuodoista ja niiden aiheuttamista vesivahingoista sekä varmistuu koko rakennuksen suojaus tältä osin.

Huopakaton saumaus ja tiivistys on varmistettava vuosittain tapahtuvan katteen tarkistuksen yhteydessä. Tällöin erityistä huomiota kiinnitetään kaikkien huopakatteen saumakohtien kunnolliseen kiinnitykseen ja tiiviyteen. Tähän kuuluu myös kaikkien kattoläpivientien yhteyteen tehdyt saumaukset sekä katon harjan ja reunojen viimeistelyn tiiviys.

Huopakaton paikkaus on aina ajankohtainen, jos katteessa havaitaan huoltotarkastuksen yhteydessä kuluneita tai jo vaurioituneita kohtia. Pienetkin vesilaikut sisäpuolella antavat viitteitä alkavasta vuotokohdasta katteessa, jolloin asiaan on reagoitava heti. Pienten alueiden ja alkavien vaurioiden paikkaus on vielä suhteellisen helppoa ja näillä toimilla vanhankin huopakatteen elinkaarta voidaan vielä pidentää.

Huopakaton kevät- ja syyshuolto ovat tärkeitä huopakatteen huoltotoimia. Katolla tehdään pari kertaa vuodessa katsaus, jossa tarkistetaan katteen eheys sekä tehdään havaintoja katteen kiinnityksistä, katteen ja läpivientien saumojen pitävyydessä, katemateriaalin vesitiiviydestä, viimeistelyjen kiinnityksistä ja pitävyydestä jne.

Osana huopakaton kevät- ja syyshuoltoa katto myös puhdistetaan roskista ja mahdollisista sammal- ja jäkäläkasvustoista. Samoin puhdistetaan räystäskourut ja varmistetaan kattokaivojen ja syöksytorvien/rännien toimivuus sekä kattoturvatuotteiden asianmukainen kunto.

Vuotavan huopakaton paikkaus ja korjaus on tehtävä heti, kun vuoto jossain havaitaan tai siitä on pienikin epäilys. Turha viivyttely asian kanssa voi koitua kohtalokkaaksi koko rakennukselle ja vaarantaa myös asukkaiden terveyden, jos kosteusvaurioita pääsee muodostumaan rakenteisiin. Pahimmassa tapauksessa koko kiinteistön arvo laskee kosteusvaurion seurauksena.

Katolle kannattaa pyytää havaintoja tekemään Kattoremontti Pro ammattilainen, jolla on kokemusta huopakatteista ja joka tunnistaa ajoissa mahdolliset vauriot puutteet. Samalla ammattilaisemme tekee havaintoja kaikesta muustakin katolta käsin havainnoitavasta, jolloin saatte arvokasta tietoa katon yhteydessä olevista muista huoltokohteistanne.

Kustannusten kattamisessa kannattaa ottaa huomioon mahdollisuus kotitalousvähennykseen remontin työosuudesta. Huopakattotöihin on mahdollista saada myös kauttamme rahoitus.

Huopakaton huolto ja korjaus

Huopakaton kunnostus ja hoito ennaltaehkäisevänä toimintana

Huopakaton kunnostus ja bitumikaton kunnostus sekä hoito säännöllisesti toteutettuna pitää kattosi vesitiiviinä ja rakenteet koko talossa kuivina. Huopakatteen kuntoa on sen vuoksi seurattava säännöllisesti, jotta tarvittaviin kunnostus- ja hoitotoimiin voidaan ryhtyä heti puutteiden ilmaannuttua.

Vanhan huopakaton korjaus ja paikkaus on usein jokakesäinen ohjelmanumero.  Mutta kun tarvittavat korjaukset ja paikkaukset tehdään ajoissa, niin ikääntyväkin huopakatto suoriutuu hyvin tehtävästään koko rakennuksen suojelijana kosteudelta. Vanhaa huopakattoa saatetaan kutsua myös pahvikatoksi. Pahvikaton huollot ja korjaukset onnistuvat, mutta pahvikaton päälle voidaan tietyin varauksin asentaa uusi katto, ilman että vanhaa puretaan pois. Huopakaton yksi versio on kolmiorimakatto. Meiltä löytyy osaaminen myös perinteisen kolmiorimakaton remonttiin, huoltoon ja korjaamiseen.

Laadun ja oikeanlaisten työmenetelmien varmistamiseksi on hyvä käyttää huopakaton kunnostuksessa ja hoitamisessa aina alan ammattilaista, jolla on riittävä kokemus sekä erilaisista huopakattotyypeistä että niihin soveltuvista   kunnostus- ja hoitomenetelmistä tarvittavine materiaaleineen. Kunnostustöiden suunnittelu kannattaakin aloitta ottamalla yhteys Kattoremontti Pro ammattilaisiin.

Huopakaton korjaus, hinta – Mitä huopakaton huolto ja korjaus maksaa?

Huopakaton, eli bitumikaton korjaus ja hinta kattoremontissa on aina monen tekijän summa. Yleisperiaate on, että mitä aikaisemmassa vaiheessa havaitut viat ja puutteet korjataan sitä pienemmin kustannuksin siitä selvitään. Pahoin vaurioituneen katon korjaus on aina kalliimpaa. Lisäksi hyvin hoidetun ja säännöllisesti huolletun huopakaton elinikä on selvästi pitempi huonosti hoidettuun verraten.

Katon tyyppi ja korjattavien vaurioiden laatu ja määrä ovat keskeisiä korjaushintaan vaikuttavia tekijöitä. Kohteen sijainti ja työskentelyolosuhteet tuovat oman ulottuvuutensa asiaan. Samoin korjauksessa käytettävät materiaalit ja menetelmät.

Hinta-arvioin täsmentämiseksi kannattaa pyytää paikalle Kattoremontti Pro asiantuntija, jonka katolla tekemän tilannekartoituksen pohjalta voimme yhdessä tarkastella tilannetta juuri oman korjaustarpeenne osalta.

Milloin on huopakattoremontin aika?

Milloin on huopakattoremontin aika? Jos sateen sattuessa joudutaan asettelemaan ämpäreitä sisällä rakennuksessa sinne ja tänne vuotokohtien alle, ollaan jo aika pahasti myöhässä kattoremontin kanssa. Oikea aika remontoida huopakattoa on jo ennen kuin vaurioita huopakatteeseen on päässyt muodostumaan. Huopakatteen eheyttä sekä katteen kiinnityksiä ja saumauksia on seurattava ja jo ennalta korjattava kaikki vähänkin arveluttavat kohdat. Huopakaton kuntoa onkin seurattava hyvin säännöllisesti, ettei vuotoja ja ikäviä vesivahinkoja pääse muodostumaan. Ennaltaehkäisevä korjaus ja huolto on aina helpompi ja edullisempi toteuttaa kuin jo syntyneiden vaurioiden korjaus.

Huopakaton kunnon arvioinnissa kannattaa turvautua kokeneen ammattilaisen apuun, jolloin saatte huopakattonne tilasta ja eri toimintavaihtoehdoista asiallista tietoa. Samalla katon ja kattotuotteiden yleinen kunto tulee ammattimaisesti arvioiduksi. Kattonne kuntoa arvioimaan kannattaa pyytää Kattoremontti Pro ammattilainen, jolla on kokemusta ja osaamista erilaisista huopakatoista ja niiden asianmukaisesta hoidosta ja kunnostuksesta.

Huopakaton korjaus talvella tilanteen mukaan

Huopakaton korjaus talvella on aina ammattitaitoa vaativaa toimintaa.  Huopakatteen asennuksessa on noudatettava tiettyjä ohjeita esimerkiksi asennuslämpötilan ja käytettävien materiaalien suhteen, jotta lopputuloksesta tulee laadukas ja kestävä. Havaitut vuotokohdat ja myrskyvauriot on tietysti aina korjattava välittömästi lisääntyvien vahinkojen ja kasvavien vaurioiden estämiseksi. Joskus katon korjaus ja kattoremontti onnistuvat talvella jopa jouhevammin kuin kesällä. Maaperä on jäässä, joten se ei kärsi mahdollisesti paikalle tuotujen laitteiden painosta. Myös sää voi olla talvella kuivempaa kuin kesälllä, joka puhuu talven eduista.

Kattoremontti Pro ammattilaisemme avulla saatte akuutin tilanteen hallintaan ja yhdessä voimme miettiä sopivaa ajankohtaa koko katon saattamiseksi sään kuin sään kestävään kuntoon.

Huopakaton kevät- ja syyshuolto – säännöllistä katon kunnon seurantaa

Huopakaton kevät- ja syyshuolto kuuluvat säännöllisesti tehtäviin huopakatteen huoltotoimiin. Tällöin katolla tehdään yleiskatsaus, jossa tarkistetaan katteen kunto sekä tunnistetaan mahdolliset puutteet esimerkiksi katteen kiinnityksissä, katteen ja läpivientien saumojen pitävyydessä, katemateriaalin tiiviydessä ja eheydessä, viimeistelyjen kiinnityksissä ja pitävyydessä jne.

Katon puhdistaminen kaikista roskista ja mahdollisista sammalkasvustoista on myös aina osa kevät- ja syyshuoltoa. Tässä yhteydessä puhdistetaan myös räystäskourut ja varmistetaan kattokaivojen ja syöksytorvien/rännien toimivuus.  Myös kattoturvatuotteiden kunto tarkistetaan ja niissä havaitut puutteet korjataan. Katolle kannattaa pyytää havaintoja tekemään alan ammattilainen, jolla on kokemusta huopakatteista ja joka tunnistaa ajoissa mahdolliset puutteet ja alkavat vauriot.

Huopakaton eheyden tarkistus varmistaa sen, ettei katteessa ole selviä vaurioita tai hyvin kuluneita kohtia, jotka saattavat muodostaa vuotoriskin ja vesivahingon koko kiinteistölle. Vuotoriskin poistamiseksi pienetkin vauriot katteessa, saumauksissa tai katteen kiinnityksissä on korjattava ilman turhaa viivyttelyä.

Huopakaton kattoläpivientien tiiviyden tarkistus on niin ikään hyvä tehdä kevät- ja syyshuollon yhteydessä, jolloin varmistutaan kaikkien läpivientien yhteydessä olevien saumausten pitävyydestä ja kunnollisesta kiinnityksestä. Näin varmistetaan myös kattoläpivientien tiiviys ja kestävyys erilaisissa sääoloissa.

Ota yhteyttä Kattoremontti Pro ammattilaiseemme, niin voimme yhdessä suunnitella juuri omalle huopakatollenne sopivaa kevät- tai syyshuoltopakettia.

Rännien, vesikourujen kattokaivojen puhdistus, huolto ja korjaus kattohuollon yhteydessä

Rännien ja vesikourujen puhdistus, huolto ja korjaus on kätevintä tehdä esimerkiksi huopakaton kevät- tai syyshuollon tai katon korjauksen yhteydessä, kun katolla jo muutenkin ollaan työskentelemässä. Kaikki vauriot on korjattava ja pahasti ruosteiset tai muuten huonokuntoiset osat on vaihdettava uusiin.  Vesikourujen ja rännien puhdistus kaikista roskista on tärkeää, jotta vesi poistuu katolta tehokkaasti oikeita reittejä pitkin eikä esimerkiksi tulvi vesikourujen yli rakennuksen seiniä roiskien ja roskaten.

Huopakaton kattokaivon tarkistus tasakatoilla on tärkeää, jotta sadevesi ja sulamisvedet eivät jää seisomaan katolle, vaan valuvat tehokkaasti pois kattokaivojen kautta. Katolla seisovat vesilammikot vaurioittavat ajan mittaan huopakatetta ja saattavat heikentää saumausten vedenpitävyyttä. Tasakattoisten huopakattojen vuodot ovat usein seurausta juuri katolle jäävän veden ajan saatossa aiheuttamista vaurioista.

Sadevesijärjestelmänne kuntoa tarkistamaan kannattaa pyytää Kattoremontti Pro ammattilainen. Samalla saatte asiantuntevaa tietoa huopakattonne kunnosta sekä kaikesta muustakin katolta käsin havainnoitavasta.

Huopakaton pesu ja puhdistus hellävaraisesti ja tehokkaasti

Huopakaton pesu ja puhdistus ovat osa huopakaton aika ajoin toistuvia huoltorutiineja. Kohteen sijainnista ja sääoloista hiukan riippuu, miten usein näitä toimia on tarpeen tehdä. Pesu ja puhdistus pitävät kattosi roskattomana ja sammaleettomana, mikä osaltaan pidentää selvästi huopakattosi elinkaarta. Sen vuoksi on hyvä huoltotoimena tehdä tarvittavin väliajoin kunnollinen pesu ja puhdistus.

Lisäksi vuosittain kevät- ja syyshuollon yhteydessä on puhdistettava katto irtoroskista ja mahdollisista näkyvistä sammalkasvustoista. Huopakaton harjaus tarkoitukseen sopivalla harjalla on tarpeen pienempien roskien ja muun aineksen poistamiseksi katolta. Rännien ja vesikourujen puhdistus on hyvä tehdä samassa yhteydessä, jotta vesi poistuu katolta tehokkaasti sadevesijärjestelmän kautta eikä tulvi vesikourujen yli hallitsemattomasti.

Itse ei kuitenkaan välttämättä kannata lähteä painepesurin ja kovien katuharjojen kanssa huopakattoa putsaamaan. Huopakaton pesu ja puhdistus on hyvä antaa aina ammattilaisen tehtäväksi, jottei liian rajuilla menetelmillä vaurioiteta huopakatetta tai sen kiinnityksiä ja saumauksia. Katolla askarointi sisältää aina myös vakavan loukkaantumisen riskin. Meillä Kattoremontti Pro ammattilaisilla on kullekin katolle soveltuvat työvälineet ja työmenetelmät sekä riittävät turvavarusteet tehtävän hoitamiseksi.

Sammaleenpoisto huopakatolta ja huopakaton suojakäsittely

Sammaleenpoisto huopakatolta ja huopakaton suojakäsittely on hyvä tehdä säännöllisesti osana huopakaton huoltoa. Sammalkasvustojen pitäminen poissa huopakatteelta ehkäisee veden kerääntymistä katteelle ja siten suojaa katteen pintaa vetisten sammalmassojen huopaa kuluttavilta vaikutuksilta.  Perusteellisempi sammaleentuhokäsittely huopakatolle on tarpeen, jos kasvustoja on runsaasti ja katolle kertyy helposti roskaa tai muuta sinne kuulumatonta ainesta. Käsittelyssä käytetään nykyään sammaleen ja jäkälän kasvua estäviä biohajoavia aineita. Varsinkin tasaisten ja hyvin loivien kattojen kohdalla roskaantuminen ja sammaloituminen voi olla runsaampaa muihin kattotyyppeihin verraten.

Huopakaton suojakäsittely puolestaan tekee huopakatteen pinnan roskille ja sammalkasvustoille vaikeammaksi tarttua ja koko katon helpommaksi pitää puhtaana. Säännöllisesti tehty suojakäsittely antaa suojaa katteelle roskaantumista ja auringonsäteilyä vastaan sekä pidentää selvästi huopakaton elinikää. Suojakäsittelyssä huopakatteen perusteellisesti puhdistettuun pintaan sivellään huopakatoille sopivaa suoja-ainetta.

Perusteellinen pesu, sammaleenpoisto ja suojakäsittely on syytä jättää alan ammattilaisten tehtäväksi, jolloin työmenetelmät ja katteen huollossa käytettävät aineet ovat juuri kuhunkin kohteeseen sopivia. Kattoremontti Pro ammattilaistemme avulla huopakattonne vapautuu katolle kuulumattomista aineksista.

Huopakaton maalaus ja pinnoitus antavat uutta ilmettä ja lisäaikaa

Huopakaton maalaus ja pinnoitus oikeaan aikaan toteutettuna tuo lisäväriä haalistuneeseen huopakatteeseen ja pidentää huopakaton elinkaarta.   Huopakaton pinnoitus on mahdollista tehdä perusteellisesti puhdistetulle ja ehjälle huopakatteelle, jolloin saadaan lisäsuojaa ja lisää elinvuosia ehkä jo ikääntyvällekin huopakatolle. Tarpeen mukaan ja säännöllisesti tehtävä pinnoitus suojaa katetta sekä sammaloitumiselta että auringonsäteiltä. Pinnoitettu huopakate on myös helpompi pitää puhtaana roskista ja liasta.

Vanhan huopakaton maalaus tuo kaivattua lisäväriä haalistuneeseen katteeseen. Samalla uudet maalikerrokset toimivat huopakatteen suojana. Maalauksessa käytetään juuri huopakatteelle sopivia maaleja ja työvälineitä. Myös katteen puhdistuksessa ennen maalausta sekä itse maalauksessa on noudatettava tiettyjä työskentelymenetelmiä.

Laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi huopakaton maalaus ja pinnoitus on syytä jättää aina alan ammattilaisten tehtäväksi. Me Kattoremontti Pro ammattilaiset tunnemme erilaiset katot ja yhdessä voimme valita juuri teidän huopakatollenne sopivat materiaalit ja työmenetelmät.

Lumenpudotus ja lumiesteiden asennus huopakatolle ajoissa

Lumenpudotus ja lumiesteiden asennus huopakatolle jo hyvissä ajoin ennen talvikautta kuuluvat osana huopakaton asianmukaista hoitoa. Lumenpudotus ja jäänpoisto huopakatolta on välttämätöntä varsinkin tasaisten ja hyvin loivien kattojen ollessa kyseessä. Lumikuorma saattaa kasvaa varsinkin keväisin lumen vettyessä turhan raskaiksi kattorakenteille. Lumen alkaessa sulaa on muutenkin hyvä saada vetiset lumimassat pois huopakatolta mahdollisimman pian.

Lumiesteiden asennus huopakatolle on tarpeen varsinkin hieman jyrkempien kattojen kohdalla. Lumiesteet pitävät lumen poissa esimerkiksi ovien edustalta sekä estävät suurten lumimassojen hallitsemattoman putoamisen katon läheisyydessä liikkuvien niskaan. Tukevasti asennetut lumiesteet tekevät myös lumenpudottajan työn hivenen helpommaksi.

Kattoremontti Pro ammattilaiset tuntevat katot ja liikkuvat turvallisesti hankalissakin paikoissa. Asiantuntijamme kannattaa pyytää paikalle, kun huopakattonne kaipaa kevennystä lumikuormasta tai kun suunnittelette lumiesteiden asennusta tai kunnostusta.