Peltikaton pesu ja puhdistus – Katon käyttöiän ja julkisivun parantaja

Peltikaton pesu ja puhdistus on erittäin helppo tapa pitää katosta huolta, maksimoida sen käyttöikä ja kaunistaa rakennuksen julkisivua entisestään. Peltikatto on kiitollinen materiaali suhteellisen helppohoitoisuutensa takia, mutta säännöllistä pesua ja puhdistusta ei senkään kohdalla tule laiminlyödä.

Meillä Kattoremontti Prolla on varsin mittavasti kokemusta peltikattojen remontoinnista ja huoltamisesta. Tiedämme mihin yksityiskohtiin peltikatoilla kannattaa kiinnittää huomiota ja milloin mikäkin huolto on oleellinen. Meidän kauttamme onnistuu peltikaton puhdistaminen ja myös sammaleen poisto peltikatolta. Nämä ovat merkittäviä tekijöitä, kun halutaan välttää katon ruostuminen ja puhkikuluminen ennen aikojaan. Peltikaton pehmytharja pesu on hellävarainen tapa pitää julkisivun vallitsevimmasta tekijästä, katosta, parasta mahdollista huolta.

Kuten mainittua, emme ole yksinomaan katonpesijöitä vaan olemme tehneet laajalti myös suurempia remontteja, kattoturvatuoteasennuksia, maalauksia ja muita kattohuoltotöitä. Voit siis olla luottavaisin mielin, kun huollamme kattoasi, sillä tarkistamme samalla myös saumaukset, kattoturvatuotteiden kiinnikkeet ja muut vastaavat yksityiskohdat. Mikäli jotain hälyttävää ilmenee, ilmoitamme siitä sinulle ja tarvittaessa teemme tarjouksen myös muista huoltotöistä. Katsomme siis aina kokonaisuutta etkä joudu käyttämään välikäsiä – meiltä saat katollesi kaiken mitä tarvitset.

Meillä et siis maksa turhasta. Sen sijaan hintoihimme sisältyvät aina laadukkaat tuotteet ja ensiluokkainen työnjälki, täysi takuu, ympäristölle turvallinen työskentely ja ammattitaitoinen opastus kaikissa kysymyksissä, joita mieleesi voi juolahtaa. Tarvittaessa voit kysyä myös rahoitusmahdollisuuksia, joita kattohuoltotöille on aina saatavilla. Muistathan, että tällaiset huollot ovat myös kotitalousvähennyskelpoisia, eli ne helpottavat verotuksessakin.

Jos viime pesusta on kulunut jo aikaa, ei ole mitään syytä antaa korroosion ja sammaleen tehdä tuhojansa katollasi yhtään pidempään. Kun haluat varmistaa, että katollesi löytyy oikeanlaiset käsittelyaineet sekä hellävarainen mutta tehokas puhdistustapa, olemme valintasi.

Peltikaton pesu ja puhdistus

Peltikaton pesu on huokea tapa ostaa katolle lisäaikaa

Peltikaton pesu on tärkein yksittäinen tekijä, kun pyritään maksimoimaan katon käyttöikä. Kukaan tuskin haluaa sijoittaa ensisijaisesti uuteen kattoon, kun pienemmällä panostuksella saa jatkettua olemassaolevan katon käyttöikää pitkästikin. Tämä kuitenkin edellyttää, että huoltotoimenpiteet on aloitettu ajoissa ja ne tehdään säännöllisesti. Peltikaton erityinen akilleen kantapää onkin varmasti ruoste. Mikäli katolle antaa kasvaa sammalta tai jättää muun humusmaisen kasvuston tai irtoroskat siivoamatta katolta pois, tulee luoneeksi ruostumiselle varsin otolliset olosuhteet. Ajan kuluessa ruosteen aikaansaamat vauriot voivat olla isojakin ja tulevat monessa tapauksessa luvattoman kalliiksi korjata.

Mikä sitten määrittelee, kuinka usein peltikattoa tulisi pestä? Kattojen olosuhteet ja ympäristö vaihtelevat paljonkin. Pohjoiseen ja itään päin suunnatut varjoisammat katonosat voivat olla merkittävästi likaisemmassa kunnossa kuin paahteisemmat länsi- ja etelänaapurinsa. Mitä suojaisampi paikka on, sitä enemmän roskaa ja kasvustoa katolle todennäköisesti kertyy. Ympäristössä kasvavista puista kulkeutuu helposti lehtiä, neulasia ja muuta irtoroskaa ja kasvusto voi saada punaisen peltikaton jopa silminnähden vihertämään. Noki, tuhka ja siitepöly kaikki likaavat kattoa. Sen lisäksi, että peltikaton säännöllinen pesu ja puhdistus tuovat käyttöikää katolle ja auttavat säilyttämään rakennuksen arvon, on katonpesulla myös suuri ulkonäöllinen vaikutus. Varsinkin jyrkät peltikatot vallitsevat usein koko talon julkisivua, joten kun katto on puhdas ja siisti, on yleisilmekin monin verroin huolitellumpi.

Peltikaton pesu kannattaa siis teettää tarpeen mukaan. Erityisen paljon pesusta on hyötyä, kun se tehdään jo ennen kesän alkua – näin etenkin, jos katto on päässyt jo merkittävän likaiseksi. Kun pesun hoitaa ennen kuumimpia helteitä, ei aurinko ehdi polttaa likaa peltiin kiinni. Talven jälkeen katolla myös huomaa enemmän niin sanottua humusta, viherryksenä näkyvää orgaanista ainetta, jota kertyy helposti kohtiin, joista lumi on hitaammin sulanut. Toisaalta siitepölykauden jälkeenkin on hyvä tarkastella, kuinka paljon ei-toivottua ainesta on katolle asti päässyt. Jos pohdit, missä vaiheessa sinun kattosi tulisi pestä, kysy ihmeessä meiltä kuntokartoitusta katostasi.

Myös peltikaton pesun hinta kiinnostaa varmasti monia. Hinta vaihtelee luonnollisesti katon pinta-alan ja likaisuusasteen mukaan. Täytyy ottaa huomioon, riittääkö rutiininomainen puhdistus vai tarvitaanko järeämpiä aseita. Onko katolle kertynyt sammalta? Millainen katon kunto on, onko katemateriaalissa ruostevaurioita jotka vaativat erillisiä toimenpiteitä? Käytetäänkö erityisiä pesuaineita? Puhdistetaanko katto pehmytharjan avulla vai painepesurilla? Kaikki tämä vaikuttaa siihen, kuinka nopea ja vaativa projekti katonpesu on. Kuten todettua, on peltikaton pesun hinta kuitenkin suhteessa pieni sijoitus, jolla vältytään monilta huomattavasti isommilta kustannuksilta.

Peltikaton pesu on monissa tapauksissa järkevintä tehdä pehmytharjapesuna. Kun likakohdat hangataan pehmeällä harjalla, lika lähtee irti helpommin kuin jos vain huuhtelisi katon vedellä. Kova katuharja sen sijaan ei sovellu peltikaton pesutarkoitukseen kovinkaan hyvin. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös painepesuria, mutta tällöin on syytä olla erittäin tarkka siitä, ettei paine ole liian kovalle säädetty. Varovaisuus on tarpeen, sillä peltikatto voi helposti kolhiintua ja sen maalipinta naarmuuntua huolimattomalla pesutekniikalla ja väärillä välineillä. Peltikatoille on saatavilla niille nimenomaisesti tarkoitettuja pesuaineita, joiden annostelussa on oltava huolellinen, jotta pinnoite ei tarpeettomasti kulu. Vaikka erityisen likaisia kohtia saattaa olla tarpeen puhdistaa liuottimella, on sen käyttö hyvä pyrkiä minimoimaan samasta syystä.

Pesutoimenpide kannattaa aloittaa harjalta alaspäin, jolloin sekä harjauksella että roskien ja lian poistumisella on looginen suunta alaspäin. Muutenkin järjestelmällinen eteneminen lape kerrallaan on paras vaihtoehto. Jo ennen pesua on luonnollisesti täytynyt huolehtia ympäristön, esimerkiksi ikkunoiden, terassin tai läheisten istutusten, suojaamisesta. Pesun aikana erityistä huomiota kannattaa kiinnittää muun muassa saumakohtiin, koska niihin lika kertyy helposti. Toimenpiteen jälkeen perusteellinen huuhtelu on tärkeää, jottei peltipintaan pääse kuivumaan pesuainejäämiä. Myös huuhtelusuunta on harjalta alaspäin. Peltikaton peseminen on välttämätön pohjatyö myös silloin, kun suunnitellaan katon huoltomaalausta. Mikäli kattosi kaipaisi pesun lisäksi jo uutta pintaakin, ei huolta – meillä on runsaasti kokemusta myös peltikaton pinnoittamisesta ja maalaamisesta.

Peltikaton pesusta puhuttaessa ei voi liikaa korostaa työturvallisuuden merkitystä. Märkä pelti on materiaalina mitä liukkain, joten on syytä huolehtia, että työtä tehdessä toimitaan varovaisesti ja käytetään asianmukaisia putoamissuojaimia: turvavaljaita ja -köysiä. Köysien kiinnittämisessä on myös oltava huolellinen, jotta kiinnityskohdat ovat varmasti kyllin kestävät. Mitä jyrkempi katto, sitä suurempia turvallisuusriskitkin ovat. Mikäli katonpesu itse jännittää edellämainituista tai joistakin muista syistä, teemme työn puolestasi mielellämme – olemmehan kiikkuneet katolla jos toisellakin. Kohtuullinen sijoittaminen tällaisessa projektissa antaa mielenrauhaa ja varmistaa työn laadukkaan jäljen.

Peltikaton puhdistus on muutakin kuin pesu

Peltikaton puhdistus pitää sisällään pesun lisäksi myös muita siivoustoimenpiteitä, jotka on hyvä hoitaa samalla kertaa kuntoon. Pesun yhteydessä on syytä suorittaa rännien ja vesikourujen puhdistus ja poistaa irtolehdet, neulaset ja muut senkaltaiset katolta. Mikäli peltikatolle pääsee muodostumaan kunnon kerros lehtiä ja muuta roskaa, edesauttaa se valitettavassa määrin pinnan ruostumista. Lehtikerroksen alla kosteus pääsee muhimaan, kun sen tulisi sitä vastoin haihtua katolta mahdollisimman pian. Neulasten poisto peltikatolta on helppo tehdä esimerkiksi harjaamalla. Harjauksessa käytettävän harjan tulee tässäkin olla riittävän pehmeä, jotta peltipintaa ei vaurioiteta työssä. Harjaus on hyvä tehdä jo ennen itse pesua ja se tulee aloittaa katonharjalta alaspäin. Samalla tekniikalla onnistuu myös lehtiroskien poisto peltikatolta. Myös peltikaton puhdistus lehtipuhaltimella onnistuu, kunhan puhallin on riittävän suuritehoinen. Kovin pinttyneeseen ja kattoon jo kiinnittyneeseen roskaan lehtipuhallin ei tosin välttämättä tepsi. Painepesurillakin irtolehdet ja -roskat saadaan poistettua tehokkaasti, kunhan paine on säädetty tarpeeksi matalalle, ettei tarpeettomia vaurioita katolle synny.

Peltikaton pesun ja puhdistuksen yhteydessä kiinnitämme aina huomiota myös muihin huoltoa mahdollisesti vaativiin yksityiskohtiin. Mikäli kattoa tarkastellessa huomataan esimerkiksi ruostevaurioita, tulisi ruostekohdat käsitellä mekaanisesti teräsharjalla. Sen jälkeen kohtiin kannattaa levittää ruosteenestomaalia, ruostumisprosessin pysäyttävää ainetta. Näin naarmuista ja muista pintavaurioista mahdollisesti alkanut ruostuminen ei pääse etenemään reikiintymiseksi asti.

Sammaleen poisto peltikatolta siistii julkisivun

Myös sammaleen poisto peltikatolta voi olla tarpeen joissakin tapauksissa. Toki peltikatto on melko kiitollinen materiaali, ja sammalta ei yleensä juurikaan sillä esiinny – sammal- ja jäkäläkasvustot ovat huomattavasti yleisempiä esimerkiksi huokoisemmilla tiilikatoilla. Kuitenkin esimerkiksi rakennuksen välittömässä läheisyydessä kasvavasta puusta voi kulkeutua yllättäväkin määrä lehtiainesta katolle. Kosteus pääsee muhimaan lehdissä ja puun tarjoama varjo voi yhdessä sen kanssa tarjota hyvät olot sammaleen kehittymiselle. Yleensä keväisin katolla erottuva viherrys on useimmiten silti peräisin humuksesta, orgaanisesta aineksesta, joka on melko helppo pestä pois.

Mikäli sammalta, levää tai jäkälää katolle kuitenkin on muodostunut, pätevä keino sen poistoon on pehmytharjapesu. Saatavilla on myös erityisiä sammaleenpoistoaineita. Nämä aineet ovat biohajoavia ja ihmisille ja eläimille vaarattomia. Aine ruiskutetaan katolle ja jätetään sinne vaikuttamaan. Sitä ei ole tarpeen erikseen poistaa, vaan seuraavien sateiden mukana sammal ja muu kasvusto huuhtoutuvat alas katolta. Aine myös ehkäisee kasvuston uudelleensyntymistä pitkäksi aikaa eteenpäinkin.

Peltikaton rännien ja vesikourujen puhdistaminen on toimivan sadevesijärjestelmän edellytys

Peltikaton rännien ja vesikourujen puhdistaminen säästää isommilta remonttitoimilta sadevesijärjestelmän suhteen. Sade- ja sulamisvesien täytyy päästä kulkeutumaan asianmukaista reittiä pitkin katolta alas. Esteet ja tukkeumat ränneissä aiheuttavat tarpeetonta rasitusta kiinnikkeille ja voivat ohjata veden virtaamaan virheellisesti. Tästä voi olla haittaa esimerkiksi rakennuksen rakenteille. Roskainen ja likaantunut sadevesijärjestelmä on luonnollisesti myös alttiimpi korroosiolle. Jos putkessa on suoranainen tukos ja seisova vesi pääsee jäätymään sisään, voi se pahimmillaan halkaista putken, jolloin ollaan taas isompien korjaustoimenpiteiden tarpeessa.

Rännien ja vesikourujen puhdistaminen kannattaa tehdä aivan viimeiseksi, vasta muun peltikaton pesuun liittyvän työn jälkeen. Pesun aikana katolta on todennäköisesti kulkeutunut huomattava määrä neulasia, lehtiä, jopa myrskytuulten irrottamia oksia ja muuta irtoroskaa vesikouruihin. Kustannustehokasta on siis siivota ränneistä kaikki epäpuhtaudet kerralla. Kun siivoamme rännejä, keräämme ja myös hävitämme roskat asianmukaisesti. Puhdistuksen jälkeen huolellinen huuhtelu on paikallaan, jolloin viimeisetkin epäpuhtaudet putkissa lähtevät liikkeelle ja toisaalta voidaan havaita esimerkiksi mahdolliset vuotokohdat.

Peltikaton puhdistaminen ja peseminen on siis kokonaisvaltainen projekti, mutta siitä ajoissa huolehtimalla vältyt muilta, yleensä paljon isommilta kattoremonteilta, ja pystyt ottamaan kaiken mahdollisen hyödyn irti nykyisestä katostasi. Tehdessämme pesutyötä huomioimme myös mahdolliset muut huoltotarpeet, joita katollasi saattaa ilmetä. Mikäli aluskate ei olekaan ehjä tai läpiviennit eivät ole tiiviitä, emme jätä sinua näiden asioiden kanssa yksin. Joillakin katoilla pesu ja puhdistus ovat olleet laiminlyötynä pidemmän aikaa, ja ruoste tai muut vauriot materiaalissa ovat tehneet jo niin lopullista jälkeä, että katto tarvitsee enemmän kuin pelkän puhdistuksen. Ylivoimaisesti suurimmassa osassa tapauksia pesu ja puhdistus säilyttävät kuitenkin katon valmiudet toimia moitteettomasti suojana talolle. Kun tähän huoltoon lisätään runsaslumisina talvina vielä asianmukainen, katemateriaalia vahingoittamaton lumenpoisto, on peltikattosi mahdollisimman hyväkuntoinen ja pitkäikäinen. Pesuprojekti ei ole ajallisesti tai rahallisesti kovinkaan suuri asia suhteutettuna hyötyyn, jonka se tuottaa pitkäksi aikaa eteenpäin. Milloin viimeksi pesetit kattosi? Miksipä et hoitaisi asiaa heti alta pois? Ajan kuluessa kiität itseäsi siitä, että panostit ajoissa katon kuntoon.

Näin peltikaton pesu etenee

Ennen peltikattopesun aloittamista tarkistamme pestävän peltikaton peltikatteen ehjyyden ja läpivientien tiiveyden katolta käsin sekä suoritamme tarvittavat suojaustyöt kasveille ym. Lisäksi tarkastamme aluskatteen ja aluskatteen läpivientien tiiveyden yläpohjasta käsin, mikäli yläpohjaan on käyntiluukku. Mikäli pestävästä peltikatosta tai läpivienneistä tai aluskatteesta löytyy tarkastuksessa korjattavia kohtia niin voimme suorittaa osittaiset kattokorjaukset lisätyönä samanaikaisesti ennen peltikattopesutyön aloittamista.

Varsinaisen peltikaton pesutyön suoritamme mekaanisesti peltikattoa vahingoittamatta käsityönä niin sanottuna pehmytharjapesuna eli pehmytharjan läpi virtaa koko ajan vettä aivan tavallisella vesijohtopaineella ja pehmytharjalla suoritetaan peltikaton harjaus- sekä pesutyötä ja myös samanaikaisesti koko ajan tapahtuvaa huuhtelua. Peltikattopesussa voimme käyttää myös tarvittaessa matalapainehuuhtelua pesusuuntana harjalta räystäälle, niin että läpivientien kohdissa ei suoriteta ko. käsittelyä.

Käytämme pesutyössä tarvittaessa myöskin peltikaton huoltopesuainetta, jolla poistetaan peltikatossa olevat likaisuudet ja levät sekä sammaleet. Erittäin likaisiin ja pinttyneihin peltikattoihin joudutaan tarvittaessa suorittamaan ennen varsinaista pesutyötä esipesuhuuhtelu matalapainehuuhteluna, jolla poistetaan kaikki helposti irtoava aines ja likaisuus peltikatolta.

Suoritamme peltikattopesuja kaikkien rakennusten kaikkiin peltikattoihin ja kaikkien pesutöiden lopuksi puhdistamme myös vesikourut sisä- ja ulkopuolelta.