Mitä kattoremontin työtakuu ja asennustakuu tarkoittaa?

Kattoremontin työtakuu tai asennustakuu ei ole sen eksoottisempi juttu kuin Kattoremontti Pro:n asiakkailleen antama takuu tehdyistä töistä. Meidän työtakuumme kattaa tekemämme kattotyöt ja asennukset. Tällainen kattoremontin työtakuu on hyvä lisäturva asiakkaan näkökulmasta, meille se on hyvän palvelun mittari, joka kuvastaa sitä, että teemme työmme hyvin. Kun työ tehdään alun perinkin huolellisesti ja asiantuntijoita hyödyntäen, jälkikorjauksia ei juuri tule. Hyvin tehdylle, ammattilaisten tekemälle työlle on siis helppo antaa työtakuu. Työmaalle harvemmin joutuu palaamaan, kun työ tehdään alun perinkin kovan vaatimustason mukaisesti, oikeilla menetelmillä ja hyvistä materiaaleista.

Kattoremontti tai mikä tahansa muukin kattotyö toteutetaan meillä aina takuutyönä. Se kattaa kaikki asennustyöt vesikatteesta ja aluskatteesta sadevesijärjestelmään ja katon turvatuotteisiin. Esimerkiksi peltikate kiinnityksineen, kattoikkuna, kattotikkaat ja lumiesteet kuuluvat asennustakuun piiriin. Takuumme takaa sen, että tuotteen on asennettu oikeaoppisesti, tuotevalmistajan ohjeita noudattaen sekä oikeilla kiinnikkeillä ja tiivisteillä toteutettuina. Unohtamatta myöskään turvallisuusmääräyksiä. Kun teetät kattoremonttisi ammattilaisten työnä, pysyvät myös tuotevalmistajien tuotetakuut voimassa vesikatteesta kattotuotteisiin.

Kun teetät minkä tahansa kattotyön Kattoremontti Pro:lla, saat aina kaupan päälle katon yleiskatsastuksen. Se kuuluu kaikkiin meiltä tilaamiisi kattotöihin automaattisesti ja ilman erillistä maksua. Varsinkin kaikissa isommissa kattotöissä tulemme mieluusti tutkimaan kattosi tilannetta paikan päälle jo sen jälkeen, kun olemme saaneet tarjouspyyntösi. Voit toimittaa tarjouspyynnön meille esim. soittamalla tai kotisivujemme tarjouspyyntölomakkeella. Tarjouspyynnön jälkeen sovimme tarkistuskäynnin, jonka ohessa jututamme myös sinua saadaksemme selville kaikki sinun toiveesi ja ajatuksesi kattoremontista. Näiden esivalmisteluiden pohjalta laadimme remonttiehdotuksemme ja tarjouksemme. Katon tarkistaminen on kuitenkin rutiini myös muissa kattotöissä, kun tulemme tekemään vaikkapa kausihuoltoa tai kiinnittämään repsahtanutta ränniä, saat kattotarkistuksen samaan hintaan. Jos näissä muun huollon ohessa tehdyissä tarkastuksissa löytyy jotain huollettavaa, juttelemme asiasta kanssasi ja annamme hyvän tarjouksen töiden hoitamisesta.

Mikäli kattotyösi vaatii hieman lisärahoitusta niin kotisivujemme kautta voit hakea sitä. Koska Kattoremontti Pro kuuluu ennakkoperintärekisteriin niin meillä teetetty työ on kotitalousvähennyksiin oikeuttavaa. Työtakuun ohessa palveluumme kuuluu avaimet käteen -periaate, jolla takaamme sinulle täyden palvelun kattourakoinnin. Me siis huolehdimme kaikesta kattoremonttiin liittyvästä työntekijöistä materiaalihankintoihin ja kattoremontin toteutuksesta loppusiivoukseen ja rakennusjätteiden kuskaamisesta asianmukaiseen kierrätyspisteeseen joko kaatopaikalle tai jäteasemalla.

Mitä kattoremontin työtakuu tarkoittaa?

Täysi työtakuu vai remonttikohtainen työtakuu?

Takuumme pituus ja kattavuus ei ole aina kiinteästi sama, vaan voimme toisinaan soveltaa ja neuvotella sitä remonttikohtaisesti. Meille jokainen kattotyö näyttäytyy yksilöllisenä. Työt enemmän tai vähemmän räätälöidään kunkin urakan kohdalla asiakkaan tarpeiden ja toiveiden pohjalta sekä katon kunnon huomioiden. Tämä voi joissain tapauksissa tarkoittaa myös takuumme sovittamista urakan mukaisiin mittasuhteisiin. Aina kaikki ei kuitenkaan tapahdu niin virtaviivaisesti, vaan toisinaan tulemme jatkamaan esim. jonkun muun aloittamaa remonttia erinäisistä syistä ja tämän tyyppisissä urakoissa kattoremontin luonne vaatii joustoa myös työtakuussa.

On joitain muitakin tapauksia, joissa emme voi aivan täyttä takuuta katon töille antaa. Asiakashan on aina loppupeleissä se päättävä taho, joka päättää tehdäänkö kattoremontti ja jos tehdään, missä mittakaavassa. Asiakkaalla on tietysti rakennuksen omistajana valta päättää esim. siitä, että kattoremontti toteutetaan pienemmässä mittakaavassa, kuin olisi tarpeen. Me annamme aina ammattilaisen arvion kattoremontin mitoituksesta. Näissä on usein kyse esimerkiksi siitä, että asiakas haluaa vaihdattaa pelkän vesikatteen, vaikka tarkistuksessamme on käynyt ilmi, että myös aluskate on loppuun kulunut. Tai mielestämme yläpohja vaatisi kunnostustöitä katteiden lisäksi, mutta rakennuksen omistaja on eri mieltä asiassa.

Toisinaan käy myös niin, että joku muu on ehtinyt jo aloittaa kattoremontin, mutta se ei ole syystä tai toisesta ikinä valmistunut. Tyypillisesti kattoremonttiin on lähdetty omin voimin, kunnes ne voimat, taidot ja loma on loppuneet kesken. Tai on sattunut jokin tapaturma eikä katto ehtinyt valmiiksi asti. Näissä tapauksissa voimme antaa takuun sille osalle työstä, jonka olemme itse suorittaneet. Jos huomaamme jo tehdyn työn jäljessä virheitä, mutta emme saa korjata niitä niin se vaikuttaa antamaamme takuuseen.

Vastaan on tullut myös joitain tapauksia, joissa olemme katsoneet viisaimmaksi olla ottamatta urakkaa vastaan. Näin on käynyt silloin, kun omistaja ei anna puuttua vakaviin ongelmiin katossa ja me tiedämme kokemuksesta, ettei sellainen katto tule kestämään. Tavoitteemme on aina saada aikaan kestävä, pitkäikäinen ja toimiva katto, jos tavoitteemme toteutuminen näyttää mahdottomalta tehtävältä, emme ehkä ryhdy koko työhön. Jos urakka kuitenkin näyttää mahdolliselta ja omistaja ymmärtää kattonsa parasta, vaikka siellä olisi vakaviakin puutteita otamme työn vastaan ja annamme sovitellun asennustakuun koskien omaa osuuttamme katosta kokonaisuutena.

Meille kattoremontin järkevä ja tarvepohjainen mitoittaminen on osa palveluamme. Emme ehdota korjauksia, jotka eivät todellisuudessa ole tarpeen. Emmekä me myy tarvikkeita tai tuotteita, joita kattosi ei tarvitse. Jos vanha sadevesijärjestelmä on kunnossa, asennamme sen mielihyvin takaisin kattoremontin päätteeksi. Kattoturvatuotteita voidaan lisätä ja päivittää, ehkä vaihtaa vain huonokuntoiset uusiin ja muuten hyödyntää vanhoja. Meille asiakastyytyväisyys, hyvin tehty rehellinen työ ovat perusarvoja työssämme.

Materiaalien laatutakuut valmistajien myöntäminä

Tuotetakuut eli materiaalitakuut ovat puolestaan esim. katteenvalmistajan myöntämä takuu, joihin toisaalta kyllä meidän työmme vaikuttaa. Kaikilla katteilla, kattotuotteilla ja muilla tarvikkeilla on valmistajan antama asennussuositus. Asennukset tulee siis suorittaa tietyllä tavalla ja tietynlaisilla kiinnikkeillä. Lisäksi esimerkiksi vesikatetta tulee hoitaa sille sopivilla menetelmillä, eli esimerkiksi katteen puhtaanapito voi sisältyä tuotetakuun voimassa pysymiseen.

Varsinkin katteissa on usein erikseen tekninen takuu ja erikseen esteettinen takuu. Teknisen takuun pituus on tyypillisesti pidempi, katteesta riippuen jopa 50 vuotta ja se vastaa tuotevirheistä katteen toimivuuden ja kestävyyden saralla. Esteettinen takuu on lyhyempi, n, 10-25 vuotta katteesta riippuen. Se kattaa lähinnä katteen ulkonäön muutokset, jotka oikeallakin kunnossapidolla ilmestyvät, eli voidaan todeta ne muutokset katteen, eikä sen huollon viaksi. Esteettinen takuu sisältää usein erilaiset värinmuutokset, pinnan muutokset ja muut lähinnä katteen ulkonäköön liittyvät eli esteettiset vaivat, jotka eivät kuitenkaan aiheuta katteen teknisen toimivuuden heikentymistä ainakaan kovin nopeasti.

Materiaalitakuissa on omat ehtonsa. Erikseen takuissa on lueteltuna ne viat ja vahingot, joita katteen takuu ei kata. Eli esimerkiksi tekemättä jätettyjen huoltojen seuraukset tai katon vahingoittuminen siellä työskennellessä tai vesikatteesta irrallaan olevan aluskatteen puutteet ovat sellaisia vikoja, joihin tuotetakuu ei yllä. Takuiden voimassaolo vaatii yleensä ns. normaaleja käyttöolosuhteita eli sitä, että kattoa tarkistetaan, puhdistetaan ja huolletaan suhteellisen tasaisin väliajoin. Huoltoihin sisältyvät mm. katteen kiinnitysten ja tiivistysten kunnossapito.

Ellei sinulla ole taitoa, intoa tai aikaa hoitaa itse kattosi kausihuoltoja niin meiltä saat kaikki kattotyöt rutiinipuhdistuksista huoltoihin ja remontteihin. Teemme katon tarkistuksen joka kerta kun sinne kiipeämme, hoidamme katon ja sadevesijärjestelmän puhdistukset aina katteelle sopiville menetelmillä, välineillä ja aineilla. Vesikate ei ole ainoa tuotetakuiden piiriin kuuluva kattotuote vaan yleensä valmistajat myöntävät takuut myös mm. katon turvatuotteille, luukuille, valokuvuille sekä sadevesijärjestelmälle. Kaikkien tuotteiden tulisikin oikein asennettuina ja huollettuina kestää vuosikausia, yleensä siis vuosikymmeniä käyttökelpoisina ja teknisesti toimivina. Kaikissa näissäkin tuotteissa oikea asennus ja riittävä huolto kuuluvat takuun ehtoihin, meillä kattotarkistus kattaa kaikki kattotuotteet, läpiviennit, yläpohjan ja vastaavat vesikatteen tarkistusten ja huoltojen ohessa.