Lumiesteet katolle – Lumiesteiden asennus on kyse turvallisuudesta

Lumiesteet katolle ympäristösi ja kotisi turvaksi. Lumiesteiden asennus katolle on loistava tapa myötävaikuttaa merkittävästi kotisi turvallisuuteen. Laadukkaaseen lumiesteeseen panostaminen ehkäisee tapaturmia, henkilövahinkoja ja omaisuuden rikkoutumista nyt ja tulevaisuudessa. Sinua saattaa kuitenkin mietityttää, miten valita laadukas, pitkäikäinen ja suhteessa myös taloudellinen lumieste kattoturvatuotteiden monenkirjavasta tuoteviidakosta. Entä miten varmistaa, että lumieste on oikein ja turvallisesti asennettu? Me Kattoremontti Prolla ratkaisemme nämä haasteet tarjoamalla laadukasta kattotyöpalvelua.

Meillä on vuosien ammattitaito ja kokemus monenlaisista kattotöistä ja -projekteista. Merkittävään osaan niistä on kuulunut juuri lumiesteiden asennus katolle. Vankan kokemuksemme ansiosta emme toimi katolla laput silmillä, vaan havainnoimme samanaikaisesti myös yleisilmettä ja varmistamme, että kokonaisuus on kunnossa. Mikäli vaikkapa piipunpellityksissä tai poistoputkissa on jotakin huomioitavaa, ilmoitamme havainnoistamme sinulle ja tarvittaessa teemme tarjouksen näistä muistakin töistä. Jos huomaat tarvitsevasi katolle muita vielä puuttuvia kattoturvavälineitä, saat nekin hankittua kätevästi meiltä. Kaikki kattotyöt ja varustelut hoituvat siis meidän kauttamme, et tarvitse välikäsiä.

Moni pohtii myös taloudellisia mahdollisuuksiaan kattovarusteluihin. Lumiesteet ovat osoittautuneet suhteessa saatuun hyötyyn varsin edulliseksi tavaksi lisätä kodin turvallisuutta huomattavasti. Mikäli talousasiat kuitenkin askarruttavat, on kattotöihin mahdollista saada rahoitusta, ja tämä vaihtoehto kannattaa tarvittaessa kartoittaa tarkemmin. Lisäksi on hyvä muistaa, että kattotöistä saa aina myös kotitalousvähennyksen, eli osan ammattilaisen työkuluista saa vähentää verotuksessa.

Kuuntelemme turvallisuutta koskevat huolenaiheesi, tavoitteesi ja toiveesi tarkasti. Kartoitamme sinun katollesi ja tilanteeseesi parhaiten sopivat tuotteet, materiaalit ja määrät, ja huolehdimme siitä, että tuotteet asennetaan kerralla oikein.

Lumiesteet ammattitaidolla

Lumieste katolle on kyse turvallisuudesta niin itsesi, läheistesi kuin omaisuutesikin puolesta

Lumieste katolle huolehtii ympäristösi turvallisuudesta. Se suojelee katolta muutoin putoavalta lumelta ja jäältä ja niiden aiheuttamilta vaaratilanteilta. Talvisin talossa jos toisessakin voi nähdä katonreunalla notkuvia koviksi jäätyneitä lumireunuksia, jotka ovat tippumaisillaan. Ikävä kyllä uutiskynnyksenkin ylittää silloin tällöin tieto pudonneen lumen aiheuttamasta tapaturmasta tai jopa henkilövahingosta. Suomen ilmasto-olosuhteissa lumieste katolla onkin erityisen suureksi hyödyksi. Sekä sinä itse, läheisesi että satunnaiset ohikulkijat voivat olla lumiesteen ansiosta rauhallisin mielin. Onkin hyvä muistaa, että vastuu katon turvallisuudesta ja talvikunnossapidosta on aina kiinteistön omistajalla.

Lumieste katolle on turvallisuutta lisäävä tekijä myös omaisuuden suhteen. Oikein asennettu lumieste suojaa katon rakenteita, kuten. piiput, hormit, aurinkopaneelit ja rännit. Myös katon pinnoite säilyy lumen pahimmilta rasituksilta lumiesteiden ansiosta. Omakotitaloasujalla lumieste ehkäisee mm. puutarhaistutuksia, autotallia, terassia, valokatetta, seinän viereen pysäköityä autoa ja muita mahdollisia pihan ja kodin elementtejä kärsimästä putoavan lumen vaikutuksista.

Lumiesteen asentaminen kannattaa siis ehdottomasti ja hankinta maksaa itsensä takaisin jopa suoranaisena omaisuuden pysymisenä ja varjeltumisena. Hyödyt lumiesteestä ovat moninaiset, mutta kaikista tärkeintä eli lisääntynyttä turvallisuutta ja mielenrauhaa ei voi edes mitata rahassa.

Lumiesteet asennettuna Kattoremontti Prolta

Lumiesteet asennettuna saat helposti Kattoremontti Prolta. Teemme jokaisen projektin yksilöllisesti ja kartoittaen juuri sinun tarpeesi ja toiveesi. Kattoremontti Prolta saamasi palvelu on asiantuntevaa ja ripeää. Meillä on laaja valikoima laadukkaita tuotteita, joista valikoimme katollesi parhaat vaihtoehdot. Olemme myös selvillä kattoturvatuotteisiin, kuten lumiesteisiin, liittyvistä säädöksistä ja määräyksistä. On monia syitä, miksi kannattaa valita timantinkova ammattilainen asentamaan lumiesteet paikoilleen.

Lumiesteiden suunnittelussa on paljon huomioonotettavia seikkoja. Koska esteiden on tarkoituksenmukaista pysyä turvallisina mahdollisimman pitkään asennuksen jälkeenkin, on mietittävä tarkasti, millainen rakennuksen sijainti ja ympäristö on ja kuinka suuret lumimassat kattoa vuosittain saattavat rasittaa. Katon muoto ja kaltevuus, rakennuksen korkeus, katemateriaali, lumen kinostuminen ja esteen kiinnitystapa ja -tiheys vaikuttavat kaikki lumiesteen mitoitukseen. Mikäli mieltäsi askarruttaa, mihin kaikkialle katolle lumiesteet pitäisi asentaa ja mikä on riittävä määrä tekemään rakennuksesta turvallinen, autamme sinua mielellämme.

Myös itse asennuksessa ammattitaito nousee arvoon arvaamattomaan. Kun lumiesteet on asennettu kerralla laadukkaasti, ei tarvitse murehtia, että ne yhtäkkiä irtoilisivat ja tulisivat katolta alas tai jopa repisivät katemateriaalia mukanaan. Myös lumiesteen kiinnityskohta on asennettaessa selvitettävä huolellisesti, jotta katon rakenteita saa hyödynnettyä lumikuorman kantamisessa. Mikäli lumieste asennetaan vain osalle kattoa, on kiinnitykseen ja mitoitukseen kiinnitettävä erityistä huomiota. Kattoremontti Prolta saat asiantuntevaa apua kaikissa näissä pohdinnoissa ja tekemällämme työllä on aina takuu. Haluamme taata juuri sinun rakennuksesi tarpeisiin sopivat lumiesteet asennettuna.

Lumiesteen hinta asennettuna vaihtelee määrän ja tyypin mukaan

Lumiesteen hinta asennettuna vaihtelee luonnollisesti jonkin verran riippuen käytettävän esteen materiaalista ja määrästä. Kun lasketaan, montako metriä estettä katolle tarvitaan, täytyy huomioida minkäkokoinen ja millaisessa käytössä rakennus on ja minkä tyyppinen lumieste juuri kyseiselle katolle sopii. Myös lumiesteiden suhteen asetetut turvallisuusmääräykset vaikuttavat tarvittavan esteen määrään.

Monesti rakennuksen kulkuaukot ovat se kriittisin kohta, johon lumiestettä suositellaan. On kuitenkin muistettava, että joskus kannattavammaksi tulee asentaa lumieste koko lappeen pituudelta, jotta lumen painava massa jakaantuu tasaisemmin eikä tarpeetonta ja haitallista liikarasitusta lumiesteelle synny. Näin lumiesteet kestävät vaihtelevia sääoloja pidempään parempikuntoisina. Useissa tapauksissa kulkuaukkojen kohdalle voi olla viisasta asennuttaa kaksikin estettä, jotta turvallisuus noissa putoavan lumen kannalta vaarallisimmissa paikoissa voidaan saavuttaa. Erityisiä suojattavia kohteita ovat oviaukkojen lisäksi kulkuväylät, oleskelualueet ja leikkipaikat. Näiden seikkojen punnitsemisen jälkeen ollaan selvillä tarvittavan lumiesteen määrästä.

Lisäksi se, millaista materiaalia ja minkä mallinen käytettävä lumieste on, vaikuttavat lumiesteen hintaan. Usein lumiesteet valmistetaan rakenneteräksestä tai muusta kestävästä metallista ja käsitellään korroosionkestäviksi sinkittämällä. Värilliset esteet ovat yleensä pulverimaalattuja. On saatavilla niin putki-, profiili-, verkko- kuin ritilälumiesteitäkin. Putkilumiesteet ovat malleista perinteisimpiä, ja niistäkin voi valita yksi- tai kaksirivisiä vaihtoehtoja tarpeen mukaan. Verkko- ja ritilälumiesteet sopivat jyrkemmille katoille, kun taas pientaloille voikin soveltua hyvin profiililumieste. Joihinkin lumiesteisiin on saatavilla myös lisäosia, esimerkiksi ns. lisäprofiili tai putkilumiesteeseen kiinnitettävissä oleva lumiesteverkko, jotka tekevät esteestä entistäkin tiheämmän ja varmistavat, ettei pieninkään jäälautta tai lumimäärä pääse livahtamaan esteen alitse. Myös turvalliseen, ammattilaisen suorittamaan asennukseen kannattaa sijoittaa. Kaikki tämä vaikuttaa osaltaan siihen, mikä on lumiesteen hinta asennettuna.

Jos mahdollista, lumiesteen asennus kannattaa hoitaa kuntoon jo rakennusvaiheessa. Asennus on kuitenkin mahdollista myös jälkikäteen, ja moni panostaakin turvallisuuteen asentamalla esteet esimerkiksi kattoremontin yhteydessä. Lumiesteen asennus ja kiinnitystapa riippuu pitkälti kattomateriaalista. Onkin tärkeää, että asennuksen hoitaa ammattilainen, joka osaa ottaa vaihtelevat pinnat, materiaalit ja määrät huomioon. Meillä Kattoremontti Prolla on kokemusta monista erilaisista lumiesteistä ja niiden asennuksesta.

Uudempi tuote perinteisten lumiesteiden rinnalla on polykarbonaatti lumieste. Polykarbonaatti lumieste on “näkymättömän” oloinen, väriltään kirkas, ruostumaton ja erittäin säänkestävä lumieste, joka ei materiaalina haurastu kylmissäkään olosuhteissa. Kevyt mutta vahva polykarbonaatti lumieste kestää hyvin aikaa. Tuote sopii laajalti eri katemateriaaleille ja sitä on valmistettu niin sileille kuin aaltomaisillekin pinnoille. Värittömyytensä ja usein myös pienen kokonsa ansiosta se sulautuu hyvin ympäristöönsä ja on moderniutensa takia mieluinen vaihtoehto monelle kuluttajalle.

Lumiesteet huopakatolle, peltikatolle ja tiilikatolle meiltä asennettuna

Lumiesteet huopakatolle, peltikatolle (niin perinteiselle kuin konesaumakatolle) ja tiilikatolle voivat olla hyvinkin erilaisia niin materiaaleiltaan kuin kiinnitystavoiltaankin. Kiinniketiheyskin voi vaihdella. Toiselle kattotyypille ihanteellinen lumieste ei välttämättä toimikaan toisenlaisella katolla lainkaan toivotulla tavalla. Joissakin katemateriaaleissa on erityistä huomioitavaa, esimerkiksi huopakaton vesitiiviys kannattaa varmistaa jo rakennusvaiheessa mm. lumiesteiden kiinnitystä silmällä pitäen. Vaivattomimmin asennus käy, kun ammattilainen hoitaa työn puolestasi. Kokemusta meillä on laaja-alaisesti kaikista edellämainituista kattomateriaaleista ja osaamme huomioida työssä kunkin kattotyypin erityistarpeet ja vaatimukset.

Eri katemateriaaleilla lumi käyttäytyy luonnollisesti hieman tapauskohtaisesti. Peltikate on perinteisesti ns. liukkain verrattaessa näitä kolmea katetyyppiä, ja yleensä riskit lumen hallitsemattomaan putoamiseen ovat sen kohdalla siksi suurimmat. Usein myös tiilikate vaatii lumiesteen turvallisuuden vuoksi. Vaikka huopakattoa perinteisesti voidaankin pitää näistä lunta parhaiten paikallaan pitävänä vaihtoehtona, myös sille on asennettava asianmukaiset lumiesteet, mikäli katon jyrkkyys ylittää tietyn arvon. Kukin kattotyyppi voi siis hyötyä lumiesteen asennuksesta – kannattaahan katosta joka tapauksessa pitää parasta mahdollista huolta. Meillä Kattoremontti Prolla on laajat valmiudet asentaa lumiesteet niin huopa-, pelti- kuin tiilikatollekin.

Orima lumiesteet

Sertifioidut Orima lumiesteet ovat metallista työstettyjä, vahvoja lumiesteitä, joita on saatavilla useassa eri mallissa. Suomessa valmistetut Orima lumiesteet tarjoavat esimerkiksi ovaalinmuotoista putkilumiestettä, jonka lumenkestävyys on suunniteltu maksimaaliseksi muotoilunsa ansiosta. Useat kattoturvatuotevalmistajat suosivatkin nykyään ovaalimuotoista putkea perinteisen pyöreän putken sijasta, sillä ovaalimuoto on pyöröputkea vahvempi. Ovaalimuotoiset Orima lumiesteet suojaavat kattoa hyvin kauttaaltaan ja värivaihtoehtoja on useita. Toinen vaihtoehto Orimalta ovat verkkolumiesteet, jotka tiheytensä ansiosta pysäyttävät lumen todella tehokkaasti. Verkkolumiesteiden edut korostuvat erityisesti korkeilla, jyrkemmillä katoilla ja myös niissä on mahdollisuus valita useammasta eri väristä. Asennamme juuri sinun katollesi sopivat Orima lumiesteet lujalla ammattitaidolla.

Ruukki lumiesteet

Ruukki lumiesteet kattavat tarjonnassaan useita eri kattotyyppejä. Esteitä on saatavilla niin pelti-, tiili- kuin konesaumakatoillekin. Myös Ruukki lumiesteet hyödyntävät ovaalimuotoa putkissaan ja yltävät näin ollen erinomaiseen kestävyyteen. Värivalikoima on laaja vaihdellen aina havunvihreästä tiilenpunaiseen. Ruukilla on jo yli 50 vuoden kokemus kattotuotteiden valmistamisesta, joten laatu on varmasti taattua. Meiltä saat asennettuna Ruukki lumiesteet kattotyyppisi mukaan nopeasti ja helposti.

Piristeel lumiesteet

Piristeel lumiesteet ovat laadukkaita, kestäviä ja pitkäikäisiä lumiesteitä katollesi. Kotimainen Piristeel valmistaa mm. Pisko-kattoturvatuotteet. Värivaihtoehtoja on paljon ja erilaiset kattotyypit on huomioitu laajasti. Piristeel tuotteita löydät niin tiili- pelti-, rivipelti-, konesauma- kuin huopakatoillekin. Esteet on valmistettu rakenneteräksestä ja niitä on kattava kokovalikoima. Valitsemme kanssasi katollesi parhaiten sopivat Piristeel lumiesteet.

Nesco lumiesteet

Kotimaiset Nesco lumiesteet sopivat monelle talo- ja kattotyypille. Valittavissa on putkilumiesteitä, ritilälumiesteitä ja v-profiiliin taivutettuja lumiesteitä. Putkilumiesteet on tehty lujasta ovaaliputkesta, ja ne ovat parhaimmillaan loivilla katoilla ja matalissa rakennuksissa. Ritilälumiesteet sopivat jyrkemmille katoille ja erityiseksi hyödyksi ne ovat myös kulkuväylien läheisyydessä. Monelle konesauma- ja lukkosaumatyyppiselle katolle ritilälumieste saattaakin olla perinteistä putkilumiestettä turvallisempi ratkaisu. Profiililumiesteet ovat kestäviä ja erityisesti matalien rakennusten suosiossa, ja niitä voivat hyödyntää mm. huopakatot sekä erilaiset peltikatot. Kaikki Nesco lumiesteet on testattu todella vaativissa oloissa ja sopivat pientaloista kerrostaloihin lumiesteen mallista riippuen. Löydämme sinulle sopivimmat Nesco lumiesteet ja asennamme ne käyttövalmiiksi.

Muiden kattoturvatuotteiden asennus

Emme työskentele yksinomaan lumiesteiden parissa, vaan kauttamme onnistuu erinomaisen helposti myös muiden kattoturvatuotteiden asennus. Kattoturvatuotteiden tarkoituksena on tehdä katon huoltamisesta ja puhdistamisesta turvallisempaa ja näin ollen myös merkittävästi mielekkäämpää. Monet kattoturvatuotteet ovat myös olennaisia hätäpoistumisteiden kannalta. Useat tuotteista ovat turvallisuuden takia jopa pakollisia ja rakennustarkastaja edellyttää niitä. Annamme mielellämme lisää infoa turvallisuuteen liittyvistä määräyksistä. Muiden kattoturvatuotteiden joukkoon kuuluvat mm. kattotikkaat ja -portaat, nousu- ja vaakaturvakiskot sekä katon kulkusillat.

Kattoturvatuotteisiin kannattaa panostaa, sillä huollettavia kohteita katolla on useita. Savupiipun nuohouksen lisäksi kattoluukut ja poistoputket on mahdollisesti tarkistettava. Välillä kattoa täytyy puhdistaa roskista, ja jos talven lumimäärä on poikkeuksellisen suuri, voi lumenpudotuksenkin takia joutua liikkumaan yläilmoissa. Toki palvelemme myös lumenpudotukseen ja katon muuhun huoltamiseen liittyvissä asioissa.

Kattotikkaiden tarkoituksena on tarjota turvallinen ja esteetön kulkuyhteys huollettaviin kohteisiin. Loivemmilla katoilla kattoportaat ajavat saman asian. Myös katon kulkusilta auttaa huoltokohteiden saavuttamisessa ja tekee katolla liikkumisesta turvallisempaa. Turvakiskot auttavat tikkailla etenemisessä ja turvakiskoon on myös mahdollista kiinnittää esimerkiksi turvaköysi, kun sellaista tarvitaan kattotyöskentelyssä. Turvaköyttä suositellaan erityisesti jyrkillä tai liukkailla katoilla ja työskenneltäessä räystäiden läheisyydessä, mutta turvallisuuden kannalta sitä olisi hyvä käyttää aina katolla työskennellessä.

Katon huollon kohdalla on palattava vielä hetkeksi myös lumiesteisiin. Lumiesteet tulee turvallisuuden takia tarkistaa säännöllisesti. Talvien lumimäärät ja sääolosuhteet vaihtelevat suuresti, joten aika ajoin on hyvä varmistaa, että lumieste kykenevät edelleen hoitamaan moitteettomasti tehtävänsä. Lumikuorman seuraaminen ja liiallisen lumikuorman puhdistaminen katolta minimoi rakenteiden ja kiinnityskohtien rasituksen ja pidentää näin lumiesteiden käyttöikää. Näin sinä, läheisesi ja omaisuutesi pysytte edelleen turvassa.

Lumenpudotus katolta kuuluu kiinteistön talvikunnossapitoon

On muistettava, että lumiesteitä ei ole tehty kestämään poikkeuksellisen suuria lumimääriä, vaan niiden tarkoitus on pitää lumi paikallaan, ja näin turvata ympäristö lumen yhtäkkiseltä putoamiselta. Lumen hallittu pudottaminen taas kannattaa, mikäli lumimäärä katolla kasvaa kovin isoksi. Kertyvä lumi on riski katon rakenteille, ja painava suojalumi voi aiheuttaa esimerkiksi saumavuotoja. Kosteusvaurioiden välttämiseksi pienestä lumenpudotuksesta on suuri apu. Lumiesteillekin on valmistaja laskenut maksimilumikuorman, jonka ne kestävät. Tämän rajan yli paisunut lumimäärä katolla on riski myös lumiesteiden toiminnan kannalta. Huonosti kiinnitetty, tai muuten vain liian suuri lumikuorma voi irrottaa lumiesteen ja edessä on pikainen korjaustarve. Ota heti yhteyttä näissäkin tapauksessa Kattoremontti Prohon.

Lumenpudotuksessa täytyy huomioida paljon asioita, jotta työ suoritetaan turvallisesti. Täytyy suunnitella, mille alueelle lumi pudotetaan. Työssä tarvitaan asianmukaisia pudotussuojaimia, turvavaljaita ja -köysiä. Jos lumen seassa on myös jäätä, suojalasit ovat olennainen varuste. Pitää myös varmistaa, että turvaköysien kiinnityskohdat ovat kyllin kestävät. Ylipäätään on katsottava, että työturvallisuusmääräyksiä noudatetaan. Kaiken lisäksi työtä tehtäessä on varottava, etteivät käytetyt välineet raavi tai vahingoita kattoa. Lumenpudotus omakotitalon, rivitalon tai kerrostalon katolta on jokainen omanlaisensa prosessi. Esimerkiksi rivi- ja kerrostalojen kohdalla on huolehdittava, että kaikki talon asukkaat ovat tietoisia lumenpudotuksen ajankohdasta ja että heille on järjestetty turvallinen kulkureitti myös kattolumitöiden aikana. Nämä seikat puoltavat ammattilaisen käyttämistä lumenpudotuksessa. Me Kattoremontti Prolla teemme turvallisesti ja pitkän kokemuksen karaisemina kaikenlaiset kattolumityöt, suuret ja pienet.

Kun suunnitelmissa on lumenpudotus peltikatolta, tiilikatolta tai huopakatolta, on hyvä huomioida hieman katetyyppiä. Pelti on katemateriaalina helposti naarmuttuva, mutta kattolumityöt on syytä suorittaa varovaisesti myös tiili- ja huopakatolla – pahimmillaan huopa saattaa jopa puhjeta käytettäessä vääränlaisia välineitä tai tehtäessä työ huolimattomasti. Meiltä luonnistuu lumenpudotus katemateriaalista riippumatta ja sekä tasa- että harjakatolta. Mitä laaja-alaisempi katto on kyseessä, sitä oleellisempi pudotus on tehdä. Katolta kannattaa puhdistaa lumesta erityisesti ilmanvaihtohormit ja läpiviennit, ja kiinnittää huomiota jiirikohtiin eli katon kulmaliitoksiin. Jiirikohtia on kuitenkin varottava vahingoittamasta, jotta vuotoja ja sitä kautta kosteusvaurioita ei pääse tapahtumaan. Tasakatolta lumenpudotus on vielä erityisen tärkeää rakenteiden vuoksi. Lumen ja jään poisto kannattaa ehdottomasti katemateriaalista ja kattotyypistä riippumatta.

Katon turvallisuuden takaamisessa on paljon muistettavaa. Materiaalien tulee kaikkien kattoturvatuotteiden kohdalla olla sään- ja korroosionkestäviä, lujuusluokaltaan hyväksyttyjä, standardien mukaisia ja turvallisiksi testattuja. Tuotteiden mitoituksen ja asennuksen pitää toteutua oikein, turvallisesti ja kustannustehokkaasti. Kattoa huollettaessa työn täytyy olla kokonaisvaltaista ja työn jäljen laadukasta. Kun kattoturvatuotteiden asennus ja katon huolto tapahtuu Kattoremontti Pron kautta, voit olla varma siitä, että jokainen mainituista seikoista toteutuu – ripeästi, huolellisesti ja ilman turhia välikäsiä.

Mihin lumiesteet tulisi asentaa

Lumiesteet sijoitetaan lähelle räystästä, jotta katon reuna-alueille ei kinostuisi vaarallisissa määrin lunta tai jäätä ja lumikuormat kohdistuisivat rakennuksen kantaviin rakenteisiin. Kullekin katolle valitaan kyseessä olevalle kattotyypille sopiva lumiestemalli. Lumiesteitä suositellaan käytettäväksi aina kun katon jyrkkyys on 1:8 tai jyrkempi. Yli viiden metrin mittaisille lappeille suositellaan asentamaan kaksi tai useampi lumiesterivi, jotta lumikuorma jakautuisi koko katolle. Jos rakennuksen katolla on läpivientejä muualla kuin katonharjalla niin läpiviennit olisi syytä suojata lumiesteillä ettei liikkuva lumimassa aiheuta läpivienneille vahinkoja.

Lumiesteet jyrkälle katolle

Mikäli rakennuksen katto on jyrkkä tai kattolape on pitkä, tulisi lumiesteet asentaa useampaan riviin, jotta kasautuva lumikuorma tulisi jaettua mahdollisimman tasaisesti esteille ja rakennuksen kattorakenteelle. Lisäksi lumiesteet olisi hyvä asentaa molemmille kattolappeille, jotta rakennuksen kattorakenteille ei muodostuisi epätasapainoista lumikuormitusta vain toiselle kattoristikon kattolappeelle. Jyrkille tiili- ja peltikatoille suosittelemme lumiesteiden asentamista myös läpivientien ja kattoikkunoiden yläpuolelle.

Valitsemme kullekin kattotyypille sopivimman lumiestetyypin ja asennustavan

Lumiesteitä on saatavilla useita erimalleja. Valitsemme kullekin kattotyypille sopivimman vaihtoehdon ja asennustavan. Asennuksessa tehtävät läpiviennit tiivistetään aina tarkoitukseen soveltuvalla tiivistenauhalla.

Ritilälumieste

Lumiesteritilä estää lumen sulaessa lumiesteen yläpuolelle muodostuvan jäälautan putoamisen lumiesteen alta. Tämä on erityisesti konesaumakatoilla ja classic –tyyppisillä katoilla ilmenevä ongelma. Käytämme ritilälumiestettä esimerkiksi tiilikatoilla ja muotopeltikatoilla. Ritilälumiestettä suosittelemme käytettäväksi kaikissa kerrostaloissa ja kaikilla katoilla, joissa katon kaltevuus on 1:1,5 tai enemmän.

Profiililumieste

Matalissa rakennuksissa käytämme proofiilimallista lumiestetyyppiä. Asennamme pitkille lappeille tarvittaessa kaksi tai useamman lumiesterivin. Jos katolla käytetään pystykourua, estämme lumen ja jään putoamisen katon räystään ja pystykourun väliseltä osalta. Kun räystään ja pystykourun väli on yli 350 mm, suosittelemme lumiesteen asentamista pystykourun yläpuolelle.

Putkilumieste

Putkilumieste voi olla yksi- tai kaksiputkinen. Käytämme yksiputkista lumiestettä vähälumisilla alueilla tai loiville ja lyhyille lappeille. Käytämme kaksiputkista putkilumiestettä, kun lumikuorma on runsaampi tai kun lape lape on jyrkkä ja pitkä.

Erikoislumiesteet

Ritilälumiesteitä käytetään esimerkiksi kerros- ja liikerakennuksissa. Ritilälumiesteet ovat tavallisia korkeammat ja jämerämmät ja ne voidaan asentaa normaalia lähemmäksi kattopintaa, jolloin lumen sulaessa muodostuvat jäälaatat eivät pääse putoamaan lumiesteen alitse.

Lasikaton lumieste

Tavallinen putki- tai ritilälumieste ei sovellu lasikatoille, koska lumen sulaessa lasikatolle muodostuu jäälautta, joka valuisi tavallisen lumiesteen alitse, aiheuttaen vaaratilanteen. Lasikatto-lumiesteessä on erityinen jäätä murskaava rakenne, josta jään palaset tippuvat sadevesikouruun. Vesikourussa on syytä olla sulatuskaapeli, kyseistä lumiestetyyppiä käytettäessä.

Lumiesteiden uraesteet

Käytämme uraesteitä estämään lumen ja jäälauttojen kulun kattoprofiilin uria pitkin. Uraesteet voidaan kiinnittää putkilumiesteeseen ja profiililumiesteeseen. Uraeste ei ole aivan kiinni kattopinnassa, joten vesi ja roskat pääsevät liikkumaan uraesteen ja katon välistä. Uraesteitä asennetaan yksi kappale jokaiseen uraan.

Lisälumiesteritilä

Putkilumiesteiden ongelmana konesaumakatoilla ja lukkosaumakatoilla on katteen ja alimman putken väliin jäävä rako, josta jäälautat pääsevät valumaan. Lisälumiesteritilällä tämä ongelma voidaan ratkaista. Alapinnastaan hammastetussa lisälumiesteritilä –elementissä on keskellä kolo, jonka ansiosta sen voi asentaa lähelle katon pintaa. Suosittelemme lisälumiesteritilää kaikkiin kaksikerroksisissa tai sitä korkeammissa rakennuksissa, joissa on lukko- tai konesaumakatto.

Kantavan profiilipeltikaton lumiesteritilä

Lumen sulaessa jää profiilipeltokaton uriin uran muotoisia jäämuodostumia. Ne voivat valua putki- tai profiililumiesteen ja katteen välistä aiheuttaen vaaratilanteita. Tämä ongelma ilmenee erityisesti syväuraisilla kattoprofiileilla. Lumiesteritilä asennetaan aivan räystään reunaan, joka estää tehokkaasti lumen ja jään putoamisen räystäältä myös syväuraisissa katoissa. Eri korkuisille kattoprofiileille käytämme kullekin korkeudelle sopivaa ritilämallia.

Lumiestekiinnike ja kattosiltakiinnike kantaville kattoprofiileille

Koska kantavissa kattoprofiileissa on yleensä normaalia suuremmat ruodevälit, eivät tavalliset lumiesteiden kannakkeet sovellu käytettäviksi. Lumiesteputket saadaan asennettua mahdollisimman lähelle katon pintaa kiinnittämällä kattosilta- ja lumiestekannakkeet kantavien profiilien kylkeen.