Lapetikkaiden, eli kattotikkaiden asennus katolla liikkumisen helpottamiseksi

Lapetikkaiden, eli kattotikkaiden asennus suoritetaan katolla liikkumisen helpottamiseksi. Kyseessä ovat katon lappeelle räystäältä kohti harjaa asennettavat tikkaat. Katon katemateriaali ja malli vaikuttavat hieman siihen, kuinka tarpeellinen ratkaisu lapetikkaiden asennus on. Tasakatolla tikkaita ei juuri tarvita, paitsi katolle pääsemiseksi. Tällöin tarvitaankin lähinnä seinätikkaat, joiden avulla maasta pääsee ylös katolle. Mitä jyrkempi katto on, sitä oleellisemmaksi kattotikkaiden asennus muuttuu, jotta katon lappeelta pääsee etenemään kohti harjaa.

Usein puhutaan katon huoltoreiteistä. Ne ovat virallisten rakennusmääräysten sanelemia, kuten muutamat muutkin asiat. Huoltoreitti kulkee maasta katon säännöllistä huoltoa vaativiin osiin, kuten vaikkapa savupiipulle, ja reitin tulee olla katkeamaton. Kun huoltoreittiä ryhdytään asentamaan, asennamme ensin seinätikkaat maasta katon räystäälle, niiden avulla katolle pääsee kiipeämään. Heti niiden jälkeen lappeen alareunassa on edessä kattotikkaiden asennus kohti katon harjaa. Huoltoreitti yleensä jatkuu lapetikkailta kattosiltojen eli huoltosiltojen avulla katon harjan suuntaisesti. Yksinkertaisimmillaan se toimii näin. Kattokohtaisesti katolta voi myös löytyä useammat kattotikkaat, jos siellä täytyy päästä liikkumaan katon eri tasojen välillä jne.

Katon huoltoreitti on osa toimivaa kattoturvaa, jota erityisesti kattotyöntekijät käyttävät turvalliseen liikkumiseen ja työskentelyyn katolla. Katon mallista riippuen tikkaat ja huoltosillat voivat olla pakollisia, sillä katolla liikkuminen olisi ilman niitä hyvin vaikeaa tai mahdotonta. Tarvittaisiin jonkinlainen henkilönostin, jonka liikuttelu on kuitenkin melko työlästä vaikkapa nuohouksen suorittamiseksi tai antennin asentamiseksi. Katolla voi käydä vuosien varrella ihmisiä monista eri syistä varsinaisista katon huoltajista ja korjaajista asentajiin ja nuohoojiin. Muuta kattoturvaa voivat olla lumiesteet, joiden tarve ja toteutustavat voivat vaihdella katon tyypin mukaan, kuten huoltoreittienkin.

Rakennuksen omistajalla on aina vastuu siitä, että katolta löytyy riittävä ja toimiva kattoturva. Kattoturvaan kannattaa panostaa mm. kattoremontin yhteydessä. Me teemme asennustöitä myös erillisasennuksina, jos vanha katto kaipaa toimivia huoltoreittejä tai vaikkapa lumiesteitä. Suunnittelemme ja toteutamme aina määräysten sekä sinun toiveidesi mukaiset asennukset katolle. Näissä asioissa ammattilaiseen luottaminen kannattaa, saat oikein asennetut ja määräysten mukaiset tuotteet katollesi. Vastuu kattoturvan olemassaolosta ja kunnosta on rakennuksen omistajalla mutta meille se tarkoittaa sitä, että me hoidamme työt ja sinun tarvitsee vain tilata meidät paikalle.

Meillä on pitkä kokemus kaikista kattotöistä. Kattotikkaiden asennus sekä muu kattoturva kuuluu tämän osaamisen piiriin. On tärkeää, että lapetikkaiden eli kattotikkaiden asennus suoritetaan eri kattomateriaaleille tarkoituksenmukaisilla kiinnikkeillä. Tuotevalmistajilla on omat suosituksensa siihen, mitä kiinnittimiä milläkin katteella käytetään ja kokemuksemme mukaan suositukset on laadittu ihan syystä. On myös tarkkaa, mihin kohtiin katolla tikkaita kiinnitetään, jotta lopputulos on kestävä ja turvallinen. Me tunnemme katon tukevat rakenteet, kiinnikkeet ja eri kattotyyppien erityispiirteet. Vaikkapa peltikatolla ja huopakatolla on melko erilaiset alusrakenteet. Tikkaita ei voi ruuvata kiinni katteeseen, ilman että alla on tukirakenne. Me huolehdimme kaikista tällaisista asioista puolestasi ja voit luottaa siihen, että kaikki on tehty rakennusmääräysten sekä tuotevalmistajien suositusten mukaisesti. Näin mm. kaikki tuotetakuut pysyvät voimassa.

Ellei kattoturvan kunnosta ole varmuutta, tutkimme ensin tilannetta ja huollamme tikkaat ja kattosillat. Niiden kunnon ja kiinnitysten tarkistaminen sisältyy aina tekemiimme kattotarkistuksiin. Kaikissa töissä on aina voimassa avaimet käteen -palvelu ja työtakuu, kun valitset Kattoremontti Pro:n.

Katon tarkistus aina, kun katolla käydään, on yksi rutiinimme, josta hyödyt varmasti. Tutkimme kattosi kunnon vaikkapa silloin, kun kattotikkaiden asennus tai huolto on käynnissä. Mikäli jotain korjattavaa sen lisäksi löytyy, kerromme asiasta sinulle ja jätämme tarjouksen. Tarjouspyyntö on mahdollista tehdä puhelimitse tai verkkosivujen tarjouspyyntölomakkeella. Muista vielä hakea kotitalousvähennys meillä teetetystä työstä henkilökohtaisessa veroilmoituksessasi sekä tarvittaessa rahoitus, jota voit hakea verkkosivujemme kautta.

Lapetikkaiden, eli kattotikkaiden asennus katolle

Kattoremontti Pro asentaa kaikki muutkin kattosi turvatuotteet

Meiltä saat laadukkaan asennus- ja suunnittelutyön kattoturvasi pitämiseksi ajan tasalla ja ennen kaikkea toimivana. Kattoturva tarkoittaa kokonaisuudessaan kaikkea rakennuksen turvallisuuteen liittyvää. Yleisesti kattoturva käsittää siis huoltoreitit kaikkine osineen sekä lumiesteet. Saat meiltä aivan kaikki kattoturvatuotteet oikeaoppisesti asennettuna niin remontin yhteydessä kuin erillisasennuksinakin. Lisäksi tarkistamme, huollamme ja vaihdamme vanhoja kattoturvatuotteita tarpeen mukaan.

Seinätikkaat, kattotikkaat, huoltosillat sekä huoltosiltoihin asennettavat turvaköysitelakat kuuluvat katon huoltoa helpottaviin ja turvaaviin välineisiin. Räätälöimme kattokohtaisesti tarvittavat ratkaisut ja asennamme ne tuotevalmistajien suositusten mukaisesti. Esimerkiksi kattotikkaiden asennus riippuu katteesta ja katteenmukaisista kattorakenteista. Kiinnityskohdat ja kiinnittimet on valittava aina kyseisen kattotyypin mukaisesti, jotta lopputulos on kestävä. Näin myös turvatuotteiden valmistajien suositukset täyttyvät. Usein asennusohjeen tarkka noudattaminen on ehtona sille, että tuotevalmistajan myöntämät tuotetakuun pysyvät voimassa. Jos tuotetta käytetään muuhun tai eri tavalla, kuin se on suunniteltu ja ohjeistettu niin kukaan ei estä näin toimimasta. Näissä tapauksissa tuotteen viat on kuitenkin aina mahdollista lukea väärien asennus- ja käyttötapojen piikkiin, sattui mitä sattui. Asennustöiden teettäminen kattoammattilaisilla kannattaa. Saat katon huoltoreitin oikeaoppisesti ja huolellisesti asennettuna, sen takaa meillä jo kattava työtakuukin. Voit olla varma myös siitä, että rakennusmääräykset täyttyvät, kun me teemme suunnitelmat ja toteutukset.

Varsinaisten katon turvatuotteiden ohessa saat meiltä rakennusmääräysten mukaiset palotikkaat rakennuksen turvavarusteluun. Palotikkaat vaaditaan aina, kun rakennuksessa on enemmän kuin yksi kerros tai ikkuna yli 3,5 metrin korkeudessa. Palotikkaat asennamme talon hätäuloskäynneille, kuten ikkunan alle. Joissain tapauksissa katolle on tarpeen asentaa turvakaiteet, suunnittelemme ja asennamme niitäkin.

Sitten ovat vielä lumiesteet ja lumiaidat. Monilla eri kattotyypeillä lumiesteistä on hyötyä, jyrkimmillä katoilla ne ovat myös rakennusmääräysten määräämiä, pakollisia turvatuotteita. On kuitenkin kattokohtaista, millaiset lumiesteet tai astetta järeämmät lumiaidat rakennukseen olisi hyvä asentaa. Myös lumiesteiden paikat voivat vaihdella. Jos katolla on vaikkapa kattoikkuna tai aurinkopaneeli, niiden suojaaminen lumiesteillä on sangen järkevä ja edullinen vakuutus. Näin voi helposti estää lumimassaa vyörymästä päälle ja hajottamasta katolle asennettuja mukavuuksia. Varsinkin peltikatolla lumiesteet ovat erittäin käytännöllisiä, sillä katto on liukas ja lumi lähteen helposti itsestään alas. Se voi repiä katolta läpiviennit, asennukset ja katteen pinnoitteet mennessään vääntäen vielä ränninkin mutkalle loppuhuipennuksena. Tiilikattokin voi tarvita lumiesteitä, tietysti myös lumenpudotuksia, sillä katto on painava ilman lumikuormiakin. Huopakatolla lumiesteet ovat hyödyllisiä mm. kulkureittejä ja aurinkopaneeleita yms. suojaamassa. Jyrkemmän mallinen huopakatto vaatii lumiesteet muutenkin erilaisten vahinkojen ehkäisemiseksi.

Tiilikatolla lapetikkaiden asennus suojaa kattotiiliä ja helpottaa katolla liikkumista

Tiilikatolla lapetikkaat ovat yleensä tarpeen, sillä katolla työskentely voi vahingoittaa tiiliä ja aiheuttaa näin vain lisää korjattavaa. Varsinkin sateella katteen pinta voi olla myös liukas ja liikkuminen sen vuoksi hankalaa sekä tapaturma-altista. On myös tavallista, että tiilikatot ovat hieman jyrkemmän mallisia. Katon jyrkkyys vain lisää tikkaiden tarvetta, koska ilman niitä lappeen räystäältä harjalle pääseminen on lähes mahdotonta ja sitä yrittäessä kattotiilet hajoavat herkästi.

Kaikilla katoilla on omat, oikeaoppiset asennustapansa mm. kattotikkaiden asennukseen. Tuotevalmistajan suosituksen mukaisen asennustavan noudattaminen takaa sen, että tuote on tukevasti kiinni katolla, se ei vahingoita kattoa ja sen käyttäminen on turvallista. Kun noudatamme oikeaa, valmistajan antamaa asennussuositusta, pysyvät myös valmistajan tuotteilleen myöntämät tuotetakuut voimassa. Tiilikatolla lapetikas eli kattotikas vaatii apupuukiinnikkeet. Katon ruoteiden väliin asennetaan apupuuruoteet ala- ja yläpäästä ja tikkaat kiinnitetään niihin. Näin tikkaiden kiinnityspinta on vakaa ja kattotiilet pysyvät ehjinä. Huoltoreitti toteutamme maasta seinätikkaiden avulla ja räystäältä harjalle kattotikkaiden avulla. Harjalle asennamme huoltosillat. Jos katon rakenne on monitasoinen, asennamme tietysti jokaiselle lappeelle tikkaat niin, että muodostuu yhtenäinen kulkureitti.

Tiilikaton kattoturvaan voi kuulua myös lumiesteitä. Tiilikatto ei ole ihan yhtä riskialtis, kuin peltikatto mitä tulee lumen tekemiin tuhoihin silloin, kun lumi lähtee itsestään katolta liikkeelle. Jyrkällä tiilikatollakin voi kuitenkin käydä niin, että lumi tempautuu itsestään liikkeelle ja tekee pahaa jälkeä katolla. Toisaalta, voi olla tarpeen varmistaa ainakin kulkureitit ja katolla mahdollisesti olevat aurinkopaneelit, kattoikkunat ja vastaavat yksityiskohdat katon jyrkkyydestä riippumatta. Näin ne pysyvät kunnossa runsaslumisempinakin talvina. Tiilikatolla voi kuitenkin olla tarpeen pudotuttaa lunta, Koska tiilikatto on itsessäänkin painava, voi tonnien lumitaakka tehdä tuhoa katolle ja jopa sen rakenteille. Tiilikaton tyypillisiä vaurioita ovatkin lumitaakan alla hajoavat tiilet sekä katon notkahdukset, joita runsas ylimääräinen paino aiheuttaa. Saat meiltä katon lumityöt turvallisesti ja kattoasi suojelleen tehtynä. Kuten asianmukaiset tiilikaton turvavarusteiden asennuksetkin.

Tiilikaton tyypillisiin korjauksiin lukeutuu hajonneiden kattotiilien vaihto ja katon puhtaanapito. Katto tyypillisesti sammaloituu ja sammaleen poistaminen on tärkeä työ katon pitämiseksi kunnossa. Jossain vaiheessa sammaleentuhokäsittelyt sekä katteen uudelleenpinnoitus ovat tarpeen. Näin katon sammaltilanne helpottaa radikaalisti ja kattotiilten pikkuhiljaa kuluvat pinnoitekerros saadaan takaisin kattotiilten suojaksi.

Lapetikkaat voivat olla tarpeen myös huopakatolla

Huopakattokin voi joissain tapauksissa vaatia lapetikkaita, vaikka katon pinta on karheahko eikä kattomallikaan välttämättä jyrkimmästä päästä. Tällaisissa asioissa huomaakin hyvin sen, että kattoa täytyy aina tarkastella yksilönä. Kaikilla huopakatoilla ei huoltoreittejä tai muuta, kuin seinätikkaita näy. Ne ovatkin eräänlainen pakollinen paha katolle pääsemiseksi ja seinätikkaat voisikin nähdä jonkinlaisena minimivarustuksena huopakaton kattoturvaksi. Tasainen huopakatto ei muita tikkaita kaipaa mutta vaikkapa huomattavasti jyrkemmän mallinen kolmiorimakatto tai palahuopakatto voi jo kattotikkaat vaatia ja rakennusmääräykset niistä oman painavan sanansa sanovat. Ne antavat varmuutta katolla liikkuessa säällä kuin säällä. Huopakatteiden pinnathan ovat tyypillisesti karheita, katto ei ole samalla tavalla liukas, kuin esimerkiksi peltikatto voi olla.

On kuitenkin epäergonomista könytä kaltevalla pinnalla ja epäsuotuisalla säällä huopakattokin voi olla liukkaampi, kuin uskoisi. Varsinkin sitten, kun katteen karhea pinnoite kuluu ja katto on märkä, sen luistavuus voi yllättää. Huopakatteen pinnoite voi kärsiä sen päällä liukastelusta, jolloin tikkaat estävät tuhot tehokkaasti. Myös huopakatolle voi olla tarpeen myös huoltosiltojen asentaminen, jos katto on jyrkemmän mallinen. Huoltosiltojen avulla katolla on mahdollista liikkua turvallisesti myös harjan suuntaisesti, koska silloin ollaan vääjäämättä jo niin korkealla, että tippuminen on vaarallista.

Huopakatollakin on omat asennustapansa, jotka koskevat kattotuotteita ja katon turvatuotteita, kuten kattotikkaita. Kiinnitystapa poikkeaa tiili- ja peltikatojen asennuksista. Tuotevalmistajan asennusohjetta tulisikin aina noudattaa, jotta lopputulos on pitävä ja tuotevalmistajan tuotetakuut pysyvät voimassa. Huopakatolla kattotikkaiden asennus vaatii suurempikokoisen levyn tai kiinnityspalkin, jossa on monta kiinnityspaikkaa. Huopakatteen altahan tyypillisesti löytyy joku tiivis aluslaudoitus tai vanerointi. Tikkaita ei voi iskeä katteen läpi lautaan tai vaneriin kiinni. Tällainen asennustapa vahingoittaa kattoa, aiheuttaa vuotoriskin ja on epävarmaa, kauanko tikkaat pysyvät katossa edes kiinni. Saati kestävätkö ne kiipeilyä. Joissain tapauksissa tuo kiinnityspalkki tai -levy vaatii sen, että kiinnike asennetaan alushuovan päälle pintahuovan alle. Tämä onnistuu helposti, kun kattoon ollaan vaihtamassa uutta vesikatetta, tai kattoa ollaan vasta rakentamassa. Toinen vaihtoehto on se, ettei kiinnikettä asenneta huopakerrosten väliin, vaan asennuksessa käytetään pintahuovan palaa, tällöin kyseessä on erillisasennus vanhaan katoon. Kattoturvaa on täysin mahdollista asentaa vanhaankin kattoon toimivasti ja turvallisesti. kun tietää mitä tekee. Kattoremontti on toisaalta kustannustehokas yhteys päivittää myös kattoturva kuntoon.

Huopakatto voi vaatia lumiesteitä, jos se on malliltaan jyrkempi. Tyypillisesti suojataan ainakin katolle asennetut kattotuotteet, kuten kattoikkuna tai aurinkopaneeli. Myös kulkureitit voimme suojata lumiestein. Katon karhea pinta estää lunta tehokkaasti tippumasta itsestään alas. Huopakatto voikin vaatia lumenpudotuksia mutta työ on tarkkaa, ettei katteen pinta kärsi. Saat meiltä asiantuntevat lumenpudotukset huopakatolle. Katto voi tiilikaton tavoin sammaloitua ja vaatia sammalkäsittelyitä sekä noin puolivälissä käyttöä uudelleenpinnoituksen. Saat kaikki huopakaton huollot ja korjaukset meiltä. Jos saumaukset aukeavat, katteeseen ilmestyy pullistumia tai repeämiä niin soita apuun Kattoremontti Pro!

Peltikatolla lapetikkaat ehkäisevät liukastumista

Peltikatolla lapetikkaat ovat yleensä tarpeelliset, sillä katto on liukas. Peltikatto vaatii toimivaa kattoturvaa ehkä vielä enemmän, kuin minkään muu kattotyyppi. Riippumatta siitä, kuinka jyrkkä peltikatto on, sen pinta on liukas varsinkin märällä säällä. Katolle nousemiseen vaaditaan seinätikkaat, kuten muillakin katoilla. Lapetikkaat ovat hyvin tarpeelliset, jotta katon harjalle pääsy saadaan turvattua, myös huoltosillat ovat käytännöllisiä katolla liikkumisen turvaamiseksi. Peltikatolla lapetikkaiden asennus ei ole yksiselitteisesti vain kaikkia peltikattoja koskevaa, vaan asennustapa voi vaihdelle peltityypin mukaan.

Vaikkapa kukkosaumakate, konesaumakate tai profiilipeltikatto vaativat erilaiset kiinnitykset pellin tyypin mukaan. Myös kiinnityskohdat vaihtelevat katteen mukaan. Lukkosauma- ja konesaumakatolla lapetikkaat kiinnitetään katteen saumaan puristettavien kiinnikkeiden avulla. Liikkumavaraa sivuttaissuunnassa syntyy keskelle tulevan kiinnityksen avulla. Jos kate on profiilipeltiä, kattotikkaiden asennus tapahtuu kantaviin rakenteisiin kiinnitettävien korokejalkojen avulla. Tällaisia korokejalkoja löytyy markkinoilta erilaisia, mm. metallista ja muovista valmistettuna.

Peltikatolla toimivien ja yhtenäisten, rakennusmääräysten mukaisten huoltoreittien lisäksi kattoturvaan kuuluvat nykyään lähes poikkeuksetta lumiesteet. Peltikatto on liukas ja tyypillisesti sen verran jyrkkä, että lumi voi hyvin lähteä katolta liikkeelle ja vauriot ovat hyvin yleisiä. Järkytyksenä voi tulla se, ettei vakuutus oikein korvaa lumen tekemiä tuhoja, oli tuhon kohde sitten katto tai jokin alle jäävä. Paras vakuutus onkin asennuttaa meillä huolellisesti suunniteltu ja toteutettu kattoturva lumiesteineen. Voimme tulla myös pudottamaan lumet katolta hallitusti ja suunnitellusti, jos sitä on katolle päässyt kertymään. Tällöin vaurioilta on helppo välttyä ja katto kiittää.

Muita peltikaton tyypillisiä töitä on katon puhtaanapito sekä katteen kiinnikkeiden tarkistaminen. Varsinkin vanhemmat katenaulat nousevat paikoiltaan ja lopulta häviävät. Myös ruuvien tiivisteet ovat katolla ääriolosuhteissa ja voivat hajota. Jos kiinnityksiä on liian vähän voi katto olla äänekäs ja ruuvinreiät päästä avartumaan aiheuttaen vuotoriskin. Peltikatolla kiinnikkeiden tarkistus, vaihto ja lisääminen on yllättävänkin tehokas tapa korjata katon ongelmia. Katto voi vaatia myös tiivistämistä, saumaukset ovat kaikilla katteilla yksi riskikohta varsinkin katon ikääntyessä.

Toisin kuin muut katteet, peltikatto ei oikeastaan sammaloidu. Jos katteella jotain kasvaa, se on mahdollista puhdistaa mekaanisesti esim. harjaamalla. Peltikatolla ruoste on kuitenkin sammaleeseen verrattava riesa. Katto voikin vaatia ruostekohtien huolellista hiomista ja katon uudelleen maalausta, jotta ruoste saadaan pidettyä kurissa.