Jos aluskatteessa on reikä tai se vuotaa läpiviennin kohdalta, nopea korjaus pelastaa!

Jos aluskate vuotaa on syytä ryhtyä toimiin pikaisesti. Vuotava aluskate täytyy ainakin ensihätään paikata, jotta vesi ei pääse syvemmälle kattorakenteisiin ja eristeisiin. Tämän jälkeen on syytä tutkia vahinkojen laajuus ja miettiä parhaat jatkotoimet katon kuntoon saamiseksi. Aluskatteen korjaamisen vaihtoehdot riippuvat hyvin pitkälle katon vaurioista ja vuotokohdasta.

Miksi aluskate sitten on niin tärkeä, onhan katossa vesikate? Molemmilla katteilla on tehtävänsä ja lähes kaikilla katoilla ne toimivat yhdessä. Kun toinen pettää, ei toinenkaan toimi kunnolla. Vain pari vesikatetta on täysin vedenpitäviä, konesaumakatto ja hitsattava bitumikermi. Nämäkin vaativat aluskatteen toimiakseen täydellisesti. Konesaumakatto kondenssiveden vuoksi ja bitumi siksi, että se voi vuosien kuluessa kärsiä vaurioita tai kulua niin, että se lopulta alkaa vuotamaan. Oikeastaan kaikista muista katteista tihkuu hieman vettä läpi silloinkin, kun ne on asennettu oikein ja ne ovat ehjiä. Tämä on suurin syy aluskatteiden olemassa oloon. Sen tehtävä on kuljettaa vesikatteen läpi tullut vesi pois katolta ilman että se ehtii aiheuttaa mitään vaurioita esim. katon puurakenteisiin tai eristeisiin. Lisäksi aluskate huolehtii yläpohjaan tiivistyvästä kosteudesta.

Yläpohjaan voi päätyä kosteutta eri syistä sekä ylä- että alapuolelta. Alhaalta se tulee usein höyryn ja ilmankosteuden muodossa. Vesi päätyy aluskatteelle, joka päästää kosteuden läpi, jolloin se valuu alas räystäälle tai haihtuu katteiden välisessä tuuletusvälissä. Tai toisessa katetyypissä se kerääntyy aluskatteen alapinnan nukkaan, josta se haihtuu tuuletuksen avulla pois. Kumpikin vaihtoehto vaatii toimivaa katon tuuletusta niin katteiden välissä kuin varsinaisessa yläpohjassakin. Toisinaan katon kosteusongelmien syyksi paljastuukin riittämätön tuuletus, eivät varsinaisesti aluskatteen ongelmat. Me voimme ratkaista näitäkin ongelmia monin eri keinoin.

Erilaiset aluskatteen ongelmat ovat kuitenkin mahdollisia ja tämän vuoksi katon huolellinen tutkiminen ammattilaisen avustuksella kannattaa. Aluskatteessa voi olla jo asennusvaiheessa tulleita virheitä tai vaurioita, tällöin uusikin katto voi oireilla kosteuden vuoksi. Asennuksessa tulevia tyypillisimpiä ongelmia ovat väärä asennuskireys sekä aluskatteen asentaminen nurinpäin. Myös erilaisten katon yksityiskohtien, kuten jiirien ja läpivientien asennusvirheet ovat tavallisimmasta päästä aluskateongelmia. Toinen vaihtoehto on se, että aluskate vain iän myötä hapertuu tai hajoaa kuluessaan. Myös kattoon kohdistuvat vahingot voivat hajottaa aluskatettakin, vaikkapa myrskyn kaatama puu voi tehdä tuhoa niin vesi- kuin aluskatteellekin.

Jos aluskatteen ongelmat huomataan vasta ajan saatossa, voi katto kärsiä jo kosteusvaurioista, jopa puurakenteiden lahoamisesta ja homeesta. Tällöin ongelmat on laitettava kokonaisvaltaisesti kuntoon. Mitä varhaisemmassa vaiheessa ongelmat havaitaan, sitä pienemmillä korjauksilla tai remonttikuluilla yleensä pärjätään. Kattoremontti Pro hoitaa huipputason aluskatehuollot ja asennukset kaikkiin rakennuksiin, pitkän työkokemuksen antamalla varmuudella. Meiltä saat aina kattosi ja talosi tarpeisiin räätälöitynä suunnitellut ja asennetut aluskatteet. Ihan ensimmäisenä selvitämme kuitenkin sen, mitä vikoja aluskatteesta tai katosta löytyy ja voiko niitä korjata. Varsinkin keskellä aluskatetta oleva reikä on hyvin vaikea paikata ja se on yleensä vain väliaikainen helpotus tilanteeseen. Mahdollista on kuitenkin vaihtaa aluskate koko ruodeväli kerrallaan. Jos vuoto on esim. läpiviennissä, voimme mahdollisesti korjata sen. Tutkimme aina huolellisesti kaikki vaihtoehdot ja juttelemme sinun ajatuksistasi katon suhteen. Avaimet käteen -palvelumme ja työtakuumme kattavat myös aluskatetyöt.

Katon tarkistus tarjouspyyntövaiheessa voi olla tarpeen katon todellisten korjaustarpeiden selvittämiseksi. Meillä on tapana tehdä katon tarkistus aina, kun siellä käydään. Yhteydenottolomake tai soitto tavoittaa yhtä hyvin meidät, jos katon tarkistus töiden laajuuden määrittelemiseksi ja tarjouksen laskemiseksi on tarpeen, sovimme käynnin jo tässä vaiheessa. Muissa tapauksissa tutkimme katon saapuessamme töihin ja raportoimme mahdollisista muista korjaustarpeista tarjouksen kera. Meillä teetetystä työstä voi hakea kotitalousvähennystä omassa veroilmoituksessa. Rahoitus on joskus tarpeen, silloin löydät yhden vaihtoehdon verkkosivujemme kautta.

Reikä aluskatteessa tai aluskate vuotaa läpiviennistä

Aluskate voi vuotaa läpivientien, kuten ilmastointiputkien tai savupiipun ympäriltä

Läpivientien ympäristöt voivat olla vuodoille alttiita, joten niiden asennuksessa, tarkistuksessa ja huollossa olemme aina hyvin tarkkana. Katon kosteusongelman taustalla voi siis olla jokin katon yksityiskohta, vaikka aluskate olisi muuten täysin ehjä ja toimiva eikä vesikatteestakaan moitittavaa löytyisi. Kun huollamme ja tarkistamme kattoa, pidämme ensiarvoisen tärkeänä kiinnittää huomiota myös läpivientien tiiveyteen ja kuntoon sekä mm. katon jiireihin eli sisätaitteisiin, jotka joutuvat katolla kuin katolla kovimmalle rasitukselle.

Tavallisimmin katolta löytämämme vuoto onkin juuri läpiviennissä tai jiirissä. Katoilla tavallisia läpivientejä ovat mm. savupiiput, ilmastointiputket ja -hormit mutta myös erilaiset kattoluukut, kattoikkunat ja kattovalokuvut. Jälkimmäiset voivat tosin vuotaa varsinaisen läpiviennin ohessa myös oman aukeavan osansa tiivisteistä, mutta niitäkin meidän on täysin mahdollista kunnostaa. Voimme myös vaihtaa luukut, ikkunat ja kuvut uusiin tai poistaa ne katolta sinun toiveidesi mukaan. Se on oma operaationsa ja helpoin hoitaa kattoremontin yhteydessä. Kattoluukun tilanne on kuitenkin se, että se voi olla ainoa tapa päästä yläpohjaan. Jos kattoluukku tällaisessa tapauksessa poistetaan, täytyy yläpohjaan tehdä jokin toinen reitti. Autamme sinua tietysti vaihtoehtoisen reitin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Tavallisin vaiva läpiviennin osalta aluskatteessa on se, että asennustyöt on tehty virheellisesti tai huolimattomasti. Aluskate on asennettu joko liian kireälle tai liian löysälle. Tällöin kosteus voi päätyä mm. läpiviennin riesaksi, koska se ei pääse valumaan tai haihtumaan pois, kuten kuuluisi. Aluskatteen ylösviennit läpivientien ympärillä ovat erittäin oleelliset, mutta yllättävän usein vikaan menneet vaiheet. Aluskatetta tulee siis asennusvaiheessa nostaa kyllin pitkälle ylöspäin, tämä vaatii jo lähtökohtaisesti sitä, että materiaalia varataan kylliksi eikä sitä leikata liikaa pois. Tämä ylösnosto tehdään, jotta vesi ei pääse ujuttautumaan läpiviennin kautta yläpohjaan. Tietysti läpivientejä voidaan tiivistää myös erillisin tiivistekappalein, mutta sekään ei ole ihmeratkaisu, jos aluskatteessa on tullut asennusvaiheessa perustavanlaatuista vikaa.

On kuitenkin todettava ammattilaisen näkökulmasta, että aluskatteen korjaaminen läpiviennin ympäriltä kestävästi ja pidempiaikaisestikin on mahdollista. Lopputulos on siis parempi ja kestävämpi, kuin esim. jonnekin keskelle katetta tehty paikkaus. Tavallisimmin läpiviennin ongelma on alun perin huonosti tehty asennus tai huonoon kuntoon päässyt läpivienti eikä ongelma välttämättä ole sen laajempi. Tämäkin voi vaatia vesikatteen avaamista viallisen läpiviennin ympäriltä, me paneudumme työhön huolellisesti ja varmistamme, ettei kattoon jää mitään vikoja. Jos vesi on päässyt katon alapuolisiin rakenteisiin ja eristeisiin, huolehdimme niistäkin itse läpiviennin ohessa. Veden pilaamia materiaalejahan ei kannata jättää katon sisään, kun se muuten kunnostetaan.

Aluskatteen vuoto voi kieliä asennusvirheestä tai vanhentuneesta katteesta

Useimmiten aluskate vuotaa siinä vaiheessa, kun katto on muutenkin käytetty loppuun ja alkaa olla kattoremontin aika. Tällöin vesikatekin on usein tullut tiensä päähän ja katteiden käyttöiät ovat tyypillisesti samaa luokkaa keskenään. Aluskatteen hapertuminen, reikiintyminen ja muu kauttaaltaan huonokuntoisuus kielii yleensä siitä, että kate on vain käytetty loppuun. Mitä laajempia ongelmat ovat, sitä pakollisemmaksi katon remontointi muuttuu. Näinhän tilanne on vesikatteenkin osalta. Usein aluskate vaihdetaan kattoremontissa uuteen, vaikka se itsessään olisi vielä ehjä. Se on eräänlainen varmistuskeino, sillä aluskate harvemmin kestää loppuun asti enää toisen vesikatteen kaverina, ellei vesikate ole pakko vaihtaa hyvin pian kattoremontin jälkeen esim. jonkin vakavan rakennusvirheen vuoksi. Kaikelta tällaiselta ylimääräiseltä päänvaivalta ja rahanenolta voit välttyä tilaamalla kattoremontin alun perinkin osaavalta ammattilaiselta, kuten Kattoremontti Pro:lta — työtakuineen.

Mikäli aluskatteen ongelmia ilmenee uudella katolla, voivat syynä olla erilaiset asennusvirheet. Uudella ja muuten hyväkuntoisella katolla se onkin todennäköisin skenaario. Virheitä ja vahinkoja voi olla hyvin monenlaisia. Aluskate voi vahingoittua asennusvaiheessa mm. siksi että joku horjahtaa sen päälle tai naulaimen naulat lävistävät katteen vahingossa. Osa tällaisista ongelmista jää asennusvaiheessa huomaamatta. Joskus niistä ei piitata sillä vakavuudella, kuin kuuluisi vaan työtä jatketaan erheestä välittämättä.

Aluskate voidaan asentaa myös niin kireälle, että se venyy ja repeää kun katto lämpöelää. Liian tiukka aluskate voi myös johtaa vettä ruoteisiin, josta kosteus pääsee imeytymään syvemmälle kattorakenteisiin. Liian löysä aluskate on aivan yhtä mahdollinen ja varsinkin lämpimällä säällä materiaalien lämpölaajentuessa liian löysälle asennettu aluskate roikkuu. Sekään ei ole hyvä vaihtoehto kosteuden poistumista ajatellen, vesi voi kertyä roikkuviin kohtiin pusseiksi ja kate venyy. Tai aluskate johtaa kosteutta vääriin paikkoihin, kuten silloinkin, kun kate on liian kireällä. Myös asennusvaiheessa tulleet poimut ohjaavat kosteutta vääriin paikkoihin, aluskatteen tulisikin olla suorassa.

Nurinpäin asennettu aluskate on aina ihan oma ongelmansa, sillä aluskatteet on suunniteltu toimimaan tietyllä tavalla. Aluskatteen tyypistä riippuen kosteus joko kertyy katteen pintaan tai läpäisee katteen. Silloin, kun aluskate on väärinpäin, kosteus pääsee väärään suuntaan läpi tai kertyy väärälle puolelle katetta. Tällöin katon tuuletus joutuu todella koville eikä aina riitä kosteuden poistamiseksi. Katto voidaan joutua remontoimaan uudestaan hyvin pian, jos aluskatteessa on näin suuria ongelmia.

Aluskatteen asennus voi olla muillakin tavoilla puutteellinen tai virheellinen. Läpivientien ylösnostot ovat jääneet tekemättä tai ne on tehty huolimattomasti. Ongelma voi olla myös jiirissä, jolloin aluskate vuotaa jiiripuiden välisestä raosta. On mahdollista, että aluskate on liian lyhyt eikä se yllä räystäälle asti, jolloin vesi pääsee lappeen alareunassa imeytymään puurakenteisiin ja jopa seinärakenteen sisään. Aluskatteen limitysliitoksetkin ovat joskus voineet unohtua. Tällöin aluskate kyllä löytyy ja ihan oikein päin ja sopivalle kireydelle asennettuna. Vierekkäin levitetyt aluskatepalat eivät kuitenkaan yllä kyllin pitkälle toistensa päälle limittäin, jolloin vesi pääsee niiden väliin. Aluskate tulee asentaa myös tietyn suuntaisesti varsinkin limitysliitoksia ajatellen, että se ehkäisee veden pääsyä aluskatteen välistä kattorakenteisiin. Asennuksessa on siis aika monta asiaa huomioitavana, ei siis ihme, että virheitä sattuu sen lisäksi, että tuote tulisi valita aina katon mukaan lukuisista eri vaihtoehdoista.

Ellei aluskatteen korjaaminen enää ole mahdollista luotettavasti, asennamme uuden aluskatteen

Tutkimme aluskatteen ongelmat huolellisesti ja yritämme aina selvittää, mistä viat johtuvat. Katon kunnon tarkastaminen kuuluu meillä aina asiaan ja aluskate, läpiviennit, katon tuulettuvuus ja vastaavat seikat kuuluvat aina tarkistuslistalle. Ryhdymme suunnittelemaan katon korjausta aina sen mukaan, missä kunnossa katto on, mitä vikoja siinä on ja millaisia toiveita rakennuksen omistajalla kattotöiden suhteen on. Toisinaan vastassa on tilanne, että katto on remontoitava, jotta se saadaan kuntoon.

Selvitämme aina mahdolliset korjausvaihtoehdotkin, mutta esimerkiksi loppuun käytettyä riekaleiksi kulunutta aluskatetta ei voi vaihtaa uuteen avaamatta kattoa. Tavallisesti tässä vaiheessa vesikatekin on jo moneen kertaan korjattu ja huollettu tai muuten vaihtokunnossa. Äärimmäisen harvoin aluskate kuluu loppuun itsekseen. Eri asia on tietysti tilanne, jossa aluskate on alun perin asennettu täysin väärin ja koko rakennus on sen vuoksi vaarassa. Tällöinkin kattoremontti voi olla ainoa vaihtoehto, vaikka se kuinka paljon harmittaisikin. Meille on tärkeää, että katto tulee viimeisen päälle kuntoon ja se kestää. Monissa kohdissa on mahdollista tehdä korjauksia ja korjaamme kattoa aina sen vikojen ja tarpeiden mukaisesti. On kuitenkin tilanteita, joissa korjaaminen ei ole enää mahdollista tai kannattavaa, samalla vaivalla ja hinnalla saisi remontoitua jo koko katon, jolloin käyttöikä ja -varmuus kasvavat huomattavasti.

Kun kattoremontin aika koittaa, räätälöimme katon työt tällöinkin kohteen mukaisesti. Jos katto on esimerkiksi ehtinyt vuotaa, kunnostamme katonalaisia rakenteita ja eristeitä vahinkojen mukaisesti. Ellei katto ole vuotanut, selvitään yleensä vähemmällä. Tavallisimmin vaihdammekin tällöin lähinnä vesikatteen ja aluskatteen sekä asennamme kattotuotteet ja sadevesijärjestelmän. Kattorakenteet ja usein myös eristeet ovat vielä täysin käyttökelpoisia. Saat kattoremontissa meiltä takuulla oikein asennetun, toimivan ja pitkäikäisen aluskatteen. Pidämme huolen siitä, että katollesi on valittu aina paras ja toimivin katetuote. Suunnittelemme aluskateratkaisun kattosi materiaalin ja rakenteen mukaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Meillä kattoremontti aluskatteineen suoritetaan täyden palvelun periaatteella. Tämä avaimet käteen -palvelu kattaa kaiken, mitä kattoremonttiin kuuluu. Huolehdimme kaikista työvaiheista. Eli tarkistuksesta, suunnittelusta ja laskelmista työmaan suojauksiin, remontin toteutukseen ja lopputarkistukseen sekä -siivoukseen saakka. Töiden loputtua lastaamme purku- ja rakennusjätteet kyytiimme ja kuskaamme ne puolestasi asianmukaiseen jatkokäsittelyyn. Huolehdimme riittävästä ja ammattitaitoisesta työvoimasta. Jos kattosi kaipa vaikkapa osaavaa kattopeltiseppää, hän tulee meiltä töihin, samoin asentajat ja muut tarvittavat ihmiset. Hoidamme materiaalitilaukset sopimuksemme mukaisesti, tuomme kaikki työkalut ja työkoneet sekä mahdollisesti tarvittavat rakennustelineet ja nostimetkin mukanamme. Jos kattoremontti vaatii lupia, autamme sinua niidenkin kanssa.

Kattoremontti Pro on takuulla yksi huolettomimmista vaihtoehdoista sinulle, kun kattoremontin aika on koittanut. Huolehdimme aivan kaikesta. Huoletonta se on myös siksi, että meille katon huolellinen ja oikeaoppinen remontointi on kunnia-asia. Voit olla varma, että kaikki ongelmat ratkaistaan ammattitaitoisesti eikä remontoituun kattoon jää mitään vikoja odottamaan ikävinä yllätyksinä. Emme kuitenkaan korjaa ja vaihda ehjiä asioita. Työt räätälöidäänkin aina katon kunnon ja asiakkaan toiveiden mukaisesti. Saat meiltä jatkossakin kaikki katon huollot ja korjaukset, joilla uusi katto pysyy uutena ja hyvänä pitkään!