Kattoremontti ja kotitalousvähennys

Nyt kannattaa suunnitella kattoremontti, jossa kotitalousvähennys on mukana. Omassa käytössä olevien asuinrakennusten, piharakennusten ja vapaa-ajanasuntojen katot on parasta laittaa kuntoon niin kauan, kun kotitalousvähennystä on mahdollista vielä saada remontin aiheuttamiin työkustannuksiin. Jopa puolet kattoremontinkin työkustannuksista voi vähentää verotuksessa ja vähennys tehdään tulojen varallisuuden mukaan määräytyvien verojen loppusummasta. Ja koska vähennysoikeus on henkilökohtainen, on puolisoilla yhdessä vähennysoikeutta käytettävissään tuplasti, jopa 4800 euroa.

Omassa omistuksessa olevan, mutta ulkopuoliselle koko kalenterivuodeksi vuokratun vapaa-ajanasunnon kattoremontti oikeuta kotitalousvähennykseen. Sen sijaan asuinrakennuksen läheisyydessä oleva puuvaja tai autotalli taas ovat hyväksyttäviä kohteita kotitalousvähennykselle. Lapset saavat tehdä vähennyksen vanhempiensa tai isovanhempiensa käytössä olevien kohteiden remontoinnista, mutta vanhemmat eivät saa tehdä vähennystä lapsensa käytössä olevan kohteen remontoinnista, ja niin edelleen.

Kotitalousvähennys on työllisyyden parantamiseksi, asuntojen kunnon ylläpitämiseksi sekä harmaan talouden torjumiseksi säädetty, kullekin vuodelle erikseen osoitettava tukimuoto eikä sen jatkumisesta tulevina vuosina ole varmuutta.  Eli nyt on aika toimia aloittamalla esimerkiksi kattojenne kunnon arviointi yhdessä asiantuntijamme kanssa.

Laske kotitalousvähennys

Kotitalousvähennystä voit saada ammattilaisen toteuttamasta arvonlisäverollisesta työn osuudesta jopa 50%. Laske mitä voisit saada kotitalousvähennyksenä takaisin verotuksessa.

Kattoremontti Pro erittelee laskuun vähennykseen oikeuttamattomat ja oikeutetut kulut, jotta kotitalousvähennyksen hakeminen on mahdollisimman helppoa. Kotitalousvähennyksen maksimimäärä on 2400€ per henkilö per kalenterivuosi. Puolisot voivat siis saada yhteensä 4800 € vuodessa kotitalousvähennystä katon korjaamisen, huoltamisen tai kattoremontin työkuluista.

Kattoremontti kotitalousvähennys

Kotitalousvähennystä kattohuolloista ja kattokorjauksista

Paitsi omassa käytössä olevien rakennusten kattoremonttiin, kotitalousvähennyksen saa myös vanhempien ja isovanhempien käytössä olevien rakennusten kattohuoltoihin ja katon korjauksiin. Eli nyt kannattaa laittaa myös anopin tiluksilla olevat katot kuntoon. Oikeus tehdä vähennys verotuksessa on aina työkustannusten maksajalla, joten näin tässä tuleekin jo useampi kärpänen yhdellä iskulla — katot kuntoon, anoppi tyytyväiseksi ja vielä veroihin alennusta.

Maksimivähennys verotuksessa henkeä kohti on 2400 euroa ja puolisoilla yhteensä 4800 euroa vähennettävää tulojen ja varallisuuden perusteella maksettaviksi määräytyvistä veroista. Vähennyksen voi tehdä joko vuosiveroilmoituksen yhteydessä tai se voidaan pyynnöstä ottaa huomioon jo verovuoden aikana ennakonpidätyksessä, jolloin kotitalousvähennyksestä koituvan hyödyn saa nopeammin käyttöön. 50 prosentin vähennys kattoremontin työkuluista tehdään aina saadun laskelman mukaisista arvonlisäverollisista työkustannuksista. Lain mukaan toimijana remontissa tai huoltotöissä on tällöin oltava ”ennakkoperintärekisteriin merkitty tuloveronalaista toimintaa harjoittava” toimija eli käytännössä yritys, jolla on rekisteriasiat kunnossa.

Käytännön laskuesimerkki valaisee tilannetta. Puolisot päättävät kunnostaa vapaa-ajanasuntona käyttämänsä hirsirakenteisen huvilan. Samalla laitetaan kuntoon isovanhempien rintamamiestalon katto. Arvonlisäverollisia kustannuksia kattojen remontti- ja huoltotöistä kertyy yhteensä 19 500 euroa, josta käytettyjen materiaalien osuus on 10 000 euroa. Laskussa eriteltyä kotitalousvähennyksen alaista työkustannusta on loput 9 500 euroa, josta verotuksessa vähennettävää on 50 % eli 4 750 euroa.  Puolisoista kumpikin on oikeutettu tekemään kotitalousvähennyksen omassa verotuksessaan, jolloin lopullisista verovuoden veroista vähennettäväksi jää 100 euron omavastuuosuuksien jälkeen molemmille puolisoille 2 275 euroa.


Kokonaiskustannus (sis. alv) 19500€
Materiaalien osuus 10000€
Kotitalousvähennykseen oikeuttavan työn osuus 9500€
Kotitalousvähennys 50 % 4750€
Omavastuut (2 x 100) 200€
Puolisoiden vähennys verotuksessa (2 x 2 275) 4550€

Kotitalousvähennyksestä paras hyöty jakamalla ja jaksottamalla

Edessä olevia remontteja huolellisesti suunnittelemalla, jakamalla ja jaksottamalla on mahdollista saada paras hyöty kotitalousvähennyksestä.  Mahdollisuuksien mukaan kohteita ja työvaiheita porrastamalla ja kustannuksia useamman osallisen kesken jakamalla voidaan saada aikaan työn teettäjälle/teettäjille taloudellisempi lopputulos.  Esimerkiksi useamman henkilön käyttämän vapaa-ajanasunnon kattoremontti on mahdollista jakaa työkustannusten osalta eri käyttäjien kesken, jolloin kukin rakennuksen käyttäjä voi hyödyntää omaan osuuteensa liittyvän kotitalousvähennyksen.  Käytännössä tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun sisarukset perheineen käyttävät vanhempiensa omistuksessa olevaa rantahuvilaa ja saunarakennusta. Kattoremontista tai katon huollosta aiheutuvia työkustannuksia voidaan tällöin jakaa useamman talouden kesken ja kotitalousvähennys sitten tehdä kussakin taloudessa.

Kaikenlaista kikkailua on kuitenkin syytä välttää remonttien junailussa, jottei tulisi vahingossa syyllistyneeksi veronkiertoon tai petokseen. Esimerkiksi ennakkomaksun kanssa on oltava tarkkana; jos ennakkomaksua työsuorituksesta halutaan maksaa, on työn oikeasti alettava sinä vuonna, jona maksu tapahtuu. Vähennysoikeushan koskee sitä vuotta, jolloin työsuoritus on tehty ja jolloin maksu on tapahtunut. Eli tässä ei työn teettäjä voi kotitalousvähennysoikeuteen vedoten vaatia veroetua kahdelta vuodelta, jos työ todellisuudessa on tehty yhden ja saman kalenterivuoden aikana.

Myös lumenpudotuksesta kotitalousvähennystä

Myös lumenpudotuksesta aiheutuneista kuluista saa vielä ainakin toistaiseksi kotitalousvähennystä. Lumitilannetta asuintalojen, piharakennusten ja vapaa-ajanasuntojen katoilla on hyvä seurata pitkin talvea, jottei liian raskaaksi käyvä lumikuorma pääse vaurioittamaan kattorakenteita. Kiinteistönomistajan velvollisuus on myös varmistaa, ettei katoilta putoava lumi ja jää ole vaaraksi kiinteistön läheisyydessä liikkuville.

Välttämättä ei kuitenkaan kannata lähteä itse temppuilemaan jäiselle katolle, vaan se kannattaa jättää ammattilaisten tehtäväksi. Me Kattoremontti Pro ammattilaiset osaamme arvioida katon lumikuorman sekä sen rakenteille ja ympäristölleen muodostamat riskit. Olemme myös tottuneet liikkumaan katoilla hankalissakin olosuhteissa ja käytössämme on laadukkaat turvavarusteet tehtävästä suoriutumiseksi ilman ikäviä tapaturmia.

Kotitalousvähennyksen lumenpudotuksen työkuluista voi tehdä tässäkin tapauksessa vain työn maksaja, mutta kohteena voi olla omassa käytössä olevien rakennusten lisäksi myös omien tai puolison vanhempien ja isovanhempien käytössä olevat rakennukset. Eli esimerkiksi enemmän ansaitseva lapsi voi maksaa vanhempien tai isovanhempien luona tehdystä lumenpudotuksesta aiheutuvat työkustannukset ja käyttää hyödyksi näin kertynyttä vähennysoikeutta verotuksessaan. Mikäli vähennyksen maksimimäärä 2 400 euroa ei ylity kalenterivuoden aikana, on järkevää käyttää vähennysoikeus hyödyksi vain toisen puolison verotuksessa. Näin selvitään yhdellä 100 euron omavastuulla.

Nyt kannattaa joka tapauksessa pyytää Kattoremontti Pro asiantuntija paikan päälle arvioimaan lumenpudotustarvetta kiinteistöllänne. Yhdessä voimme pohtia tilannetta rakennuksille aiheutuvan rasitteen ja ympäristön turvallisuuden näkökulmasta.