Rivitalon kattoremontti – kaikki kuntoon ja asukkaat tyytyväisiksi kerralla

Rivitalon kattoremontti koskettaa koko taloyhtiön väkeä, uusittu katto antaa taas turvaa asumiselle ja asunnon omistukselle. Kattoremontti Pro lähtee liikkeelle katon kunnon kartoittamisesta, se on lähtökohta oikeastaan aina kaikille kattotöille riippumatta siitä, mikä rakennus, kattomalli, katemateriaali tai työ on kyseessä. Lähdemme suunnittelemaan rivitalon kattoremonttia katon kunnon tarkistuksen pohjalta. Suunnitteluvaiheessa keskustelemme myös taloyhtiön edustajan kanssa, joka välittää asukkaiden toiveet sekä taloyhtiön kannan meidän kuultavaksemme. Huomioimme asiakkaiden toiveet suunnittelutyössä niin pitkälle, kuin se on teknisesti mahdollista. Sitten laadimme kattoremonttiehdotuksemme sekä tarjouksemme. Periaatteemme on toimia aina katon ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Rivitalon kattoremontti toteutetaan siinä mittakaavassa, kuin se kyseisen katon kannalta on tarpeen. Joskus se tarkoittaa täyttä, kaikki katon kerrokset käsittävää saneerausta. Joku toinen katto tarvitsee puolestaan vain uuden vesikatteen ja sadevesijärjestelmän.

Meiltä onnistuvat siis kaikkien katemateriaalien, kuten pelti-, tiili- ja huopakattojen remontit. Sekä kaikkien kattomallien remontit tasakatosta satulakattoon. Meillä on mahdollista teettää myös suurempitöiset kattoremontit, kuten kattomallin muutokset. Varsinkin tasakattoiset rivitalot ovat olleet jo pitkään yksi tyypillisimmistä kattomallin muutoskohteista meille. Tarpeen vaatiessa teemme tasakaton tilalle vaikkapa pulpettikaton tai satulakaton. Tasakatto on osoittautunut monissa rivitalokohteissa huonoksi vaihtoehdoksi, katto vuotaa herkästi ja vuotoja on vaikea havaita. Kattorakenne on huonosti tuulettuva, mikä vielä omalta osaltaan nostaa vuodon aiheuttamien vahinkojen vakavuutta ja laajuutta. Mikäli toiveissanne on muuttaa katon mallia, annamme mielellämme ammattilaisen arvion työn kulusta sekä tarjouksemme työn hoitamisesta.

Kattoremontti Pro panostaa kaikissa urakoissaan asiakastyytyväisyyteen. Rivitalon kattoremontissa asiakkaita ovat asukkaat, joille yleisesti on mieleen remontin jouheva eteneminen, siisti pihamaa ilman asukkaiden patistamista talkootöihin. Me siis myös siivoamme jälkemme ja hävitämme roskatkin asiakkaan puolesta. Tarjousvaiheessa töitä suunnitellessamme laadimme aikataulusuunnitelman, joka perustuu katon todelliseen kuntoon, rakennuksen ympäristöön ja muihin työn sujumiseen vaikuttaviin tekijöihin. Yleensä aikataulusuunnitelmamme pitävätkin hyvin paikkaansa, ellei mitään täysin odottamatonta työmaalla tule vastaan. Toimimme aina täyden palvelun periaatteella, hoidamme kaiken tarvittavan suunnittelusta työn toteuttamiseen, työvälineistä ja materiaaleista loppusiivoukseen. Saatte siis melko kirjaimellisesti ”avaimet käteen” kun Kattoremontti Pro hoitaa kattoremontin. Voimme neuvotella maksueristä, lisäksi kotisivujemme kautta on mahdollista hakea rahoitusta erilaisten kattotöiden kuluihin.

Rivitalon kattoremontti, kesto ja hinta

Rivitalon katto kuntoon kaikkina vuodenaikoina

Kattoremontti Pro tekee kattoremontteja ympäri vuoden. Ei ole mitään estettä teettää rivitalon kattoremonttia meillä vaikkapa keskellä talvea, meille se on aivan yhtä hyvä aika tehdä kattoremonttia, kuin mikä tahansa muukin vuodenaika. Talvessa on jopa omia hyviä puoliaan, joiden perusteella talviremontti voi olla jopa paras vaihtoehto.

Kattoremontti Pro varautuu aina kattoremontissa erilaisiin sääilmiöihin, varsinkin sateeseen, tuli se sitten vetenä tai lumena. Suojaamme kattityömaan sateelta, se on tehokas ja yksinkertainen keino estää ylimääräistä kosteutta päätymästä kattorakenteisiin remonttivaiheessa. Valitettavasti osa urakoitsijoista tinkii tällaisista hieman lisävaivaa ja kulua aiheuttavasta toimenpiteestä ja katto voi saada vesivahingon jo rakennus- tai remonttivaiheessa. Se ei anna hyvää pohjaa kestävälle katolle. Toinen rakennus- ja remonttivaiheen suojaustyö, johon me kiinnitämme aina huomioita, on tarvikkeiden pitäminen sateensuojassa. Valmiiksi kastuneet puuosat, eristeet ja muut materiaalit eivät ole yhtään sen kestävämpi ratkaisu, kuin suojaamatta jätetty kattotyömaakaan. Huolehdimme aina työmaan suojauksesta sekä rakennustarvikkeiden suojaamisesta, satoi taivaalta sitten ihan mitä tahansa.

Rivitalon katon voi siis aivan hyvin saneerata myös talvikuukausina. Rivitalossa asukkaiden pahin pelko on yleensä se, että koti on kattoremontin ajan asumiskelvoton. Pelätään sitä, että lemmikit, viherkasvit ja kaikki muukin täytyy asukkaiden ohessa muuttaa jonnekin remontin ajaksi, koska talvella on yleensä kylmä. Voimme vakuuttaa, että näin ei tule missään tapauksessa käymään. Jokainen asunto on asumiskelpoinen ja mukavan lämmin koko kattoremontin ajan. Kaktuskokoelmasi ei kuole kylmyyteen etkä joudu kärsimään vilua.

Kattoremontti ei ensinnäkään kestä kuukausikausia. Yhden asunnon kohdalla remontti on todennäköisesti ohi päivissä silloinkin, kun kattoa uusitaan rankemmallakin kädellä. Jos kyse on pelkän vesikatteen vaihdosta, työ on ohi luultavasti päivässä. Työ etenee meillä talvisaikaan pieni osa katosta kerrallaan. Esim. eristettä ja vesikatetta voidaan poistaa vain osasta kattoa kerrallaan, ja kun se kohta on saatu kuntoon, ryhdytään vasta purkamaan seuraavaa kohtaa. Tällä menetelmällä katto ei ole kokonaan auki. Katto ei onneksi edes ole ihan yhtä kriittinen lämmön kannalta, kuin esimerkiksi rakennuksen seinät. Tyypillisesti katon monikerroksinen rakenne antaa jo itsessään suojaa asuintiloille, katto todella harvoin on siis auki niin, että asuintilasta voisi tähyillä paljasta taivasta. Kun työ tehdään nopeassa tahdissa ja lohkoissa, eikä kattoa jätetä päiväkausiksi auki ilman katteita ja eristeitä niin sisätilojen lämpö ei pääse katon kautta karkaamaan ihan hetkessä.

Kattoremonttihan voi olla ihan kätevääkin tehdä talvella, kun maa on jäässä ja ilma kuivaa. Ilmankosteus on kiteytynyt lumeksi ja huurteeksi eikä päädy katon sisään. Vaikka ilmankosteus onkin yleensä sitä luokkaa, että se pääsee helposti oikein toteutetusta katosta haihtumaan, ei siitä ole mitään hyötyäkään katossa. Eli mitä vähemmän ilmankosteutta niin sitä parempi se aina rakennusta ajatellen on. Lisäksi jäässä oleva ympäristö on aina kätevä meille mahdollisten henkilönostimien, rakennustelineiden ja tarvikkeiden siirtelyn kannalta.

Rivitalon kattoremontin hinta ja hinnan muodostuminen

Rivitalon kattoremontin hinta muodostuu työstä ja materiaalikuluista, ainakin näin karkeasti jaoteltuna. Materiaalit voivat vaikuttaa työtuntien määrään, sillä erityyppisten katteiden purku ja asennustyöt vievät hieman eri työaikoja. Esim. suhteellisen loivien rivitalokattojen tyypillisimpiin vesikatteisiin kuuluvat huopakatteet, kuten bitumikermi. Sen asennus ei ole hitaimmasta päästä, kun sitä vertaa eri katetyyppeihin. Sen purkaminen on kuitenkin työlästä ja vie enemmän aikaa, kuin monien muiden katteiden purkutyö. Juuri tällaisella logiikalla materiaalit voivat vaikuttaa työtunteihin. Helppo tästä jo päätelläkin, että katemateriaalit vaikuttavat kokonaishintaan ja ilman yksityiskohtaisempia tietoja materiaaleista on oikeastaan mahdoton antaa hintaa kattoremontille.

Kattoremontin hintaan siis vaikuttaa muutamia muuttujia. Katemateriaalin lisäksi katon pinta-ala, katon jyrkkyys, asunnon korkeus vaikuttavat. Katon jyrkkyys tai rakennuksen korkeus voi vaikuttaa mm. siihen, tarvitseeko työmaalla pystyttää rakennustelineitä tai käyttää henkilönostimia. Katon kunto on puolestaan yksi merkittävimmistä katon työmäärään, materiaalikuluihin ja hintaan vaikuttavista tekijöistä. Kun katon kunto on tarkastettu, hinta-arvio on jo pitkällä. Samalla kartoitamme vanhan katemateriaalin, katon koon ja muut yksityiskohdat, joilla on työn kannalta merkitystä. Tarkistamme vesikatteen, aluskatteen ja rakennuksen yläpohjan, jos sellainen on ja sinne pääsee jotain kautta kiipeämään. Tasakattoisissa rakennuksissa joudumme tyytymään lähinnä pistotarkastuksiin, jos pyrimme selvittämään vesikatteen alapuolisten rakenteiden kuntoa. Tasakatoissa kun ei yläpohjaa ole ja juurikin tämän vuoksi katon tarkistaminen syvällisemmin on hieman haastavampaa.

Silloin, kun katto on kärsinyt vuodosta, kondenssivedestä ja muista kosteusongelmista, voi kattoremontti olla mittavampi mutta toisaalta sitäkin kannattavampi. Vuoto saadaan loppumaan, katto kunnostettua ja kosteusvaurioiset eristeet ja puutavara poistettua rakennuksesta sekä kunnolliset puurakenteet ja eristys rakennettua tilalle. Muita hintaan vaikuttavia yksityiskohtia ovat mm. katon erilaisten yksityiskohtien määrä. Niiden rakentaminen ja asentaminen on aina hitaampaa ja monimutkaisempaa, kuin esimerkiksi pelkän tasaisen vesikatteen tekeminen. Katon yksityiskohdat, kuten läpiviennit ja jiirit ovat myös kovalla rasituksella katolla ja niissä piileekin vuotoriski. Työ on aina tehtävä ammattitaidolla, meidän kattoasentajamme onneksi taitavat katon vaikeimmatkin kohdat aluskatteesta jiireihin ja tiiviiden läpivientien asennuksiin. Näissä työvaiheissa ei yksinkertaisesti voi tinkiä, jos halutaan saada aikaan kestävä katto. Me ainakin haluamme.

Katolla voi tapauskohtaisesti olla vielä muitakin töitä, jotka vaikuttavat urakan loppusummaan joko materiaalikulujen tai työn määrän kautta. Näitä töitä ovat mm. lippojen ja räystäiden tekeminen, savupiipun pellitykset ja piipunhatut sekä hyvin yleisesti myös sadevesijärjestelmän asennustyöt. Katolle tarvitaan myös katon turvatuotteita, joita voivat olla lumiesteet, kattotikkaat, lapetikkaat, kulkusillat eli huoltosillat ja vastaavat tarvikkeet. Tarvittaessa teemme myös huoltoluukut, kattoikkunat sekä vaikkapa aurinkopaneelien asennustyöt kaikkiin rakennuksiin. Kun olemme kartoittaneet kaikki katon yksityiskohdat, materiaalit, asennustyöt sekä rakennuksen ympäristön, osaamme laatia hyvin realistisen hinta-arvion ja tarjouksen rivitalon kattoremontista.

Säännöllisellä huollolla varmuutta rivitaloasumiseen

Rivitalon kattohuolto ei ole sen vaativampaa, kuin minkään muunkaan rakennuksen katon huoltaminen. Säännöllisestä huoltamisesta on kuitenkin paljon hyötyä, sillä se pitkittää katon käyttöikää ja nostaa sen käyttövarmuutta. Harvemmissa taloyhtiöissä kuitenkaan on kattotöihin päteviä ihmisiä, eikä perus huoltoyhtiöidenkään riveistä yleensä nykypäivänä löydy osaajia, vaan kattohuollot yleensä tilataan alan firmoilta. Kattoremontti Pro hoitaa joidenkin remontoimiensa rivitalojen säännöllisiä kattohuoltoja ja se on osoittautunut sangen toimivaksi järjestelyksi. Käymme hoitamassa katon puhdistukset kerran tai kaksi vuodessa ja tutkimme samalla katon kunnon huolellisesti. Mahdollisista löytyneistä korjaustarpeista neuvotellaan taloyhtiön edustajan kanssa, jätämme tarjouksemme ja kun se hyväksytään, hoidamme huoltotyöt.

Uusikin katto tarvitsee myös säännöllistä kattohuoltoa. Kaikki katteet vaativat esim. puhdistusta varsinkin irtoroskasta, myöhemmin myös mahdollisesti sammaleesta ja muista ikääntyvän katon vaivoista. Roskaa kertyy hyvin helposti myös sadevesikouruja tukkimaan, niidenkin puhdistus kuuluu meillä rutiinihuoltoihin, samalla tarkistamme katteen pinnan, saumaukset, läpiviennit sekä sadevesijärjestelmän kunnonkin. Kattoremontti Pro tarjoaa korkealaatuista huoltoa katoille myös remontin jälkeen, asiakas ei jää kattonsa kanssa yksin, mikäli se meistä on kiinni.

Katon rutiinihuolto on aika kevyt toimenpide rivitalonkin katolla, kyse ei siis ole päiväkausien urakasta, vaikka huollosta onkin paljon hyötyä katolle. Säännöllinen huolto ja puhdistus ehkäisevät ennalta monia katon vaivoja, joita varsinkin vuosien kuluessa alkaa ilmaantua. Kate kuluu nopeasti, jos se on roskan peitossa eikä kosteus pääse haihtumaan hyvin pois. Katteesta riippuen alkaa syntynään ruostetta tai erilaisia kasvustoja katolle, jotka kiihtyvällä tahdilla tuhoavat katetta, kunnes se antaa periksi ja alkaa vuotamaan. Vaikka nämä vaivat eivät ole ihan uuden katon pinnalla vielä realisoituneet niin uusi katto pysyy uutta vastaavana pidempään, kun sitä pidetään puhtaana, katon hyvä huolto voi pitkittää sen käyttöikää jopa vuosikymmeniä, katteesta riippuen.

Samalla kun pidämme katon puhtaana ja tarkistamme sen tasaisin väliajoin, saamme huollettua katon varhaisessa vaiheessa, mikäli siellä jotain ongelmia alkaa syntyä. Saamme tyrehdytettyä monet vuodot jo alkutekijöihinsä pienillä kustannuksilla, kun korjaamme tarkistuksessa paljastuvat viat jo niiden alkuvaiheessa. Eli pääsemme tekemään huollon ennen vuotoja, vesivahinkoja, kosteusvaurioita ja hometta.

Kattotuotteet kuntoon myös rivitalossa

Rivitalon katon ja talon ympäristönkin turvallisuus on paljon katon turvatuotteista kiinni. Katolle voi olla tarpeellista asentaa myös muita kattotuotteita. Sadevesijärjestelmän voimme kattoremontin yhteydessä uusia, jos vanha on jo käyttökelvottomassa kunnossa tai sen kunto ei todennäköisesti riittäisi enää pitkälle. Mikäli sadevesikourut, poistoputket ja muut sadevesijärjestelmän osat ovat vielä kunnossa, voimme asentaa vanhatkin tuotteet katolle sen uusimisen jälkeen. Kaikkea ei ole aina pakko pistää uusiksi, vaikka joskus sekin voi olla käytännöllinen ratkaisu. Kattoremontti Pro kuitenkin kartoittaa tilanteen alusta loppuun jokaisen kattourakan alkuvaiheessa.

Rivitalon katolla voidaan tarvita lumiesteitä, koska pihalla yleensä liikkuu ihmisiä ja lumi voi katolta heidän päälleen ja kulkureiteilleen tippua. Tasakatolta lumi ei tipu, silloin Kattoremontti Pro:n tarjoamat lumenpudotuspalvelut voivat olla ennemminkin tarpeen. Mutta esim. peltikatto käytännössä aina liukkautensa vuoksi lumiesteet vaatii, ainakin tiettyihin kohtiin kattoa. Katolle on myös päästävä kiipeämään, joten kattotikkaat, pitkässä rivitalossa yleensä useammatkin ovat käytännössä pakolliset. Katon jyrkkyydestä riippuen voidaan tarvita muitakin katolla liikkumista ja työskentelyä helpottavia tikkaita tai kulkusiltoja. Teemme aina kattokohtaisen arvion ja suositukset sekä tarvittavista kattotuotteista että mahdollisesti olemassa olevien kattotuotteiden kunnosta, käyttökelpoisuudesta ja uusimistarpeesta. Myös katon huoltoluukut voivat olla tarpeen, jos rakennuksessa on minkäänlaista yläpohjaa, jotta sinne pääsee hyvin varsinkin huoltoasioissa kulkemaan.

Täysin vapaavalintaisia kattotuotteita on pitkä liuta, niitä asennamme aina kun asiakkaat niitä haluavat ja katto sellaisten asennukset sallivat. Autamme tietysti tilanteen arvioinnissa työtä suunnitellessa. Meiltä saa mm. kattoikkunoita, kattovalokupuja ja aurinkopaneeleita rivitalonkin katolle. Tietyt suojaustyöt voivat olla lisäksi hyödyllisiä, vaikka eivät kovin isoja hommia olekaan asentaa. Eli vaikkapa pieneläinesteitä, erilaisia suojapellityksiä ja vastaavia on saatavilla. Niissä saatu hyöty onkin usein erinomainen suhteessa kuluihin. Mikäli rakennus on ollut kylmänpuoleinen ja lämmityskustannusten määrä epäilyttää, teemme myös katon energiaremonttia vaikkapa sen kattosaneerauksen yhteydessä. Eli tutkimme lämpövuodot, hoidamme katon ja mm. ilmastointiputkien eristeet kuntoon. Monilla sangen yksinkertaisilla keinoilla talon energiatehokkuutta ja asumismukavuutta saadaan nostettua. Meiltä löytyy osaamista ja mielenkiintoa näihinkin töihin, joten kysykää rohkeasti!