Kattosaneeraus täyden palvelun periaatteella – Hinta, kesto, luvat…

Kattosaneeraus Kattoremontti Pro:n toimesta takaa laadukkaan katon. Täyden palvelun avaimet käteen -periaatteemme kuuluu asiaan kaikissa tekemissämme kattotöissä. Kyse voi olla katon laajimmista saneeraustöistä tai katon pienistä rutiinihuolloista. Suhtaudumme kaikkiin töihin samalla vakaalla päättäväisyydellä sillä standardimme työn laatuun ovat korkealla. Työtakuu sisältyy kaikkiin töihimme asennuksista korjauksiin ja puhdistuksiin. Se on hyvä tae kerralla hyvin tehdystä työstä. Kukaan ei huvikseen palaa samoja töitä tekemään, joten meillä panostetaan aina siihen, että kaikki sujuu kerralla mallikkaasti. Jos jokin inhimillinen virhe kuitenkin sattuu, me korjaamme sen pikimmiten kuntoon.

Täyden palvelun kattopakettiin sisältyy meillä aina katon tarkistaminen. Kohteesta riippuen katto tarkistetaan joko tarjouspyyntövaiheessa tai silloin, kun kipuamme katolle töihin. Kaikissa suuremmissa kattotöissä, kuten katteidenvaihdoissa, kattosaneerauksissa ja kattoremonteissa teemme katon tarkistuksen mielellämme jo siinä vaiheessa, kun saamme tarjouspyyntösi. Katon tarkistaminen helpottaa töiden suunnittelua ja tarjouksen laskemista. Esimerkiksi kattojen puhdistuksissa tai erilaisissa täsmähuolloissa saat katon tarkistuksen työn ohessa. Jos katolta jotain korjattavaa löytyy, raportoimme asiasta sinulle tarjouksemme kera. Toisinaan työn luonne on myös sen verran kiireellinen, että katon tilanne tarkistetaan töihin ryhtyessä, esimerkiksi kattovuoto ja myrskyvauriot vaativat välittömiä toimia. Näissä tapauksissa teemme ensisuojaukset ja tutkimme katon vahingot. Sen jälkeen on aika miettiä yhdessä, kuinka katto saadaan kuntoon ja mitä se maksaa. Jos kattosaneeraus on tullut ajankohtaiseksi, saat sen laadukkaasti ja toiveitasi kunnioittaen toteutettuna Kattoremontti Pro:lta.

Kattosaneeraus tai katon huolto suoritetaan meillä aina siinä mittakaavassa ja niillä menetelmillä, joita katto vaatii. Suhteudummekin katon korjaustarpeisiin aina kattokohtaisesti. Erilaiset katteet ja kattomallit vaativat erilaisia huoltoja ja menetelmiä. Kattoremontti Pro:lta löytyy runsaasti kokemusta sekä huopa- että pelti- ja tiilikattojen kunnossapidosta, asentamisesta ja puhdistuksista. Jokainen kate tuleekin hoitaa tarkoin sen luonteenpiirteitä kunnioittaen, jotta katto pysyy kunnossa ja kestää käytössä pitkään.

Kotisivuiltamme löytyy haettavissa oleva rahoitus, mikäli kattosaneeraus tai muu kattotyö sitä vaatii toteutuakseen. Koska Kattoremontti Pro kuuluu ennakkoperintärekisteriin, pääosasta meillä teetetyistä töistä voit hakea kotitalousvähennyksiä.

Kattosaneerauksen hinta, kesto ja luvat

Kattosaneerauksen lupa-asiat

Kattosaneeraus voi tapauskohtaisesti vaatia lupia. Ei hätää, autamme sinua selvittämään lupien tarpeen ja tarvittaessa myös hakemaan niitä. Lupien tarve ja laatu riippuvat hyvin pitkälle siitä, kuinka laaja kattosaneeraus on kyseessä. Mitä radikaalimmin rakennuksen malli tai ulkonäkö muuttuu, sitä todennäköisemmin luville on tarvetta. Järkevintä on selvittää lupien tarve jo ennen töihin ryhtymistä. Näin voidaan varmistua siitä, ettei ainakaan jälkipyykkiä tule. Yleisesti onkin helpompi hoitaa nämä asiat etukäteen, kuin antaa selvityksiä ja ruotia jälkikäteen viranomaisten kanssa jo tehtyjä kattotöitä.

Useimmat kattoremontit sujuvat siis ihan ilman mitään lupien hakemista ja päätösten odottelua. Kartoitamme kuitenkin aina mahdolliset lupatarpeet asiakkaan puolesta, ettei tule ikäviä yllätyksiä. Jos esimerkiksi katon vesikate vaihdetaan uuteen, peltikatto saa uudet pellit tai huopakatto uudet huovat, lupia ei yleensä tarvita. Katon malli tai ulkonäkö ei suuremmin muutu. Silloin kun vesikate halutaan vaihtaa johonkin toiseen, esimerkiksi peltikatosta tehdään huopakatto, toimenpide lupa on jo tarpeen. Jos katon jyrkkyyttä lähdetään muuttamaan, teemme vaikkapa tasakattoisesta rakennuksesta satulakattoisen, voidaan tarvita jo rakennuslupaakin. Rakennuslupaa tarvitaankin yleensä vain niissä tapauksissa, kun saneeraus on verrattavissa uuden rakentamiseen. Kattomallin suuremman muokkaamisen ohessa rakennuslupaa voidaan tarvita silloin, kun rakennusta korotetaan kattoa nostamalla, sillä rakennuksen kerrosmäärä ja pinta-ala muuttuvat. Rakennus siis muuttuu useampikerroksiseksi, kuin sen alkuperäisessä rakennussuunnitelmassa on kaavailtu. Vastaavasti rakennuslupaa vaaditaan, jos muutostöiden myötä rakennuksen tai sen osan käyttötarkoitus muuttuu sen alkuperäisestä.

Rakennuslupa on järeämpiin töihin vaadittava lupa, kevyempiin muutostöihin haetaan puolestaan toimenpidelupaa. Usein nämä eivät koske rakennuksen ja sen katon mallia, pelkkää julkisivua. Rakennusmääräyksissä luvanvaraiseksi määritellään työt, joiden myötä rakennuksen tekninen järjestelmä, rakennuksen osa tai sen julkisivu muuttuu. Kattoa muokataan yleensä siis vesikatteen materiaalia vaihtamalla tai katteen väriä vaihtamalla sekä katon muotoa muokkaamalla. Mikäli muutostyöt vaikuttavat rakennuksen energiatehokkuuteen merkittävästi, lupa on myös tarpeen. Autamme aina selvittämään, tarvitaanko lupaa ja jos tarvitaan, onko kyseessä rakennus- vai toimenpidelupa. Itse lupien hakeminen jää aina rakennuksen omistajalle, mutta voimme helpottaa hakemusten tekemistä. Sekä toimenpide- että rakennusluvat haetaan oman kunnan tai kaupungin rakennusasioista vastaavasta toimistosta, lupaprosessiin on hyvä varata hieman aikaa. Eri vuodenaikoina ja eri paikoissa lupahakemusten käsittely voi viedä viikkoja, harvemmin kuitenkaan useita kuukausia. Ajoissa kannattaa kuitenkin olla liikkeellä, lupia ei välttämättä saa muutamassa päivässä.

Kattosaneeraus tarjouspyynnöstä loppusiivoukseen

Meillä kaikki kattotyöt lähtevät liikkeelle asiakkaan, eli sinun yhteydenotostasi. Meille voit soittaa tai voit täyttää verkkosivujemme tarjouspyyntölomakkeen. Sitten sovimme katon tarkastuskäynnin, jonka joku kokeneemmista kattoammattilaisistamme suorittaa. Varsinkin kattoremonteissa ja kattosaneerauksissa se on normaali työvaihe suunnitelmien ja tarjouslaskelman tueksi. Samalla kartoitamme sinun toiveesi kattosaneerauksen suhteen, näin saamme nekin huomioitua työtä suunnitellessa. Haluamme tehdä katosta parhaan mahdollisen, ilman turhia työvaiheita ja kuluja. Kattosaneeraus lähtee kivuttomimmin liikkeelle tarkistuksen avulla. Sen jälkeen tiedämme mitä tehdään ja missä mittakaavassa. Se helpottaa myös tarjouksen ja aikataulun laatimista niin, että ne myös pitävät kohtuullisen hyvin paikkaansa. Tarjouksemme sisältää aina täydellisen avaimet käteen -palvelun, joka kattaa kaiken tarkistuksesta suunnitteluun, toteutukseen ja loppusiivoukseen asti.

Kattosaneerauksen vaiheet ja mittakaava riippuvat aina katosta ja sinun toiveistasi. Yleensä suuremmissa kattotöissä, kuten juuri saneerauksissa suojaamme työmaan ja varsinainen työ alkaa purkutöillä. Puramme vesikatteen ja aluskatteen, irrotamme ja puramme samoin katon varusteet sadevesijärjestelmästä kattoturvatuotteisiin ja läpivienteihin. Mikäli katon rakenteissa on lahovauriota tai muita katon kestokykyyn vaikuttavia puutteita, puramme myös puurakenteita riittävässä mittakaavassa. Kartoitamme yläpohjassa sijaitsevat eristeet. Nekin voimme joko vaihtaa kokonaan. Vaihtoehtoisesti voimme lisätä eristeiden määrää, jos eristys näyttää niukahkolta tai on esim. painunut kasaan. Samalla kun yläpohjan mahdollisia vahinkoja ja eristeitä kunnostetaan, voimme laittaan kuntoon myös kattorakenteiden tuulettuvuuden. Varsinkin eristeiden yläpuolella olevan tuulettuvan rakenteen tekeminen on kannattava toimenpide. Se edesauttaa kattorakenteisiin eri syistä ja eri suunnista päätyvän kosteuden poistumista sangen tehokkaasti.

Kun yläpohja, eristeet ja tuuletus ovat kunnossa jatkamme kattotöitä kohti ulkopintoja. Työ etenee siis sisältä ja alhaalta ylöspäin. Vuorossa onkin jo aluskatteen asentaminen. Aluskate vaatii tarkkaa työtä. Se on äärimmäisen helppo asentaa väärin mutta sitä on helppo vahingoittaa myös varomattomalla työskentelyllä. Yksi erittäin tärkeä vaihe aluskatteen oikeassa asennuksessa on läpivientien tekeminen, niissä aluskate näyttelee tärkeää roolia. Samoin katon jiirien eli sisätaitteiden kohdat aluskateasennuksessa ovat sekä vaativia, että katon toimivuuden kannalta merkittävän tärkeitä.

Tässä katon rakennusvaiheessa tehdään myös pääosa katon mahdollisista puutöistä. Katon mallista ja vesikatteesta riippuu hieman se, asennetaanko kattoon seuraavaksi tuuletusrimoitukset, ruodelaudoitukset vaiko aluslaudoitukset. Samalla tehdään jiirien pohjalaudoitukset ja räystäs- sekä otsalaudoitukset. Mikäli katossa on ollut notkahduksia tai muuten vinoja kohtia, niiden oikaisu tapahtuu tässä työvaiheessa. Kaikki kannattaakin laittaa kerralla kuntoon, kun kattoa avataan ja rakennetaan joiltain osin uusiksi. Vikoja ja puutteita ei jätetä ainakaan, jos se meistä on kiinni. Useimmat korjaustyöt ovat helppoja tehdä kattosaneerauksen yhteydessä. Pienikin vika voi vuosien ja vuosikymmenten kuluessa vaikuttaa koko rakennuksen käyttökelpoisuuteen ja ylläpitokuluihin, turhia riskejä ei kannata ottaa.

Kun olemme saaneet valmiiksi katonalaiset rakenteet, onkin aika siirtyä uuden vesikatteen asennustyöhön. Asennamme valitsemasi katteen tarkasti sen valmistajan asettamien ohjeiden mukaan, jolloin saamme pidettyä valmistajan myöntämät, pitkät tuotetakuut voimassa. Kun vesikate on valmis, on aika siirtyä muihin peltitöihin, joita tekemään saat meiltä ammattitaitoisen kattopeltisepän. Hän suorittaa läpivientien pellitykset ja asentaa kaikki katolla tarvittavat peltilistat sekä sadevesijärjestelmän. Katto onkin viimeistelyä vaille valmis. Sovitut kattotuotteet vielä kiinni, sitten yksityiskohtainen lopputarkastus ja meidän onkin jo aika siirtyä keräämään suojaukset pois. Sitten siivoamme työmaan. Kun lähdemme, viemme rakennusjätteetkin mennessämme.

Kaikkien kattojen saneeraukset huovasta peltiin ja tiileen

Kattoremontti Pro:n osaaminen ja asiantuntemus kattavat kaikki kattotyypit ja katemateriaalit. Kattosaneeraus onnistuu pelti-, huopa-, ja tiilikatoille. Erilaisilla katteilla on aina omia vaatimuksiaan. Oli kyse sitten kokonaan uuden rakennuksen rakentamisesta ja sen katon asentamisesta tai vanhan rakennuksen katon saneerauksesta tai remontoinnista, huomioimme katetyypin erityispiirteet. Huolloissakin katetyyppi on huomioitava aina, jotta sitä hoidetaan oikein, eli oikeilla aineille, välineillä ja menetelmillä. Eri katetyypeillä on omia ongelmiaan. Esimerkiksi jo asennusvaiheessa tietyntyyppiset viat ja puutteet ovat tavallisia osaamattomien asentajien jäljiltä. Meiltä saat aina osaavat asentajat laittamaan kattoasi kuntoon. Täyden palvelun kattosaneeraukseemme sisältyy myös yhdessä sovittujen, laadukkaimpien katemateriaalien tilaus kattoa varten. Asiantunteva kattosaneeraajaa ymmärtää erilaisten materiaalien käyttöön liittyviä sääntöjä sekä taitaa niiden oikeaoppiset asennukset ilman turhia virheitä.

Annamme aina neuvontaa uuden, rakennukseen sopivan katetuotteen valinnassa. Katolle valitaan usein saman tyyppinen katemateriaali, kuin siellä on aiemminkin ollut. Käytännössä tämän taustalla on rakennuksen ilmeen ja toimenpidelupien ohessa myös sellainen tekninen seikka, että tietyt kattojyrkkyydet vaativat tietyntyyppisiä katteita ollakseen toimintavarmoja. Tiilikatto esimerkiksi vaatii jyrkän kattomallin toimiakseen, kuten kuuluukin. Tiilikatto tarvitsee myös aluskatteen, sillä se tyypillisesti päästää hieman kosteutta läpi sekä kondensoi ilmankosteutta. Tiilikatto vaatii tukevat kattorakenteet, sillä se on painavin mahdollinen vesikate. Toisaalta tiilikaton tilalle on mahdollista asentaa ja valita muukin kate. Mutta vaikkapa suhteellisen tasaiselle ja hyvin kevyelle kattorakenteelle ei huovan jälkeen tiiltä pysty asentamaan. On tietysti mahdollista muokata katon mallia ja vahvistaa rakenteita. Monet asiat ovat mahdollisia, jos haluaa laittaa rahaa rakennuksen saneeraukseen. Aina niin mittavat kattosaneeraukset pelkän katteen vaihtamiseksi eivät ole kannattavia.

Eri kattomallit vaativat oman osaamisensa materiaalien lisäksi. Esimerkiksi tasakattoisten rakennusten kattosaneeraus vaatii ymmärrystä kattotyypin tavallisista vaivoista ja niiden kunnostamisesta. Tasakattoja saneerataan usein isomman korjaustarpeen tullen ihan uuteen malliin, mikä ei ole ihan pienimmästä päästä kattotöitä. Jyrkkä katto on puolestaan haastava, koska siellä on vaikeaa liikkua ja työskennellä. Jyrkkä katto vaatiikin usein sekä täyttä turvavarustusta että erilaisia apuvälineitä. Niihin voivat lukeutua mm. nostimet, jotta työ ylipäätään olisi mahdollista ja sujuisi järkevässä aikataulussa. Kattoremontti Pro saneeraa katot tasakatoista kaikkein jyrkimpiinkin malleihin, sekä tietysti kaikki katot siltä väliltä. Tuomme tarvittaessa nostimetkin mukanamme.

Sillähän ei ole meille mitään merkitystä, minkälaisesta rakennuksesta on kyse. Saneeraamme kaikkien rakennusten katot kerrostalosta rivitaloon, rintamamiestalosta mummonmökkiin. Meiltä onnistuvat kattosaneeraukset erilaisille piha- ja käyttörakennuksille, eläinsuojille ja harrastetiloille. Saat kattosi kuntoon myös liikerakennuksissa ja halleissa samalla vakaalla osaamisella ja järkevällä hintapolitiikalla, kun asioit Kattoremontti Pro:n kanssa.

Kattotuotteiden päivitys nykyvaatimusten tasolle

Kattosaneeraus on yleensä se hetki, kun katto saatetaan jälleen ajanmukaiseen kuntoon. Tämä päivitys koskee myös kato varustetasoa. Katemateriaalista riippuen katto on vailla katteenvaihtoa 20-100 vuotta rakentamisesta. Saneeraustarve riippuu kuitenkin hyvin paljon myös siitä, kuinka hyvin tai huonosti kattoa on ylläpidetty ja millaisia vahinkoja sille on sattunut. Jos kattoa on välillä huollettu, parhaimmillaan sen varustustakin on hoidettu, ehkä päivitettykin hieman. Aika usein kuitenkin saneeraamme kattoa, jonka varustus on yhtä vanhaa, kuin katekin. Kaikki katolla olevat varusteet ovat alkuperäisiä. Ne ovat ehkä kunnossa, mutta varustus ei aina ole nykymääräykset täyttävää. Esimerkiksi katon turvatuotteet ovat kehittyneet melkoista vauhtia. Lisäksi rakennusmääräyksiä on päivitetty tämän vuosituhannen puolella, sekin täytyy huomioida mm. katon huoltoreittejä suunnitellessa ja toteuttaessa.

Kattosaneerauksen yhteydessä voimme asentaa kaikki kattotuotteet. Mikäli vanhat ovat kunnossa ja riittävät nykypäivän vaatimuksiin, voimme asentaa ne takaisin, kun katto on saneerattu. Tai voimme päivittää vanhaa varustusta tarvittavin osin. Yksi mahdollisuus on sekin, että kattoturva ja muut katon varusteet asennetaan kokonaan uusista tarvikkeista. Toimimme aina katto- ja asiakaskohtaisesti. Tämän vuoksi katon huolellinen tarkistaminen ja sinun toiveidesi kuuleminen onkin yksi tärkeimmistä suunnitteluvaiheen töistä.

Meiltä saat katolla liikkumista ja työskentelyä turvaavat huoltoreitit, jotka toteutamme kattotikkaiden, kattosiltojen ja lapetikkaiden yhdistelminä rakennusmääräyksiä noudattaen. Määräykset edellyttävät katolla työskentelyn mahdollistavia huoltoreittejä. Reitit toteutetaan maasta lähtien kaikkiin katolla huoltoa vaativiin kohtiin. Saat meiltä myös lumiesteet, jos sinun kattosi niistä hyötyy, kaikki katothan eivät niitä vaadi. Meiltä saat aina kattosi mukaisen turvavarustesuunnitelman, jossa ei rahasteta tarvikkeilla, joita katollasi ei tarvita. Mutta ei myöskään jätetä pois mitään, mitä nykyinen lainsäädäntö vaatii.

Meiltä saat pakollisten varusteiden listasta myös sadevesijärjestelmät. Niitähän laki ei velvoita hankkimaan mutta käytännössä kaikissa käyttörakennuksissa jonkinlainen sadevesijärjestelmä vaaditaan, jotta vesi katolta ohjautuu pois kyllin tehokkaasti. Muita hyvin käytännöllisiä, mutta vapaavalintaisia asennustöitä ovat mm. pieneläinesteet, erilaiset suojapellitykset kuten piipunhatut ja piipunjuuripellitykset, jotka saat myös Kattoremontti Pro:lta

Täysin vapaavalintaista, mutta yhä suositumpaa on asennuttaa katolle vaikkapa kattoikkuna, kattovalokupu tai huoltoluukku. Nämäkin läpivientiä vaativat, hieman haastavammat asennustytöt saat meiltä niin erillisasennuksina, kuin kattosaneerauksen yhteydessäkin. Saat Kattoremontti Pro:lta kaikki katon asennustyöt oikeaoppisesti tehtynä. Saat katollesi vaikkapa aurinkopaneelit samalla kertaa. Kysy rohkeasti, jos sinulla on toiveita katon varustelun suhteen, luultavasti voimme auttaa sinua!

Kattosaneeraus keskitalvella?

Kyllä onnistuu. Kattoremontti Pro hoitaa täyden kattosaneerauksen vuodenajasta ja lämpötilasta riippumatta. Kesä on tyypillisesti kattotöiden sesonkiaikaa, mutta ei kesä mikään välttämättömyys ole katon saneerauksen ajankohdaksi. Ei edes siksi, että kaikki muut ryhtyvät kattotöitä teettämään kesällä. Juuri siksi on vaikeampaa saada sovittua itselle parhaita päiviä eivätkä tarjouksetkaan ole edullisimmillaan kuumimman kesäsesongin aikaan. Voisitkin harkita kattosaneerauksen teettämistä vaikkapa talvella!

Talven ehdottomiin etuihin kattoremontin kannalta kuuluu se, että pakkasella ilmankosteus on matala. Meillä kattotyömaa ja tarvikkeet suojataan aina tarpeen vaatimassa mittakaavassa sateelta. Ilmankosteus on kuitenkin sellainen elementti, että sitä on vaikeampi hallita, kuin sadetta. Mitä kuivempi ilma on, sitä vähemmän vettä myöskään kondensoituu, eli tiivistyy erilaisille pinnoille ja päätyy rakenteisiin. Oikein tehty katto kyllä haihduttaa ilmankosteuden, mutta ylimääräisestä kosteudesta ei ole ikinä mitään hyötyä kattoasioissa. Kylmyys onkin yksi tehokkaimmista kosteudensäätelymekanismeista ulkona. Talven ja pakkasen etuihin lukeutuu myös se, että maa on jäässä. Tavaran siirtely, nostimet, telineet ja muu työssä vaadittava ei vahingoita nurmikkoa tai sotke pihaa.

Usein asukkaan suurin huoli on kuitenkin se, että talvella tehty kattosaneeraus pitäisi rakennuksen käyttökelvottomana lämpötilan laskun vuoksi. Oli kyse sitten asuintilasta tai työtilasta, Kattoremontti Pro:n kattosaneerauksen aikana lämpö ei merkittävissä määrin rakennuksesta karkaa. Tilassa voi asua ja työskennellä tunnelman laskematta koko kattosaneerauksen ajan. Kattohan ei onneksi ole talossa se kohta, joka haihduttaisi kaikkein eniten lämpöä. Kattorakenteet ovat meillä aina monikerroksisia, eristettä ei ihan aina ole pakko edes purkaa kattoa saneeratessa. Voimme työskennellä katolla niin, että vain pieni osa katosta kerrallaan on työn alla. Puramme kerrallaan vain lohkon katteita ja tarvittaessa eristeitä. Sitte asennamme uudet ja etenemme vasta sitten seuraavaan lohkoon. Näin katon ei tarvitse olla taivasta myöten auki tai suojaton, kuin hetken kerrallaan. Jos katolla on saneerauksen alkaessa lunta, niin pudotamme ensin lumet turvallisesti ja ryhdymme sitten töihin. Asentajiltamme löytyy kaikkiin säihin sopivat työvarusteet sekä turvavarusteet, talvi voi olla jopa miellyttävämpää aikaa vuodesta työskennellä, kuin kesähelle. Vaatetta saa kyllä lisää asteiden kiriessä ylöspäin, toiseen suuntaan raja tulee paljon nopeammin vastaan.

Kattosaneerauksen hinta

Mitä kattosaneeraus sitten maksaa? Kattoremontin hinta on kiinni useista eri tekijöistä, aivan kuten kattosaneerauksen kestokin. Katon koko on tärkeä muuttuja, sillä se vaikuttaa materiaalimenekkiin mutta myös työn määrään sekä purkuvaiheessa että uutta rakennettaessa. Katteiden hinnat ovat yleensä neliöhintoja, materiaalikuluja voikin helposti lähteä hahmottamaan katon neliömäärän pohjalta. Materiaalikuluihin vaikuttaa kuitenkin valitun katteen hinta, eri materiaalien hinnat vaihtelevat aika paljonkin keskenään. Osa katteista vaatii myös kiinnikkeitä. Kattotuotteiden, sadevesijärjestelmien ja muiden vastaavien kattotarvikkeiden kulut lukeutuvat myös materiaalikuluihin. Esimerkiksi lumiesteet, tikkaat, kulkusillat ja vastaavat katon turvatuotteet ovat tarpeellisia, osin pakollisiakin. Niiden määrä ja laatu voivat kuitenkin riippua hyvin paljon kattomateriaalista ja katon koosta.

Katon kunto ja malli vaikuttavat työn hintaan. Mitä heikommassa kunnossa katto on, sitä hitaampaa siellä työskentely on. Yleensä myös korjattavaa on sitä enemmän, jos katto on ehtinyt päästä huonoon kuntoon. Jos uusimme katossa kaiken puurakenteita ja yläpohjan eristeitä myöten, aikaa ja materiaalia kuluu luonnollisesti enemmän, kuin esimerkiksi pelkässä vesikatteen vaihdossa. Katon malli vaikuttaa siinä, että esimerkiksi jyrkkä katto on hidas saneerata vaikeakulkuisuutensa vuoksi. Kun mietit kattosi saneerauksen hintaa niin tarkin ja paikkaansa pitävin tarjous saadaan aikaan kaikki tarvittavat yksityiskohdat selvittämällä.

Me siis tarkistamme katon kunnon. Selvitämme katon mallin ja sen, mitä katetta katolta löytyy. Kyselemme mitä haluat vanhan katteen tilalle. Tutkimme kaikki työhön vaikuttavat seikat ja kartoitamme sinun toiveesi, jotta saamme laadittua sekä hyvän suunnitelman että realistisen tarjouksen kattosaneerauksesta. Kattoremontti Pro lähtee kattosaneeraukseen aina kyseisen katon korjaustarpeita ajatellen.

Mitoitamme työt katon kunnon mukaan. Kaikki huonokuntoinen, viallinen ja loppuun kulunut laitetaan uusiksi. Meille on kuitenkin tärkeää toimia taloudellisesti, kaikki käyttökelpoinen pyritään säästämään. Jos vaikkapa sadevesijärjestelmä on täysin käyttökunnossa, voimme irrottaa vanhat sadevesikourut ja syksyputket kiinnikkeineen ja asentaa ne takaisin, kun katto on saneerattu. Tällöin työmäärä ei oikeastaan lisäänny, sadevesijärjestelmä irrotetaan joka tapauksessa ja uusi asennetaan saneerauksen valmistuttua. Uuden sadevesijärjestelmän hankintakulut kuitenkin säästyvät, kun vanha käytetään uudelleen. Sama pätee muihinkin kattotuotteisiinkin ja eristeisiin. Jos vanhat ovat käyttökelpoisia, hyödynnämme niitä uudestaankin, ellei asiakas nimenomaan haluaa uusia kaikkea saneerauksen yhteydessä.

Kattosaneerausta suunnitellessamme laskemme hinta-arvioon mukaan kaiken työaikaan ja materiaalikuluihin vaikuttavan. Jos työmaalla on käytettävä vaikkapa rakennustelineitä, huomioimme niiden vaikutuksen kuluihin. Laskelmaa tehdessä käymme läpi mm. katon läpivientien määrän ja haastavuuden, sekä muiden haastavampien kohtien, kuten vaikkapa katon jiirien tekemisen. Kun kaikkein haastavimpiin kohtiin on varattu riittävästi aikaa, on niiden onnistunut asentaminen paljon helpompaa. Liian kiireellä tehdessä varsinkin vaikeat, monta työvaihetta vaativat kohdat ovat vaarassa. Meille on tärkeää, että kattosaneerauksessa uusi katto rakennetaan huolella eikä siinä ole katon käyttöön ja käyttöikään vaikuttavia vikoja. Erilaisten katon yksityiskohtien, kuten vaikkapa savupiipun läpiviennin tekeminen, piipun juuripellityksen ja piipunhatun asentaminen ottavat oman aikana. Vaikka materiaalikulut yhdelle läpiviennille usein jäävät suhteessa pieniksi, on niihin käytettävä kuitenkin työaikaa. Jos katolla on vaikka kymmenen erilaista läpivientiä, niiden huolelliseen ja laadukkaaseen toteutukseen voi kulua tovi. Varsinainen vesikatto voi olla asennettuna ammattilaistemme toimesta parissa päivässä.

Kattosaneerauksen kesto

Kattosaneeraus kestää kattokohtaisesti muutamasta päivästä joihinkin viikkoihin. Vain harvoin kattosaneeraus kestää pidempään. Katon koko vaikuttaa aina kattotöiden kestoon. Luonnollisesti iso katto vie enemmän aikaa tehtiin sille mitä tahansa, kuin pieni katto. Katon kunto on toinen kattosaneerauksen viemään aikaan vaikuttava tekijä. Mitä huonommassa kunnossa katto on, sitä enemmän siinä on työtä ja sitä pidempään sen tekeminen kestää. Jos kattosaneeraus käsittää lähinnä katteiden vaihdon, työ on huomattavan nopeaa verrattuna siihen, että yläpohjaan eristeet ja puurakenteitakin joudutaan pistämään uusiksi. Mikäli katon mallia muokataan, työ on vaativampaa ja hitaampaa, kuin kattomallin pitäminen entisenä ja katon saneeraus sen perusteella.

Katemateriaali vaikuttaa työn sujuvuuteen, sillä eri katteiden purkutyöt ja uusien asennukset voivat viedä hyvin eri aikoja. Vaikkapa huopakate on työlästä purkaa. Kun vanha huopakate joudutaan purkamaan, on työhön laskettava lisää aikaa verrattuna vaikkapa tilanteeseen, että purettavana olisi peltikate. Tai että vanha huopakate pystytään jättämään uuden katteen alle. Vaihtoehtoja onkin monia, katon kuntokartoitus auttaa selvittämään sen, millaisia työvaiheita juuri sinun kattosi vaatii. Näin se auttaa selvittämään myös sitä, kuinka kauan katon saneeraukseen kuluu aikaa. Kattoremontti Pro pyrkii aina suorittamaan kattotarkistuksen suurempien kattotöiden suunnitteluvaiheessa, koska se helpottaa sekä aikataulun että hinnan arviointia.

Kattosaneerauksen kestoon voi vaikuttaa myös sellaisia tekijöitä, joita ei osaa ottaa huomioon ilman riittävää käytännön kokemusta kattojen saneeraamisesta. Yksi tällainen muuttuja on rakennuksen ympäristö. Ellei rakennuksen lähelle päästä esimerkiksi tuomaan tarvikkeita, joudutaan ne jättämään kauemmas ja siirtämään pienemmissä erissä jopa käsipelillä työmaalle. Se on mahdollista, mutta hitaampaa kuin tarvikkeiden tuominen kuorma-autolla suoraan työmaalle. Mikäli rakennus on vaikeakulkuisessa ympäristössä, voi esimerkiksi henkilönostimien käyttö olla hidasta, mahdotontakin. Joskus ne kuitenkin ovat aivan välttämättömiä, jotta katto saadaan kuntoon. Myös katon jyrkkyys ja huonokuntoisuus voivat hidastaa katolla työskentelyä hyvin käytännönläheiselläkin tasolla. Katon tarkistus ammattilaisen toimesta sisältää aina myös työn sujuvuuteen vaikuttavien tekijöiden kartoituksen, jotta osaamme ottaa nekin huomioon aikataulua suunnitellessamme. Kattosaneerauksen kestoon vaikuttaa siis moni seikka, osa hieman yllättäväkin tekijä. Ei pelkästään se, mitä työvaiheita katto vaatii tullakseen jälleen kuntoon.