Katon ja yläpohjan lahovauriot ovat riskinä silloin, kun kosteus pääsee rakenteisiin ‒ pyydä Kattoremontti Pro luoksesi ja kattosi hoituu kuntoon

Katon lahovauriot ovat sangen ikävä ongelma, joka vaatii yleensä pikaisia korjausratkaisuja, mikäli kiinteistö halutaan pitää asumiskuntoisena. Lähes poikkeuksetta katon yläpuoliset lahovauriot johtuvat vuotavasta vesikatosta. Vaurioita voi löytyä niin katon alusrimoituksesta kuin katon kantavista rakenteistakin. Katon alapuolisten rimojen lahovauriot löytyvät yleensä kattoremonttien yhteydessä, ja hoituvat kuntoon samalla kun ulkokatto uusitaan ja remontoidaan. Mikäli vuodot ja lahovauriot ovat päässeet kantaviin rakenteisiin asti, on ongelman laatu jo paljon vakavampi, ja tällöin vaaditaankin mittavampia korjaus- ja uudistustoimenpiteitä. Lahovaurioiden havaitsemisen jälkeen on ensiarvoisen tärkeää yrittää selvittää, mistä syystä katon lahovauriot johtuvat, eli toisin sanoen selvitettävä juurisyyt kosteuden pääsyyn ja kertymiseen katon rakenteisiin, yläpohjaan tai ullakkotiloihin. Kattoremontti Pro on kokenut kattoalan konkari, joka selvittää nopeasti lahovaurioihin liittyvät syyt ja korjaa kattosi aina korkealuokkaisesti, haastavammistakin olosuhteista huolimatta.

Yläpohjan lahovauriot ovat katon kunnon kannalta erittäin vakava riski, sillä kosteuden kertyminen yläpohjaan ja katon ullakkotiloihin aiheuttaa näkyvien lahovaurioiden lisäksi homekasvustoa, joka puolestaan on omiaan riskeeraamaan rakennuksen sisäilman laadun ja asukkaiden terveydentilan. Näistä syistä katon yläpohja tulisi tarkastaa säännöllisesti, jotta lahovaurioiden syntymistä pystyttäisiin ennalta ehkäisemään ja tarvittaessa korjaamaan ennen, kuin vahinkojen mittakaava laajenee. Usein lahovauriot huomataan kuitenkin vasta silloin, kun ne ovat jo silmin nähden havaittavissa, esimerkiksi juuri ullakon kattorakenteissa. Tällöin kosteusvaurio on yleensä jo pitkällä, ja tarve kattoremonttiin on todennäköinen. Ottamalla yhteyttä Kattoremontti Prohon turvaat kattosi ja rakennuksesi kunnon.

Kattoremontti Pron käydessä luonasi tarkistamme kattosi aina vähintäänkin silmämääräisesti, vaikka saapuisimme suorittamaan vain pienempääkin huoltotoimenpidettä. Näin voit olla varma siitä, että kattosi kunnosta pidetään parasta mahdollista huolta. Kattoremontti Pron kautta saat myös joustavan rahoitusmahdollisuuden, eikä sinun tarvitse miettiä lomarahastosi uhraamista turvataksesi kattosi toimivuuden. Rahoitusmahdollisuuteemme voit tutustua tarkemmin www-sivujemme kautta. Älä myöskään unohda, että olet oikeutettu kotitalousvähennykseen silloin, kun kattotyösi suorittaa kattoalan osaava ammattilainen. Näin voit säästää tuntuviakin summia.

Katon lahovauriot ja kosteusvauriot

Estä veden pääsy yläpohjaan säännöllisen kattohuollon ja korjausten avulla

Veden pääsyn estäminen yläpohjaan tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että riskitekijät osataan tunnistaa ja kartoittaa etukäteen. Moni katon tekniikkaan perehtymätön ei useinkaan tule arjen tiimellyksessä ajatelleeksi vaikkapa sitä, miten ja kuinka usein katto pitäisi esimerkiksi huoltaa, korjata tai uusia, jotta ikäviä ja kalliita vahinkoja ei pääsisi tapahtumaan. Monelta saattaa ymmärrettävästikin jäädä huomaamatta myös katon ongelmista kielivät merkit, kuten tavallista suurempi jään ja jääpuikkojen muodostuminen räystäille tai hengitysilman tunkkaisuus ullakkotiloissa. Katon lahovauriosta kertoo usein esimerkiksi pehmeä katto. Usein vasta näkyvien lahovaurioiden ilmaantuessa tai perheenjäsenten epätavanomaisen ja sitkeän sairastelun jatkuessa kysymykset homevaurioista saattavat herätä. Yksin ei näiden kysymysten ja huolien kanssa kannata missään nimessä jäädä, sillä Kattoremontti Prolta löytyvät niin ratkaisut kuin keinotkin auttaa katto-ongelmien kanssa painivia.

Katon säännölliset tarkistukset ja katon säännöllinen huoltaminen ovat yleisesti ottaen parhaita keinoja torjua veden pääsy yläpohjaan. Kattoremontti Pro suorittaa kattotarkistukset ja huollot ammattitaitoisten ja kokeneiden työntekijöidensä toimesta jokaiselle katolle katteeseen katsomatta. Katon vuositarkastuksessa koko katto tulee tarkistettua huolellisesti, eikä epämiellyttäviä yllätyksiä pääse niin helposti syntymään kuin oman onnensa nojaan jätetyn tai harvoin tarkistetun katon kanssa. Kun kattosi huoltoaikataulu on säännöllinen, pidennät samalla huomattavasti kattosi elinkaarta ja säästät ylläpitokustannuksissa. Säännöllisesti ja asianmukaisesti kattosi huollattamalla ennaltaehkäiset tehokkaasti mahdollisia ongelmia. Huollettu ja siisti katto on ilo myös silmälle. Parhaat mahdolliset ajat katon tarkistukselle huollolle ovat keväisin ja syksyisin, eli ennen talven tuloa ja talven jälkeen lumen ja jään sulettua. Kun katto saadaan tarkistettua ja huollettua syksyn sateiden jälkeen ja lumen sulamisvesien aikaan, saadaan katon reaaliaikainen kunto kartoitettua täsmällisesti. Näin on mahdollista havaita katossa olevat pienetkin reiät, joista kosteus ja vesi ovat mahdollisesti päässeet sisään. Ongelmakohdat tulevat näin myös korjattua heti tuoreeltaan, eikä vuotojen laajenemista tarvitse pelätä aiheettomasti. Kattoremontti Pron kattokirurgien operointi-otteissa kattosi on taatusti hyvissä käsissä.

Joskus eteen tulee kuitenkin tilanteita, jolloin lahovaurioiden ilmaantuminen katolle ja yläpohjaan yllättävät kiinteistön omistajan täydellisesti. Näin voi käydä esimerkiksi vaikka silloin, kun on ostanut uuden rakennuksen, eikä katon kuntoa ole syystä tai toisesta tullut tarkistettua. Yläpohjan lahovauriot ovat yleisiä myös pitkään tyhjillään olleissa rakennuksissa, joissa katto on jäänyt kaiken muun ohella unohduksiin. Myös epäonnistuneet katon korjausyritykset tai kattoremontit saattavat vaurioittaa kattoa ja aiheuttaa ajan kanssa vakavia ongelmatilanteita. Yleisimmät syyt katon yläpohjan kosteus- ja lahovaurioihin ovat vuodot vesikatteessa, vesikatteeseen kondensoitunut vesi, liian kostean huoneilman nouseminen katon yläpohjaan sekä huonosti toimiva ilmanvaihto. Vuodot vesikatteessa ovat usein tyypillisiä pelti- ja tiilikatteelle, sillä niitä ei ole suunniteltu täysin veden pitäviksi. Tämä on kuitenkin normaalia, sillä yleensä pelti- ja tiilikatteisissa rakennuksissa vesikatteen alla toimii myös aluskate, joka estää liian veden pääsyn katon alempiin rakenteisiin. Lisäksi katon yläpohjan toimiva tuuletus takaa sen, että ylimääräinen vesi haihtuu pois. Jos aluskatteessa ja/tai yläpohjan tuuletuksessa on ongelmia, tietää se usein myös otollista kasvualustaa kosteus- ja lahovaurioiden synnylle. Vesikatteeseen kondensoituva vesi kielii puolestaan huonosta eristyksestä, johon usein liittyy myös kokonaan puuttuva tai hajonnut aluskate. Kun korkeita lämpötilaeroja sitten syntyy kylmän ulkoilman ja lämpimän sisäilman kohdatessa, tiivistyy kosteus viileälle vesikatteelle. Tässäkin tapauksessa rakennuksen vesikate on lähes poikkeuksetta pelti- tai tiilikatteinen. Kun aluskate puuttuu, tippuu kondensoitunut vesi jälleen takaisin sisätiloihin, jolloin kosteus- ja lahovauriot saavan alkunsa.

Kostea huoneilma ja sen nousu katon yläpohjaan saattaa olla myös kosteus- ja lahovaurioiden syynä. Hajonnut tai kokonaan puuttuva höyrynsulku on tällöin usein syypää siihen, että eristeisiin asti nouseva kostea huoneilma aiheuttaa katon yläpohjaan home- ja lahovaurioita. Käytännössä kosteus pääsee tiivistymään eristeisiin, kun paksu eristekerros ei päästä lämpötilaa jäähtymään plussa-asteikon ulkopuolelle. Tässäkin tapauksessa toimiva ilmanvaihto on tärkeässä roolissa, sillä mikäli huono ilmanvaihto yhdistetään kosteaan huoneilmaan ja sen tiivistymiseen eristekerroksessa, on home- ja lahovaurioiden syntyminen erittäin todennäköinen vaihtoehto. Huonosti toimiva ilmanvaihto on monessa tapauksessa kosteus- ja lahovaurioiden alku ja juuri, sillä mikäli ilmanvaihto toimisi kiitettävästi, ei kosteus- ja lahovaurioita pääsisi usein syntymään. Oletko tietoinen siitä, miten tuuletus toimii omalla katollasi? Kattoremontti Pro pitää tarvittaessa huolen siitä, että kattosi yläpohjan tuuletus toimii. Ota siis yhteyttä Kattoremontti Prohon, jotta veden pääsy katon yläpohjaan tulee estetyksi, ja katon tuuletuksen toimivuus tarkistetuksi.

Lahovaurioiden korjaus tehokkaasti ja kattavasti Kattoremontti Prolta

Kun katon yläpohjan lahovaurio on todettu, on se suositeltavaa korjata asiantuntevan ammattilaisen avulla mahdollisimman pian. Lahovaurioiden korjaus vaatii koko tilanteen huolellisen ja tarkan kartoituksen, sekä vahinkoalueen perinpohjaisen määrityksen. Jos katon kestävyyden kannalta tulee kyseeseen myös kattotuolien korjaus tai kattotuolien uusiminen, tarttuu Kattoremontti Pro tuumasta toimeen tässäkin suhteessa. Koska kattotuolit toimivat koko katon yläpohjarakenteen kantavana rakenteena, on niiden kunnon oltava moitteeton. Lahovaurioituneet kattotuolit ovat suuri riski, ja useimmiten puusta rakennetut kattotuolit ovat materiaalinsa vuoksi alttiina lahovaurioille, mikäli vesi on päässyt katteesta sisään. Kattoremontti Pro vaihtaa lahovaurioituneet kattotuolit kokonaan uusiin tai mahdollisuuksien mukaan korjaa kattotuolit. Riippuu yksilöllisesti aina kohteesta ja kattotuolien kunnosta, millä tavoin katon suhteen on kannattavinta toimia.

Kattoremontti Pro hoitaa kaikkien lahovaurioituneiden puuosien purku- ja uusintatyöt vankan kokemuksen ja lujan ammattiylpeyden voimin: korvaamme kaikki vaurioituneet osat laadukkain materiaalein. Lahovaurioiden synty on pohjoisissa olosuhteissa jokseenkin yleistä, sillä vuodenaikojen vaihtelu ja ankarat sääolosuhteet aiheuttavat haastavat olosuhteet itse kullekin katolle. Kattoremontti Pron avulla sinun ei kuitenkaan tarvitse murehtia kattosi kunnosta liiaksi, me olemme aina valmiina auttamaan.

Kauttamme saat monipuoliset kattopalvelut, joiden laatuun voit luottaa. Me huollamme, korjaamme ja remontoimme kattosi valtakunnallisesti ympäri Suomen. Teemme työmme aina takuutyönä, ja asiakasystävällinen palvelumme toimii avaimet käteen-periaatteen hengessä. Kattoremontti Pron kanssa et joudu kohtaamaan ikäviä yllätyksiä, sillä asetamme aina työllemme kiinteän hinnan, jonka ilmoitamme sinulle veloituksettoman tarkastuskäynnin jälkeen ennen työprojektin aloittamista. Hintaan sisältyvät aina kaikki työt materiaaleineen ja loppusiivouksineen: Kattoremontti Prolta saat täyden palvelun paketin. Meihin voit ottaa yhteyttä aina, tarvitsi kattosi sitten pientä hienosäätöä tai isompaa saneerausta. Kattojen suojapinnoitukset ja maalaukset, läpivientien kuten kattoikkunoiden ja savupiipun huollot ja korjaukset sekä koko katon käsittävät remontit ovat kaikki Kattoremontti Pron arkipäivää, mutta voit tiedustella meiltä rohkeasti myös harvinaisempiakin kattotöitä. Unohtaa ei sovi myöskään esimerkiksi katon ja kattoturvallisuuden kannalta tarpeellisia kattoturvatuotteita: meiltä saat tukevasti paikoilleen asennettuna niin kattosillat, seinä- ja lapetikkaat sekä lumiesteet. Meiltä löydät myös pieneläin- ja lintuesteet.

Kattoremontti Pro toimii kattosi parhaaksi ‒ pyydä ahkera ja laadukas kattotiimimme paikan päälle, ja kattosi kiittää!