Peltikaton tarkastus on suositeltavaa suorittaa pari kertaa vuodessa ‒ pyydä Kattoremontti Pro paikalle, tarkistamme kattosi nopeasti ja luotettavasti

Onko katollasi peltikate? Muistatko, koska peltikatollesi on viimeksi suoritettu kattava tarkistus ja kattohuolto? Peltikaton tarkastus on suositeltavaa suorittaa pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa, sillä esimerkiksi nykyiset ilmasto-olosuhteet asettavat omat haasteensa katon kunnolle ja kestävyydelle. Suomessa myös vuodenaikojen vaihtelu asettaa katon kestävyyden rajat äärimmilleen, sillä lämpötilojen muutokset talven pakkasasteista kesän paahtaviin helteisiin verottavat raskaasti katon kuntoa. Tämän vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että katon tarkistuksesta ja huolloista huolehditaan säännöllisesti. Asianmukaisesti tarkistettu ja huollettu katto kestää pitkään ja tulee omistajalleen monin verroin edullisemmaksi ylläpitää. Kattoremontti Pro auttaa sinua ylläpitämään kattosi kuntoa ja kestävyyttä tarkistamalla kattosi nopeasti ja luotettavasti.

Peltikaton vuosittaiset tarkastukset kannattaa ajoittaa kevääseen ja syksyyn. Keväisin tarkastus on suositeltavaa suorittaa siitä syystä, että talven jälkeen mahdollisesti syntyneet vauriot on helppo havaita heti tuoreeltaan. Tällaisia vaurioita ovat muun muassa erilaiset kosteusvauriot ja kattoon syntyneet reiät. Kevätaikaan havaitut vauriot on helppo kunnostaa, ja esimerkiksi kesän helteet eivät ole vielä ehtineet kuivattaa katon vuotoja katon rakenteissa, jolloin vuotokohdat on yksinkertaisempaa jäljittää ja korjata. Vuoden toinen tarkastusajankohta on puolestaan suositeltavaa ajoittaa syksylle, mieluiten pahimpien syysmyrskyjen jälkeiselle ajankohdalle. Näin katon vauriokohdat ovat nopeasti havaittavissa ja korjattavissa ennen talven tuloa. Samalla katto voidaan valmistaa edessä olevaan talveen ja suorittaa asianmukaiset huollot ennen lumen tuloa. Kun pyydät Kattoremontti Pron suorittamaan kattosi vuositarkastuksen, voit olla varma siitä, että kattosi on valmis kohtaamaan edessä olevan vuodenajan tulevat haasteet.

Kattoremontti Pro tarkistaa koko kattosi kunnon aina silmämääräisesti paikalla käydessään. Luomme kattavan yleissilmäyksen katon kuntoon, vaikka saapuisimme suorittamaan vain pienintäkin huoltotoimenpidettä. Näin voit olla varma siitä, että tiedossasi on katon ajankohtainen ja päivitetty tilanne. Meiltä löydät myös joustavan rahoitusmahdollisuuden kattotyösuorituksiin: voit maksaa kätevästi osissa, joka säästää murheilta tiukemman taloustilanteen sattuessa kohdalle. Lisätietoa rahoitusmahdollisuudestamme löydät www-sivujemme kautta. Muistathan myös kotitalousvähennyksen mahdollisuuden silloin, kun kattotyösi suorittaa kattoalan ammattilainen!

peltikaton tarkastus

Peltikaton tarkastaminen säännöllisesti pidentää katon elinkaarta useilla vuosilla ja jopa vuosikymmenillä

Peltikaton tarkastaminen säännöllisesti kuuluu asianmukaiseen kattohuoltoon, ja säännöllisesti suoritetut tarkastukset pidentävätkin kattosi elinkaarta huomattavasti: saat kestävän katon vähintään useiksi vuosiksi eteenpäin, ja parhaimmillaan voit nauttia toimivasta katostasi jopa useita vuosikymmeniä. Onnistunut kattotarkastus toteutuu varmimmin silloin, kun tarkastuksen suorittajana on alan ansioitunut ammattilainen. Kattoremontti Pro on pitkän työkokemuksensa aikana suorittanut jo useita satoja tarkastuksia erilaisille katoille. Peltikatto on Suomessa suosituin katevaihtoehto, joten peltikaton tarkastaminen ja huolto sujuvat meiltä yhtä nopeasti ja harjaantunein ottein kuin formula-autojen varikkokäynnit kisan onnistuessa. Toki olemme ansioituneita asiantuntijoita jokaisen kate-elementin suhteen, ja kattotarkastuksiimme profiloituu aina Kattoremontti Pron kattotiimiläisten vahva ammattiylpeys.

Jos peltikattosi on uinunut jo kauemmankin aikaa vailla kunnon vuositarkastusta tai et muista tai tiedä, milloin viimeisin tarkastus on katolle suoritettu, ota pikimmiten yhteys Kattoremontti Prohon.  Me saavumme paikalle tarkistamaan kattosi joustavasti sinulle sopivana ajankohtana. Katon tarkastuksessa kiinnitämme huomiomme moniin eri seikkoihin, jotka tukevat kattosi hyvinvointia. Katolle on kiivettävä, ja katon kunto on tutkittava katolta käsin, sillä maasta tähyily ja kunnon arvailu ei johda missään määrin toivottuun lopputulokseen. Kun tarkistus suoritetaan oikeaoppisesti katolta käsin, saadaan tutkittua muun muassa katon kiinnikkeiden ja mahdollisten katolla sijaitsevien läpivientien ja jiirien kunto. On myös pidettävä mielessä, että kun katolle suoritetaan kuntotarkistusta, pitää kattoa tarkistavien henkilöiden varustautua esimerkiksi turvaköysillä ja putoamissuojaimilla. Turvallisuusnäkökohdat on huomioitava kattoa tarkistettaessa myös niin, että katon läheisyydessä liikkuvat huomioidaan. Katolla liikuttaessa on käytettävä muitakin asianmukaisia varusteita, kuten katteen pinnalle soveltuvia jalkineita ja työvälineitä. Harjaantumaton katon tarkistaja voi tietämättään aiheuttaa katon pinnalle ei-toivottuja vaurioita, kuten katon pinnan kulumista, reikiä ja maalipinnan lohkeilua. Sanomattakin lienee selvää, että tällaiset vauriot puolestaan altistavat katon kosteusvaurioille. Katon tarkistaminen on hyvä jättää osaavan ammattilaisen hoidettavaksi, eikä ottaa turhia riskejä katolta putoamisen- tai katepinnan vahingoittamisen bingossa.

Miten katon monipuolinen tarkastus yleisesti ottaen etenee? Me Kattoremontti Prolta suoritamme katon tarkastuksen järjestelmällisesti aina vaihe vaiheelta: liikumme katolla havainnoiden ja neliö neliöltä eteenpäin edeten. Peltikaton tarkastukseen kuuluu olennaisena osana katon pinnan puhdistaminen sinne kertyneistä roskista ja orgaanisesta liasta. Tämä tarkoittaa sitä, että katolta on puhdistettava pois kaikki sinne kuulumaton, jotta tarkastus voidaan suorittaa ”puhtaalta alustalta”. Kattoremontti Pro käy läpi koko katon, eli tarkastamme katolla niin peltien kuin maalipinnankin kunnon, kateruuvit, tiivisteet ja läpiviennit. Kiinnitämme huomiota mahdollisiin naarmuihin, katteen painumiin ja pellin päällä näkyviin korroosiovaurioihin, ja tutkimme, kuinka tiivisteet ja ruuvit ovat säilyttäneet toimintakuntonsa, eli näkyykö niissä merkkejä haurastumisesta. Kun kyseessä on peltikatto, on tarkastuksessa kiinnitettävä huomiota myös katon harjalistoihin ja vastaavasti näiden tiivisteiden kuntoon. Päätyräystäslistojen kunto ja kiinnitys on myös tarkastettava, jotta peltikaton kokonaistilanteesta pystytään muodostamaan kattava käsitys.

Kattoremontti Pro käy peltikattoa tarkastaessaan läpi perusteellisesti myös katon läpiviennit, joita ovat muun muassa katon poistoputket, erilaiset luukut ja kattoikkunat. Läpivientejä tarkastettaessa päähuomion tulee kiinnittyä tiivistysten kuntoon ja pitävyyteen. Ovatko tiivisteet edelleen siinä kunnossa, että ne pystyvät pitämään vettä ja kosteutta, vai tuleeko ne vaihtaa? Läpivientien tiivisteiden yhteydessä tulee tarkastaa myös veden ohjautuminen poispäin katolta ja läpiviennistä. Kattoremontti Pron kattoekspertit selvittävät, ohjautuuko vesi pois läpiviennistä, vai jääkö se jumiin mahdolliseen painumaan läpiviennin läheisyyteen. Läpivientien ylösnostojen kunto on syytä selvittää samassa yhteydessä, sillä näin katto voidaan vielä pelastaa pahoilta ongelmilta hyvissä ajoin. Me tarkastamme myös katon pellitykset: mikäli katolla on savupiippu, pitää sen pellitysten tiiviys huomioida katon tarkastuksen yhteydessä. Pellityksestä tarkastetaan tässä tapauksessa kiinnitykset ja mahdolliset pintavauriot, eli painumat ja naarmut. Oleellista on, että pellityksessä käytetyt tiivisteet ovat hyväkuntoisia ja pitävät vettä.

Katon tarkistukseen sisältyy siis runsaasti erilaisia toimenpiteitä, joiden oikeaoppinen suorittaminen on katon kestävyyden kannalta tärkeää. Peltikatolle on voinut kertyä mitä erilaisempia ongelmakohtia, joilta katon perusteellinen tarkastaminen saattaa pelastaa: esimerkiksi peltikatepinnan ruostevauriot, kiinnikkeiden kiinnitysten höltyminen tai talven lumitaakan aiheuttamat vauriot katon pintaan nähden on tärkeää saada ajoissa hoidettua, jotta ongelmakohdista ei eskaloituisi katon vahingoittumiseen johtavia ongelmia. Katolle jo syntyneet vahingot ovat paljon kalliimpia hoitaa kuntoon kuin säännölliset kattotarkastukset, joten aktiivisista tarkastuksista on syytä pitää kiinni. Kun pyydät Kattoremontti Pron tarkistamaan peltikattosi, voit olla huoleti jatkossakin, sillä meidän käsissämme kattosi tulee kukoistamaan!

Jos ongelmia löytyy, huollamme ja korjaamme kattosi aina laadusta tinkimättä

On hyvin yleistä, että katolta saattaa löytyä huollettavaa ja korjattavaa tarkistuksen jälkeen: näin käy varsinkin silloin, mikäli katon viimeisimmästä tarkistuksesta on ehtinyt vierähtämään aikaa enemmänkin. Syytä huoleen ei kuitenkaan ole, sillä kattosi on parhaimmissa mahdollisissa käsissä silloin, kun ohjaksissa on Kattoremontti Pro. Meiltä saat katollesi kaikki huollot ja korjaukset, aina laadusta tinkimättä!

Peltikaton huoltoon liittyy usein muun muassa katon perinpohjainen puhdistus, sadevesijärjestelmän puhdistus ja huolto, peltikaton huoltokäsittely sammaloitumista vastaan sekä esimerkiksi kiinnikeruuvien vaihtoa ja/tai kiristämistä. Puhdistustoimenpiteet ovat kattohuoltojemme ydinaluetta, sillä katon säännöllinen peseminen ja maalaaminen auttavat ylläpitämään peltikatteen kuntoa jo mainiosti. Kattoremontti Pro puhdistaa ja pesee peltikattosi aina hellävaraisesti ja laadukkaita pesuaineita ja välineitä käyttäen. Peltikatteen pesemme mekaanisesti ja kateystävällisellä pehmytharjapesulla. Katon huoltomaalaus suositellaan tehtäväksi peltikatolle noin 10‒30 vuoden välein, mutta tämä on täysin riippuvaista käytetystä maalista, olosuhteista kuten myös katon huoltohistoriastakin. Kun peltikatteen pinta on uudelleen maalattu, ehkäisee uusi maalipinta katteen ruostumista tehokkaasti sekä tietysti myös uudistaa peltikatteen yleisilmeen uudelleen uutuuttaan hohtavaksi.

Mikäli peltikatolla todetaan korjausta vaatimia toimenpiteitä, hoitaa Kattoremontti Pro ne lujalla ammattitaidolla aina katetta kunnioittaen. Voimme tarvittaessa esimerkiksi vaihtaa kuluneempia peltikateosia kokonaan uusiin tai korjata paikallisia, pienempiä naarmuja laadukkaalla paikkausmassalla. Kattoremontti Pro arvioi kattosi korjaustarpeen aina yksilöllisesti, sillä aina ei tarvita suuria korjaus- tai remonttitoimenpiteitä ylläpitämään katon hyvää yleiskuntoa. Kattoremontti Prolta löytyy lääkkeet jokaiseen katto-ongelmaan, joten ota yhteyttä meihin jo tänään.

Kattoremontti Pro on aina kattosi asialla, katteeseen katsomatta!

Kattoremontti Pro palvelee sinua aina ympäri Suomen, aina etelästä Suomen pohjoisimpaan kolkkaan asti. Olemme helposti tavoitettavissa, ja kattopalvelumme on yksi Suomen monipuolisimmista ja korkealuokkaisimmista. Kauttamme saat vaivatta kaikki katon huollot, korjaukset kuin remontitkin, aina katteeseen katsomatta. Työmme suoritamme aina takuutyönä ja asiakasystävällisen avaimet käteen-palvelumme kera. Sinun ei siis tarvitse huolehtia mistään kattoosi liittyvästä, sillä Kattoremontti Prolle kattosi kunto ja tyytyväisyytesi työmme laatuun on sydämen asia.

Muistathan, että kauttamme voit päivittää myös kattoturvatuotteesi ja esimerkiksi asennuttaa katollesi läpiviennin, kuten tunnelmallisen kattoikkunan. Kattoremontti Pron kattopalvelusta löydät avun katollesi!