Savunpoistoluukku, asennus ja kunnossapito

Kattoremontti Pro on luotettava valinta savunpoistoluukkujen asennukseen ja kunnossapitoon liittyviin toimenpiteisiin. Markkinoilla on saatavilla useita erilaisia savunpoistoluukkumalleja; niissä on esimerkiksi erilaisia laukaisu- ja avausmenetelmiä. Kattoremontti Pro osaa suositella kulloinkin sopivinta savunpoistoluukkua myös teidänkin kohteeseenne. Toimimme kaikkialla Suomessa sekä Suomen lainsäädännön että kulloisenkin savunpoistoluukun valmistajan edellyttämällä tavalla. Ammattitaitoiset asiantuntijamme tarkastavat myös jo olemassa olevien savunpoistoluukkujen kaikinpuolisen toimintakunnon, tekevät tarvittavat koelaukaisut, ilmoittavat mahdollisesti tarvittavista korjaustoimenpiteistä. Soita ja pyydä meidät käymään! Voimme tarkastaa, huoltaa ja korjata samalla vaikkapa rakennuksen muut savunpoistolaitteiston osat, sadevesijärjestelmän tai kattoturvatuotteet kuten kattotikkaat tai lumiesteet.

Kaikissa kattoon liittyvissä huolto-, asennus- tai kunnossapitoasioissa kannattaa ottaa yhteys Kattoremontti Prohon. Hoidamme kattosi kerralla kuntoon, luotettavasti ja asiantuntevasti.

Savunpoistoluukku on turvallisuustekijä

Ihmishenkiä tulipalossa pelastaneeksi tekijäksi osoittautuu usein katolla ollut savunpoistoluukku: asennus kannattaa ottaa esille jo seuraavan yhtiökokouksen tai muun vastaavan tilanteen yhteydessä, mikäli savunpoistoluukku ei jo ole olemassa. Toimiva savunpoistojärjestelmä on olennainen osa kiinteistön paloturvallisuutta, sillä sen avulla rakennuksen uloskäytävät ja muut poistumisreitit voidaan pitää vapaana savusta tulipalon sattuessa. Tämä antaa arvokasta lisäaikaa pelastaa rakennuksessa olevia henkilöitä, sekä suojata aineellista omaisuutta.

Savunpoistosta huolehtiminen on kirjattu Suomen lakiinkin. Pelastustoimen lainsäädännön (379/2011) kahdestoista pykälä määrää, että rakennuksen savunpoistolaitteiston on oltava asianmukainen, ja että se tarkastetaan ja testataan säännöllisesti. Pelastuslain mukaan kiinteistön omistaja ja haltija ovat vastuussa siitä, että savunpoistolaitteisto tarkastetaan ja huolletaan asianmukaisesti. Sekä savunpoistoluukun asennus, tarkastus että testaus on ehdottomasti jätettävä ammattilaiselle.

Savunpoistoluukku nopeuttaa pelastustöitä

Tulipalon sattuessa kerrostalossa (jossain muussa kuin omassa huoneistossa), tulisi ensitilassa sulkea kaikki ovet ja ilmanvaihtokanavat, soittaa hätänumeroon ja jäädä odottamaan pelastushenkilökuntaa. Oven raot pitäisi tiivistää esimerkiksi märällä pyyhkeellä. Rappukäytävään ei pidä missään nimessä mennä, sillä savu on tappavaa, itse asiassa jopa tulta vaarallisempaa! Muutama savuntäyteinen hengenveto vie tajunnan, jolloin kasvaa riski siitä, ettei ehdi pakoon vaan saattaa menehtyä häkään tai myrkyllisiin savukaasuihin. Lisäksi savu peittää näkyvyyden, ja henkilö voi eksyä tutussakin ympäristössä ja menettää tajuntansa, ennen kuin ehtii turvalliselle ulospääsylle. Huoneistossa on suhteellisen turvallista odottaa pelastushenkilökuntaa, sillä jokainen asunto muodostaa oman palo-osastonsa, mikä estää tulipalon ja myrkyllisten savukaasujen leviämisen palo-osastosta toiseen. Mikäli oma huoneisto palaa, eikä tulta saa talttumaan, tulisi poistuessa ovi sulkea perässä jos suinkin mahdollista. Lattianrajassa savua ja kuumuutta on vähiten, siksi tarvittaessa pitää kontata tai ryömiä kohti lähintä poistumistietä.

Mikäli rakennukseen on asennettu savunpoistoluukku, pelastushenkilökunta pääsee nopeammin aloittamaan rakennuksessa mahdollisesti olevien henkilöiden pelastustyöt, koska kuuma savu saadaan poistumisreiteiltä pois heti alkuunsa. Kun savunpoistoluukku on avattu, palotilaan alkaa ilmassa leijuvan savun alle muodostua savuton korvausilmavyöhyke, jolta poistuvat myös rakenteita ja henkilöitä vahingoittava kuumuus sekä myrkylliset savukaasut. Toimiva savunpoistoluukku tarjoaa siis pelastushenkilökunnalle nopeimman ja turvallisimman pääsyn rakennuksessa tulipalohetkellä olevien henkilöiden luokse. Asukkaiden evakuointi parvekkeiden kautta on hidasta ja vaarallista. Hidasta on myös se, jos käytäviltä yritetään poistaa savua tuulettimien avulla. Savun läpi on erittäin vaarallista evakuoida. Vuosittain tapahtuu useita kerrostalopaloja, joissa syystä tai toisesta ei saada savua pois käytäviltä ja sen takia menetetään ihmishenkiä.

Savunpoistoluukun asennus ja tarkastus jätettävä ammattilaisille

Vain toimiva savunpoistoluukku suojaa tulipalotilanteissa sekä henkilöitä että rakennusta ja irtaimistoa. Savunpoistoluukun asennus, tarkastus ja koelaukaisut on jätettävä ammattilaiselle. Meidän asentamamme ja tarkastamamme savunpoistoluukut toimivat kuten pitääkin.

Savunpoistoluukkujen toimintahäiriöt johtuvat usein siitä, että savunpoistoluukku on suunniteltu tai asennettu väärin. Toimimattomuus saattaa johtua myös käyttövirheestä. Voi olla, että ohjeista huolimatta koelaukaisu on tehty itse, ja järjestelmä on kytketty sen jälkeen väärin takaisin päälle. Mikäli on itse mennyt laukaisemaan luukun, on paikalle kutsuttava ammattilainen tarkastamaan kytkennät. Ammattilaisen puoleen on käännyttävä myös muissa toimintahäiriötilanteissa.

Savunpoistoluukut on tarkastettava yksi tai kaksi kertaa vuodessa. Savunpoistoluukun valmistaja ilmoittaa käyttöohjeissa vaaditun tarkastusvälin. Savunpoistoluukut pitää tarkastaa myös heti asennuksen jälkeen sekä aina silloin, kun käyttöolosuhteet muuttuvat, esimerkiksi katon maalauksen jälkeen. Talvisin rakennukseen omistajan tai haltijan tulee huolehtia siitä, että savunpoistoluukkujen päälle ei kerry jäätä ja lunta. Mikäli lumi peittää savunpoistoluukun, ei se vaaratilanteen sattuessa ehkä pääsekään avautumaan ja savu kertyy ulospääsyreiteille vaikeuttaen pelastustöitä! Tarkastus tehdään koelaukaisemalla luukut. Jos kyseessä on iso rakennus, mihin on asennettu useita savunpoistoluukkuja, yhdellä tarkastuskerralla laukaistaan joka viides luukku ja muut tarkastetaan silmämääräisesti. Tarkastuksen yhteydessä arvioidaan muun muassa liitosten ja avaajan kunto sekä toimivuus. Luukut pitää tarkastaa säännöllisesti, jotta ongelmat huomattaisiin ennen kuin ne ehtivät aiheuttaa vaaratilanteen. Savunpoistoluukun avausvaijeri voi olla jumissa, tai mekanismin akuista on virta loppunut – viat on helppo korjata etukäteen, mutta tosipaikan tullen pelastushenkilökunta voi joutua avaamaan luukun väkivalloin tai käyttämään vaihtoehtoisia evakuointimenetelmiä, jolloin kallista aikaa menee hukkaan ja rakennuksessa loukussa olevat ihmiset joutuvat suureen vaaraan savun keskellä.