Putoamissuojaimet ja turvavaljaat

Laadukkaat putoamissuojaimet ja turvavaljaat tekevät työskentelystä turvallisemman niin katolla oleville kuin myös pihalla liikkuville. Kattoremontti Pron suojaimet eivät ainoastaan ole vaatimusten mukaisia ja turvallisia, vaan niissä yhdistyvät tehokkuus ja käyttömukavuus sekä ne tulevat alaan erikoistuneilta valmistajilta. Oleellisia putoamissuojaimia on lukuisia; esimerkiksi turvavaljaat, turvaköydet, liitosköydet ja niiden kiinnittimet ovat keskeisiä varusteita jokaiselle katolle aikovalle. Myös turvavaljaita itsessään on monia riippuen siitä, millaista työtä korkeuksissa on tarkoitus suorittaa, kuten kokovaljaita, istumavaljaita, tukivöitä ja valjaita joissa on työkaluliivit. Kun suojaimet ja oikeanlaiset turvavaljaat ovat asianmukaiset, on työskentely sujuvaa, aikaa säästyy ja on katolla ja muualla korkealla huoletonta liikkua. Useimmiten katolla työskentelee nuohooja, ilmanvaihtolaitteen huoltaja, antenniasentaja tai lumenpudottaja ja ammattilaiselle on tärkeää, että varusteet ovat laadukkaat ja mahdollisimman vaivattomat. Siten Kattoremontti Pro on panostanut putoamissuojaimiin ja turvavaljaisiin, jotka ovat kehitetty mahdollisimman helppokäyttöisiksi ja mukaviksi laadusta tinkimättä. Kaikki varusteemme ovat standardien mukaisia ja valmistettu kestävään ammattilaisen käyttöön.

Putoamissuojaimet ja turvavaljaat ovat keskeisin osa työturvallisuutta korkealla työskenneltäessä. Ilman niitä ei katolle nousta. Ikävä tosiasia on, että putoamisonnettomuuksia tapahtuu joka päivä, ja yleisin työperäisen kuolemantapauksen aiheuttaja on juurikin putoamisonnettomuus. Valitettavan usein riittäviä putoamissuojia ei ole tai ne eivät vastaa vaatimuksia, esimerkiksi katolta ei löydy riittäviä kiinnityspisteitä turvavaljaille. Noin joka kolmannessa kiinteistöissä on huomauttamista. Kattoremontti Pro panostaa ahkerasti sen eteen, että tämä määrä laskisi. Myös eri putoamissuojainten ja turvavaljaiden tarkastaminen säännöllisin väliajoin on osa niiden toimintakunnon seurantaa, mikä usein unohtuu.

Putoamissuojat ja valjaat

Katon turvavarusteet turvalliseen liikkumiseen katolla

Kaiken kaikkiaan katolla turvallisesti liikkuminen käy kokonaisuuden kautta. Se pitää sisällään seinätikkaat, lapetikkaat, ponnarit sekä erilaiset kulkusillat ja turvakiskot, joiden avulla katolla työskentely tapahtuu turvallisesti. Myös lumiesteet lukeutuvat turvavarusteisiin, eikä niillä ainoastaan suojata pihalla liikkuvia, vaan lumiesteillä voidaan suojata myös katolla sijaitsevia rakenteita. Oikein suunniteltu ja kattava turvavarustejärjestelmä tekee katon huollosta tehokasta ja samalla pidentää katon ikää. Oikein sijoitetut ja oikeanlaiset seinätikkaat, lapetikkaat ja kulkusillat tekevät katolle noususta ja siellä liikkumisesta helppoa ja kattavaa samalla, kun ponnarit ja turvakiskot tehostavat työntekoa. Katoilla pitääkin säännöllisesti tehdä töitä; niitä tulee huoltaa, siivota ja lumet tulee pudottaa. Nuohous on lakisääteistä, joten kaikissa tulisijan omaavissa rakennuksissa käydään usein. Täten katon kaikkien turvavarusteiden tulee olla säädösten mukaiset. Siksi katon turvavarusteiden arvioiminen ja asentaminen tulee aina jättää ammattilaisten hoidettavaksi. Kattoremontti Pro tarjoaa kestävät turvavarusteet kaikille kattotyypeille.  Me panostamme vahvaan osaamiseen, laatuun ja luotettavuuteen vuosien kokemuksella, ja tarvittaessa toimitamme ja asennamme tarpeelliset turvatuotteet. Katolla liikkuessamme suoritamme myös aina yleisilmeen tarkistamisen, ilmoitamme kaikista havainnoistamme ja puutoksista ja tarvittaessa annamme sellaisista tarjouksen. Palkkalistallamme on kattoasentajia, peltiseppiä, kirvesmiehiä, rakennusmiehiä ja maalareita, ja yhdessä toinen toistaan täydentäen takaamme hyvän suunnitellun, aikataulun pitävyyden, kilpailukykyisen hinnan ja ennen kaikkea laadukkaan lopputuloksen. Emme käytä aliurakoitsijoita. Kun pyydät tarjouksen meiltä, niin saat ammattilaisten palvelun. Tätä puoltavat myös lukuisat tyytyväiset asiakkaamme.

Katon tulee olla turvallinen kaikkina vuodenaikoina ei ainoastaan siellä työskenteleville, vaan myös kadulla ja pihalla liikkuville. Suomessa rakennuksen käyttöturvallisuudesta määrää Ympäristöministeriö ja rakentamismääräyskokoelman osa F2. Yleisesti rakennus, jonka korkeus ylittää tietyn metrimäärän, tulee varustaa turvaköysien kiinnitysrakentein, kuten turvakiskoilla tai kattopollareilla. Esimerkiksi lumen pudotus jää tekemättä, jos turvavaljaille ei löydy asianmukaisia kiinnityspisteitä. Valitettavasti monissa vanhoissa kiinteistöissä kattoturvatuotteet ja -varusteet eivät edelleenkään ole asianmukaiset tai ne ovat kyseenalaiset. Usein myös huomataan, etteivät kiinnitykset kestä tai ne on väärin asennettu, ja ne aiheuttavat myös vaurioita erityisesti peltikattoihin. Etenkin vanhemmalle katolle kannattaa tehdä kuntotarkastus, josta selviää turvavarusteiden asianmukaisuus sekä katon yleinen kunto. Turvatuotteiden tulee olla ensinnäkin tarkoituksenmukaisesti asennettu ja riittävät. Tavanomaisesti puutteet tulevat vastaan vasta kattoremontin yhteydessä tai vahingon sattuessa. Kattoturvatuotteet puutteellisina saattavat onnettomuuden tapahtuessa aiheuttaa ei ainoastaan henkilövahinkoa mutta myös suurta taloudellista. Ja pian talven jälkeen katon tarkastaminen on erityisesti tarpeen, sillä lumikuormat saattavat vaurioittaa näitä turvalaitteita.

Turvakiskot takaavat turvallisen kiipeämisen

Turvakiskot ovat oleellisin turvavaruste katolle käydessä ja siellä liikkuessa. Kiskoja on pääasiassa kahdenlaisia: on nousukiskoja ja vaakakiskoja. Molemmista myös on lailla määrätty, milloin ne tulee asentaa. Nousukisko asennetaan suoraan seinätikkaisiin. Sen tehtävänä on taata turvallinen kiipeäminen. Se nopeuttaa ja tekee kiipeämisestä mahdollisimman turvallista, sillä turvaköyteen ei tarvitse koskea nousun eikä laskun aikana. Täten katolle pyrkivä voi keskittyä vain kiipeämiseen. Nousukisko tai selkäsuoja myös lain mukaan tulee olla asennettuna, kun tikkaiden kokonaiskorkeus on tietyn rajan ylittävä. Vaakakisko taas asennetaan suoraan kattosiltaan tai kattokiinnikkeisiin ja sen tarkoituksena on taata katolla työskentely jouhevaksi ja yhtä lailla minimoida turhat liikkeet. Se helpottaa katolla liikkumista ja nopeuttaa työskentelyä, kun turvaköyttä ei tarvitse jatkuvasti siirtää paikasta toiseen eikä sen pituutta säätää. Niin nousukiskot kuin vaakakiskot voidaan maalata samaan sävyyn katon ja tikkaiden kanssa, jotta koko järjestelmä olisi esteettisesti miellyttävä. Meiltä löytyy laadukas ja turvallinen turvakiskovalikoima ja tarjoamme oikeanlaisen jokaiseen tarkoitukseen. Suoritamme kaikki kiinteät putoamissuojainjärjestelmät, kuten turvakiskojen asennukset, vankalla ja rehellisellä ammattitaidolla.

Kattopollarit, eli katon kiinnityspisteet

Kattopollarit ovat tarkoitettu kiinnityspisteiksi. Ne ovat yleisimpiä turvavarusteita suomalaisissa taloissa. Kattopollarit ovat edullisia mutta turvallisia kiinnityslaitteita turvaköysille, riipputelineille ja muille apuvälineille katolla työskenneltäessä. Pollarit myös käyvät jalustaksi useille katolla sijaitseville laitteille, kuten ilmastointilaitteille ja lipputangoille, sekä ovat samalla osa koko talon asukkaiden turvallisuutta, sillä ne ovat keskeisiä pelastustöissä. Kattopollarit tulisikin aina asentaa mahdollisimman helppopääsyiseen paikkaan, esimerkiksi harjan tuntumaan, mutta kuitenkin katon rakenne huomioon ottaen. Pollareita löytyy useimmilta katoilta, mutta niidenkin kanssa työskenneltäessä usein törmätään huonokuntoisiin. Etenkin omakotitalon katolle asennettava pollari olisi hyvä asentaa kattoremontin yhteydessä, sillä kunnollisen kiinnityslujuuden takaamiseksi pollarit tulisi asentaa koko katon pohjarakenteen läpi. Näin ei kuitenkaan aina tehdä eikä sitä päältäpäin heti huomaa. Sen vuoksi ne kuuluukin aina jättää ammattilaisten arvioitavaksi ja asennetavaksi. Kun pyydät meiltä tarjouksen, valikoimastamme löytyvät kestävät ja standardit täyttävät kattopollarit kaikille kattotyypeille. Huollamme sekä suunnittelemme ja asennamme kestävän ratkaisun katonne pollareille vankalla ammattitaidolla.