Huopakaton maalaus tuo uutta ilmettä ja suojaa rakennusta

Huopakaton maalaus on nopea ja edullinen tapa luoda huopakatteeseen uutta ilmettä ja samalla lisätä suojaa katteen pinnalle.  Sääolosuhteet ja auringonvalo kuluttavat ajan mittaan huopakatteen pintaa, jolloin se on alttiimpi esimerkiksi sammal- ja jäkäläkasvustoille sekä katteen rikkoutumiselle, mikä altistaa koko rakennuksen ikäville kosteusvaurioille. Ajoissa tehty huopakaton maalaus tuo katteelle paitsi uutta ilmettä, niin myös suojaa koko rakennusta ja tuo katteelle reilusti lisää elinvuosia.

Huopakaton pinnoitus on vaihtoehto hyvin kuluneen huopakatteen kunnostamiseksi.  Huopakatteessa on bitumipohjan pinnalla kiviainesta sisältävä sirotekerros, mikä ajan mittaan voi kulua lähes olemattomiin esimerkiksi säiden aiheuttaman mekaanisen hankauksen tai liian rajujen pesumenetelmien vuoksi. Sirotekerroksen alta paljastunut bitumi on ilman suojaavaa sirotekerrosta alttiimpi vaurioitumiselle ja muodostaa koko rakennukselle vuotoriskin. Huopakaton pinnoitus tekee katteesta taas sään kuin sään kestävän vuosiksi eteenpäin.

Katolla tekemämme kuntoarvioin pohjalta löydämme varmasti omalle katollenne parhaiten soveltuvan vaihtoehdon. Samalla saatte tietoa myös muista katolla tekemistämme havainnoista, kuten räystäiden ja rännien toimivuudesta, kattoläpivientien tiiviydestä, kattoturvatuotteista, antenneista jne. Huopakattonne maalausta tai pinnoitusta kannattaakin lähteä pohtimaan yhdessä Kattoremontti Pro ammattilaisemme kanssa.

Huopakaton maalaus

Huopakaton maalaus – hinta määräytyy kohteen mukaan

Huopakaton maalauksen hinta vaihtelee sen mukaan, missä kunnossa vanha kate on ja miten laajasta katepinnasta on kyse. Kokonaiskustannuksiin vaikuttavat myös rakennuksen ja katon rakenteelliset seikat, kuten esimerkiksi katon kaltevuus, rakennuksen korkeus sekä kattoläpivientien määrä.

Vanhan huopakatteen kunto on aina tarkistettava ennen maalausprojektin toteuttamista.  Valmisteleviin työvaiheisiin kuuluu perusteellisessa katteen kunnon tarkastuksessa havaittujen puutteiden korjaaminen sekä vanhan katteen huolellinen puhdistus roskista ja katteen pesu. Jyrkän katon kokonaiskustannuksia nostavat välttämättömien telineiden ja nostimien käyttö valmistelu- ja maalausvaiheessa. Runsaat läpiviennit, kuten kattoikkunat, hormit, ilmanvaihtojärjestelmä jne. aiheuttavat jonkin verran lisätyötä varsinkin maalauksen valmisteluvaiheessa.

Huopakaton pinnoituksen hinta määräytyy niin ikään kohteen kunnon ja laajuuden sekä katon muiden ominaisuuksien mukaan. Tyypillisiä pinnoitettavia kohteita ovat tasakattoiset tai hyvin loivat rivitalojen, kerrostalojen ja liikerakennusten katot. Jyrkällä huopakatolla työskentely on pinnoituksenkin osalta vaativaa ja kustannukset vastaavasti hiukan korkeammat tasakattoisiin kohteisiin verraten.

Mahdollisuus kotitalousvähennyksen tekemiseen on hyvä muistaa katteen kunnostusta suunniteltaessa. Vähennys on mahdollinen yksityishenkilöiden verotuksessa työkustannusten osalta. Vähennyksen piiriin kuuluvat omassa käytössä sekä vanhempien tai isovanhempien käytössä olevat asuinrakennukset, osa piharakennuksista ja vapaa-ajan rakennukset. Myös Kattoremontti Pron kautta on mahdollista saada rahoitusta kattojen kunnostukseen. Eli nyt jos koskaan kauttaaltaan kulunut ja kauhtunut huopakate vaarin kesämökillä kannattaa sekin laittaa kuntoon. Lue lisää huopakaton maalauksen hintaan vaikuttavista tekijöistä.

Osaavat ja kokeneet ammattilaisemme hoitavat maalaukset ja pinnoitukset katolla kuin katolla laadukkaasti ja tehokkaasti. Me Kattoremontti Pro toimijat teemme juuri sen, mitä etukäteen sovitaan etkä maksa mistään turhasta.

Vanhan huopakaton maalaus suojaa katetta ja tuo lisävuosia

Vanhan huopakaton maalaus ajoissa ja kunnolla tehtynä suojaa katetta säiden ja auringonvalon sekä sammalkasvustojen katolla aiheuttamilta tuhoilta. Huopakatteen pinnan ajan mittaan tapahtuva kuluminen altistaa katteen pintavaurioille, joiden kautta kosteus ja erilaiset kasvustot pääsevät tunkeutumaan katteeseen ja siten aiheuttamaan vaurioita myös katteen alapuolisissa rakenteissa. Ajoissa tehty katepinnan maalaus tai pinnoitus pitää sekä kosteuden että kasvustot poissa huopakatteesta antaen samalla huopakatolle lisää elinvuosia.

Rintamamiestalon huopakatteen maalaus on katon kaltevuudesta johtuen himpun verran haastavampaa tasakattoihin verraten. Työturvallisuuden ja kunnollisten työskentelyolosuhteiden turvaamiseksi kattotyössä tarvitaan tarkoitukseen sopivia telineitä ja/tai nostimia.

Kattoremontti Pro ammattilaisemme tuntevat erilaisten kattojen vaatimat työskentelytavat ja katoilla käytettävät turvavarusteet. Vanhan huopakatteen maalaus kannattaakin antaa ammattilaistemme tehtäväksi.

Omakotitalon, rivitalon, kerrostalon, kesämökin ja piharakennusten huopakaton maalaus

Omakotitalon, rivitalon ja kesämökin huopakaton maalaus on nopea ja helppo tapa saada väriä haalistuneeseen katteeseen ja antaa samalla uusi suojaava pinta huopakatolle. Maalattu huopakate on myös helppo pitää puhtaana roskista ja sammaleesta kuluneeseen huopakatteeseen verraten. Pihapiirin muiden rakennusten kattojen maalaus samalla tai ainakin samansävyisellä maalilla antaa tiluksille yhtenäistä ja harmoonista ilmettä.

Kerrostalon huopakaton maalaus on jo korkeudenkin puolesta hivenen vaativampi projekti. Katteen kunnosta riippuen huopakatteen pinnoitus voi olla hyvä vaihtoehto. Kovin kuluneen huopakatteen kohdalla pinnoitus voi myös olla vaihtoehto koko katteen uusimiselle.

Huopakaton korjaus tai paikkaus tehtävä aina ennen maalausta

Huopakaton korjaus tai paikkaus kuuluu valmisteleviin työvaiheisiin aina ennen maalausta. Kaikki katon perusteellisessa kuntotarkastuksessa havaitut puutteelliset kohdat käydään läpi. Irronneet tai huonot kiinnitykset korjataan, katteen saumaukset, läpiviennit sekä reunojen ja harjan kiinnitykset varmistetaan jne.

Huopakaton paikkaus on tarpeen, jos katteessa havaitaan halkeamia, haurastumista tai kulumia. Sirotepinnan kuluminen pois paljastaa alla olevan bitumin, mikä ei sellaisenaan ole riittävän kestävä katemateriaaliksi. Kuluneet kohdat on hyvä paikata uudella huopakatteella ennen maalausta.

Huopakaton eheyden ja vesitiiviyden tarkistamiseen kuuluu myös kaikkien kattoläpivientien yhteydessä olevien saumojen ja reunojen kunnollisen kiinnityksen ja tiiviyden varmistaminen. Piiput ja hormit, ilmastointijärjestelmät, kattoikkunat, antennit, aurinkopaneelit ja kattoturvatuotteiden kiinnitykset jne. muodostavat turhan vesivuotoriskin, ellei läpivientien kuntoa seurata säännöllisesti.

Huopakaton puhdistus ja pesu ennen maalausta parantaa lopputulosta

Huopakaton puhdistus ja pesu tehdään myös aina ennen maalaustyön aloittamista hyvän tarttumapinnan varmistamiseksi. Katolta poistetaan kaikki irtoroskat sekä sammal- ja jäkäläkasvustot juurineen ja itiöineen. Katon harjaus tehdään aina hellästi ja oikeilla työvälineillä, jottei bitumin pinnalla oleva sirotemassa irtoa ja/tai katteen saumat vaurioidu.

Huopakaton vesipesu tehdään niin ikään riittävän hellävaraisesti katteen pintaa vaurioittamatta.  Esimerkiksi painepesurin käyttäminen täydellä teholla irrottaa melkoisella varmuudella vanhan huopakatteen pinnasta sirotemassan ja vaurioittaa saumauksia.

Huopakatteen korjaukset, paikkaukset sekä puhdistus ja pesu onkin hyvä antaa asiantuntijan tehtäväksi. Kattoremontti Pro ammattilaisemme tuntevat eri katemateriaalit ja niille soveltuvat työtavat. Lisäksi liikumme katolla kuin katolla riskejä ottamatta, ammattilaisten turvavarusteita käyttäen.

Mistä tietää, milloin huopakaton maalaus kannattaa tehdä?

Vuodenaikoja ajatellen parasta aikaa maasalaustöille on tietysti lämmin vuodenaika keväästä syksyyn. Erityisesti huopakattoa ajatellen ratkaisevaa on sekä ulkoilman että maalattavan huopakatepinnan lämpötila sekä riittävän pitkä sateeton jakso maalauskertojen välillä ja jälkeen.

Huopakaton elinkaarta ajatellen, katto kannattaa maalata ajoissa eli ennen kuin katteeseen pääsee muodostumaan kulumia ja ohuen ohuita halkeamia, joista kosteus ja sammalkasvustot pääsevät tunkeutumaan katteen läpi. Katteen kuntoa säännöllisesti seuraamalla ja katteen pinta puhtaana pitämällä sekä huopakate ajoissa uudelleen suojaamalla voidaan katteen tiiviys varmistaa. Samalla vältytään ikäviltä kosteusvaurioilta ja saadaan huopakatolle paljon lisää elinvuosia. 

Oikean maalausajankohdan määrittäminen riippuu siis katteen nykyisestä kunnosta ja ennakointiin perustuvasta harkinnasta. Itse ei kuitenkaan tarvitse henkensä kaupalla lähteä katoille seikkailemaan. Me Kattoremontti Pro ammattilaiset olemme tottuneet liikkumaan turvallisesti kaikenlaisilla katoilla ja asiantuntemuksemme turvin osaamme luotettavasti kerätä tietoa kattonne tämänhetkisestä kunnosta ja raportoida selkeästi havaitsemamme huoltotarpeet.

Huopakaton maalaus vai huopakaton uusiminen?

Hyvin huonoon kuntoon päässyt huopakate vaatii paljon valmistelua ja kunnostusta ennen maalaustyöhön tai pinnoitukseen ryhtymistä. Huono kunto huopakatteen kohdalla tarkoittaa esimerkiksi kauttaaltaan hyvin kulunutta, mahdollisesti jo reikiintynyttä tai useita kertoja paikattua iäkästä kattoa. Useasta kohdasta halkeileva huopakate on merkki jo tapahtuneesta katemateriaalin vaurioitumisesta.

Huonoon kuntoon päässeen huopakatteen kohdalla harkittavaksi vaihtoehdoksi tulee katon maalauksen tai pinnoittamisen sijasta koko huopakatteen uusiminen. Eri vaihtoehtoja voi arvioida esimerkiksi ottamalla huomioon kaikki kunnostus- ja maalaustöiden aiheuttamat kustannukset ja niiden katolle tuomat lisävuodet verrattuna uuden huopakatteen kustannuksiin ja arvioituun elinkaareen.

Kattoremontti Pro ammattilaistemme asiantuntemus on käytettävissäsi, kun mietit huopakatollesi sopivaa huoltosettiä tai kunnostusta. Katollasi tekemämme kuntoarvion pohjalta kattosi huoltotarpeet selkiytyvät ja eri vaihtoehtojakin on helpompi vertailla, kun tietoa on riittävästi.