Katon päätyräystäs siistiksi ja toimivaksi

Katon päätyräystäs on rakennuksen päätyihin eli lappeen sivuille muodostuva rakenne. Arkikäytössä sana lape tarkoittaa koko katon sivua aina harjalta räystäslipan päähän. Esimerkiksi tavallisessa harjakattoisessa talossa on siis kaksi lapetta ja näiden reunaa kutsutaan päätyräystääksi. Päätyräystäs, kuten rakennuksen sivuille muilla seinustoilla sijoittuvat räystäslipatkin suojaavat rakennusta. Ne ohjaavat katolta alas tulevat vedet, lumet ja roskat kauemmaksi sen seinistä. Keskeisin tehtävä räystäslipalla on siis pitää kosteus sekä veden että jään muodossa kauempana rakennuksen seinistä ja perustasta.

Tavallisesti päätyräystään asennus suoritetaan katon rakennuksen yhteydessä heti kattotuolien jälkeen. Rakennusjärjestyksessä katto saa räystään jälkeen seuraavaksi aluskatteen ja kattoruoteet. Päätyräystäs on siis yleensä jo rakennuksen tekovaiheessa tehtävä katon osa ja se on meillä hyvin tyypillinen esimerkiksi harjakattoisissa omakotitaloissa. Katon saneerauksien yhteydessä voimme pidentää tai kaventaa räystäiden lippoja ja päätyräystästä, jos alkuperäiset räystäät ovat osoittautuneet jollain tapaa väärin mitoitetuksi. Teemme tarpeen mukaan myös räystäiden kattamista laudoilla umpiräystääksi, silloin kun rakennuksessa on ollut aiemmin avoräystäät. Toisaalta voimme keventää räystäsrakennetta saneerauksen yhteydessä myös jättämällä nämä katelaudoitukset tekemättä, kun vanhat on purettu pois.

Meillä Kattoremontti Pro:lla päätyräystäät tutkitaan aina osana katon kokonaistarkistusta ja huolletaan muun kattohuollon yhteydessä sopimuksen mukaan, aivan kuten kaikki muutkin katon osat. Käymme korjaamassa myös päätyräystäiden vauriot ja muut viat erillisenä työnä silloin kun siihen on tarvetta. Meillähän on kuitenkin sellainen käytäntö, että katon yleisilme tarkistetaan aina. Silloinkin kun kyse on jostain pienemmästä toimenpiteestä, jonka olet meidät tilannut tekemään, tarkistamme samalla kertaa koko katon yleisilmeen. Eli vaikka tulisimme korjaamaan repsottavaa räystästä niin tutkimme koko katon samalla reissulla ja raportoimme löydöksistä sinulle tarjouksineen. Saat samalla siis tietää myös mahdolliset korjauskustannukset, jos jotain korjattavaa löytyi.

Katon päätyräystäs

Päätyräystäs katemateriaalin mukaan

Vesikatteen materiaali vaikuttaa hieman katon päätyräystään toteutukseen. Käytännössä pyrimme siis välttämään katemateriaalin asennuksessa turhia aukkoja ja saumoja. Siksi suunnittelemme katteen asennuksen etukäteen huolellisesti, esimerkiksi niin että vältytään turhalta peltien leikkaamiselta ja saumaamiselta. Tiilikatolla suoritamme tiilien ladonnan niin että päätyräystään ja katon yhteyteen jää mahdollisimman vähän aukkoja katteen asettelun vuoksi. Tiilikatolla sekä päätyihin että katon harjalle tarvitaan erikoistiiliä, joita onkin nykyään hyvin saatavilla kaikilta valmistajilta. Päätytiilillä saamme kattoon kätevästi tukevuutta, ne myös peittävät päätyä ja täyttävät tiilikatolla puisen tuulilaudan tehtävän. Tiilikatolla käytämme erikoistiiliä myös erilaisten läpivientien toteuttamiseen. Huopakatolla erityisesti kolmiorimahuovalla on omat asennuskikkansa ja saatavilla on muun muassa juuri sille suunniteltuja räystäspeltejä ja muita tarvikkeita, joita käytämme tarpeen mukaan. Asiantunteva kattoasennus Kattoremontti Pro:n toimesta huolehtii näistäkin yksityiskohdista puolestasi, riippumatta siitä mikä vesikate on kyseessä.

Erilaisilla katemateriaaleilla on siis omia erityispiirteitään ja asennustapojaan myös päätyräystäitä ajatellen. Parhaan mahdollisen päätyräystään saa aikaan, kun on kokemusta ja ymmärrystä sekä erilaisten materiaalien ominaisuuksista että siitä, millaisia tyypilliset ongelmat ovat ja kuinka ne ratkaistaan. Kattoremontti Pro:lta saatkin kaikki räystäiden ja kattojen kunnostukset lujalla ammattitaidolla.

Päätyräystään ja räystäspellin asennus

Kuten jo todettu, varsinainen päätyräystään rakenne muodostuu melko varhaisessa vaiheessa rakennustyötä. Eli päätyräystään asennus on osa katon rakentamista, oli kyseessä sitten kokonaan uuden rakennuksen tekeminen tai uuden katon rakentaminen vanhaan rakennukseen. Laajassa kattosaneerauksessa ja jopa kattotyypin muutoksessa katto voidaan rakentaa käytännössä katsoen uusiksi, vaikka rakennus muuten olisikin entisensä. Tarvittaessa korjaamme päätyräystäästä kaikkia yksityiskohtia, kuten peltejä, laudoitusta ja päätyräystäslautaa, jota kutsutaan myös tuulilaudaksi tai päätylaudaksi. Tiilikatolla vaihdamme ja korjaamme tiilikatoilla päätytiiliä ja kiinnityksiä aina tarpeen mukaan.

Yksi suorittamistamme räystään rakennus- ja kunnostustöistä on räystäspellin asennus. Räystäspeltiä kutsutaan myös päätypelliksi tai päätylistaksi ja se asennetaan päätyräystään suojaksi. Räystäspellin idea on estää erityisesti roskan, lumen ja veden päätyminen vesikatteen alle. Nämä räystäspellit ovat yleistyneet vasta hiljattain, aiemmin suojaus toteutettiin limittämällä esimerkiksi pelti tai tiilikate niin, että kate itsessään muodosti pienen lipan suojaamaan kohtaa päätyräystäällä, johon muuten olisi jäänyt aukko. Räystäspelti on kuitenkin paljon parempi suoja ja me suosittelemmekin sellaisen asentamista myös niihin kohteisiin, joissa on jokin vanhempi ratkaisu käytössä. Yleensä hoidammekin tämän yksityiskohdan kattosaneerauksissa kuntoon, sillä hyötyihin verrattuna se ei ole kovinkaan suuri kuluerä. Käytämme nykyään erityisesti pelti- ja huopakatoilla räystäspeltejä, sillä niillä saamme siistin ja tiiviin lopputulos aikaan suhteellisen pienellä työmäärällä ja materiaalikuluilla.

Räystäslautojen ja sadevesijärjestelmän kunnossapito

Päätyräystään ja ylipäätään räystäiden yhteyteen on lähes kaikissa rakennuksissa rakennettu jonkinlainen sadevesijärjestelmä. Esimerkiksi vesikourut kiinnitetään rakennuksen räystäisiin kiinnikkeiden avulla ja syöksyputket rakennuksen kulmiin. Näkyvä osa sadevesijärjestelmää onkin riippuvainen räystäistä niin rakennuksen päädyissä, kuin sen sivuillakin. Kattoremontti Pro huolta kattojen ja räystäiden ohessa myös sadevesijärjestelmät kuntoon puolestasi. Yksi usein hieman kuin piiloon jäävä yksityiskohta, jonka kuntoa tulisi aina välillä tarkistaa on vesikourujen taakse jäävä räystäslauta. Sen tehtävä on vastaava kuin päätyräystäässäkin, eli katon lappeen alareunan suojaus, rakenteiden kolojen peittäminen eläimiltä, roskalta ja vedeltä. Se myös tarjoaa käytännöllisimmän kiinnityspinnan räystäskourujen kiinnittimille. Yhdellä vaatimattoman oloisella, rakennuksen räystästä kiertävällä laudalla on useampi tärkeä tehtävä.

Nämä laudat voivat kärsiä, jos esimerkiksi roska tukkii syöksyputket ja kourut niin että vesi jää paikoilleen. Vesi aiheuttaa painorasitusta, joka kohdistuu vesikouruun, sen kiinnittimiin ja niiden kiinnityspintaan. Kosteus tekee ajan kanssa vielä omat temppunsa lahottamalla puumateriaaleja. Lopulta talven tullen vesi voi jopa jäätyä kuormittaen sadevesijärjestelmää entisestään ylimääräisen painon vetäessä vesikourua alaspäin. Myös runsaat lumet ja muut sääilmiöt voivat heikentää näiden lautojen kuntoa. Ne onkin hyvä tarkistaa katon ja sadevesijärjestelmän tarkistuksen yhteydessä, Kattoremontti Pro:n tarkistusrutiiniin niiden tarkistus kuuluukin aina. Voimme vaihtaa laudat tarpeen mukaan. Ne on hyvä vaihtaa sadevesijärjestelmää uusiessa joka tapauksessa, vaikka vesikatetta tai kattoa ei muuten saneerattaisikaan. Näiden lautojen yleisimpiä ongelmia ovat halkeilu ja lahoaminen vuosien saatossa. Usein ne on suojattu vain maalikerroksella ja niihin kohdistuu sangen paljon kosteutta ja rasitusta. Jos laudat ovat kunnossa, voimme maalata ne kuitenkin uudestaan. Näin koko rakennus voidaan ehostaa uudella maalipinnalla, vaikka kattoa myöten.

Voimme kuitenkin tarpeen vaatiessa vaihtaa laudatkin. Ellet ole uusimassa sadevesijärjestelmää, täytyy vesikourut ja muut sadevesijärjestelmän osat kuitenkin irrottaa varovasti ja varastoida lautojen korjausten ajaksi niin, etteivät ne väänny ja muuten vahingoitu. Näin saamme asennettua ne takaisin paikoilleen helposti ja siististi. Pitkät kourut ja syöksyputket vääntyvät herkästi irrotusvaiheessa varsinkin silloin, kun työhön ei ole varattu riittävän montaa ihmistä. Riskinä on se, että kourun tai putken toinen pää pääsee retkahtamaan ja vääntymään, kun toista päätä vasta irrotetaan räystään kiinnikkeistään. Meillä tunnetaan tällaiset ongelmakohdat ja työhön lähetetään aina riittävän monta asentajaa, että työ saadaan hoidettua sekä nopeasti että materiaalia säästäen.

Kattotyöt laatutoteutuksena kaikille katteille ja kattotyypeille

Kattoremontti Pro tarjoaa sinulle asiantuntemuksella ja laatutoteutuksella kaikki kattotyöt. Oli kyse sitten räystään korjauksesta sadevesijärjestelmineen tai vaikkapa koko katon saneerauksesta niin saat sen täyden palvelun takuutyönä meiltä. Kattoremontti Pro tarjoaa kattopalveluita kaikille katoille, riippumatta siitä mikä rakennus, kattotyyppi tai katemateriaali on kyseessä. Me hoidamme kaikki tarkistukset, puhdistukset ja korjaukset. Työtakuun ohessa täyspalveluumme kuuluu se, että kauttamme voi hakea rahoitusta kattotöiden kuluihin. Unohtamatta myöskään kotitalousvähennyksiä, joita kotitaloudet voivat työstämme hakea verotuksessa.

Katon korjaus on asia, jossa osaamisestamme on hyötyä sinulle. Kattoremontti vaatii monenlaista osaamista työn suunnittelusta ja tarvekartoituksesta menekkilaskelmiin. Työn toteutus on oman lukunsa. Riittääkö vaikkapa oma osaamisesi, jos katolta löytyykin työn edetessä ongelmia, kuten väärin asennettu aluskate tai kosteusvaurioita? Kattokorjausta suorittavan yrityksen tai tekijän valinnassa sekä rakennusalan koulutus että työkokemus painavat vaakakupissa. Toimintansa vakiinnuttanut yritys, kuten Kattoremontti Pro on hyvä yhteistyökumppani, kun katto tai vaikka pelkkä päätyräystäs täytyy saada kerralla kuntoon. Soittele meille niin autamme sinua kaikissa kattoasioissa!