Omakotitalon aluskatteen korjaus hoituu Kattoremontti Prolta luotettavasti ja takuuvarmalla ammattiosaamisella

Asutko omakotitalossa? Onko kattoremontti tai katon eri osien korjaus tulossa jostain syystä ajankohtaiseksi? Omakotitalon aluskatteen korjaus saattaa tulla ajankohtaiseksi joko aluskatteen korkeahkon iän, kuluneisuuden tai hajoamisen seurauksena. Useissa tapauksissa aluskatteen korjaustarve huomataan kattohuollon yhteydessä, mutta valitettavasti aluskatteen korjaustarve saatetaan havaita myös ei-toivottujen kattovuotojen perusteella. Tällöin aluskatteen huono kunto paljastuu esimerkiksi sisäkatossa näkyvien vuotomerkkien myötä, tai ullakolla näkyvien lahovaurioiden ilmaantuessa. Aluskatteen kunnolla on elintärkeä rooli koko katon ja rakennuksen kunnon suhteen, sillä aluskatteen tehtävä on suojata koko rakennusta kosteusvaurioilta ja pitää rakenteet kaikin puolin kuivina. Aluskatteen tehtävänä on yksinkertaisesti ohjata vesikatteen kautta tippunut vesi ulos katon pinnasta ja pitää rakennus kuivana kondensoituneen veden varalta.

Aluskatteen korjaus omakotitalosta on Kattoremontti Prolle monen vuoden kokemuksen perusteella ammattirutiinilla hoituva toimenpide. Aluskatteen korjauksella on siinä vaiheessa jo kiire, jos aluskatteen puutteellinen kunto on havaittu vesi- ja kosteusvaurioiden perusteella. Kosteusvaurioiden aiheuttamien katto-ongelmien kanssa ei kannata tuskailla pitkään yksin, sillä vaurioilla on taipumus laajentua ajan kuluessa. Aluskatteessa havaitut pienimmätkin vauriot on syytä korjauttaa heti, sillä vuotoriskien mahdollisuudet kasvavat, mitä enemmän aikaa kuluu. Pienemmätkin reiät aluskatteessa saattavat revetä suuremmiksi, ja säätilojen ja vuodenaikojen vaihtelu lämpörasituksineen ei edesauta rikkoutuneen aluskatteen tilaa parempaan. Mikäli haluat säilyttää kattosi ja kotisi vesitiiviinä ja vapaana kosteusvaurioiden aiheuttamilta ongelmilta, kannattaa ottaa nopeasti yhteys Kattoremontti Pron asiantuntijoihin. Me korjaamme aluskatteesi kuntoon nopeasti ja takuulla ammattiotteet halliten.

Tilaa Kattoremontti Pro luoksesi tarkastuskäynnille, me tarkistamme perusteellisesti katon ja aluskatteen kunnon. Tarkistuksen pohjalta toimitamme sinulle tarkan tilannearvion, korjausehdotukset sekä kustannusarvion. Me tarkistamme kattosi joka käynnillämme silmämääräisesti, vaikka saapuisimme suorittamaan vain pientäkin huoltotoimenpidettä. Saat kauttamme joustavat rahoitusmahdollisuudet, joihin pääset tutustumaan kätevästi www-sivujemme kautta. Ethän unohda myöskään kotitalousvähennyksen mahdollisuutta, kun teetät kattotyösi alansa ammattilaisella. Näin voit säästää tuntuviakin summia.

Omakotitalon aluskatteen korjaus

Omakotitalon aluskatteen uusiminen kokonaan on varmin ja paras tapa huolehtia katon ja rakennuksen kunnosta

Omakotitalon aluskatteen uusiminen kokonaan on katon ja koko rakennuksen kannalta hyvin kannattava sijoitus. Aluskatetta voidaan hyvästä syystä pitää katon tärkeimpänä elementtinä, etenkin, mikäli vesikatteen materiaalina toimii tiili- tai peltikate. Tiili- ja peltikate eivät ole katteina suunniteltu täysin vedenpitäviksi, joten ne tarvitsevat alleen aluskatteen koko rakennuksen suojapanssariksi kosteutta ja likaa vastaan. Modernit, tämän päivän aluskatteet ovat hengittäviä, ja ne poistavatkin tehokkaasti rakennuksen sisältä nousevan kondensoituneen veden rakenteista. Tällä tavoin ylimääräinen kosteus pääsee poistumaan rakennuksesta katon kautta kokonaan ulos, eikä jää kostuttamaan talon rakenteita aiheuttaen pahimmillaan vakavia kosteusvaurioita. Muistatko, koska olet viimeksi tarkistanut kattosi ja aluskatteen kunnon? Aluskatteen kunto selviää, kun pyydät Kattoremontti Pron luoksesi tarkastuskäynnille. Kauttamme saat luotettavan arvion aluskatteen nykyisestä tilasta.

Aluskatteen uusiminen voi tapahtua myös ennen varsinaisen vesikatteen uusimista. Monessa tapauksessa vesikate ja aluskate ovat samaan aikaan asennettuja, jolloin ne ovat luonnollisestikin suunniteltu kestämään yhtä pitkään. Tästä johtuu yleensä se seikka, että aluskate ja vesikate voidaan uusia samaan aikaan kattoremonttia tehtäessä. Aina vesikatteen ja aluskatteen kunto eivät kuitenkaan vastaa toisiaan. Näin voi käydä, jos jompikumpi katteista on jostain syystä vaurioitunut, mutta toinen kate on edelleen kunnossa. Aluskate voi esimerkiksi vaurioitua tiili- tai peltikatolla tavallista rajumman myrskyn myötä, jolloin vettä pääsee valumaan aluskatteelle liialliset määrät. Osa vedestä voi jäädä jumiin aluskatteeseen, ja tämä puolestaan on aiheuttanut aluskatteen ennenaikaista rispaantumista ja kulumista. Monessa tapauksessa aluskatteeseen pussittunut vesi kuluttaa katteen puhki, jolloin kosteus- ja vesivahingot pääsevät laajentumaan katon rakenteisiin. Vesivahinkojen ilmaantuminen on sangen ikävä, mutta näkyvä todiste aluskatteen hajoamisesta.

On hyvä pitää kiinni säännöllisestä huoltoaikataulusta katon suhteen, jotta kaikki mahdolliset korjausta vaativat toimenpiteet havaittaisiin kyllin aikaisin ennen vakavampien vaurioiden sattumista. Kattoremontti Pro suorittaa kattohuoltokäyntejä, joiden tarkoituksena on kunnostaa ja ylläpitää katon kuntoa ja lisätä katon elinkaarta. Huoltokäynnit on yleisesti ottaen hyvä ajoittaa syksyyn ja kevääseen, jotta taakse jääneen vuodenajan mahdolliset rasitteet havaitaan katolla parhaiten. Samalla katto on hyvä valmistaa edessä siintävän vuodenajan haasteita kohti. Jokaisen huoltokäynnin yhteydessä katto tulee myös perusteellisesti tarkastettua, joten voit olla varma siitä, että katon aluskatteen reaaliaikainen tilanne tulee perusteellisesti kartoitettua. Näin voidaan myös sujuvasti ennaltaehkäistä jo syntymässä olevia ja kalliiksi koituvia kosteusvahinkoriskejä. Kattoremontti Pron otteessa kattosi kunto päivittyy nykyaikaan, aina katon ja rakennuksesi elinikää lisäten!

Aluskatteen uusiminen kokonaan vaatii tarkkaa silmää, vakaata kättä ja runsaasti tietotaitoa. Aluskate on erityisen tärkeää osata asentaa oikein, sillä väärin asennettuna aluskate ei luonnollisestikaan palvele kattoa hyvin. Aluskatetta asennettaessa on osattava kiinnittää huomiota moniin tärkeisiin seikkoihin, kuten esimerkiksi läpivientien rooliin aluskatteessa. Onko kotisi katolla savupiippu, tai muita läpivientejä, kuten kattoikkunoita tai kattoluukku? Aluskate on osattava asentaa oikein myös savupiipun ja muiden läpivientien kohdalta, sillä lienee sanomattakin selvää, että virheellisesti asennettu aluskate on kattoläpivientien kohdalla maksimaalinen kosteusvaurioriski. Väärin toteutetut läpiviennit ja puutteelliset aluskatteen nostot läpivientien kohdalta ovat yksi suurimmista kosteusvaurioiden syistä. Aluskate onkin asennusvaiheessa nostettava läpivientiä kohden niin, että vesi ja kosteus eivät pääse rakenteisiin. Monissa tapauksissa tähän tarkoitukseen on hyvä käyttää aluskatteen läpivientitiivisteitä. Kattoremontti Pro suojaa aina koko kattosi ja rakennuksen seinärakenteet sijoittaen aluskatteen alaräystäiltä harkitusti yli seinälinjojen. Näin rakennus säilyy tehokkaasti kosteussuojattuna.

Aluskatteen asennukseen vaikuttaa osaltaan myös vesikatteen elementti. Tiili- ja peltikatteet saattavat vaatia erilaisia aluskatemateriaaleja. Sopivan aluskatteen valikoitumiseen vaikuttavat myös muut seikat, kuten esimerkiksi katon malli ja kohteen erityisvaatimukset. Aluskatteen valinnassa on hyvä huomata myös siihen liitettävät vaatimukset, kuten se, että aluskate on hengittävä. Tällaiset diffuusioavoimina eli hengittävinä tunnetut katteet toimivat katon kannalta täydellisesti, sillä diffuusioavoin kate pitää ulkoapäin tunkeutuvan veden poissa rakenteista, mutta päästää sisältäpäin nousevan kondensoituneen kosteuden läpi. Tämä prosessi mahdollistaa sen, että aluskate kuivattaa alapuolellaan olevat rakenteet ja lämmöneristeet. Tuuletuksen toimivuus on myös huomioitava uutta aluskatetta asennettaessa. Kattoremontti Pro huolehtii aina siitä, että ilmanvaihtoon liittyvät seikat tulevat kuntoon aluskatteen uusimisen yhteydessä. Toimiva ilmanvaihto on yksi avaintekijöistä katon rakenteiden kunnon suhteen. Me varmistamme aina niin peltikatteisen- kuin tiilikatteisenkin katon kohdalla, että aluskatteen uusimisen jälkeen ilma pääsee kiertämään vapaasti vesikatteen ja aluskatteen välissä. Juuri sinun omakotitalollesi sopiva aluskate sekä työtekniikat löytyvät varmasti, kun kattoalan ammattilainen valitsee aluskatteen tarkasti määriteltyjen kriteerien mukaan sekä huomioi katon kunnon ja ilmanvaihdon kannalta tarpeelliset toimenpiteet.

Uusittaessa aluskatetta on pidettävä mielessä työvaiheiden moninaisuus ja kaikki työhön liittyvät yksityiskohdat. Aluskate on aina vaihdettava ulkokautta, joten vesikate puretaan aina aluskatteen tieltä pois ennen varsinaista aluskatteen uusimista. Me teemme katolle aina ammattimaisen säävarauksen ennen töiden aloittamista, sillä avonainen katto on luonnollisestikin riskirakenne vaihtelevien säätilojen armoilla. Suojaamme siis aina kattosi ja rakennuksesi hyvissä ajoin ennen kattotöiden aloittamista. Kattoremontti Pro pystyy tarjoamaan kaiken tämän, ja suorittamaan aluskatteen uusimisen omakotitaloosi nopealla ammattirutiinilla sekä aina asiakasystävällisen palvelun kera.

Omakotitalon aluskatteen paikkaus toimii usein väliaikaisena ratkaisuna – pyydä Kattoremontti Pro tarkistamaan aluskatteen korjaus- ja paikkaustarve

Omakotitalon aluskatteen paikkaus on toimenpide, joka voi tulla kysymykseen, mikäli aluskatteessa olevat vauriot ovat verrattaen lieviä sekä pienellä alueelle sijoittuvia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi uuteen aluskatteeseen asennusvaiheessa syntyneet reiät, jotka ovat saaneet alkunsa mekaanisesta rasituksesta, tai väärillä välineillä suoritetut katon huoltotyöt. Suoritettaessa katon asennus- ja huoltotöitä onkin tärkeää kiinnittää huomiota asianmukaisiin työvälineisiin ja työskentelytapoihin. Esimerkiksi asennettavan aluskatteen päälle ei saa ikinä astua, sillä kate voi vaurioitua. Joskus vahinkoja voi kuitenkin sattua, ja tällöin paikkaus saattaa tulla korjaustoimenpiteenä kysymykseen.

Paikkaus on toimiva korjaustapa varsinkin silloin, mikäli kate on uusi tai uudehko, ja aluskatteen muu pinta-ala on säilynyt virheettömänä. Pienet reiät voidaan tarvittaessa teipata erityisellä aluskatteelle tarkoitetulla teipillä. Vaikka nykyaikaiset paikkausteipit ovatkin suhteellisen laadukkaita ja kestäviä, pitkäaikaiseksi ratkaisuksi teippiä ei kuitenkaan suositella. On myös aina hyvä pyytää ammattilaisen näkemystä paikkaustarpeen suhteen: riittääkö aluskatteen täsmäkorjaus ja paikkaus, vai ovatko vauriot sen verran mittavia, että kattavammat korjaustoimenpiteet olisivat tarpeen?

Kattoremontti Pro voi joissakin tapauksissa korvata vaurioituneen kohdan aluskatteessa uudella katevuodalla. Näin säästyttäisiin koko katteen uusimiseen liittyviltä kustannuksilta ja työltä. Paikkaus- ja korjaustarpeet ovat aina kattokohtaisia, ja on parempi korjata vaurioituneet kohdat kunnolla, kuin jättää työt puolitiehen ja ottaa riski katon kunnon suhteen. Pyydä Kattoremontti Pro apuun, kun tarvitset kattoalan osaajaa ohjeistamaan ja korjaamaan kattosi oikealle tolalle!

Uuden aluskatteen asennus omakotitaloon ja kaikkiin muihin kohteisiin valtakunnallisesti ympäri Suomen Kattoremontti Prolta

Uuden aluskatteen asennus omakotitaloon on Kattoremontti Pron ammattiosaamisen ydinaluetta. Me asennamme omakotitaloosi uuden aluskatteen viipyilemättä ja taatusti luotettavin tuloksin. Uusi aluskate omakotitaloon on aina hyödyllinen ja kannattava sijoitus ajatellen katon ja koko kiinteistön kuntoa, sillä hyväkuntoinen katto miellyttää silmää, pitää rakennuksen ja rakenteet kuivina ja sisäilman puhtaana sekä nostaa kiinteistön jälleenmyyntiarvoa. Ei siis ole missään nimessä samantekevää, missä kunnossa omakotitalosi katto ja katon aluskate tällä hetkellä ovat. Aluskate on monessa mielessä hintansa väärti, eikä sen laadusta kannata missään nimessä tinkiä. Suoritamme aluskatteen korjaukset, vaihdot, paukkaukset ja uusimiset kaikkiin kohteisiin aina omakotitalosta rivitaloon ja vapaa-ajan asuntoihin, teollisuushalleihin ja maneeseihin asti. Kattoremontti Pro takaa, että toimiva aluskate varmistaa miellyttävät asuinolosuhteet suojaten koko rakennuksen säiden ja lämpötilojen vaihtelua vastaan. Voit ottaa yhteyttä meihin jo tänään, ja saavumme tarkastamaan aluskatteesi toimintakunnon mahdollisimman pian. Yhdessä voimme miettiä mahdollisten korjaustoimenpiteiden tarpeellisuutta ja aikataulua. Toimimme valtakunnallisesti ympäri Suomen, joten pystymme tarjoamaan ammattiosaamistamme niin syrjäisemmillekin seuduille kuin tiuhaan asutetummillekin aluille.

Kattoremontti Pron kautta tavoitat kaikki kattotöiden ammattilaiset. Suoritamme kattotyöt monipuolisesti laidasta laitaan ja räystäältä aina katon harjalle asti, aina asiakkaamme toiveita kunnioittaen. Meidän kauttamme saat esimerkiksi avun kaikkiin kattovuotojen korjauksia koskeviin ongelmiin, vesikourujen korjaukseen ja uusimiseen, erilaisiin sammaleenpoisto- ja sammaleentuhokäsittelyihin katoille sekä vuosittaisiin kattohuoltoihin liittyviin kysymyksiin. Jos kattoturvallisuus mietityttää, me asennamme kaikki kattoturvaa kohentavat tuotteet, kuten kattosillat, seinätikkaat ja lumiesteet katollesi. Katon läpivienteihin liittyen meiltä on saatavissa muun muassa läpivientien asennukset ja poistot, läpivientien tiivistykset ja uusimiset. Hoidamme myös savupiippuun liittyviä työsuoritteita, kuten esimerkiksi piipun pellitykset ja erittäin ammattitaitoiset peltisepäntyöt. Saavumme tarvittaessa myös suorittamaan myrskyvaurioiden kartoitusta ja korjausta. Kattoremontti Prolta löydät kaiken kattoon liittyvän, sillä me huolehdimme kaikesta- kokonaisvaltaisesti.