Kattokaivo ja muut tasakattojen erityistarpeet

Yksi tasakattoisen rakennuksen erityistarpeista on kattokaivo, joka huolehtii katolle tulevan veden poistosta. Se on siis perustavanlaatuinen osa tasakaton sadevesijärjestelmää. Silloin kun se on toteutettu oikein, on se erittäin toimiva ratkaisu. Kaikessa yksinkertaisuudessaan kattokaivon elämäntyö on siis johdattaa vesi katolta sadevesijärjestelmään, josta se päätyy viemäriin. Tasakattoisissa rakennuksissa on ollut omat ongelmansa, jotka liittyvät erityisesti vedenpoiston vaikeuksiin ja kosteusvaurioihin. Niitä näissä rakennuksissa on ilmennyt runsaasti ja tasakattojen maine on kärsinyt. On kuitenkin todettava, ettei tasakatto yksiselitteisesti ole ongelma. Kattoa ei ole kaikissa tapauksissa pakko muuttaa johonkin toiseen muotoon, esimerkiksi harjakatoksi tai muuksi jyrkemmin viistoksi kattomalliksi. Kattoremontti Pro:n asiantuntemuksella katon muodon vaihtaminen onnistuu kyllä, mutta me saneeraamme myös tasakattoja uuteen kukoistukseen. Kattomuodon muuttaminen on vain yksi vaihtoehto muiden joukossa.

Kun asennamme toimivan sadevesijärjestelmän ja huomioimme huolellisesti katon korkeuserot, on tasakaton kattokaivo tehokas tapa pitää vesi poissa vääristä paikoista. Sen toimintaperiaate on hyvin yksinkertainen. Katon pintaa alemmalla tasolla sijaitseviin kattokaivoihin valuu katolle satava, sulava tai muuten sinne päätyvä vesi. Tämän jälkeen kattokaivo johtaa veden sitten rakennuksen ulkopuolelle samaan tapaan, kuin lattiakaivo sisätiloissa ja syöksyputket harjakattoisen rakennuksen sadevesijärjestelmässä.

Vedenpoistossa huolehdimme myös siitä, ettei poistovesi pääse jäätymään ja hajottamaan poistoputkia. Jää myös tukkii putket tehokkaasti. Se voi aiheuttaa keväällä ongelmia kun sulamisvesi tulvii katolla eikä pääse jäätyneen poistoputken kautta pois. Vaikka järjestelmä ei ole monimutkainen, vaatii se hyvää suunnittelua ja huolellista toteutusta, joita saat aina meiltä kattoremontti Pro:lta. Kauttamme voit hakea rahoitusta kattosi sadevesijärjestelmän kunnostamiseen. Muista myös kotitalousvähennykset, joita voit hakea meillä teetetyistä töistä. Ota numero ja soittele niin laitetaan sinun kattosi vedenpoisto pikimmiten kuntoon!

Kattokaivon asennus ja vaihto

Tyypillisesti kattokaivon asennus suoritetaan tasaisen, tai muuten loivan katon rakentamisen ja saneerauksen yhteydessä. Katon jyrkkyysaste on tuolloin maksimissaan 1:40. Vesi ei näin matalassa kulmassa valu oikein mihinkään, eikä kattoräystäiden käyttäminen ole kovin toimiva tai edes mahdollinen ratkaisu. Asennamme tarvittaessa uuden kaivon vanhalle katolle tai uusimme kaivot kattosaneerauksen yhteydessä. Tämä toimenpide helpottaa kattokaivojen tiivistyksien tekemisestä perusteellisemmin kuin se, että vanhat kaivot jätetään paikoilleen esimerkiksi katon vesikatetta uusiessa. Lopulta uudet kaivot eivät ole kovin suuri kuluerä kokonaiskuvaa ajatellen.

Yksi yleisimmistä ongelmista tasakaton vedenpoistossa on se, että katon niin kutsuttu kaato on liian loiva. Eli kattokaivo onkin lopulta ylempänä, kuin katteen pinta eivätkä katon kaltevuuserot riitä liikuttamaan vettä lattiakaivoon. Vesi ei tällöin pääse katolta yhtään mihinkään vaan se jää sinne aiheuttaen vesi- ja kosteusvaurioiden riskiä, jotka voivat johtaa erilaisiin lahoamisongelmiin ja homeeseen. Kattokaivon suunnittelussa ja toteutuksessa huomioimme aina sen, että vesi pääsee kaivoon kuten pitääkin. Eli kaivon reuna on vesikatetta alempana tavalla tai toisella. Tasakattohan ei yleensä tarkoita sitä, etteikö katolla olisi erilaisia tasoeroja juurikin veden poistamista ajatellen. Rakennamme ja saneeraamme katon siis niin, että se viettää kohti kattokaivoa. Lisäksi rakennuksen reunoilla on pieni laitama, jotta vesi ei pääse valumaan pitkin rakennuksen julkisivua vaurioittaen sitä sekä rakenteista että esteettisesti.

Myös nämä liian matalat reunakorotukset ovat yllättävän yleinen ongelma, johon me tasakattoisten rakennusten saneerauksissa törmäämme. Varsinkin keväällä, kun lumi sulaa joskus nopeastikin, vesi tulvii yli reunan ja valuu pitkin julkisivua. Keväällä nollan molemmin puolin sahaavat lämpötilat aiheuttavat herkästi pakkasrapaumaa julkisivuun, kun päivällä sulava lumi vuotaa vetenä seinälle ja yöllä pakkanen jäädyttää sen. Seinämateriaalit eivät useinkaan kestä sellaista kovin pitkään. Vesi voi päästä myös seinän ja katon rakenteisiin, jos katteesta löytyy minkäänlaisia virheitä. Runsaslumisina talvina suosittelemmekin lumenpoistoa ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä myös tämän vuoksi. Totta kai valtava lumikuorma rasittaa kattoa itsessäänkin, mutta mitä enemmän katolla on lunta, sitä enemmän siellä on sulamisvettäkin kevään tullen. Meiltä voit tilata myös lumityöt tasakatollesi.

Myös tasakattojen tuuletuksen järjestämisessä havaitsemme usein ongelmia. Yleensähän tasakattoisissa rakennuksissa on lähtökohtaisesti niin kutsuttu heikosti tuulettuva rakenne tai puhutaan heikosti tuulettuvasta katosta. Rakenteellisesti on siis ollut mahdoton tehdä harjakattoisessa rakennuksessa tyypillistä kätevää tuulettuvaa rakennetta, jossa on sekä katteiden välissä että yläpohjassa omat tuuletusvälinsä ilma-aukkoineen. Tasakattoisissa rakennuksissa järjestämmekin tehokkaampaa tuuletusta usein muun muassa urittamalla eristettä niin että ilma pääsisi liikkumaan uria pitkin. Asennamme näihin kohteisiin aika usein myös erilaisia alipainetuulettimia ja koneellista ilmanvaihtoa, että tasakatto pysyisi kuivana ja rakennus terveenä.

Kattokaivon puhdistus on hyvä rutiini

Yksi yleisimmistä kattokaivon ongelmista tekemissämme kuntokartoituksissa on roskan kertyminen kaivoon ja roskasiivilän puuttuminen kokonaan. Näennäisen pienet ja helposti hoidettavat ongelmat voivat aiheuttaa suurempia ongelmia. Muun muassa tukkeutunut kattokaivo voi aiheuttaa lopulta jopa vesivahinkoja, kun vesi ei pääse katolta pois vaan jää paikoilleen. Jos katto on kunnossa, ei vesi tietenkään ensimmäisenä tule katon läpi vaikka sitä siellä olisikin. Mutta pienetkin rikkinäiset kohdat katteen saumauksissa ja läpivienneissä aiheuttavat jo riskin. Siksi kattokaivon puhdistus onkin katon säännöllisen tarkistamisen ohessa erittäin tärkeä rutiini, joka ennaltaehkäisee suurempia ongelmia tehokkaasti. Tasakatolla puhdistuksen tärkeys vielä korostuu. Mutta ei hätää, elleivät kattokaivojen puhdistukset kiinnosta sinua niin me teemme nekin puolestasi muun kattohuollon ohessa.

Ylipäätään lehtiroskien ja neulasten poisto tasakatolta on hyvä toimenpide, sillä se ehkäisee roskan päätymistä kattokaivoon. Tasakatoltahan roska ei ihan yhtä tehokkaasti pääse itse pois, kuten esimerkiksi jyrkemmiltä harjakatoilta tai vastaavilta viistoilta pinnoilta. Myös katon katemateriaali vaikuttaa siihen, kuinka roska kertyy. Huopakatteet ovat hieman karheapintaisia ja tietyntyyppinen roska, kuten havupuiden neulaset voivat jäädä helposti huopakatolle. Se voi kerryttää lopulta melkoisenkin roskamäärän, varsinkin jos katon rakenne sen sallii. Eli tasakatto ja erilaiset rakenteet, joiden kulmiin, syvennyksiin ja muihin yksityiskohtiin pääsee kasaantumaan tai takertumaan roskaa vaativat säännöllistä puhdistamista.

Toinen, yleensä hitaammin kehittyvä työsarka on sammaleenpoisto tasakatolta. Sammal kasvaa yleensä hitaasti, kuten erilaiset jäkälät ja muutkin vastaavat kasvustot. Uusi katto saakin olla yleensä pitkään ilman tällaisia kasvustoja. Mutta lopulta tilanne voi tulla yllätyksenä, jos katon tarkistukset jäävät välistä pitkään. Kattoremontti Pro tekee sekä pesemällä että mekaanisesti eli käsin harjaamalla sammaleenpoistoja. Puhdistusten yhteydessä siistimme kattoa yleensä muutenkin muun muassa tyhjentämällä roskat vesikouruista ja kattokaivoista. Lopulta tasakaton sammaleentuhokäsittely on tehokas ja kannattava toimenpide. Katolla sammal kerää kosteutta, lisää roskaa ja lopulta mahdollistaa muidenkin kasvustojen synnyn. Kasvit rapauttavat katteen pintaa, tunkeutuvat kaikkiin koloihin ja lisäävät katon painorasitusta. Samalla kun puhdistamme ja tarkistamme tasakaton, on meidän helppo suorittaa myös tasakaton reikien paikkaus. Pikkuviat tulevat helposti esiin, kun puhdistamme kattoa kohta kerrallaan. Meidän onkin helppo puuttua ongelmiin saman tien, kun havaitsemme niitä esimerkiksi sammaleen alta. Palveluumme kuuluukin aina katon kuntokartoitus, teemme kartoituksia tilauksesta ja ennen kattosaneerausten aloittamista. Saat tarkistuksen automaattisesti myös silloin, kun tulemme esimerkiksi puhdistamaan kattosi sammaleesta ja roskasta. Saat yhdellä kertaa kuntokatsauksen ja tarjouksen mahdollisten vikojen korjaamisesta.