Sammaleen poisto peltikatolta ehkäisee katteen vaurioita

Sammaleen poisto peltikatolta on järkevää tehdä vuosittaisen peltikaton huollon yhteydessä. Varsinkin loivemmille peltikatoille helposti kertyvä eloperäinen aines tarjoaa riittävän kasvualustan tietyille vaatimattomiin kasvuolosuhteisiin tyytyville sammal- ja jäkäläkasvustoille. Katolla pala palalta lisää elintilaa valtaavat kasvustot keräävät itseensä kosteutta ja vahingoittavat ajan mittaan kasvualustana olevan katteen pintaa altistaen sen ruostumiselle.

Katon säännöllinen puhdistus sekä sammal- ja jäkäläkasvustojen poistaminen ehkäisevät katteen pinnan vaurioitumista.  Kattoremontti Pro ammattilaisemme poistavat niin kasvustot kuin muutkin roskat katoltanne tehokkaasti ja turvallisesti. Samalla raportoimme muistakin katolla tekemistämme havainnoista mm. katon yleiskunnosta, sadevesijärjestelmän ja kattoturvatuotteiden toimivuudesta, antennin kiinnityksestä jne.

Kattohuoltoa suunnitellessasi kannattaa pitää mielessä myös yksityishenkilöiden mahdollisuus tehdä kotitalousvähennys verotuksessa työkustannusten osalta. Tarvittaessa Kattoremontti Pro tarjoaa asiakkailleen myös rahoitusvaihtoehdon.

Sammaleenpoisto peltikatolta

Sammalta peltikatolla? Soita meille!

Peltikatto ja sammal ei kuulosta kovin todennäköiseltä yhdistelmältä, mutta tietyt sammal- ja jäkälälajit ovat hyvin vaatimattomia ja sitkeitä selviytyjiä viihtyen vaikka kuivilla kivillä ja kallioilla   tai katoilla. Sammal peltikatolla ei olekaan mikään tavaton ilmiö, varsinkin jos katto on loiva ja katon vuosihuollot jäävät tavan takaa tekemättä. Katon lähellä sijaitsevista puista ja ympäröivästä maastosta voi lisäksi kertyä katolle orgaanista ainesta, johon kasvustojen on helppo kiinnittyä.

Peltikaton vuosihuollon yhteydessä on hyvä saada kaikki sammal pois katolta katteen suojaamiseksi vaurioitumiselta. Peltikaton puhdistus sammaleesta on kohteesta riippuen suhteellisen yksinkertainen toimitus. Katoilla liikkumisessa on kuitenkin aina omat riskinsä eikä sammaleen poistoon liukkaalle katolle kannata lähteä tasapainoilemaan puutteellisin turvavarustein ja liian järein työvälinein.

Peltikaton sammaleen poisto on viisainta antaa kokeneiden ammattilaisten tehtäväksi. Me Kattoremontti Pro ammattilaiset tunnemme niin katot kuin sammaleetkin ja tiedämme, miten niiden kanssa toimitaan tehokkaasti ja kattoa vaurioittamatta sekä turhia riskejä ottamatta.

Vihertävän, sammaloituneen peltikaton puhdistus

Jos muu kuin vihreä peltikatto vihertää läpi vuoden, on syytä epäillä sammaloitumista.  Siitepölyaikaan tosin mikä tahansa katto saattaa tilapäisesti vihertää, mutta runsaan sateen jäljiltä katon pitäisi taas olla viherryksestä vapaa. Jäkälälajit ja jotkut sammaleetkin voivat olla myös muun värisiä, kuten harmaita ja ruskean eri sävyjä. Mahdollisten kasvustojen esiintyminen varsinkin korkeammissa ja vaikeammin maasta käsin havainnoitavissa kohteissa on parasta aina tarkistaa katolta käsin esimerkiksi vuosihuollon yhteydessä.

Vihertävän peltikaton pesu ja puhdistus on hyvä tehdä turhia aikailematta, jotteivät katolle asettuneet kasvustot ehdi vaurioittaa peltikatetta. Sammaloituneen peltikaton puhdistus tapahtuu kohteesta riippuen joko mekaanisisin menetelmin tai biohajoavia aineita hyväksi käyttäen tai näiden kahden menetelmän yhdistelmänä. Kasvustoista vapaa katto pysyy paremmin puhtaana, kun sadevesi pääsee kunnolla kauttaaltaan huuhtomaan katteen pintaa.

Omalle peltikatollesi soveltuvan puhdistustavan valinnassa sinua auttavat Kattoremontti Pro ammattilaiset. Meillä on kokemusta ja osaamista erilaisten kattojen puhdistuksesta sekä huollosta. Asiantuntemuksemme kattoasioissa on käytettävissä!

Peltikaton sammaleentuhokäsittely pitää kasvustot kurissa

Sammaleentuhokäsittely peltikatolle tehdään nykyään biohajoavilla aineilla, jotka poistavat tehokkaasti erilaiset kasvustot itiöineen ympäristöä kuitenkaan turhaan kuormittamatta. Käsittely on perusteellisempi kuin pelkkä mekaaninen sammaleen poisto, koska käsittelyssä myös itiöt nujerretaan eikä uutta kasvustoa pääse ihan heti muodostumaan. Käsittely on kuitenkin aika ajoin uusittava ja uusimistarve riippuu paljon kohteen sijainnista sekä sääolosuhteista. Myös katon kaltevuudella on merkitystä – loivalle katolle erilaisten kasvustojen on helpompi asettua kuin jyrkälle katolle.

Loivankaan katon omistajan ei kannata ottaa riskiä ja lähteä itse raaputtelemaan sammaltupsaita irti katolta. Peltikatto on aina liukas ja riskialtis työmaa, varsinkin kokemattomalle katolla liikkujalle. Lisäksi liian raskaalla kädellä ja järeillä työvälineillä tehty sammaleen raaputtelu vaurioittaa katteen pintaa ja altistaa sen ruostumiselle.

Sammaleet ja jäkälät saa parhaiten pois peltikatolta turvautumalla alan ammattilaisiin. Meillä Kattoremontti Prossa on tietotaitoa peltikattojen huollon kaikista eri vaiheista ja hallitsemme katolla liikkumiseen liittyvät riskit.

Peltikaton pesu ja suojakäsittely säännöllisesti

Peltikaton pesu kuuluu olennaisena osana katon vuosihuoltoon. Samalla tarkastetaan peltikaton kunto, kuten kiinnitykset, saumaukset, katteen pinnan eheys ja mahdolliset alkavat vauriot, maalipinnan tai muun suojauksen kunto jne. Peltikaton pesu tehdään aina asianmukaisin välinein ja pesuainein katteen pintaa vaurioittamatta.

Peltikaton suojakäsittely on niin ikään tehtävä säännöllisesti tarpeen mukaan. Maalipinnan tai muun suojaavan pinnan kuluminen riippuu mm. kohteen sijainnista ja sääolosuhteista. Ilmansaasteet ja auringonvalo sekä mekaaninen kulutus varsinkin talviaikaan vaikuttavat osaltaan pintakäsittelyn kestoon. Samoin pintakäsittelyn kestoon vaikuttaa se, miten laadukkaasti suojauskäsittely on tehty sekä millaisia materiaaleja ja työtapoja pintakäsittelyn yhteydessä on käytetty.

Työskentely liukkaalla peltikatolla on aina haasteellista ja vaatii erityistä varovaisuutta sekä asianmukaisia turvavarusteita. Peltikaton huolloissa ja kunnostuksissa kannattaakin aina turvautua ammattilaisiin. Meillä Kattoremontti Prossa on kokemusta ja vahvaa osaamista erilaisista katoista ja niiden huoltotarpeista. Aloita nyt oman kattosi huolto tilaamalla ammattilaisemme arvioimaan peltikattosi tarpeita!

Peltikaton rännien ja vesikourujen puhdistus osa vuosihuoltoa

Peltikaton rännien ja vesikourujen puhdistus hoituu kätevimmin katon vuosihuollon yhteydessä, kun jo muutenkin liikutaan katolla. Varsinkin puiden läheisyydessä oleville katoille voi kertyä yllättävän paljon neulasia, lehtiä, oksanpätkiä ja muuta puista tulevaa ainesta, jolla on ikävä tapa liisteröityä paksuksi kerrokseksi vesikouruihin.

Myös katolla olevat sammaltupsaat ja jäkäläkasvustot saattavat rankkasateella sekä lumimassojen mukana irtoilla ja jäädä vesikouruihin.  Tukkeutuneet vesikourut eivät sitten enää kunnolla suoriudu tehtävästään, vaan sadevesi valuu vesikourun reunojen yli maahan roiskien ja liaten talon seiniä. Sammaleen ja muun orgaanisen aineksen poisto vesikouruista pitää sadevesijärjestelmän toimintakuntoisena ja suojaa rakennuksen seinät roiskeilta ja likaantumiselta.

Pyydä ammattilaisemme paikan päälle arvioimaan oman peltikattosi ja sadevesijärjestelmän kuntoa.  Kattoremontti Pro asiantuntija raportoi täsmällisesti ja luotettavasti katolla tekemänsä havainnot, joiden pohjalta on helppo suunnitella tarvittavia jatkotoimia katon ja koko rakennuksen suojaamiseksi. Kattoa roskaavien puiden oksastojen karsiminen on sekin tarvittaessa osa kattohuoltoamme.