Kattoremontin neliöhinnan muodostuminen

Kattoremontin neliöhinta muodostuu, kun työn ja materiaalikulujen yhteissumma jaetaan katon neliömäärällä, ainakin näin karkeasti kuvailtuna. Ongelma tässä on se, että lopullista koko työn hintaa eikä näin myöskään sen kattoremontin neliöhintaa ole ihan helppo suorilta antaa tutustumatta kohteeseen.

Kattava ja yksiselitteinen hinnasto, josta voisi etsiä oman katon tarkan hinnan olisi hyvin kätevä. Valitettavasti sellaisen hinnaston laatiminen on mahdottomuus, koska kahta täysin identtistä kattoa ei löydy. Vielä monimutkaisemmaksi ajattelun vie se, että usein puhutaan myös katon hinnasta suhteessa sen käyttövuosiin ja huoltotarpeisiin. Tällöin katon hankintahinta suhteutetaan odotettuun käyttöikään ja huoltokuluihin, tässä vertailussa hankintahinnaltaan kalliimmat katot yleensä pärjäävät parhaiten. Eli ne ovat huoltovarmimpia ja pitkäikäisimpiä, näin hintaa per käyttövuosi tuleekin paljon vähemmän, kuin hankintahinnaltaan edullinen, huomattavasti lyhyemmän käyttöiän omaava ja enemmän huoltoa vaativa katto. Ihan ymmärrettävästi katon hankintahinta kiinnostaa rakennuksen omistajaa eniten, sillä kuluihin varautuminen on iso osa kattoremonttiin liittyvistä hoidettavista asioista.

Kattoremontin hinta per neliö muodostuu siis siis työstä ja materiaalikuluista, kuten hankittavasta uusi vesikate, aluskatteesta, mahdollisesti tarvittavista eristeistä, läpivienneistä, puutavaran sekä katolle asennettavat tuotteiden, kuten sadevesijärjestelmän sekä katon turvatuotteiden jne. määrästä ja hinnoista. Työtuntien määrä riippuu mm. katemateriaalista. Materiaalimenekki ja materiaalien hinnat vaihtelevat melko paljon, riippuen mm. siitä mikä vesikate katolle valitaan, mutta myös siitä mikä vesikate sieltä alta puretaan pois.

Materiaalit ja asennettavat tarvikkeet vaikuttavat siis melko suoraan myös työtuntien määrään. Vaikka esim. rullahuopa on edullista ja nopeaa asennettavaa, on sen purkaminen vanhalta katolta huomattavan työlästä, eikä aina ole mahdollista asentaa uutta katetta vanhan päälle purkamatta sitä pois ensin. Kattomateriaali voi olla peltiä, jolloin valittavana on kymmeniä tai jopa satoja eri peltituotteita ja kattoja hintavista mutta pitkäikäisistä lukkosauma-, ja konesaumakatoista kupari- ja alumiinipeltiin. Edullisempia mutta lyhytikäisempiä peltikattoja tehdään erilaisista kuviokatteista, aaltopellistä, tiilikuviokatteesta jne. Huopakatteita löytyy myös lukuisilta eri valmistajilta ja eri tyyppisistä tuotteista, on hieman hintavampaa palahuopaa, tasakatoillekin sopivaa bitumikermiä sekä kolmiorimahuopia. Lisäksi tiilikatteet edullisempien ja hieman lyhytikäisempien betonitiilikatteiden muodossa tai hintavamman ja pitkäikäisen savitiilen muodossa. Katteiden neliöhinnathan on hyvin helppo vertailla, sillä pääosin katteet myydään neliöyksikköinä.

Kattoremontti Pro:n normaaliin menettelyyn kuuluu katon kunnon tarkistaminen osana kaikkia kattotöitä. Työn ja aikataulun suunnittelun kannalta katon huolellinen tarkistaminen helpottaa aina prosessia. Esimerkiksi silloin, kun tilaat meidät asentamaan jotain katollesi, puhdistamaan sitä tai mitä tahansa muuta työtä suorittamaan, tarkistamme katon kunnon samalla. Näin suljettavaan rakenteeseen ei jää viallisia tai vahingoittuneita puuosia piiloon, jotka voisivat myöhemmin aiheuttaa ongelmia ja uhata rakenteiden kestävyyttä. Tarkistaminen kuuluu jokaiseen katolla käyntiin, oli syy siihen mikä tahansa.

Parhaiten paikkaansa pitävän hinnan, eli tarjouksen saat meiltä tarjouspyynnön avulla. Kotisivujemme kattolaskuri osaa antaa vain hyvin karkean arvion hinnasta, tarjouspyynnön avulla voit saada aika tarkan hinnan kattoremonttisi kustannuksista. Kun saamme tarjouspyyntösi, joko puhelimitse tai tarjouspyyntölomakkeella, juttelemme kanssasi sinun toiveistasi kattoremontin suhteen. Sitten sovimme käynnin kattoasi tutkimaan, sillä katon kunnon tarkastaminen ja muiden työn hintaan vaikuttavien seikkojen kartoittaminen auttaa meitä tekemään realistisen tarjouksen lisäksi myös realistisen korjaussuunnitelman sekä aikataulun. Tarjouksemme perusteella voit hakea sivujemme kautta rahoitusta. Voit myös hakea meillä teetetyn työn osuudesta kotitalousvähennyksiä omassa henkilöverotuksessasi.

Kattoremontin kustannukset
Jos katon alapuoliset rakenteet ovat huonossa kunnossa, on kattoremontti luonnollisesti suurempi kokonaisuus.

Kattoremontin kokonaishinnan osatekijät

Materiaalin lisäksi työtunnit vaikuttavat kattoremontin kokonaishinnan muodostumiseen. Kuten kävikin jo ilmi, eri materiaalien purku- ja asennustyöt vievät eri tuntimääriä. Työntuntien määrää onkin helpompi lähteä laskemaan siinä vaiheessa, kun meillä on jo tiedossa vanhan katteen materiaalia sekä se, tarvitseeko sitä purkaa vai ei. Lisäksi uudeksi katteeksi valittu materiaali helpottaa hintalaskelmia vielä lisää.

Työ ja materiaali mukaan laskettuna, kattoremontin hinta per neliö osatekijöihin kuuluu myös kohteen kunto. Korjattavan katon kunto on sen koon ohessa hyvin tärkeä tekijä, sillä katon kunto määrittää sen, kuinka laaja kattoremontti tulee olemaan. Jos pelkkä vesikate vaihdetaan eli tehdään osittainen kattoremontti, on työtä ja materiaalikulua huomattavasti vähemmän, kuin vaikkapa silloin kun saneerataan kosteusvaurioista kattoa yläpohjasta vesikatteeseen. Eli silloin, kun tehdään täydellinen kattoremontti. Katon kunnon kartoittaminen edistää tarjouksen laskemista merkittävästi. Eli, katon koko ja kunto, sekä vanhan että uuden vesikatteen katemateriaali ovat merkittäviä tekijöitä. Samoin katon yksityiskohdat, kuten katon jyrkkyys, läpivientien määrä, jiirien sekä katon lappeiden määrä.

Myös itse työn kulkuun vaikuttavia tekijöitä arvioimme tarjousprosessissa, eli rakennustelineiden tai henkilönostimien tarvetta, toisinaanhan ne ovat pakollisia, jotta katto saadaan kuntoon, vaikka niiden liikutteluun ja kasaamiseen voikin kulua hieman aikaa. Rakennuksen sijainti, sen luokse pääseminen esim. tarvikkeiden ja koneiden kanssa vaikuttaa työn etenemiseen. Lisäksi rakennuksen lähiympäristö, esimerkiksi jyrkkä rinne, isot puut yms. voivat vaikuttaa työn sujuvuuteen. Näidenkin asioiden vuoksi me mielellämme käymme arvioimassa kattoa ja rakennuksen ympäristöä omin silmin jo siinä vaiheessa, kun teemme tarjousta ja korjaussuunnitelmaa.

Kattoremontti Pro:n käytäntö on se, että tarjouksen hinta sisältää hinta täydellisen avaimet käteen -palvelun hyvästä suunnittelusta ammattitaitoiseen toteutukseen ja huolelliseen loppusiivoukseen. Hintaamme sisältyy aina työntekijät, myös erityistä ammattiosaamista vaativiin töihin saat meiltä asiantuntevat ja kokeneet tekijät, kuten kattopeltisepät ja kattoasentajat. Pakettiin kuuluu kaikki työmaalla tarvittava suojaus katosta tarvikkeisiin ja rakennuksen ympäristöön, sekä jätteiden hävityspalvelu ja työmaan siivous. Siihen sisältyvät myös aivan kaikki työkalut, työkoneet ja kattoremonttiin tarvittavat materiaalit täysin sen mukaan, mitä olemme sinun kanssasi sopineet vesikatteesta, mahdollisesta uudesta sadevesijärjestelmästä ja katon turvatuotteista. Tarvittaessa annamme myös neuvontaa ja autamme myös mahdollisissa lupa-asioissa jne. Saat siis meiltä aivan kaiken tarvitsemasi sillä loppusummalla, joka tarjouksesta löytyy. Teemme kattotyöt aina takuutyönä.

Neliöhintojen vertaileminen

Katon neliöhintaa voi lähestyä vertailumielessä useammasta vinkkelistä. Voit vertailla kokonaistyön neliöhintaa tai vaikkapa vesikatteen neliöhintaa. Katon kokonaisneliöhinnan laskeminen on helpompaa silloin, kun pyytää meitä tarjouksen eli saa tarkemman hinta-arvion kattoremontin kuluista, joka perustuu kaikkiin työhön ja materiaaliin vaikuttaviin tekijöihin. Lopulta katon hintaa voi vertailla myös suhteessa sen käyttöikään ja sen vaatimiin huoltoihin, jolloin usein ne asennushetkellä edullisimmat katteet vaativat huomattavasti aiemmin uusimista, kuin hinnakkaammat vaihtoehdot. Katon kesto on kuitenkin kiinni myös siitä, kuinka hyvin se on alun perin rakennettu, kuinka sitä on huollettu ja onko katolle sattunut vahinkoja esim. kovan tuulen tai raskaiden lumikuormien vuoksi.

Kokonaisvertailu voi helpottaa hahmottamaan eri katteiden hintaeroja. Perus peltikatto kestää oikein huollettuna noin 50 vuotta, se on katteena melko nopeaa purkaa ja asentaa, suhteellisen helppo pitää puhtaana jne. Tällainen profiilipeltikate on myös edullisimmasta päästä katevaihtoehtoja tarkastellessa. Erilaiset saumatut peltikatot ovat hitaampia ja kalliimpia tehdä, lukkosaumakatto on hidas tehdä ja näin hintavampi vaihtoehto, mutta sen kesto voi olla huollettuna 100 vuotta, se ei vaadi kiinnikkeitä ja pärjää aika vähällä huollolla moniin muihin katteisiin verrattuna. Sitten kun pelti valmistetaan vaikkapa kuparista ja asennetaan lukkosaumattuna, nousee hinta mutta myös käyttöikä jopa 200 vuoteen. Siinä ajassa käytetään loppuun ainakin neljä edullisinta perus peltikattoa. Lisäksi kuparin tai alumiinin arvo tulee pysymään korkeana, kattomateriaali on oikeastaan jopa sijoitus näissä tapauksissa.

Huopakatteet ovat edullisimmasta päästä materiaalin neliöhintoja vertaillessa. Varsinkin rullahuopa on myös nopeaa asennettavaa, lisäksi katosta tulee hyvin kevyt, jolloin kattorakenteiden vahvistaminen ei yleensä ole tarpeen. Toisaalta huopakatteet ovat hitaita purettavia, kun katteen vaihdon aika koittaa. Palahuopa on huomattavasti hitaampaa asentaa, jolloin sen kokonaisneliöhinta onkin jo korkeampi, kuin rullahuovan. Käyttöiät eivät kuitenkaan ole merkittävästi erilaisia, kuten peltikatteiden tapauksissa voi erityyppisillä tuotteilla ja asennustavoilla olla hyvin isoja eroja keskenään. Huopakatteiden käyttöiät vaihtelevat 20 ja 50 vuoden välillä, mutta huopakatto tyypillisesti vaatii säännöllistä puhdistusta ja huoltoa, kuten saumauksia, kuprujen ja painumien massausta sekä roskien ja sammaleenpoistoa katolta. Myös suojakäsittelyt ja pinnoitukset ovat tarpeen. Huopakatteiden puhdistustyöt vaativat oman osaamisensa, sillä pinta on herkkä liian koville puhdistusmenetelmille ja kate voi olla pilalla ennen aikojaan.

Tiilikatteet eivät ole edullisimmasta päästä materiaalina eikä asennustyössäkään mitattuna. Toisaalta, tiilikatteet ovat sangen kestäviä, hyvällä huollolla tiilakatteet saa pidettyä käyttökunnossa 70-100 vuottakin. Betonitiili on hankintahinnaltaan edullisempi, mutta myös lyhytikäisempi, kuin hintavampi savitiili. Tiilikatto vaatii jykeviä kattorakenteita, mutta kun katto on tehty hyvin, on se kestävä ja tyylikäs suoja rakennukselle. Perus huoltoon kuuluu lähinnä irronneiden tai hajonneiden kattotiilien korvaaminen ehjillä, sekä tavanomaiset läpievientien ym. huoltotyöt. Tiili kerää myös huovan tavoin sammalta pintaansa varsinkin käyttövuosien kertyessä, tiilikaton hankinta- ja kokonaiskäyttöhintaa miettiessä on hyvä huomioida myös se, että sammaleenpoistokäsittelyä se tulee vaatimaan, pinnoituksenkin noin 30 vuoden iässä.

Katteen valinta voi siis olla makuasia, joskus myös katon mallista ja jyrkkyydestä riippuva seikka, mutta sitä voi pohtia myös kokonaiskustannusten, huoltovarmuuden ja keston kannalta. Autamme mielellämme sinua valitsemaan katollesi parhaan katteen ja keskustelemme myös eri katteiden huolloista, huoltojen nykyhinnoista ja muista katon valintaan liittyvistä seikoista, jos ne sinua kiinnostavat esim. katteen valintaa tehdessäsi.