Katon kuntotarkastus – Kuntoarvio ehkäisee ikävät yllätykset

Katon kuntotarkastus on järkevää tehdä säännöllisesti katolle kuin katolle, jotta säästytään huonokuntoisen katon mukanaan tuomilta ikäviltä yllätyksiltä.  Samalla säästyy selvää rahaa, kun pienetkin puutteet havaitaan jo varhaisessa vaiheessa, jolloin vaurioita muihin talon rakenteisiin ei vielä ole syntynyt ja katon korjauskustannukset jäävät kohtuullisiksi. Hyvin hoidettuna ja huollettuna kattosi saa myös paljon lisää elinvuosia.

Kattoasioita miettiessäsi kannattaa muistaa myös mahdollisuus kotitalousvähennykseen työkustannusten osalta. Kattoremontti Pron kautta on myös mahdollista saada rahoitusta kattotöihin.

Me Kattoremontti Pro ammattilaiset tunnemme erilaiset katot ja kattorakenteet. Pitkän kokemuksemme myötä pystymme tehokkaasti ja luotettavasti tekemään havaintoja kattosi kunnosta ja tarjoamaan aina paikkansa pitävän ja seikkaperäisen kuntotarkistuksen. Ja samalla kun ammattilaisemme kiipeää katollesi, hän tekee havaintoja kaikesta muustakin sieltä käsin havainnoimastaan, kuten kattoturvatuotteiden ja sadevesijärjestelmän kunnosta sekä erilaisten läpivientien tiiviydestä. Silmäilemme myös lähiympäristöä esimerkiksi puiden ja muun kasvuston osalta, jotka voivat olla riskinä katon hyvinvoinnille.

Katon kunnon arviointi kannattaakin aloittaa olemalla yhteydessä Kattoremontti Pro ammattilaisiimme, niin saatte luotettavaa tietoa oman kattonne nykyisestä kunnosta. Sen pohjalta on hyvä pohtia tarkemmin mahdollisia katon huoltotarpeita.

Katon kuntoarvio

Katon tarkastus kertoo kattosi kunnon selkokielellä

Katon tarkastus on yleisluonteinen katselmustyyppinen toimitus, jossa kaikki olennainen katollasi tarkastetaan ja havainnot raportoidaan selkokielisesti ilman mystisiä, ei-tulkittuja lukujonoja ja teknisiä ammattitermejä.

Ja olennaista tarkastettavaa katolla onkin aina jonkun verran. Siihen kuuluu ensinnäkin itse katemateriaalin ja katteen kiinnitysten kunnon tarkistus sekä erilaisten läpivientien ja saumausten tiiviyden tarkistus. Tyypillisiä läpivientejä katolla ovat esim. savu- ja ilmastointihormit, kattoikkunat, antennit, aurinkopaneelit jne.

Olennaista on myös sadevesijärjestelmän toimivuuden ja eheyden tarkistus, esim. räystäskourut, syöksytorvet ja mahdolliset kattokaivot. Roskainen tai kokonaan tukkeutunut sadevesijärjestelmä ei enää suoriudu tehtävästään, vaan vesi valuu valtoimenaan räystäiden yli kastellen ja liaten rakennuksen seiniä. Tasakatoilla kattokaivojen tukkeutuminen estää veden pääsyn pois katolta, jolloin ajan mittaan katteeseen muodostuu vaurioita ja vuotoriski on ilmeinen.

Kattotarkastuksen yhteydessä tarkastetaan myös kattoturvatuotteiden kunto, jotta ne ovat määräysten mukaiset ja suojaavat niin katolla kuin katon läheisyydessä maassakin liikkuvia. Olennaisimpia kattoturvatuotteita ovat nousutikkaat ja kattotikkaat sekä kävelysillat ja askeltasot katolla. Mitä korkeampi rakennus, sitä tärkeämpää on kattoturvatuotteiden asianmukainen kunto esimerkiksi katon huoltotöiden ja lumenpudotuksen kannalta. Myös lumiesteet ovat tärkeitä ja niiden kuntoa on seurattava.

Kattoremontti Pro asiantuntijamme tietää, mitä katollasi pitää tarkkailla ja tekee havainnot ammattilaisen ottein, jolloin et maksa mistään turhasta. Katselmuksen perusteella laadittavasta raportista saat luotettavasti kaiken tarvitsemasi tiedon kattosi kunnosta.

Katon kuntotarkastus on keino paikallistaa piilevät ongelmat hyvän sään aikana

Katon kuntotarkastus on järkevä ja edullinen tapa paikantaa katolla olevat piilevätkin puutteet ajoissa ennen isompien vaurioiden syntymistä. Esimerkiksi huonokuntoiset peltikaton kiinnitykset eivät ehkä vielä aiheuta ongelmaa eikä harjaantumaton katolla kävijä välttämättä osaa edes arvioida kiinnitysten kuntoa. Mutta jo seuraavassa myrskyssä koko katto saattaakin siirtyä naapurin pihalle ihmeteltäväksi. Tai kattotiiliä rapisee alas myrkyn voimasta muovaten uuteen uskoon pihalle pysäköityä autoa.

Katon tyypistä ja katemateriaalista riippuen katolla voi olla erilaisia piileviä ongelmia, joihin on puututtava ajoissa suuremman vahingon estämiseksi. Katteen kulumista voidaan ehkäistä hoitamalla ja suojaamalla ajoissa katteen pintaa. Pienten vaurioiden korjaaminen ajoissa eliminoi vuotoriskin ja voi pelastaa koko rakennuksen vakavilta kosteusvauriolta. Katteen pitäminen puhtaana ja sammalesta vapaana parantaa kosteuden poistumista katolta ja pidentää katteen elinikää. Samoin uudelleenpinnoitukset ja pinnan suojauskäsittelyt ovat omiaan antamaan katteelle uuden ilmeen ohella lisävuosia.

Kattoturvatuotteiden osalta kaikki piilevätkin ongelmat voivat koitua hyvin kohtalokkaiksi katolla huoltotöissä liikkuville. Huonokuntoiset tikkaat ja kattoaskelmat sekä heikosti asennetut tai huonolaatuiset turvaköysien kiinnityskohdat muodostavat aina turhan riskin. Samoin huonosti kiinnitetyt, huonolaatuiset lumiesteet.

Me Kattoremontti Pro ammattilaiset olemme kokeneita näissä asioissa ja tunnistamme myös piileviä ongelmia, joista ajan mittaan hoitamattomina muodostuu useimmiten todellisia ongelmia. Ota yhteyttä asiantuntijaamme, niin peltikaton-, tiilikaton– kuin huopakatonkin tarkastuksessa. Hoidetaan kattosi ajoissa kuntoon ja ehkäistään jo ennalta isommat vahingot!

Kattoremontti Pro huoltaa, korjaa ja remontoi katon kuin katon

Kattoremontti Pro ammattilaiset huoltavat, korjaavat ja remontoivat taidolla ja tehokkaasti kaikenlaiset katot. Kohteitamme ovat omakotitalot, rivitalot ja kerrostalot sekä vapaa-ajanasunnot ja piharakennukset.  Pitkän kokemuksemme ja korkean ammatillisen osaamisemme turvin tunnemme erilaiset kattotyypit sekä katemateriaalit ja niiden vaatimat asennustavat ja huollon. Toimintatapamme on avointa ja asiakaslähtöistä – kaikki työvaiheemme ovat etukäteen sovittuja ja hinnoiteltuja eikä mistään turhasta tarvitse maksaa.

Kukin katto on aina omanlaisensa yksilö, mikä on otettava huomioon katon huollossa, remontoinnissa ja katteen uusimisessa. Ei ole ollenkaan sama, mitä ja miten katollasi tehdään.  Sen vuoksi luotettavan ammattilaisen ottaminen mukaan jo kuntokartoitukseen sekä huoltotoimien tai remontin suunnitteluun varmistaa parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Asiantuntemuksella ja laadukkaasti tehty työ varmistaa sen, että kattosi kestää säällä kuin säällä suojaten samalla koko rakennusta. Säännöllisesti ja asianmukaisesti huollettuna katon hoitokustannukset pysyvät kohtuullisina, kun pieniin ja piileviinkin puutteisiin puututaan ajoissa. Hyvin huollettu katto on myös pitkäikäisempi huonosti hoidettuun samanlaiseen kattoon verraten. Hyvällä huollolla siis varmistat katollesi pitkän elinkaaren ja samalla riittävän suojan koko rakennukselle.

Anna katon kunnon arviointi Kattoremontti Pro ammattilaisten tehtäväksi. Raportoimme selkokielellä kattosi kuntoon liittyvät tosiasiat, jolloin huoltotoimien suunnittelukin sujuu helpommin.  Ammattilaiseltamme saat myös luotettavaa tietoa eri huoltotoimista ja niiden suorittamisesta juuri oman kattosi tyyppi ja kunto huomioon ottaen.