Kattomuodon muutos, esimerkkinä tasakaton muutostyöt

Kattomuodon muuttaminen on yksi suurimmista kattoremonteista. Yleisimpiin kattomallin muutostöihin lukeutuu tasakaton muuttaminen johonkin toiseen kattomalliin, aika usein pulpettikatoksi tai harjakatoksi eli satulakatoksi. Nykypäivänähän todella vähän tasakattoja edes rakennetaan, sillä ne ovat olleet hyvin ongelmallisia useista eri syystä. Tasakatossa ei ole mahdollisuutta rakentaa tuulettuvaa yläpohjaa tai kunnon tuuletusväliä edes katekerrosten väliin, jolloin rakenteisiin mahdollisesti ylä- tai alasuunnasta päätyvä kosteus ei pääse haihtumaan pois. Tähän liittyy myös toinen ongelmista. Eli se että kattoa on hyvin vaikea tarkistaa ja sen kuntoa tarkkailla, koska katetta voidaan tutkia lähinnä vesikatteen ulkopinnalla ja kaikki muut kattorakenteet ovat rakennettu umpeen asuintilaan saakka. Jos kattorakenteita halutaan tutkia, katto täytyy avata tai sitten teemme pistotarkistuksia, jotka eivät ole paras mahdollinen tapa selvittää katon kokonaistilannetta. Tasakatto vaatii myös lumenpudotuksia, lisäksi sen sadevesijärjestelmä on melko haastava toteuttaa ja ylläpitää. Kattoon tulee herkästi painaumia, joihin vesi jää seisomaan ja se puolestaan avaa katteen samoja ja edesauttaa katteen pinta tuhoavan sammaleen voittokulkua. Kaiken kaikkiaan tasakatto on sekä työläs että riskialtis kattotyyppi.

Toisinaan myös harjakaton jyrkkyyttä muokataan. Lisäksi voimme kattoremontissa korottaa katon harjaa, jotta saamme aikaan hyvän harjatuuletuksen rakennukseen, jossa on ollut aiemmin ehkä hieman liian heikko tuuletus ja näin yleensä myös jonkinasteisia kosteusongelmia. Meiltä löytyy osaamista kaikenlaisista kattojen muutostöistä, niin isommista kuin pienemmistäkin.

Kattoremontti Pro aloittaa kaikki kattourakat sillä, että asiakas ottaa meihin yhteyttä tarjouspyynnön merkeissä. Se onnistuu vaikkapa kotisivujemme tarjouspyyntölomakkeella tai puhelimitse. Tämän jälkeen sovimme käynnin paikan päälle, esimerkiksi kattomuodon muuttaminen ja muutkin kattoremontit ovat sen kokoluokan töitä, että niihin meillä valmistaudutaan aina huolellisesti. Yksi tärkeimmistä toimenpiteistä on katon kunnon kartoittaminen, sillä se vaikuttaa aina kattourakan kulkuun ja hintaan. Kartoitamme katon kunnon ohessa myös sinun toiveesi katon suhteen ja voimme pohtia yhdessä vaikkapa sopivinta kattomuotoa ja katemateriaalia kattoosi. Saat meidän koko asiantuntemuksemme käyttöösi. Kun katto on tarkistettu, sinun toiveesi selvitetty ja yhteisymmärrys katon uudesta muodosta, vesikatteesta ja muista yksityiskohdista sovittu, teemme remonttisuunnitelman ja laadimme tarjouksemme. Katon tarkistaminen sisältyy muihinkin kattotöihin, jos tilaat meidät vaikkapa huoltamaan huopakaton auennutta saumausta tai pesemään kattoasi, teemme katolle kuntokartoituksen samaan hintaan. Saat tietoa kattosi kunnosta, mikäli jotain vikoja löytyy, kerromme niistä ja jätämme tarjouksemme töiden hoitamisesta.

Voit hakea kotisivujemme kautta rahoitusta kattotöihin ja meillä teetetystä työstä voit hakea vielä kotitalousvähennyksetkin henkilökohtaisessa verotuksessasi. Kotitalousvähennystä voi tällä hetkellä hakea monista kattotöistä, esimerkiksi omassa asuinkäytössä olevan talon kattotyöt sisältyvät melko laajasti kotitalousvähennysten piiriin. Samoin omassa käytössä pääsääntöisesti olevan mökin tai pihapiirin isompien hyötyrakennusten kattotyöt.

Kaikki työt teemme avaimet käteen -periaatteella eli täysi palvelu pelaa riippumatta siitä, mikä kattotyö on kyseessä. Me järjestämme kaiken tarvittavan katon materiaaleista ja suunnittelusta työn laadukkaaseen toteutukseen ja kaikkien työssä tarvittavien osaajien työpanoksesta urakassa tarvittaviin työkoneisiin ja työkaluihin. Meillä tarjoukseen sisältyy aina työmaan huolellinen suojaus sekä loppusiivous, johon kuuluu myös rakennus- ja purkujätteiden asianmukainen hävittäminen sinun puolestasi. Kaikkiin kattotöihimme sisältyy kattava asennus- ja työtakuu.

Kattomuodon muutos

Kattomuodon muuttamisen perusteet

Perusteet kattomuodon muuttamiseen voivat olla teknisiä tai puhtaasti makuasioita tai molempia. Meitähän se kattomuodon muuttamiseen johtanut syy ei hidasta. Oli syy mikä tahansa niin meiltä saat laadukkaan toteutuksen ja haluamasi katon, oli se sitten rakennuksen ulkonäön tai huoltovarmuuden tai jonkin muun syyn vuoksi liikkeelle lähtenyt idea.

Usein kattomuodon muutoksen takana on käytännöllisiä tai teknisiä syitä. Katto on aiheuttanut paljon työtä ja rahanmenoa. Jatkuva huoli lumenpudotuksista, katon puhdistuksesta sekä kattovuodoista ja mahdollisesta homeesta on todella stressaavaa. Siitä pääsee eroon ainakin sillä, että kattomuotoa lähdetään muuttamaan, vanha kate puretaan ja katon kunnosta päästää erittäin yksityiskohtaisesti selville. Mahdolliset kosteusvauriot, jopa kattoon kehittynyt home saadaan pois poistamalla pilaantuneet materiaalit ja korvaamalla ne uusilla ja kunnollisilla. Sekä tietysti rakentamalla uusi, hyvin tuulettuva katto tilalle. Kattomuodon muokkaaminen voi ratkaista kerralla ison nipun ongelmia ja helpottaa rakennuksen omistajan huolia. Kun kattoon rakennetaan kunnollinen tuulettuvuus sekä yläpohja, jonka kautta on mahdollista tutkia katon kuntoa myös alhaalta käsin, on sen tarkistaminen ja esim. pikkuvuotojen kunnostus ajoissa mahdollista ja helppoakin hommaa.

Katon muokkaaminen eri tavoin vaatii useimmiten katteen alapuolisten rakenteiden kunnostusta ja muuttamista. Jos kattomuoto muuttuu, niin se onkin ihan ymmärrettävää, että kattoa on hieman rakennettava uusiksi myös syvemmistä rakenteistaan. Näihin lukeutuvat mm. ruoteet ja jopa kattotuolit, joista lähtien työt toteutetaan halutun kattomallin aikaan saamiseksi. Myös katemateriaalin vaihto voi vaatia kattomuodon muuttamista, sillä eri katteilla on erilaisia vaatimuksia katon jyrkkyyden suhteen. Lisäksi ainakin silloin, kun katetta ollaan vaihtamassa kevyemmästä painavampaan, tarkistamme ja vahvistamme katon rakenteet uutta katetta varten.

Vaikka kattoa ei lähdettäisikään pelkkää katteenvaihtoa varten muokkaamaan niin kattomuodon muutos esimerkiksi tasakatosta johonkin muuhun, jyrkempään kattomalliin tuo valittavaksi paljon laajemman katevalikoiman. Tasakatollehan sopii yleensä vain bitumikermi, jollain esim. 1:5 jyrkkyyden omaavalla satula- tai pulpettikatolla voi olla kymmenenkin eri vaihtoehtoa valittavana. Kattomuodon muuttaminen esimerkiksi katon huoltovarmuuden parantamiseksi tuo käsille siis myös runsaamman valikoiman sopivia katteita. Autamme mielellämme sinua valitsemaan sopivimman uudelle katollesi ja tietysti myös miettimään kanssasi sitä, mikä olisi sinun rakennuksessasi toimivin uusi kattomuoto.

Kattomuodon muutosten lupa-asiat

Yleisesti ottaen kattomuodon muutos on sen verran mittava rakennuksen muokkaustyö, että se vaatii toimenpidelupaa. Suomessa rakennus- ja toimenpideluvan tarve perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin, eli se on lakisääteinen menettely. Yleensä toimenpidelupaa haetaan kaikissa tapauksissa, joissa muutetaan rakennuksen julkisivua, vaihdetaan teknistä järjestelmää tai muutetaan rakennusosaa, meillä on hyvä käsitys siitä, mitkä kaikki näistä koskevat kattotöitä. Katolle tehtävät muutokset, joihin lukeutuvat katemateriaalin vaihto, katteen värin muuttuminen tai kattomuodon muuttaminen vaativat yleensä toimenpidelupaa. Toimenpidelupaa on haettava silloinkin, kun rakennukseen tehtävällä muutostyöllä vaikutetaan merkittävissä määrin sen energiatehokkuuteen. Meiltä saat aina apua lupatarpeen selvittämisessä ja luvan haussa, mikäli sellainen sinun kattourakassasi vaaditaan. Toimenpidelupa on siis eri asia kuin rakennuslupa, jälkimmäistä vaaditaan kattoon kohdistuvissa töissä ani harvoin, eli lähinnä silloin, kun asuinrakennukseen tehdään kattoa korottamalla uusi asuinkerros. Tyypillisesti kattoasioissa siis pärjätään kevyemmällä toimenpideluvalla eikä ihan aina sitäkään tarvita.

Lupa-asiat on hyvä hoitaa ajoissa kuntoon, eli niin että lupatarve on selvitetty ja mahdolliset tarvittavat luvat hankittu siinä vaiheessa, kun kattoa ryhdytään saneeraaman. Vaikka lupaprosessi on yleensä melko muodollinen niin asia on parempi hoitaa kuntoon etukäteen, kun katto on valmis voi selvittely olla jo tympeämpää hommaa. Käytännöthän voivat myös vaihdella hieman asuinpaikan mukaan, kaikissa paikoissa ei esimerkiksi ole käytössä maankäyttö- ja rakennuslain mukaista ilmoitusmenettelyä. Tällöinhän kaikkiin luvanvaraisiin muutostöihin on haettava etukäteen työn laadusta riippuen joko rakennuslupa tai toimenpidelupa.

Toimenpideluvan hakeminen tapahtuu oman kunnan tai kaupungin rakennusvalvonnasta. Toimenpidelupa esimerkiksi tehdään kirjallisena, rakennuksen omistajan allekirjoittamana hakemuksena, johon sisältyvät mm. rakennuspaikan hallinnassa olon selvitys, esim. vuokratodistus tai kauppakirja. Lisäksi hakemuksen yhteydessä toimitetaan 2 sarjaa rakennuslupapiirustuksia, mutta kulloisestakin toimenpiteestä riippuu se, mitä piirustuksia lupasarjaan kuuluu, joten autamme sinua aina urakkakohtaisesti. Näiden ohessa toimitetaan myös asemakaavaote, karttaote tai rakennuslupakartta ja kirjallinen selvitys naapurien kuulemisesta. Eli lupamenettelyssä on hieman vaivaa myös urakan teettäjälle, mutta saat meiltä apua ja kun lupa-asiat on hoidettu kuntoon, voi kattoremontti alkaa ja uusi, huoleton katto odottaa! Ihan kaikkia asioita emme pysty puolestasi hoitamaan kattourakassa. Oli se sitten kattomuodon muuttaminen tai jokin muu työ, sinun vastuullesi jää siis tarjouspyynnön tekeminen, mielipiteidesi ja toiveidesi kertominen, lupaprosessin hoitaminen meidän avustuksellamme sekä laskun maksaminen. Toisaalta, saatkin meiltä sitten ihan kaiken muun mitä kattosi kunnostus vain vaatii.