Huopakaton pesu ja puhdistus, kattotyö joka kannattaa

Huopakaton pesu ja puhdistus jatkavat katon käyttöikää merkittävästi ja auttavat pitämään katteen ominaisuudet mahdollisimman lähellä alkuperäistä. Huopakatto on materiaalina todella kaunis ja erinomaisen hiljainen, mutta mikäli katosta ei pidetä asianmukaista huolta, katteen arvo rapistuu valitettavan nopeasti. Säännöllinen puhdistus ja pesu pitävät katon ehjänä ja vesitiiviinä, eikä sammal pääse valtaamaan kattoa omakseen. Myös julkisivun yleisilme säilyy kauniina ja edustavana.

Meillä Kattoremontti Prolla on pitkän linjan kokemus huopakattojen huollosta ja remontoinnista. Kauttamme onnistuu niin katon peseminen ja puhdistaminen kuin myös sammaleen poisto huopakatolta. Liikkuessamme katolla havainnoimme aina kokonaisuutta ja tiedämme, mihin yksityiskohtiin pitää kiinnittää huomiota. Varmistamme siis, että kokonaisuus on kunnossa – saumaukset ovat asianmukaiset, kattoturvatuotteet kunnossa, läpiviennit tiiviitä ja niin edelleen. Mikäli jotain hälyttävää ilmenee, kerromme siitä sinulle rehellisesti ja tarvittaessa teemme tarjouksen näistäkin kattohuoltotöistä. Vahvuutemme on siis monipuolisuus: et tarvitse välikäsiä, vaan saat meiltä kaiken kattosi tarvitseman huollon. Tämä tulee myös sinulle kustannustehokkaimmaksi.

Taloudellisena sijoituksena huopakaton säännöllinen pesu ja puhdistus on varmasti järkevintä, mitä katolle voi tehdä. Tunnollisella vuosihuollolla välttyy isommilta, aikaa ja rahaa moninkertaisesti vieviltä remonteilta. Kaikkiin kattohuoltotöihin saa tarvittaessa rahoitustakin, ja luonnollisesti huoltotyö on myös kotitalousvähennyskelpoinen. Mikäli katonpesusta on päässyt kulumaan aikaa, tee palvelus katollesi ja rakennuksesi tulevaisuudelle – tilaa huopakaton pesu jo tänään.

Huopakaton pesu ja puhdistus

Huopakaton pesu vaatii huolellisuutta

Huopakaton pesu on monestakin syystä varsin kannattava sijoitus. Tärkein motiivi huopakaton puhdistukselle ja pesulle on varmasti katon käyttöiän maksimointi, eli säännöllisesti puhdistettu katto pysyy varmemmin ehjänä ja vesitiiviinä. Mikäli katon annetaan olla hoitamattomassa tilassa, kerääntyy sinne helposti likaa, irtoroskia, humusta, kosteutta ja aikaa myöten myös jäkälää ja sammalta. Huopakatolla tämä voi aiheuttaa jopa liitosten aukeilua tai halkeilua, jolloin katto ei aikaa myöten olekaan enää vedenpitävä ja kosteus pääse myös alusrakenteisiin saakka. Paitsi että pesu on välttämättömyys katon toimivuuden takia, parantaa säännöllinen puhdistaminen luonnollisesti myös katon ulkonäköä ja näin koko rakennuksen julkisivua.

Nykyään puhuttaessa huopakatosta tarkoitetaan yleensä bitumikermikattoa. Nykyaikaisella bitumikatteella on monia eroavaisuuksia verrattuna vanhanaikaiseen huopakatteeseen. Bitumikermikaton pesun ja puhdistuksen periaatteet ovat kuitenkin samat. Aikoinaan huopakatteen valmistus lähti liikkeelle tervaan kastettujen paperiarkkien naulaamisesta aluslaudoitukseen, jonka jälkeen ne päällystettiin vielä tervalla ja hiekalla. 1900-luvun puolelle tultaessa materiaali oli raakahuopaa, ja 50-luvulla käyttöön otettiin lasikuituhuopa. 1970-luvulla alettiin hyödyntää kestävää kumibitumia, jonka voidaan sanoa jo olevan nykypäivän ratkaisu. Tietysti tuotekehitys menee jatkuvasti eteenpäin, mutta nykyaikaisella huopakatolla eli bitumikatolla sellaiset ominaisuudet kuin kestävyys, elastisuus ja pakkasenkesto ovat jo huippuluokkaa. Tämä johtuu siitä, että nykyaikaisessa kermissä sitkeä bitumimassa on työstetty vahvaan kuituverkkoon kiinni, ja niinpä halkeilua ei tämän materiaalin kanssa juurikaan esiinny. Tietysti pitääkseen katon erinomaisessa kunnossa säännöllinen puhdistus ja huolto on äärimmäisen tärkeää.

Huopakaton pesu tulisi tehdä vasta, kun neulaset, lehdet ja muut irtoroskat on poistettu katolta. Tällöin katon kuntoa ja eri osien likaisuusastetta on helpompi arvioida. Pesua valmisteltaessa ympäristö, kuten välittömässä läheisyydessä olevat istutukset, terassi tai muut vastaavat kohteet on hyvä suojata. Erityishuomiota puhdistaessa tulisi kiinnittää palojen saumakohtiin, sillä niihin lika kertyy helposti. Paras pesun ajankohta sijoittuu hieman viileämmälle kaudelle, sillä helteiset viikot voivat pehmentää kattohuopia ja tällöin liikkuminen katolla voi herkemmin vaurioittaa katteen pintaa. Myös työssä käytettävät jalkineet kannattaa valita niin, ettei tarpeetonta rasitusta huopakatteelle koidu. Aina katolla liikuttaessa turvallisuudesta muistuttaminen on paikallaan, ja asianmukaiset turvavaljaat ja köydet on hyvä olla käytössä. Jos katto on sammaloitunut, on se vielä liukkaampi. Meille Kattoremontti Prolla erilaisilla kattopinnoilla työskentely on arkea, joten suoritamme pesun asianmukaisia välineitä käyttäen, turvallisuus edellä ja huopaa turhaan vaurioittamatta.

Mitä huopakaton pesu maksaa?

Huopakaton pesun hinta riippuu luonnollisesti katosta ja sen tarpeista. Hintaa miettiessä täytyy huomioida, mikä on pestävän alueen kokonaispinta-ala, ja kuinka tiukasti lika tai sammal on pinttynyt kattoon. Joskus voi olla tarpeen käyttää erityisiä käsittelyaineita pesun lisäksi esimerkiksi hillitsemään kasvuston muodostumista. Huopakatto ei materiaalina kestä liian voimakasta käsittelyä, jynssäystä tai vedenpainetta, joten antamalla työn kokeneen ammattilaisen hoidettavaksi varmistat, että pesusta on todella hyötyä eikä haittaa katolle.

Ota yhteyttä meihin, niin annamme edullisen tarjouksen kattosi pesusta!

Huopakaton puhdistus ehkäisee sammaloitumista

Katto tulisi säännöllisesti puhdistaa lehdistä, neulasista ja muista irtoroskista. Huopakaton rännien ja vesikourujen puhdistus kannattaakin merkitä kalenteriin, että se varmasti tulee tehtyä. Mikäli katolle kertyy suuri määrä roskaa, on se omiaan sitomaan katolle kosteutta. Katto kuivuu tällöin todella hitaasti, mikä taas kiihdyttää sammaloitumista. Luonnollisesti siisti katto vaikuttaa erittäin positiivisesti myös koko talon julkisivuun. Katto säilyttää näin paitsi käyttöikänsä, myös ulkonäkönsä.

Kattoa irtoroskista puhdistaessamme havainnoimme tietysti myös katon kokonaiskuntoa. Mitkä osat katosta kaipaavat erityisen tehokasta puhdistusta? Ovatko saumat varmasti tiiviit? Ovatko kattoturvatuotteiden kiinnitykset kunnossa? Onko pinnoite hyväkuntoinen? Kaivataanko järeämpää sammaleenpoistokäsittelyä? Tässä vaiheessa tarkistetaan ja paikataan myös mahdolliset vuotokohdat.

Sammaleen poisto huopakatolta kannattaa tehdä ajoissa

Sammaleen poisto huopakatolta on paras tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tällöin se teettää kaikista pienimmän määrän työtä. Mitä tiukemmin ja syvemmälle sammal ehtii kiinnittyä katteeseen, sitä enemmän aikaa ja työvälineitä sen poisto vaatii. Sammaleen poistaminen on kuitenkin katon kuntoa silmälläpitäen välttämätöntä.

Sammal aiheuttaa helposti kosteushaittaa huopakatteelle. Mikäli kasvuston juuret pääsevät tunkeutumaan saumakohtiin, liitokset alkavat aukeilla ja katemateriaalin ominaisuudet eivät olekaan enää parhaimmillaan. Märän sammaleen mukana kosteus siirtyy huopakaton alusrakenteisiin saakka ja ne heikentyvät. Tässä vaiheessa ollaankin helposti jo isommissa ongelmissa, ja jos tilanteen antaa mennä tähän asti, voi joutua sijoittamaan suurempiin korjaustoimenpiteisiin.

Huopakaton epätasainen pinta kutsuu helposti sammalta ja jäkälää muodostumaan katteeseen. Katolle kertyneissä roskissa muhiva kosteus edesauttaa kasvuston muodostumista, ja mitä varjoisampi katto on, sitä tiukemmin sammal yleensä pääsee asettumaan pintaan. Sammaleen muodostumista huopakatolle voi siis ennaltaehkäistä esimerkiksi karsimalla puustoa, joka on katon välittömässä läheisyydessä. Myös katon säännöllinen puhdistus keväisin ja syksyisin ehkäisee sammaleen syntymistä. Aluksi katolla näkyvä viherrys ei välttämättä ole sammalta, vaan useimmiten kysymyksessä on humus, orgaaninen aine jota näkyy erityisesti keväisin paikoissa, joista lumi on sulanut ympäristöä hitaammin. Humus luo kuitenkin aikaa myöten kasvualustaa myös sammaleelle, joten se kannattaa poistaa ajoissa katolta pesemällä.

Mikäli sammalta tai jäkälää on kuitenkin päässyt muodostumaan huopakatolle, on se poistettava sieltä tavalla tai toisella, jos katon ominaisuudet mielii säilyttää mahdollisimman hyvinä. Kun kasvuston tekeytyminen on vielä alkuvaiheessa, tehokas ilmapuhallus voi riittää irrottamaan sammaleen katteesta. Jos kasvusto on asettunut alustaan jo lujemmin, apuvälineenä mekaanisessa poistossa saattaa joutua käyttämään esimerkiksi pesusientä tai puista lastaa. Tärkeää on kuitenkin pitää mielessä, ettei itse huopakatetta vaurioiteta. Sammaleen pysyessä edelleen järkähtämättömänä voi olla tarpeen tehdä sammaleentuhokäsittely huopakatolle.

Kasvustonestokäsittely pitää sammaleen poissa

Kasvustoestokäsittely huopakatolle poistaa katolta paitsi näkyvän sammaleen, myös tuhoaa silmille näkymättömissä olevat pienet kasvustojen juuret ja itiöt. Aine laimennetaan käyttöohjeen mukaan ja ruiskutetaan katolle, ja se kuivattaa sekä näkyvän kasvuston että juuriston. Tämän jälkeen sammaleen voi puhdistaa katolta pois, tai odottaa, että seuraavat sateet huuhtovat sen ja aineen mennessään. Ainetta ei siis tarvitse erikseen huuhdella katosta pois, ja se on biohajoavaa ja vaaratonta ihmisille ja eläimille. Sen lisäksi, että katolle jo tekeytyneestä sammaleesta päästään eroon tällä käsittelyllä, on sillä myös uuden kasvuston muodostumista ehkäisevä vaikutus tulevaisuutta silmällä pitäen. Sammaleenpoiston jälkeen on myös muistettava käsitellä mahdolliset kärsineet saumakohdat. Pienet vauriot voi korjata esimerkiksi kylmäbitumiliimauksella. Mikäli sammal on tehnyt tuhojaan pitkän aikaa ja roimalla kädellä, voi katteen uusintapinnoitus tai jopa pinnoitteen vaihtaminen olla ainoa järkevä vaihtoehto. Jos tulet huomanneeksi, että isompaan kattoremonttiin onkin tarve ryhtyä, ei huolta – kuten todettua, meillä on kokemusta myös suuremmista huopakattoprojekteista.

Huopakaton rännien ja vesikourujen puhdistaminen pitää sadevesijärjestelmän toimivana

Huopakaton rännien ja vesikourujen puhdistaminen kannattaa suorittaa samalla kuin katon muukin pesu ja puhdistus. Rännien siivoaminen on hyvä jättää tehtäväksi katon puhdistuksen ja pesun jälkeen, sillä mainittujen toimenpiteiden aikana vesikouruihin on kulkeutunut merkittävä määrä likaa, lehtiä, neulasia ja muuta irtoroskaa. Rännien ja vesikourujen puhdistaminen siis viimeistelee huopakaton puhdistuksen ja pesun.

Jos rännejä ei puhdisteta säännöllisesti, lika, esteet ja tukkeumat aiheuttavat veden virtaamista vääriin paikkoihin. Putkissa oleva ylimääräinen roska-aines on turha rasite kiinnikkeille ja veden virhevirtaukset voivat ajan kuluessa vaurioittaa myös talon rakenteita, esimerkiksi puuosia. Mikäli ränneissä on suoranainen tukos, voi seisova vesi jäätyä talven aikana ja pahimmassa tapauksessa seurauksena on putken halkeaminen. Roskaiset rännit ovat alttiimpia myös korroosiolle. Rännien ajoissa tehty puhdistus on siis ehdottomasti edullisin tapa huolehtia sadevesijärjestelmän asianmukaisesta toimivuudesta.

Kun puhdistamme rännit ja vesikourut, keräämme kaikki lehdet ja roskat ja myös huolehdimme, että ne hävitetään asianmukaisesti. Pesu viimeistellään huolellisella rännien huuhtelulla jolloin tulee myös ilmi, mikäli jotain virhevirtauksia tai vuotokohtia sadevesijärjestelmässä olisi. Näin varmistamme, että sade- ja sulamisvedet pääsevät asianmukaista reittiä pitkin pois katolta.

Huopakaton säännöllinen huolto on hyvä sijoitus

Huopakatosta huolehtimiseen liittyy siis jonkin verran työtä, mutta kustannuksia laskiessa olemassaolevan katon säännöllinen peseminen ja huoltaminen tulee ehdottomasti kannattavammaksi kuin turhan tiheä investointi isompiin kattoremontteihin. Kaikkea ei tietysti voi, jaksa, tarvitse tai aina kannatakaan tehdä itse. Meiltä Kattoremontti Prolta saat katollesi kokonaisvaltaisen huollon jossa huomioidaan tarkasti myös oleelliset yksityiskohdat. Noudatamme sovittua aikataulua ja tarjoamme työllemme aina takuun. Jos katon kunnosta paljastuu jonkinlaisia isompia yllätyksiä huoltoa suunniteltaessa tai tehtäessä, et jää tilanteessa yksin vaan tiedämme, miten missäkin asiassa pitää toimia. Lisäksi kauttamme onnistuvat helposti myös muut vuosittaiset huollot: teemme esimerkiksi lumenpudotukset huopakatoilta vankalla kokemuksella ja huolellisesti, katetta vaurioittamatta Annamme mielipiteemme ja arviomme rehellisesti ja opastamme mielellämme myös muissa kattohuoltotyökysymyksissä asiantuntevasti. Kun tarvitset luotettavaa, perusteellista ja ripeää kattohuoltoa, olemme helppo, riskitön valinta sinulle.