Lumiesteet irtosivat ja tipahtivat lumen mukana alas katolta?

Jos lumiesteet irtosivat katolta lumen mukana, katto voi olla vaurioitunut muutenkin. Jos katolla on kaikki kunnossa, lumiesteet tai muut kattotuotteet eivät yleensä tule alas kovin helposti. Erityisen vaikea lumitilanne voi pahentaa katon tilannetta monin eri tavoin, mutta tavallisesti lumi tekee vain lopun kattotuotteen aiemmista ongelmista vetämällä sen mukaansa. Eli tavallisesti löydämme kattotuotteen irtoamisen taustalta vikoja tai puutteita itse kattotuotteessa, sen asennuksessa tai koko katon yleiskunnossa. Lumieste voi siis olla alun perinkin väärin tai huolimattomasti asennettu. Sen kiinnitykset ovat voineet käytössä löystyä ja jääneet kiristämättä kattohuollon puuttuessa tai huoltajan unohdettua käydä läpi myös lumiesteiden kiinnitysten pitävyyden.

On kuitenkin täysin mahdollista, että itse katto on niin huonossa kunnossa, että se oireilee irtoilevina kattotuotteina. Jos lumiesteet irtosivat katolta ja tulivat lumen mukana alas, on syytä tutkia koko katon kunto huolellisesti. Katon tarkistus aina, kun katolla käydään, kuuluu meidän palveluperiaatteisiimme. Jos kutsut meidät huoltamaan katon reunalla roikkuvaa lumiestettä, tutkimme automaattisesti syyn kattotuotteen irtoamiseen sekä koko katon kunnon samalla reissulla. Katon tarkistus tulee veloituksetta kaikkien kattotöiden hintaan. Mikäli löydämme vikoja, joiden korjaamisesta ei ole vielä sovittu mitään, kerromme niistä sinulle ja jätämme samalla tarjouksemme. Joidenkin suurimpien kattotöiden tapauksessa voimme käydä tutkimassa katon kokonaistilannetta jopa tarjouspyynnön saatuamme. Tällä toimintatavalla haluamme varmistaa, että voimme huomioida kaikki katon tarpeet, erityispiirteet sekä sinun toiveesi kattosi kunnostuksen suhteen.

Jos lumiesteet irtosivat katosta ja tulivat lumen mukana alas -tai ne vasta roikkuvat katon räystäällä niin saat meidät kiinni soittamalla. Voit tietysti lähettää myös verkkosivujemme tarjouspyyntölomakkeen, jolloin me otamme pikimmiten yhteyttä sinuun. Irronneet kattotuotteet on hyvä laittaa kuntoon nopealla aikataululla. Suurin syy tähän on se, että kate on voinut vahingoittua ja katto voi vuotaa. Kaikissa vuototapauksissa tai edes vuotoriskin kohdalla nopea toiminta minimoi katon vaurioita ja pienentää käsillä olevaa työmäärääkin. Toisaalta, jos lumiesteen irtoaminen esimerkiksi toisesta reunasta havaitaan lumen puskiessa räystään reunan yli, nopea toiminta voi vielä pelastaa paljon. Katolta lumen mukana alas tuleva lumieste lisää lumen tuhovoimaa. Voimme pudottaa lumen hallitusti ja laittaa lumiesteen sekä katon kuntoon.

Meillä on voimassa myös kattotuotteiden huolloissa ja korjauksissa täyden palvelun avaimet käteen -periaate ja työtakuu. Meiltä tilattu katon tai kattotuotteiden korjaus on sinulle mitä helpoin ja huolettomin. Me huolehdimme ihan kaikesta, mitä työ vaatii. Tekijät, välineet, toteutus ja loppusiivous kuuluvat aina pakettiin. Viemme syntyneet roskatkin mennessämme, kun korjaukset on tehty! Jos tilanne vaatii rahoitusta, voit hakea yhtä mainiota vaihtoehtoa itsenäisesti verkkosivujemme kautta. Meillä teetetty työ oikeuttaa hakemaan kotitalousvähennystä omassa henkilökohtaisessa verotuksessa, tämä on hyvä muistaa seuraavan veroilmoituksen koittaessa.

Lumiesteet irtosivat ja tipahtivat lumen mukana alas katolta

Kun huollamme kattoa, tarkastamme aina myös kattoturvatuotteiden kiinnitykset

Aina kun käymme katolla ja tarkistamme sen kunnon, käymme läpi myös kattotuotteiden tilanteen. Tutkimme siis lumiesteiden kunnon ja kiinnitykset automaattisesti aina kun tutkimme katon tilannetta. Oli kyse sitten keväisin ja syksyisin tehtävistä kausihuolloista, vuosihuolloista tai jonkin muun työn ohessa suoritetusta katon kuntokartoituksesta niin käymme kattotuotteesi läpi ilman erillistä pyyntöä. Katon ja kattotuotteiden tarkistus sisältyy kaikkiin meiltä tilattuihin kattohuoltoihin ja korjauksiin eikä tarkistus maksa niiden yhteydessä mitään. Kattoa tarkastellaankin kokonaisuutena, jossa sen eri osat vaikuttavat toisiinsa. Meidän näkökulmastamme vaikkapa lumiesteet ovat osa toimivaa kattoa, joten niiden tilanteen tarkistaminen on luonteva osa katon tarkistamista.

Kattoahan olisi hyvä huoltaa säännöllisesti ja ennaltaehkäisevästi. Kun katolla käydään kaksikin kertaa vuodessa, ongelmat saadaan pidettyä pieninä. Kausihuoltomme tehdään keväisin ja syksyisin, kun katolla ei ole lunta mutta syksyllä puista lehdet ovat tulleet jo alas. Kausihuoltoon sisältyy katon puhdistaminen irtoroskasta. Samalla tyhjennämme myös räystäskourut, jotka voivat yllättävänkin tehokkaasti tukkeutua irtoroskasta. Biohajoavan roskan määrä voi olla järkytys, sillä maasta käsin tarkasteltuna esim. katon ja rännien tilannetta on vaikeampi yleensä arvioida. Katolla ja ränneissä roska estää veden pääsyn pois sekä valumalla että haihtumalla. Katteet kärsivät jatkuvasta kosteudesta ja ränneissä ongelmia aiheutuu erityisesti silloin, kun vesi ja roskamassa pääsevät jäätymään. Tämä nopeuttaa katon ja rännien kulumista, huopa- ja tiilikatoilla se myös edesauttaa tehokkaasti katon sammaloitumista.

Katon roskaantuminen riippuu aika paljon rakennuksen lähiympäristöstä, sillä varsinkin korkeat puut lähistöllä pahentavat katon roskaantumista. Joskus aika yllättää talon omistajan. Pienet pihapuut ovatkin kasvaneet muutamassa vuodessa katon räystään yli ja aiemmin roskaton katto onkin muuttunut pihan lehtivarastoksi! Keväälläkin voi roskaa olla yllättävän paljon, riippuen hieman kevään myrskyistä ja siitä, mitä puita lähistöllä kasvaa. Roska ja oksat voivat takertua myös kattotuotteisiin ja varsinkin niiden kiinnityskohtiin aiheuttaen pitkällä tähtäimellä kulumista ja kosteusongelmia.

Me putsaamme katon ja rännit sekä tutkimme kattotuotteiden kunnon ja kiinnitykset. Tarkistuslistaamme sisältyvät niin lumiesteet, tikkaat kuin sadevesijärjestelmäkin. Tutkimme myös itse katon, vaikkapa katteen pinnan, saumausten sekä läpivientien läpikäyminen kannattaa. Aina mahdollisuuksien mukaan käymme katsomassa yläpohjassakin katon tilannetta ikään kuin alhaalta käsin. Kun kattoa tasaisesti huolletaan ja tarkistetaan, katon käyttöikä kasvaa ja korjaukset pysyvät pieninä. Voit huollattaa ja korjauttaa kattoasi ennakoiden. Usein voimme siis laittaa kuntoon vaikkapa katteen saumaukset jo ennen kuin yksikään niistä ehtii kokonaan aueta ja vuotaa. Voit ennakoida ajoissa mm. katteen uudelleenpinnoituksia ja muita huoltoja. Vältyt tehokkaasti paniikkikorjauksilta ja ylipäätään ennakoimattomilta kululuilta.

Kattoremontti Pro korjaa ja vaihtaa irronneet lumiesteet, jos katto vaatii paikkausta, sekin hoituu!

Vaihdamme hajonneet lumiesteet ja kiinnitämme irronneet uudelleen katollesi. Jos lumieste on tehnyt vahinkoa katolle, paikkaamme senkin samalla reissulla ja käsittelemme ongelman kokonaisvaltaisella tavalla kuntoon. Usein on syytä tutkia, miksi kattotuote, kuten lumieste irtosi katosta. Jos kyseessä on jonkinlainen asennusvirhe, tutkimme katon muutkin lumiesteet ja kattotuotteet varmistuaksemme siitä, ettei sama logiikka päde kaikissa katon asennuksissa. Toisaalta kyseessä voi olla myös se, että katto on kauttaaltaan tai juuri kyseisen lumiesteen ympäriltä erityisen heikossa kunnossa ja ennemminkin katto, kuin ruuvit pettävät. Tällöin katteen vauriot voivat olla suuria ja ongelmia voi ilmetä myös muiden kattotuotteiden kiinnityksissä. Aina välillä kattotuotteen ruuvit löystyvät ja se alkaa heilua. Sitten katon lumikuorma saattaa päätökseen pikkuhiljaa pahenneen heilumisen ja ruuvien löystymisen irrottamalla tuotteen kokonaan katosta.

Hoidamme kattoturvasi kuntoon pitkällä kokemuksella ja ammattiosaamisella. Lumiesteiden ohessa katon turvatuotteisiin lukeutuvat myös seinätikkaat, katto- eli lapetikkaat sekä huoltosillat. Tikkaiden ja siltojen avulla katolle toteutetaan rakennusmääräysten mukaiset huoltoreitit. Kun katon jyrkkyys ylittää tietyn pisteen tämä osa kattoturvasta onkin pakollista. Toisinaan myös määräysten ulkopuolelle jäävien kattojen huolto hyötyy jonkinlaisista huoltoreiteistä ja vähintään seinätikkaat tarvitaan katolla kuin katolla, jotta sinne päästään maasta kipuamaan. Lumiesteet ovat kattoturvassa myös rakennusmääräysten velvoittama osio, mutta niistä on omat etunsa. Kattoturvan määrä ja laatu riippuu katosta, katteen tyyppi vaikuttaa myös kattokohtaisesti. Erityisesti peltikatto on liukas ja vaatii useinkin lumiesteitä. Lumi lähtee herkästi peltikatolta liikkeelle. Tiilikatto voi puolestaan kaivata lumenpudotuksia katon rasituksen vähentämiseksi, jos katolle lunta alkaa kertyä. Samoin huopakatto, jonka pinnalta lumi hyvin harvoin itsestään lähtee alas liukumaan katteen karhean pinnan ansiosta. Loivemmat tiili- ja huopakatotkin voivat kuitenkin kaivata lumiesteitä, ainakin tiettyihin kohtiin katossa. Jyrkemmillä katoilla lumiesteet on toteutettava rakennusmääräysten ohjeiden mukaan.

Suunnittelemme aina kattosi mukaisen kattoturvan, joka täyttää rakennusmääräykset ja auttaa meitä pitämään kattosi kunnossa. Kattoturvaa, kuten lumiesteitä on tavallista asentaa kattoremontin yhteydessä. Teemme myös erillisasennuksina kattoturvatuotteiden asennuksia. Jos vaikkapa lumiesteet puuttuvat niin laitamme asian kuntoon kattosi mukaan suunniteltuna kokonaisuutena. Saat meiltä kaikki huollot ja tarkistukset niin lumiesteille, kuin huoltoreiteillekin. Näin kerran katolle asennettu kattoturva pysyy käyttökelpoisena ja tekee tehtävänsä niin pitkään, kuin kattokin.

Kuinka vakuutus kattaa irronneita lumiesteitä ja siitä aiheutuneita tuhoja?

Vakuutusten korvaavuus tulee yleensä mieleen siinä vaiheessa, kun jotain on jo sattunut. Meillä on tiedossa se, kuinka vähän vakuutusyhtiöt lumituhoja korvaavat. Jos lumi irrottaa katosta lumiesteet ja tikkaat, lasku jää yleensä rakennuksen omistajalle. Me näemmekin, että riittävä, oikein asennettu ja säännöllisesti huollettu kattoturva on kattosi vakuutus. Asennustyön luottaminen alan ammattilaisten, kuten Kattoremontti Pro:n käsiin kannattaa. Me huolehdimme aina kattotuotteiden oikeista asennustavoista kullekin kattotyypille. Tämä auttaa tietysti siinä, että kattotuotteet toimivat kuten kuuluukin ja kestävät mitä pitääkin. Tämä auttaa sinua myös pitämään tuotevalmistajien tuotetakuut voimassa, sillä niiden ehtona on tarkka asennusohjeen noudattaminen. Meiltä saat kaikkiin tekemiimme asennuksiin myös työtakuut, jos jotain ongelmaa ilmenee niin soitto meille ja tulemme korjaamaan tilanteen.

Lumi voi tehdä monenlaista tuhoa. Tuho voi kohdistua itse kattoon, jolloin mm. lumiesteet tai tikkaat voivat irrota ja repiä katetta. Lisäksi itse katteen pinta, saumat, läpiviennit ja jiirit voivat hajota lumen vuoksi. Katolta liikkeelle lähtevä lumi voi repiä myös mm. suojauspeltejä, peltilistoja ja erilaisia tuuletusputkia tai vaikka huippuimurin mennessään. Tai repiä ja vääntää rännit sijoiltaan. Lumen aiheuttama tuho voi kohdistua myös kaikkeen, mikä jää katolta tippuvan lumen alle. Lumi voi tippua auton, polkupyörien tai mikä pahinta, ihmisten päälle. Jos mukana tulee katolta irronnutta metalliroinaa ja jäätä, voi tilanne olla hyvin vakava ja rakennuksen omistajalle ikävä. Vakuutus ei nimittäin korvaa useinkaan juuri mitään. Se ei välttämättä korvaa sitäkään, jos sinulle itsellesi sattuu lumenpudotustöissä jotain, joten ammattilaisiin luottaminen katon lumitöissä on turvallisin ja taloudellisin vaihtoehto. Ellet sitten ole ollut töissä lumenpudottajana, omista riittävää turvavarustusta ja saa paria kaveria vielä avuksi.

Nyrkkisääntö on se, että mikään vakuutus tai vakuutusyhtiö ei korvaa lumivahinkoja tai mm. katolta tippuvan jään tekemiä tuhoja. Oikein tehty ja kunnossa pidetty katto kestää lumen ja jään, tarvittaessa rakennuksen omistaja tai asukas tilaa lumenpudotukset, joiden avulla katto kestää vaikeimmat talvet. Vakuutusyhtiön intressi maksaa rakennuksen omistajan laiminlyönnit on olematon. Katon kunnossa pitäminen ja lumitaakan tarkkailu sekä hallittu lumenpudotus auttavat välttelemään ikäviä kohtaamisia vakuutusyhtiön kanssa asioissa, joissa se on hyvin suoralinjainen. Vaikka katon säännöllinen huolto hieman vaivaa maksaakin, niin se kannattaa. Me teemme asian sinulle helpoksi, riittää kun soitat meille. Me huolehdimme kaikesta muusta.