Rännin jatkaminen ylläpitää talon toimivuutta

Jotta katolle satanut ja muutoin sadevesijärjestelmään kertynyt vesi saadaan turvallisesti tarpeeksi kauas talon rakenteista, voi rännin jatkaminen tulla kyseeseen. Toimiva sadevesijärjestelmä ränneineen, vesikouruineen ja syöksytorvineen on elinehto hyvälle kodille. Ränniä jatkamalla esimerkiksi sadevesiviemärikaivon ohi kulkeva vesi saadaan ohjattua sinne, mihin vesi kuuluu.

Jos rännit eivät toimi halutulla tavalla, vesi saattaa joutua vääriin paikkoihin ja aiheuttaa pidemmällä aikavälillä ongelmia. Vesi saattaa kulkeutua kodin rakenteisiin, kuten seiniin tai sokkeliin, ja heikentää talon eri osia. Pahimmillaan vesi aiheuttaa kosteusongelmia, jotka voivat johtaa asukkaiden terveysongelmiin. Pitämällä huolta kodin sadevesijärjestelmän toimivuudesta ja havainnoimalla sen toimintaa pidät huolen myös siitä, että kotisi säilyy asumiskelpoisena!

Rännin jatkaminen on kustannustehokas tapa ylläpitää sekä kodin arvoa että sen asumismukavuutta. Jos rännit ovat muuten hyvässä kunnossa, ei tarvetta suuremmille toimenpiteille ole. Samalla, kun ränniä jatketaan, voidaan myös tarkistaa rännien yleiskunto ja tehdä pieniä huolto- ja korjaustoimenpiteitä. Rännit kannattaa laittaa kerralla kuntoon. Yhtäällä tehtävä rännien jatkaminen ei tee sadevesijärjestelmän toiminnasta ongelmatonta, jos toisaalla ränni esimerkiksi vuotaa.

Me Kattoremontti Prolla tunnemme kattojen ja sadevesijärjestelmien toiminnan kuin omat taskumme! Meille on ensisijaisen tärkeää, että asiakkaidemme kotien katot ja rännit ovat kunnossa – näin myös kodissa asuminen ja eläminen on turvallista ja miellyttävää. Yrityksessämme työskentelee ainoastaan koulutettuja alan ammattilaisia, joiden työn jälki on kestävää ja kaunista.

Palvelumme on kokonaisvaltaista, ja kiinnitämme katon yleisilmeeseen huomiota aina – myös silloin kuin menemme katolle vain pienen huoltotoimenpiteen merkeissä. Jos havaitsemme katolla jotakin toimenpiteitä vaativaa, kerromme siitä asiakkaalle ja teemme asiakkaan niin halutessa tarjouksen. Tekemämme työt ovat kaikki kotitalousvähennyskelpoisia. Tarjoamme asiakkaillemme myös joustavaa rahoitusta.

rännin jatkaminen

Syöksykourun ja vesikourun jatko varmistaa veden kulkeutumisen pois talon rakenteista

Sadevesijärjestelmän toimivuuden takaavat rännien lisäksi syöksy- ja vesikourut. Tietyissä tilanteissa myös niiden jatkaminen saattaa tulla kyseeseen, jotta vesi kulkeutuu asianmukaisesti pois kodin katolta ja tarpeeksi kauas sen rakenteista.

Vesikourut ovat kovalla koetuksella ja merkittävässä asemassa ympäri vuoden: talvisin vesikourut joutuvat kantamaan lumen ja jään taakkaa, kun taas syksyisin, keväisin ja myös kesäisin sadevedet rasittavat niitä. Vesikourujen toiminnan kannalta on tärkeää, että kourut puhdistetaan puolivuosittain, kerran keväällä ja toiseen otteeseen syksyllä. Näin voidaan välttää se, että kourut ovat liian kovalla rasituksella ylimääräisen, kouruihin kuulumattoman massan ansiosta. Lisäksi kouruja tulee huoltaa tasaisin väliajoin.

Vaikka vesikourut olisi pidetty säännöllisten puhdistusten ja huoltojen sekä tarpeellisten korjausten ansiosta hyvässä kunnossa, eivät toimenpiteet auta, jos vesikourut käyvät liian lyhyiksi. Vesikourujen jatkaminen on kuitenkin verrattain helppo ja edullinen toimenpide, jolla kodin toimivuutta ja asumisturvallisuutta voidaan parantaa huomattavasti. Vesikourujen jatkaminen kannattaa kuitenkin teettää ammattilaisella: väärin tai epähuolellisesti jatkettu vesikouru voi ohjata vettä vääriin paikkoihin tai vääränlaisten liitäntöjen myötä vettä saattaa alkaa vuotaa paikkoihin, joihin se ei kuulu.

Syöksykourun merkitys toimivalle sadevesijärjestelmälle ei ole yhtään vesikourun merkitystä pienempi: syöksykourun tehtävänä on johdattaa vesi turvallisesti pois kodin rakenteiden läheltä, sadevesiviemärikaivoon. Toisinaan syöksykourut voivat olla väärin mitoitettuja tai ne eivät yllä johdattamaan vettä niin pitkälle, että se yltäisi kaivoon. Jos vesi ei ohjaudu kaivoon, se voi jäädä talon sokkelin ja muiden rakenteiden läheisyyteen ja tilanteen jatkuessa pitkään tämä voi aiheuttaa esimerkiksi kosteusongelmia kotiin. Syöksykouruja jatkamalla vesi saadaan helposti ohjattua oikeaan paikkaan. Toimenpide on nopea ja sen hinta verrattuna sen tuomiin hyötyihin on edullinen!

Asennamme sadevesijärjestelmät takuutyönä

Sen lisäksi, että teemme sadevesijärjestelmien puhdistuksia, huoltoja ja korjauksia sekä rännien ja kourujen jatkamisia, asennamme myös sadevesijärjestelmiä takuutyönä! Kattoremontti Pro on luotettava kotimainen täyden palvelun kattofirma, jolta saat kaiken kattosi kunnon parantamiseksi.

Jokainen kohde on meille tärkeä, ja asennamme sadevesijärjestelmät kotiin kuin kotiin – katto- ja talotyypistä riippumatta. Sadevesijärjestelmien lisäksi tunnemme katot kokonaisvaltaisesti, ja pystymme tarpeen tullen tekemään kotisi katolle myös muita toimenpiteitä. Tilaamalla meiltä sadevesijärjestelmän asennuksen saat tarvittaessa myös kaikki muut kattotyöt samasta firmasta!