Katto vuotaa – Kattovuoto on paikattava pikaisella aikataululla

Kun katto vuotaa, korjaus kannattaa tilata nopeasti. Katon vuoto on aina kiireellinen korjaustyö, sillä korjaamatta jäädessään vuotavan katon tilanne pahenee nopeasti. Syitä katon vuodolle on useita. Katto voi vuotaa katteen vaurioista tai saumoista. Tiilikatolla syynä voi olla hajonnut tiili, peltikatolla repsottava pellin reuna tai puuttuva kiinnike. Huopakatolla vuotoja aiheuttavat erilaiset halkeamat ja repeämät, ne ovat tavallisia vaivoja varsinkin katteen ikääntyessä. Katteen laadusta riippumatta katon läpiviennit voivat vuotaa, samoin jiirit. Molemmat niistä ovat yleisiä rakenteita kaikenlaisilla katoilla. Katon varustelukin voi olla puutteellinen, vaikkapa harjatiivisteen tai savupiipun piipunhatun puuttuminen voi aiheuttaa sen, että katto vuotaa.

Vain hyvin harvat vesikatteet ovat täysin idioottivarmoja. Silloinkin kun ne on tehty oikein, eikä niissä ole vaurioita, katteesta pääsee hieman vettä läpi. Asia on kuitenkin hieman eri, kuin se että katto vuotaa jostain hajonneesta kohdasta. Vesikatteen työparina toimii tyypillisesti aluskate, joka ottaa vastaan vesikatteen mahdollisesti päästämän veden ja poistaa sen rakennuksesta. Erityisesti talvella sulakelien koittaessa katteet ovat kovassa paineessa, kun raskas lumikerros puskee katteen ja lumen väliin tihkunutta vettä jokaiseen katteen koloon ja kuoppaan. Läpiviennit ovat samoista syistä kovilla. Myös tuuli voi puskea vettä voimalla myrskyjen aikaan katteen ja esimerkiksi harjatuuletuksen kautta sisään. Vaikka katteella normaali sade valuisikin siististi alaspäin tihkumattaa katon alle niin eri syistä veden suunta voi muuttua. Toimiva aluskate pelastaa näissä tapauksissa rakennuksen. Valitettavan usein se kuitenkin on jollain tapaa virheellinen, joko kulumisen tai asennusvirheiden vuoksi. Katolla muutenkin kovilla olevat läpiviennit ja jiirit ovat yleensä myös aluskatteen osalta vuotoherkimmät kohdat.

Vuodon tai vuotojen syyt täytyy aina selvittää ja ratkaista, jotta ongelma loppuu. Sitten katsomme mahdollisesti jo syntyneitä vaurioita, sillä vuoto aiheuttaa nopeasti vesivahingon. Lopulta vesivahinko johtaa myös laho- ja homevaurioihin katon rakenteissa sekä eristeissä. Näiden vaivojen muodostuminen vaatii kuitenkin hieman aikaa. Tämän vuoksi kattovaurion korjaaminen ajoissa kannattaa, vahingot voivat jäädä pienemmiksi ja helpommiksi korjata. Myös perinpohjainen kunnostus on eduksi, sillä liika kosteus yläpohjassa voi aiheuttaa ongelmia vielä sekin jälkeen, kun katon vuoto on tyrehdytetty. Kattoremontti Pro lähtee ratkomaan katon vuotoa ja siitä seuranneita kosteusongelmia katon rakenteissa ja yläpohjassa kokonaisvaltaisella otteella. Kaikki viat laitetaan kuntoon. Kunnostamme läpiviennit, jiirit ja vesikatteen saumat sekä paikkaamme katteet. Osaamisemme ja kokemuksemme kattaa niin tiili-, pelti- kuin huopakatotkin.

Katon tarkistus aina, kun katolla käydään, kuuluu palveluumme. Se on paras keino selvittää juuri sinun kattosi ongelmat ja kokonaistilanne. Jos katto vuotaa, hoidamme vuotokohdan kuntoon ja selvitämme koko katon kunnon samalla reissulla. Näin voit välttyä vastaavilta ongelmista lähiaikoina. Jos vaikkapa katon vuotokorjauksen yhteydessä tekemässämme tarkistuksessa löytyy jotain muuta vikaa, juttelemme kanssasi ja jätämme tarjouksemme. Isomman mittaluokan kattotöissä, kuten kattoremontissa tutkimme kattosi kunnon usein jo tarjouspyyntövaiheessa. Se auttaa meitä suunnittelemaan kattosi tarpeita ja sinun toiveitasi vastaavan remontin. Näin voimme laskea myös paremmin paikkaansa pitävät aikataulut ja tarjouksetkin.

Meillä kaikki kattotyöt tehdään avaimet käteen -palveluna ja niihin kuuluu kattava työtakuu. Korjaus, huolto tai remontti on sinulle mitä huolettomin, kun pyydät apuun kattoremontti Pro:n! Voit tehdä tarjouspyynnön puhelimitse tai verkkosivujen tarjouspyyntölomakkeella. Muistathan että meillä teetetty työ oikeuttaa kotitalousvähennyksiin omassa henkilöverotuksessa. Mikäli rahoitus helpottaisi kattosi kuntoon laittamista niin löydät yhden rahoitusvaihtoehdon verkkosivujemme kautta ja voit hakea sitä silloin, kun haluat.

Katto vuotaa
Katto vuotaa usein läpivientien kohdalta. Me korjaamme kaikki kattovuodot varmalla osaamisella.

Katon kunto on syytä kartoittaa tarkoin kaikissa vuototapauksissa

Me lähdemme liikkeelle katon kunnon kartoittamisesta. Jos sataa, teemme ensisuojauksen tietysti ihan ensimmäisenä. Varsinainen korjausvaihe lähtee kuitenkin aina liikkeelle siitä, että tutkimme vaurioiden laajuuden. Vuodon ja vaurioiden laajuus vaikuttaa siihen, millainen työ on edessä. Jos katto on vuotanut hyvin vähän, pelkän vuotokohdan korjaus riittää ja toimiva katon tuuletus haihduttaa ylimääräisen kosteuden helposti. Mitä enemmän vettä on päässyt läpi, sitä enemmän sen poistamiseksi on tehtävä töitä.

Jos vesikate, läpivienti tai vaikkapa jiiri on vahingoittunut ja vuotaa, on mahdollista, että vesi on päässyt alempiin kattorakenteisiin. Varsinkin silloin, kun aluskatteessakin on jotain ongelmaa, vesi voi etsiä tiensä yläpohjaan. Tällöin katon puurakenteet, eristevillat sekä käyttötilojen kattona toimiva välipohja voivat saada lopulta oman osuutensa vedestä ja sen aiheuttamista tuhoista. Onkin erittäin tärkeää selvittää, kuinka pitkällä ja laajalla vesi on ja kunnostaa kattoa aina tilanteen mukaan. Laajimmillaan kattovuoto aiheuttaa kattoremontin, jolloin voimme kuitenkin varmistua siitä, että katto saadaan takuulla kuntoon ja rakennus pelastettua. On tärkeää hoitaa kuntoon kaikki kosteudelle alistuneet materiaalit aluskatteesta katon laudoituksiin sekä eristyksiin asti. Katon huolellinen tutkiminen auttaa sen kuntoon laittamisessa.

Jos katon kartoituksessa käy ilmi, että aluskate on kauttaaltaan huonossa kunnossa, voi edessä olla kattoremontti. Aluskatetta on mahdoton vaihtaa alakautta, eli yläpohjasta käsin. Oikeaoppinen ja teknisesti toimiva aluskate asennetaan aina katolta käsin, ennen vesikatetta. Tavallisesti se uusitaan kattoremontin yhteydessä varmuudenkin varalta. Aluskatteen asennusvirheitä ovat mm. väärä asennuskireys sekä katteen poimut ja se, että kate tuleekin vahingossa väärinpäin. Ongelmia voivat myös olla liian vähäiset limitysliitokset sekä läpivientien ylösnostot, jolloin kosteus pääsee läpiviennin tai aluskatteen liitoskohtien kautta yläpohjaan.

Toisinaan suurin ongelma on katon tuuletus tai oikeammin sen puute. Tuuletuksen rooli korostuu silloin, kun katossa on jokin muu puute. Esimerkiksi välipohjan höyrysulkujen puute ja asuintilan liian heikko ilmanvaihto voivat aiheuttaa kosteusongelmia yläpohjaan ilman, että katto edes vuotaa. Aina joskus käykin ilmi, että vesi tulee rakennuksen sisältä eikä katolta. Katon materiaalista ja mallista riippuen katossa on tuulettuva yläpohja ja tuuletusväli myös vesikatteen ja aluskatteen välissä. Huopakatto ja tasakatto ovat vähän erilaisia. Meillä on tapana aina suositella aluskatetta myös huopakattoon, mutta sen paikka on heti vesikatteen ja aluslaudoituksen tai -vaneroinnin välissä. Kustannuksena ja työvaiheena sen asennus on kuitenkin pieni verrattuna siitä tuleviin hyötyihin.

Tiili- ja peltikatoissa katteiden välinen tuuletusväli on oleellinen, sillä itse katekin kondensoi ilmankosteutta ja tuuletusväli sekä aluskate auttavat kondenssiveden poistamisessa tehokkaasti. Tuuletusvälin on kuitenkin oltava yhtenäinen, niin että ilma pääsee virtaamaan vapaasti lappeen räystäältä katon harjalle. Joskus vettä kertyy tähän väliin, koska ilma ei virtaakaan jonkin rakenteen vuoksi mihinkään. Esim. kattoikkunoita suunnitellessa on syytä varmistua siitä, että tuuletusväli pysyy katkeamattomana. Yläpohjan tuuletus haihduttaa toimiessaan tehokkaasti yläpohjaan mistä tahansa suunnasta tuleva kosteutta, jos aluskate on kunnossa. Joskus yläpohjan tuuletus on heikonpuoleinen ja tuuletusaukot voivat olla tukossa roskan tai mm. linnunpesien vuoksi. Voimme ratkaista nämäkin ongelmat tehokkaasti monin eri keinoin. Kuten huomaat, moni asia vaikuttaa katon kosteuden hallintaan ja myös kosteusvaurioiden syntymiseen. Meiltä löytyy kuitenkin neuvot ja välineet käytännössä kaikkien ongelmien ratkaisemiseksi.

Kun vesi pääsee sisäkattoon asti, kattovuoto on päässyt pitkälle

Joskus käy niin, että kattovuoto havaitaan silloin, kun se saavuttaa sisäkaton. Käyttötilojen kattoon ilmestyy läikkä, tai vesi pääsee siitä läpi. Tällöin vuoto on jatkunut jo jonkin aikaa tai se on muuten jollain tapaa laaja, koska vettä on päässyt isompi määrä sisään. Tällaisissa tapauksissa mm. eristeiden ja puurakenteiden kosteusvauriot ovat yleisiä, sillä vesi imeytyy kaikkeen tiellään osuvaan, mihin imeytä vain voi. Jos vesi on päässyt eristeisiin tai puuosiin, on ne tietysti vaihdettava, jotta lahoamiselta ja mikrobikasvustoilta vältytään. Parhaimmillaan kuitenkin selvitään sillä, että kattovuoto jäljitetään ja tyrehdytetään ja katon tuuletus hoitaa loput. Mikäli katon tuuletus toimii huonosti, on senkin parantelu ehkä välttämätöntä, jotta katto saadaan jatkossa pidettyä kunnossa. Meillä on onneksi kattoalan kokeneina ammattilasina hyvin silmää sille, missä vaiheessa materiaaleja on vaihdettava ja kuinka katon tuuletusta voi parannella. Jos kattovuoto ehtii edetä sisäkattoon eli välipohjaan saakka, voi myös välipohja vaatia korjausta. Esteettiset korjaukset, kuten katon maalaus tai panelointi on mahdollista tehdä sen jälkeen, kun vuoto on ratkaistu ja kosteus saatu pois.

Kattovuodoilta on helppo toisaalta välttyä. Katon säännöllinen tarkistaminen ja huoltaminen auttaa sinua pitämään kattosi vapaana vuodoista. Ellet itse pysty tai osaa huoltaa ja tarkistaa kattoasi kattavasti niin palveluita saat hankittua kyllä kustannustehokkaaseen hintaan. On edullisempaa huollattaa ja tarkistuttaa kattoa säännöllisesti, kuin tehdä laajoja korjauksia mm. kattovuotojen seurauksena muutaman vuoden välein.

Kun katto on pidetty kunnossa, vuotoja ei pääse edes syntymään, sillä me tutkimme aina katteen ja sen saumausten kunnon, läpivientien ja jiirien tilanteen sekä juttelemme kanssasi siitä, mitä katolle kuuluu. Moniin vaivoihin on mahdollista puuttua sangen varhaisessa vaiheessa. Vaikkapa huopakaton kuluminen ja aukeilemaan lähteneet saumat huomaamme kyllä välittömästi, kun kiipeämme katollesi. Ne johtavat helposti kattovuotoihin, vaikka saumojen tiivistäminen ja katteen pinnoitus ovat mahdollisia huoltotoimia vuotojen ehkäisemiseksi.

Jos katto on jäänyt oman onnensa nojaan, niin voit aina ryhtyä pitämään siitä jatkossa parempaa huolta. Elämässä on välillä muutakin mietittävää, me ymmärrämme sen. Tämän vuoksi katon huollon ulkoistaminen osaavalle ja ripeälle ammattilaiselle onkin usein järkevä vaihtoehto. Pääasia saada katto ensin turvalliseen kuntoon ja ryhtyä sitten huoltamaan ja tarkistamaan sitä tasaisemmin, uusien vuotojen ja katastrofien välttämiseksi. Saat meiltä aivan kaikki kattosi kunnossapitoon liittyvät palvelut huolloista korjauksiin ja vaikka koko katon saneerauksiin.

Tiilikaton vuoto johtuu usein hajonneesta tiilestä tai vuotavasta saumasta

Eri katetyypeillä on omia tyypillisiä vuotojaan, tiilikatolla kyse on usein sangen helposti korjattavasta vaivasta eli hajonneesta kattotiilestä tai useammasta. Kattotiiliä voi hajota monista eri syistä. Tiilikate voi ajan kuluessa kulua ja rapautua, joka lopulta johtaa siihen, että tiiliä hajoaa yhä helpommin. Katteen rapautumista edistää sammal ja varsinkin sammaleen juuret, jotka tunkeutuvat kattotiilen sisään. Samalla avartuu väylä myös vedelle, joka rapauttaa tiiltä yhä pahemmin. Pakkasella vesi jäätyy ja jäätyessään se myös laajenee aiheuttaen tiileen painetta. Sulaessaan vesi taas supistuu ja varsinkin keväällä lämpötilan vaihdellessa nollan molemmin puolin vuorokaudenajasta riippuen, tiiliä voi hajota tämän jäätymis- ja sulamisprosessin vuoksi. Tiiliä voi toki hajota muistakin syistä, kuten lumen tai myrskyn vuoksi sekä katolla työskennellessä ja liikkuessa. Meidän on helppo korjata katto vaihtamalla hajonneet kattotiilet uusiin. Jos aluskate on ehjä niin katto tuskin on päässyt vuotamaan yläpohjaan. Käymme kuitenkin tarkistamassa tilanteen kaiken varalta.

Tiilikaton korjausta varten onkin hyvä ottaa sopiva määrä tiiliä talteen katettu uusiessa. Näin meidän on mahdollista suorittaa korjaaminen huomaamattomasti samoilla tiilillä, joita katolla on käytetty. Ellei samaa tiiltä ole varastossa, voimme vaihtaa tiiliä jostain huomaamattomasta kohdasta uusiin ja siirtää sieltä otetut tiilet toisaalle, näkyvämpiin kohtiin. Jos kate on sammaloitunut, voi katteen sammaleentuhokäsittely olla tarpeen. Usein myös tiilikaton uudelleenpinnoitus noin puolivälissä katteen käyttöä ehkäisee tehokkaasti kattotiilten hajoamista. Meiltä saat tiiltenvaihtojen lisäksi myös sammalkäsittelyt ja uudelleenpinnoitukset tiilikatollesi.

Ongelma voi kuitenkin olla jossain muualla, kuin varsinaisessa tiilikatossa. Jos aluskatteessa on ongelmia, voi tiilikaton luontaisesti läpi päästämä vesi vuotaa katon alempiin rakenteisiin. Tiilikatto ei siis ole täysin uutenakaan sataprosenttisen vedenpitävä ja katteet hoitavat vedenpoiston yhdessä. Kun aluskate alkaa pettämään, voi syntyä kattovuotoja, vaikka vesikate olisi ehjä. Tutkimme aina myös aluskatteen kunnon, vaikka se vaatiikin hieman vaivannäköä, sillä yläpohjaan ei välttämättä pääse kovin helposti. Tiilikatolla myös läpiviennit ja jiirit ovat mahdollisia vuotokohtia, harjatiivisteen tai piipunhatun puuttuminen voivat myös aiheuttaa ongelmia veden kanssa. Tarkistamme myös kaikki katon yksityiskohdat, saumaamme ja tiivistämme tiilikaton, korjaamme läpiviennit ja vuotava piipunkin. Saat kaikki tiilikaton vuotokorjaukset, huollot ja remontit meiltä pitkällä osaamisella ja toiveitasi kuunnellen.

Peltikaton vuoto johtuu usein saumoista, kiinnittimien kohdalta tai kulumisen vuoksi

Peltikatto vuotaa puolestaan kiinnittimien rei´istä, katteen saumoista tai siksi, että se on kulunut puhki. Yleensä puhki ruostuminen vie runsaasti aikaa, mutta lopulta sekin on mahdollista, ellei kattoa välillä huolleta kuntoon. Kun peltikatto vuotaa, käymme sen tarkasti läpi selvittääksemme vuodon syyn. Jos kate on puhki ruosteessa, ongelmia voi olla useammassa kohdassa katolla ja tällöin käsillä on kattoremontti. Jos kate on kauttaaltaan heikossa kunnossa, on uuden katteen vaihtaminen usein välttämätön toimenpide katon kuntoon saamiseksi. Jos ongelma on hyvin paikallinen, kuten ruuvin reikä, tilanne on ehkä korjattavissa pienemmillä toimenpiteillä.

Peltikattoa on hyvin hankalaa paikata, paikkaus on yleensä pelkkä väliaikaisratkaisu katteen laajempaa korjausta odotellessa. Puhki ruostunut katto vaatii usein koko katteen vaihtoa, mutta joskus uudempikin katto voi kärsiä jostain paikallisemmasta vauriosta, jolloin yhden peltilevyn vaihtaminen voi olla perusteltua ja kannattavaa. Voimme suojata peltikaton myös uudella maalikerroksella, mikäli katteen pinnoitteena toiminut maalikerros on huonossa kunnossa. Maalaaminen ehkäisee ruostumista ja mahdolliset jo syntyneet ruosteläikät poistamme huolellisesti uuden maalikerroksen alta, samoin vanhan hilseilleen maalin. Kunnon pohjatöillä maalaus on lopputulokseltaan siisti ja kestävä.

Kuten tiilikatollakin, katon vuoto voi johtua peltikatollakin aluskatteen ongelmista. Pelti ja tiili kondensoivat herkästi ilmankosteutta pinnoilleen ja yksistään tämä taipumus voi aiheuttaa ongelmia kosteuden kanssa, ellei aluskate ole kunnossa. Aluskatteenkin korjaaminen on hyvin vaikeaa, muuten kuin kattoa avaamalla yläkautta. Tutkimme tilanteen tarkkaan myös yläpohjassa ja teemme suositukset vasta sen perusteella, miltä kyseisen kohteen kokonaistilanne näyttää.

Peltikattokin voi vuotaa muiden kattojen tavoin jiireistä, läpivienneistä sekä peltien saumoista. Peltikatolla myös kiinnittimistä voi tulla varsinainen murheenkryyni, erityisesti vanhanaikaiset katenaulat ottavat herkästi hatkat ja jäljelle jää pelkkä reikä, josta vesi pääsee tihkumaan läpi. Äkkiseltään tuntuu, ettei yhdestä naulanreiästä paljoa vettä pääse läpi, mutta tilanteen laajuus voi yllättää, kymmenet vuotavat naulanreiät, joista vesi on tihkunut kattoruoteisiin ovat voineet tehdä jo pahempaa jälkeä. Erityisesti silloin, kun vuodot saavat jatkua rauhassa vaikkapa vuosia, voi vastassa olla lahoa ruodepuuta ympäri kattoa. Myös ensimmäisen sukupolven kateruuveissa mahdollinen ongelma on ruuvi tiivisteosa, joka on voinut murentua ja irrota. Tällöinkin kiinnitin voi vuotaa. Useimmiten kiinnitinongelma on kuitenkin helppo korjata korvaamalla vanhat naulat ja ruuvit uusilla kateruuveilla. Myös avartuneet ruuvinreiät on pitkälle mahdollista peittää suuremman tiivisteosan sisältävillä kateruuveilla. Kiinnittimien määrää lisäämällä on mahdollista estää ruuvinreikien avartumista ja tehdä katosta myös hiljaisempi. Pelti ei pääse liikkumaan mm. tuulen tai lämpöelämisen myötä niin paljoa, kun kateruuveja on riittävästi. Kiinnittimien määrän lisääminen ehkäisee tehokkaasti sekä ääniä että kiinnitinongelmia.

Vuotavat katon jiirit ja peltien saumakohdat saamme tehokkaasti tiivistettyä kuntoon, samoin läpiviennit. Jos vuoto on läpiviennin yhteydessä tuhonnut kattoa, on sekin usein mahdollista kunnostaa. Asennamme piipunhatut ja piipunjuuripellitykset estämään savupiipun kautta tapahtuvaa vuotoa. Kaikissa peltikaton vuototapauksissa tutkimme vuodon syyn ja veden tekemien tuhojen laajuuden, jotta voimme kunnostaa kaiken tarvittavan ja kattosi toimii jälleen, kuten kuuluukin.

Bitumi- ja huopakatto vuotaa saumoistaan tai katteen vaurioiden, kuten halkeamien kautta

Huopakaton tyypillisiin vuotoihin liittyy katteen ikääntyminen ja jouston katoaminen. Sen seurauksena katteen saumat aukeavat, kate halkeilee ja repeää. Huopakatteisiin voi syntyä myös mitä erikoisempia kupruja, pullistumia ja kuoppia, joiden vuoksi kate on vaarassa revetä. Osa ongelmista kielii alhaaltapäin tulleesta kosteudesta, sillä varsinkin pullistumat ja kuplat syntyvät kosteuden höyrystymisestä. Tutkimme aina tapauskohtaisesti kosteuden lähteen, vesi on voinut päästä katteen alle toisesta kohdasta katetta, mutta myös rakennuksen sisältä. Jos mahdollista, selvitämme ja ratkaisemme syyn ja hoidamme oireet, jotta vältyt vastaavilta murheilta jatkossa.

Huopakatteen yleinen kuluminen johtuu mm. lämpötilavaihteluista, lumesta, auringon UV-säteilystä ja katemateriaalin ikääntymisestä. Vuosien saatossa katteen suojana oleva sirotepinnoite kuluu ja irtoaa, jolloin jäljelle jää pelkkä bitumi. Bitumikerrokset eivät kestä luonnonvoimia niin hyvin ja ne herkästi menettävätkin joustavuuttaan, mikä on huopakatteiden parhaita ominaisuuksia. Kun kate ei enää jousta katon mm. lämpöeläessä, se saattaa revetä. Tästä syystä myös katteen saumat voivat aukeilla ja kaikki tällaiset viat ja vauriot vuotavat herkästi, ellei niitä laiteta kuntoon. Huopakatteen kohtalonhetkiin kuuluu myös kevät, kun katolla oleva lumi alkaa sulamaan. Tällöin sulamisvesi tihkuu katteen ja lumikerroksen väliin, painava lumi kuitenkin aiheuttaa painetta, joka puskee vettä jokaiseen mahdolliseen kuoppaan ja koloon. Jos huopakatteen saumat ovat alkaneet aueta niin tässä vaiheessa ne todennäköisesti aukeavatkin lopullisesti ja vesi pääsee katteen alle. Läheskään kaikissa huopakatoissa ei ole aluskatetta ja edessä voikin olla kattoremontti. Meidän suosituksemme on asentaa aluskate huopakattoihinkin juuri tällaisten ongelmien ehkäisemiseksi. Huopakatolla mm. läpiviennit vuotavat aivan yhtä usein, kuin millä tahansa muullakin katolla, ne laitamme kuntoon normaalin kaavan mukaan.

Kaikki huopakatteen viat on syytä laittaa kuntoon heti, kun niitä havaitaan. Saumaukset on helppo saumata uudestaan, erilaiset pullistumat ja kuopat voimme puhkaista ja massata tai paikata. Huopakattoahan on sangen helppo paikata pitävästi, kun vain tietää mitä tekee. Ongelmallisin tilanne on yleensä tasakatolla, jossa ei ole yläpohjaa. Tasakaton tyypillisin, siis ainoa mahdollinen kate, onkin yleensä bitumikermi. Yläpohjan puuttuessa emme kuitenkaan pääse samalla tavalla varmistamaan, onko katossa vesivahinkoja, kuin muissa katoissa. Pitkä kokemuksemme kuitenkin helpottaa tasakattojenkin ongelmien jäljittämistä. Jyrkemmillä huopakatoilla rutiinimme on sama, kuin tiili- ja peltikatoilla. Yläpohja tutkitaan jokaisella käyntikerralla, varsinkin kattovuotojen tapauksessa, koska sieltä on mahdollista nähdä vaurioiden laajuus ja syvyys sekä laittaa kuntoon kaikki tarvittava.

Kattovuodon taustalla ovat usein aluskatteen ja katon ilmanvaihdon ongelmat

Kattovuoto vaatii yleensä myös sitä, että aluskate pettää tavalla tai toisella. Pelkkä vesikatteen vauriohan ei vuodata vettä vielä kattorakenteisiin ja yläpohjaan, jossa myös katon eristeet sijaitsevat. Toimivassa katossa vesikatteen alta löytyy oikein asennettu ja ehjä aluskate. Se huolehtii vesikatteen läpi tihkuneen veden poistosta ja haihduttaa myös yläpohjaan rakennuksen sisältä höyrynä kohoavan kosteuden. Me suosittelemme aluskatteen asennusta myös kaikkiin huopakattoihin, vaikka se toimiikin vähän eri tavalla, kuin tiili- ja peltikatoissa, joihin rakennetaan katteiden väliin oma tuuletusvälinsä. Huopakatteessa aluskate on heti vesikatteen alla, mutta ehkäisee tehokkaasti mm. saumojen läpi päässeen veden imeytymistä umpilaudoitukseen tai vanerointiin, joka toimii huovan pohjana katolla.

Aluskatteessa voi kuitenkin olla erilaisia asennusvirheitä tai vikoja. Se voi myös kulua ja hajota, jolloin se päästää vettä läpi. Tavallisimpia asennusvirheitä ovat mm. väärä asennuskireys sekä aluskatteen asentaminen väärinpäin, jolloin väärä pinta on ylöspäin. Jos kate on nurinpäin, aluskate voi päästää veden myös yläpohjaan, vaikka tarkoitus olisi ihan päin vastainen. Väärä asennuskireys voi tarkoittaa sekä liian kireää että liian löysää katetta. Kummassakin tapauksessa aluskate voi johtaa veden ruoteisiin, nauloihin tai kerätä sitä vääriin paikkoihin. Aluskate voi myös revetä väärän kireyden vuoksi. Myös erilaiset poimut voivat kerätä ja johtaa kosteutta rakenteisiin.

Katon kosteusongelmiin liittyy tai niitä pahentaa se, ettei katon tuuletus toimi ihanteellisella tavalla. Kuten kävi jo ilmi, tiili- ja peltikatoissa vesikatteen ja aluskatteen välissä on ns. tuuletusväli. Se jatkuu yhtenäisesti lappeen räystäältä harjalle, kummastakin lappeen päästä löytyvät ilma-aukot, joiden avulla ilma pääsee kiertämään tuuletusvälissä. Kaikki ylimääräinen kosteus joko valuu alas räystäälle tai haihtuu tuuletuksen avulla tässä välissä. Yläpohjassa on myös ilman liikuttava sen verran, että kosteus pääsee tehokkaasti haihtumaan. Ummehtunut haju ja kostealta tuntuva ilma yläpohjassa kielivät siitä, ettei ilma liiku, kuten kuuluisi eikä vesi näin haihdu kyllin tehokkaasti. Katon tuuletusta on hyvin mahdollista parannella ja teemme sen aina tarvittaessa. Tuuletusaukot voivat tukkeutua, jolloin rutiinihuolto, jossa mm. tuuletusaukot puhdistetaan, on käytännöllinen apu tähän vaivaan. Kun käsillä on kattoremontti, voimme huolehtia katon riittävän tuuletuksen syntymisestä asiantuntemuksella, joka on syntynyt pitkän työkokemuksen myötä. Monen näköisiä ongelmia olemme korjanneet ja ratkoneet matkan varrella ja ammattilaisiin, kuten Kattoremontti Pro:hon luottaminen kattoremontissa takaa sen, ettei kattoon tule kohtalokkaita virheitä.

Jos katto on vuotanut tai vuotoa epäillään, tutkimme aina aluskatteen ja katon tuulettuvuuden. Meillä yläpohjan tarkistaminen sisältyy myös kaikkiin rutiinihuoltoihin, sillä yläpohjan tilanne kertoo paljon katon tilanteesta. Mm. kattovuodot on usein helpointa havaita ensimmäisenä juurikin yläpohjasta. Aluskatetta on puolestaan mahdotonta tutkia muuten, kuin yläpohjasta, ellei katon vesikatetta irroteta.