Mökin kattohuolto

Vesijälkien löytyminen mökin sisäpuolisista rakenteista on usein merkki siitä, että mökin kattohuolto on jäänyt tekemättä. Peli ei vielä silloin välttämättä ole menetetty, jos toimitaan nopeasti ja korjataan vauriot viipymättä. Parasta on kuitenkin tehdä mökin kattohuolto säännöllisesti ja aina ennen kuin katon vauriot ovat niin huomattavia, että koko rakennuksen arvo ja asukkaiden terveys on vaarassa sisäpuolisten rakenteiden kostuessa. Myrskyt sekä katolla liikkuvat lumi- ja jäämassat voivat myös vaurioittaa kattoa, mutta hyvin huollettuna se kestää paremmin vaihtelevia sääolojamme.

Omatoimisesti katoille ei ole hyvä mennä taiteilemaan – katto on aina yllättävä toimintaympäristö ja vahinkoja sattuu varsinkin satunnaisesti katolla kulkijoille. Alan ammattilaiset tuntevat erilaisiin kattoihin liittyvät riskitekijät ja osaavat varautua niihin aina asianmukaisin turvavarustein. Mökin kattohuollon tarvetta kannattaa pyytää arvioimaan Kattoremontti Pro ammattilainen. Samalla saatte asiantuntijamme tekemän tilannekatsauksen muistakin katolta käsin havainnoitavista seikoista, kuten hormien ja muiden kattoläpivientien kunnosta ja tiiviydestä. Aina kun käymme katollasi mihin tahansa kattotyöhön liittyen, katsastamme kattosi muiltakin osin täysin veloituksetta.

Mitä säännöllinen ja riittävä mökin kattohuolto sitten sisältää? Tärkeintä on varmistua katon vedenpitävyydestä sekä kiinnityksistä, jotta katto pysyy myrskyissäkin tukevasti paikallaan rakennusta suojaamassa ja että kaikki kosteus pysyy varmasti rakennuksen ulkopuolella. Lisäksi on hyvä säännöllisesti tarkistaa kattoon liittyvien muiden rakenteiden toimivuus ja kunto, mukaan lukien ainakin kattotikkaat ja kulkusillat katolla, lumiesteet ja turvarakenteet, kaikkien läpivientien tiiviys sekä sadevesikourujen ja syöksytorvien kunto ja toimivuus. Myös kattoa roskaavan sekä myrskyssä koko rakennusta uhkaavan puuston karsiminen on hyvä sisällyttää säännölliseen mökin kattohuoltoon.

Mökin kattohuolto

Mökin kattoa hyvin huoltamalla lykkäät kattoremonttia tuonnemmaksi

Mökin katon huolto säännöllisesti tehtynä antaa katolle huomattavasti lisävuosia huoltamattomaan kattoon verraten. Mökin katon huoltoon sijoitetut eurot tulevatkin takaisin rakennuksen katon eliniän pidentyessä sekä koko rakennuksen arvon säilyessä, kun rakenteet pysyvät kuivina.

Huopakatteen huollossa katteen puhtaana pitäminen sammaleesta ja katolle kertyvästä irtoroskasta on tärkeää. Sammalkasvustot katolla vettyvät kostealla säällä ja pitävät katteen pitkään märkänä, mikä ajan mittaan kuluttaa katetta. Kuluneen katteen läpi kasvustojen juuriston on helpompi työntyä aikaansaaden pienen pieniä reikiä, joista kosteus pääsee etenemään aluskatteeseen. Myös huovan kunnollisesta kiinnityksestä varmistutaan säännöllisesti sekä mahdolliset pienetkin reiät katteessa ja kuluneet huopaosat paikataan viivytyksettä tai korvataan asiantuntevasti uudella huopapalalla. Tasakattoisen rakennuksen kohdalla veden poistuminen katolta on varmistettava, ettei katolla seisova vesi pääse vaurioittamaan katetta ja näin aiheuta vuotoa sisärakenteisiin.  Tukkeutuneen kattokaivon tai katon painauman vuoksi katolla seisova vesi on huopakatteisten tasakattojen kohdalla yleisin syy vuotoihin. Oikein asennettuna ja huollettuna huopakate on tasakatollakin tiivis.

Peltikatteen huoltoon liittyy katteen puhdistus ja tarvittaessa sammaleenpoisto, kuluneiden alueiden suojapinnoitus, kaikkien kiinnitysten varmistaminen sekä aika ajoin tapahtuva katetta suojaavan pinnoitteen uusiminen kauttaaltaan – tavallisesti uusintamaalauksella.  Pinnaltaan kulunut peltikate on altis ruostumiselle ja reikiintymiselle. Yksittäiset pienehköt reiät on mahdollista vielä täsmäpaikata, kunhan paikkauksen kuntoa seurataan säännöllisesti.  Varminta on kuitenkin aina vaihtaa hyvin kulunut tai rikkinäinen peltiosa uuteen.

Mökin katon huolto tiilikatteisissa rakennuksissa sisältää tiilien pitämisen puhtaana sammaleesta ja roskista sekä tiilien kunnollisen kiinnityksen varmistamisen ja mahdollisesti lohkeilleiden tai irronneiden tiilien uusimisen. Varsinkin talviaikaan tapahtuva lumi- ja jäämassojen liikkuminen katolla voi vaurioittaa ja irrottaa kattotiiliä.  Runsaslumisina talvina tiilikatteen lumikuormaa on hyvä keventää sekä katon kokonaispainon vähentämiseksi että liikkeessä olevien suurten lumi- ja jäämassojen aiheuttamien vaurioiden estämiseksi.

Katteen tarkistuksen ja huollon yhteydessä myös kaikki kattoläpiviennit tarkastetaan ja varmistetaan niiden kiinnitys ja tiiviys vesivuotojen estämiseksi. Esim. hormeja ja kattoikkunoita ympäröivien pellitysten ja tiivistyslevyjen löystyneet kiinnitykset aiheuttavat helposti vesivuodon ja kosteusvaurion katon alapuolisiin rakenteisiin. Tukkeutuneet tai rikkinäiset sadevesikourut ja syöksytorvet puolestaan estävät sadevesijärjestelmän asianmukaisen toiminnan ja vesi valuu katolta hallitsemattomasti maahan roiskuttaen vettä ja roskaa rakennuksen seinille, mistä ajan mittaan aiheutuu vaurioita rakenteille. Usein räystäskourujen tukkeutumisen syynä on liian lähellä rakennusta kasvavat suuret puut, jotka lennättävät lehtiä, neulasia ja muuta orgaanista ainesta katolle, mistä ne valuvat kouruihin ja kerrostuvat sinne tiiviiksi paakuksi.

Katolle pääsy ja liikkuminen siellä turvallisesti varmistetaan pitämällä kattotikkaat ja katon kulkusillat sekä katolle kiinnittymisen mahdollistavat turvarakenteet kunnossa.  Käyttömukavuutta lisää varsinkin ympärivuotisessa käytössä olevien mökkien osalta ovien ja kulkuväylien yläpuolelle asennetut kunnolliset lumiesteet.

Ota yhteyttä, niin jutellaan mökkisi katon huoltotarpeista!

Mökin katon huollon suunnittelu kannattaa tehdä yhdessä Kattoremontti Pron ammattilaisemme kanssa.  Katolla tekemämme arvion pohjalta on helppo päättää juuri oman mökkisi katon tarvitsemasta huollosta.  Katon huoltotöiden lisäksi ammattilaisemme siistivät tarvittaessa puustoa rakennuksen ympäriltä sekä helpottavat tarvittaessa katon lumikuormaa.  Varsinkin kevättalvella lumimassojen vuorotellen vettyessä ja jäätyessä kokonaismassa voi olla melkoinen ja aiheuttaa liikkuessaan vaurioita katteessa ja siihen kiinnittyvissä rakenteissa.

Kattoremontti Pro voi tarjota asiakkailleen rahoitusmahdollisuutta varsinkin vaativampien huoltotöiden tullessa kyseeseen. Lisäksi yksityishenkilön kannattaa käyttää hyödyksi kotitalousvähennys myös mökin katon huoltoon liittyvien töiden osalta.