Huvilan kattosaneeraus talon parhaaksi ja asukkaiden iloksi

Huvilan kattosaneeraus on säännöllisiin huoltoihin, täsmäkorjauksiin ja katon perusremontteihin verraten hiukan kattavampi ja perusteellisempi kokonaisuus. Siihen voi kuulua vaikkapa katemateriaalin vaihto tukirakenteineen, lämmöneristyksen parantaminen, katon kallistuskulman tai koko rakenteen muuttaminen, kattoikkunoiden tai kattoterassin lisääminen, katon alusrakenteiden uusiminen jne. Aihetta saneeraukselle antaa useimmiten katon huonokuntoisuus tai toimimattomuus eri sääolosuhteissa, katon lisäeristystarve sekä vesivuodon tai myrskyn aiheuttama laajempi vaurio katolla ja sen rakenteissa.

Tarvetta huvilan kattosaneeraukseen voi syntyä myös asukkaiden elämäntavasta ja haaveista johtuvista seikoista tai halusta luoda huvilamiljööstä esteettisesti silmää hivelevä ja samalla ekologisia elämänarvoja korostava kokonaisuus. Aamukahvin keitto omalla aurinkosähköllä ja kahvikupposen nauttiminen kattoterassilla – ympärillä uuteen päivään heräävä luonto… Haaveet voi muuttaa todeksi joskus kohtalaisen pienelläkin satsauksella, johon voi samalla liittyä myös ekologinen ulottuvuus ja positiivinen vaikutus koko kiinteistön arvoon.

Olipa huvilan kattosaneerauksen syy mikä hyvänsä, me Kattoremontti Pro ammattilaiset olemme apunasi koko kattosaneerauksen ajan aina sen alkuvaiheen suunnittelusta lopputöiden viimeistelyyn asti. Tarvittaessa asennamme myös ympäristöystävälliset aurinkopaneelit huvilallesi. Ammattilaisemme paikan päällä tekemän katselmuksen pohjalta saneerauksen suunnittelu on hyvä laittaa alulle.

Huvilan kattosaneeraus

Kattosaneerauksella huvilan katolle uutta elämää ja ilmettä

Asianmukaisesti tehty huvilan kattosaneeraus turvaa kattosi säänkestävyyden ja toimivuuden taas vuosiksi eteenpäin. Huolettoman ja mukavan asumisen lisäksi laadukkaasti tehdyllä saneerauksella turvataan kiinteistön arvon säilyminen – ja jopa kasvatetaan sitä. Kunnollinen katto pitää kosteuden poissa kiinteistön sisäpuolisista rakenteista ja ehkäisee näin vuotavan katon kautta muodostuvien kosteusvaurioiden aikaan saamat ikävät vauriot.

Tavallisin huvilan katon saneeraustoimeksianto sisältää rikkoutuneen tai hyvin kuluneen katteen uusimisen tarvittavine pohjustustöineen. Vesikatteen uusimisen yhteydessä alusrakenteiden kunto on aina tarkistettava ja siinä yhteydessä mahdolliset lisäeristeetkin on myös helpointa ja taloudellisinta asentaa. Samalla päivitetään useimmiten myös kattoturvatuotteet ja sadevesijärjestelmä, jos nekin ovat selvästi tulleet elinkaarensa päähän. Sade- ja sulamisvesien katolta pois virtaamisen parantamiseksi on tasakattoisen tai hyvin loivan katon kallistusta niin ikään suhteellisen yksinkertaista muuttaa tässä vaiheessa ennen uuden vesikatteen asennusta esimerkiksi lisärimoituksin ja pienin korotuksin.

Matalan tasakaton tai harjakaton reilumpi korottaminen tai koko rakenteen muuttaminen taitekatoksi lisää asuinkelpoista, pinta-alaan laskettavaa tilaa ullakkokerroksessa, mikä voi olla hyvä ratkaisu kaivattaessa lisää majoitus- ja oleskelutilaa huvilalle. Näin on usein tilanne perheen kasvaessa ja myöhemmin uuden sukupolven tullessa mukaan osaksi perheen vapaa-ajan viettoa. Kattosaneeraus ullakkotiloja laajentamalla voi tällöin tarjota hyvän vaihtoehdon tontilla tapahtuvalle uudisrakentamiselle – tai epämukavalle ”saunakamarimajoitukselle”.

Kattoikkunoiden lisääminen osaksi kattorakennetta on kattosaneerauksen yhteydessä kohtuullisen helppoa, jolloin saadaan lisää valoa ja haluttu näkymä ulos myös välittömästi katon alapuolella sijaitsevaan ikkunattomaan sivuun esimerkiksi makuu- ja oleskelutiloissa. Samoin erilaisten lasitettujen kattoterassiratkaisujen liittäminen välittömästi katon alapuolisen tilan yhteyteen voi lisätä asumismukavuutta ja tuoda kaivattua avaruuden tuntua ullakkokerrokseen.

Kun on aika laittaa kattoasiat uusiksi, pyydä tarjous!

Kertasatsauksena tehty huvilan kattosaneeraus maksaa itsensä takaisin vuosien mittaan, kun säännölliset huollot helpottuvat uusittujen materiaalien myötä eikä korjattavaa katolta juurikaan löydy. Lisäsäästöä saadaan kattosaneerauksen yhteydessä tehdystä lämmöneristeiden parantamisesta kattorakenteissa, jolloin sekä lämpö- että viilennysenergiahukka pienenee. Näissä laskelmissa on hyvä ottaa huomioon myös kiinteistön arvon säilyminen ja arvon mahdollinen nousu laadukkaasti tehdyn kattosaneerauksen johdosta.

Säännöllisesti tehtävät huollot pitävät uudenkin katon puhtaana roskista ja sammaleesta ja samalla katon ja katon läpivientien sekä kattoturvatuotteiden ja sadevesijärjestelmän kunto ja toimivuus tulee tarkistettua. Säännöllinen ja ajoissa tehty lumen pudotuskin säästää kattoa, kun liikkuvat lumi- ja jäämassat eivät pääse tekemän vaurioita katteen pintaan ja eri kattoelementtien kiinnityksiin.

Huvilan kattosaneerauksen suunnittelu kannattaa aloitta ottamalla yhteyttä asiantuntijaamme ja sopia paikan päällä tapahtuvasta katon katselmuksesta. Ammattilaisemme kiivetessä katolle hän raportoi samalla kaikista siellä tekemistään havainnosta, jolloin saatte samalla arvokasta tietoa kiinteistöstänne lintuperspektiivistä käsin. Tarvittaessa Kattoremontti Pro tarjoaa asiakkailleen rahoitusmahdollisuuden kattosaneerauksen kulujen osittaiseksi kattamiseksi. Helpotusta kustannuksiin antaa myös yksityishenkilöiden mahdollisuus tehdä kotitalousvähennys verotuksessa huvilan kattosaneerauksen työkulujen osalta.