Huvilan kattohuolto säännöllisesti

Säännöllisesti ja riittävän huolellisesti tehty huvilan kattohuolto varmistaa katon vedenpitävyyden ja säänkestävyyden sekä antaa katollesi reilusti lisävuosia huoltamattomaan kattoon verraten. Huoltotoimien laiminlyönti tuleekin ajan mittaan kalliimmaksi kuin säännöllisesti tehtävä katon perushuolto. Pahimmassa tapauksessa laiminlyöty huvilan kattohuolto voi johtaa mittaviin vaurioihin katolla sekä koko rakennuksessa ja sen myötä huomattaviin korjaustarpeisiin.

Katot ovat aina haasteellisia huoltokohteita sekä työturvallisuuden että osaamisvaatimusten osalta eikä omatoimisuus tässä kohtaa välttämättä kannata.     Kattoremontti Pro auttaa niin pienissä kuin suuremmissakin katon huoltotoimissa aina kulloisenkin tarpeen mukaisesti. Osaamisemme perustuu korkeaan ammattitaitoon ja vuosien kokemukseen. Myös käyttämämme turvavarusteet ovat aina asianmukaisia. Ja ammattilaisemme käydessä katolla huoltotoimissa, hän samalla katsastaa katon yleisilmeen ja raportoi tekemistään havainnoista omistajalle.

Huvilan kattohuolto

Huvilan katon huolto mukaan toistuviin rutiineihin

Huvilan katon huolto pitää sisällään koko joukon tärkeitä tarkistuksia ja aika ajoin tai tarvittaessa tehtäviä huoltotoimia. Tavoitteena on turvata katon säänkestävyys niin sateella kuin myrskyssäkin sekä seurata rakenteiden ja materiaalien kuntoa. Ajoissa tehtävät täsmäkorjaukset rakenteisiin sekä säännöllinen kuluvien materiaalien huolto on kaiken perusta. Huvilan katon huollosta tarkastuksineen onkin hyvä tehdä säännöllisesti toistuva rutiini.

Tarkistettavia kohteita säännöllisesti tehtävän huvilan katon huollon yhteydessä ovat ainakin vesikatteen eheyden ja tiiviyden sekä kunnollisen kiinnityksen varmistaminen, jotta katto vesikatteineen pysyy paikallaan myrskyissä eikä päästä kosteutta kertymään rakennuksen sisäpuolelle. Osittain hyvin kulunut tai pinnaltaan sieltä täältä vaurioitunut kate on vielä mahdollista huollon yhteydessä täsmäkorjata. Laajemmat kulumiset ja vauriot puolestaan antavat aihetta jo vesikatteen isompiin korjaus- tai saneeraustoimiin eikä niiden kanssa kannata turhia aikailla – vesivauriot rakennuksessa voivat laskea koko kiinteistön arvoa ja muodostaa lisäksi terveysriskin asukkaille.

Tarkistettaviin kohteisiin kuuluvat myös kaikki katon läpiviennit ja turvarakenteet, kuten hormit, kattoikkunat, tikkaat, katon kulkusillat ja lumiesteet sekä talon sadevesijärjestelmä. Kattoläpivienneissä erityisesti niiden tiiviys tarkistetaan mm. pellitysten kunnollisen kiinnityksen ja muun tiivistyksen osalta. Reunoiltaan falskaavat läpiviennit ovat tavallisia vesivuotojen aiheuttajia katolla. Turvatuotteiden toimivuus on tarkistettava turvallisen katolla liikkumisen takaamiseksi kaikkina aikoina. Katon turvatuotteita voi vaurioittaa  ikääntymisen lisäksi keväisin katolla liikkuvat lumi- ja jäämassat.  Ajoissa tapahtuva lumenpudotus katolta säästää omistajan tältäkin harmilta.

Sadevesijärjestelmän huoltotoimiin kuuluu vesikourujen ja syöksytorvien kunnon tarkastus sekä puhdistaminen roskista. Osana huvilan katon huoltoa voi olla myös kattoa roskaavan puuston karsiminen rakennuksen ympäriltä. Neulasten, lehtien, sammalen ja muun orgaanisen aineksen kerääntyminen vesikouruihin paksuksi patjaksi hankaloittaa veden virtausta ja vesi valuu kourujen reunan yli alas maahan roiskuttaen likaa ja vettä seinille sekä keräämällä ylimääristä kosteutta rakennuksen perustusten ympärille. Samoin syöksytorvista puuttuva veden jatko-ohjaus etäämmälle rakennuksesta jättää tarpeettomasti koko vesimäärän rakennuksen tuntumaan.

Aika ajoin ja tarvittaessa tehtävään huvilan katon huoltoon kuuluu katon puhdistus roskista ja sammaleesta sekä vesikatteen ja katon eri elementtien ja pinnoituksen uusimiset kunkin  kohteen  vaatimalla tavalla. Huopakaton huoltoon kuuluu katteen säännöllinen puhdistus ja suojakäsittely, mikä hillitsee mm. sammalkasvustojen muodostumista katteen pintaan. Syntyneiden sammalkasvustojen alla huopa pysyy pitkään kosteana, mikä ajan mittaan haurastuttaa huopaa ja antaa sammalelle mahdollisuuden työntää hienon hienoja juuristojaan huovan läpi. Samalla tarjoutuu myös kosteudelle tilaisuus päästä samaa reittiä katteen alla olevia rakenteita vaurioittamaan. Peltikaton huoltoon kuuluu niin ikään puhdistus sekä kuluneen katepinnan uusintakäsittely, mikä tavallisimmin tarkoittaa katteen pinnan huoltomaalausta ja tarvittaessa muuta suojakäsittelyä. Tyypillisiä huoltotoimia tiilikatolla ovat irronneiden, lohkeilleiden tai haurastuneiden tiilien korvaaminen uusilla sekä sammaleen poisto. Muiden kattoelementtien huoltokohteita voivat olla esim. kattotikkaiden kuluneiden askelmien uusiminen tai sadevesijärjestelmän osien huoltomaalaus tai uusiminen.

Säännöllinen tarkastus ja huolto pidentää tuntuvasti katon elinkaarta

Huvilan katon huoltoon käytetyt eurot muodostuvat ajan mittaan säästöiksi – hyvin huollettu katto kestää huomattavasti pitempään kuin huoltamaton vastaavanlainen katto.  Kattohuoltoa voisi jopa verrata auton huoltamiseen, missä laiminlyönnit useimmiten kostautuvat vikojen pahetessa ja korjauskulujen kasvaessa. Ajallaan hoidetut määräaikaishuollot ja pikkuvikojen korjaukset turhia aikailematta säästävät omistajan monelta harmilta ja pitävän auton pitkään toimintavarmana. Näin se on katonkin kanssa.

Huvilan kattohuollon työkulujen osalta on yksityishenkilöllä mahdollisuus käyttää hyväksi kotitalousvähennys verotuksessaan. Omille asiakkaillemme tarjoamme mahdollisuutta rahoitukseen myös katon huoltotöissä.

Huvilan katon huoltotarpeita kannattaa lähteä miettimään yhdessä Kattoremontti Pro ammattilaisemme kanssa. Tunnemme erilaiset katot ja niiden huoltotarpeet sekä oikeanlaiset toimenpiteet kullekin kattotyypille. Paikan päälle tekemämme katselmuksen ja arvioin pohjalta on helpompi päättää juuri oman kattonne kannalta mielekkäistä toimista.