Seinätikkaiden asennus luo huoltoreitin maasta katon reunalle

Seinätikkaiden asennus on osa katon toimivan ja turvallisen huoltoreitin rakentamista. Seinätikkaiden avulla katolle pääsee kiipeämään maasta ja toisin päin, katolta pääsee turvallisesti takaisin maahan. Ilman tikkaitahan katolle pääseminen vaatisi jonkinlaista nostinta tai telinettä, eikä se ole pidempiaikaisessa mielessä riittävä ratkaisu. Irtonaiset, siirreltävät tikkaat voivat olla käytännöllisiä väliaikaisesti tai joihinkin huoltotöihin, mutta kiinteät seinätikkaat kuuluvat rakennuksen pakolliseen varustukseen. Kattotikkaat siis sisältyvät rakennusmääräyksiin, joiden mukaan katon huoltoreitit ja muu turvavarustus on laadittava.

Seinätikkaiden asennus kuuluu pakollisiin rakennuksen turvavarusteisiin kaikilla katoilla. Sillä ei ole merkitystä, onko kyseessä asuinrakennus vai jokin muu rakennus, tikkaat vaaditaan aina. Jos katossa on jyrkkyyttä, vaaditaan myös lapetikkaat eli kattotikkaat, joita pitkin katon räystäältä päästään turvallisesti katon harjalle. Kattotikkaat siis jatkavat seinätikkaiden aloittamaa kulkureittiä katolla. Lapetikkaat johtavat harjan suuntaisiin huoltosiltoihin, joita kutsutaan myös nuohoussilloiksi.

Kattoremontti Pro hoitaa kuntoon huoltoreitit, oli kyseessä seinätikkaiden asennus tai koko huoltoreitin asennus niin saat sen meiltä. Noudatamme aina sekä tuotevalmistajien ohjeita että rakennusmääräyksiä, näin voimme taata sen, ettei sinulle tule ongelmia tuotetakuiden tai viranomaistenkaan kanssa. Hyvä kuitenkin muistaa, että myös kattotuotteet vaativat huoltoa ja tarkistamista. Ne pysyvät ehjinä ja hyvin kiinni katossa ja seinätikkaiden tapauksessa myös seinässä kiinni, kun niiden kiinnityksiä ja yleistä kuntoa pidetään yllä. Meiltä hoituu seinätikkaiden asennus ja koko kattoturvan asennus ihan kaikkiin rakennuksiin omakotitalosta kerrostaloon ja kesämökistä vaikka varastohalliin.

Erilaiset seinämateriaalit ja kattomateriaalit vaativat erilaisia kiinnitystapoja sekä kiinnittimiä. Pidämme tarkasti huolen siitä, että asennus tapahtuu tarkoituksenmukaisilla ja oikeaoppisilla tavoilla oikeisiin kohtiin rakennusta. Osaavat asentajamme hoitavat seinätikkaiden ja muun kattoturvan asennukset kestävästi ja siististi. Kun palotikkaiden ja seinätikkaiden asennus on tehty oikein, pysyvät tuotteet hyväkuntoisina ja käyttökelpoisina vuosikausia. Kun lisäksi huollamme niitä säännöllisesti tulevaisuudessakin, pysyvät ne käyttökelpoisina yhä pitkään kuin kattosikin, jopa pidempään. Parhaimmillaanhan tikkaat on mahdollista irrottaa remontin ajaksi ja asentaa ne uudestaan remontoidulle katolle, koska ne ovat täysin käyttökelpoisia. Katollasi voi kiipeillä vuosien varrella monia ihmisiä lumenpudottajasta katon pesijään tai läpiviennin paikkaajaan sekä nuohoojaan. Lisäksi antennien sekä aurinkopaneeleidenkin asentajat tarvitsevat huoltoreittejä työssään. Pitämällä huolen asennusten teettämisestä ja kattotuotteiden kunnosta turvaat heidän kaikkien työtään.

Seinätikkaiden asennus tai minkä tahansa muunkin huoltoreitin osan asennus tai koko reitti suoritetaan meillä aina avaimet käteen -tasoisena palveluna. Huolehdimme siis aivan kaikesta puolestasi. Suunnittelemme, tilaamme tarvikkeet, varaamme riittävän ja asiantuntevan asentajan tai useamman. Kun työn aika koittaa, meillä on mukanamme kaikki työvälineet pienimmistä suurimpiin, lopuksi siivoamme ja hävitämme kaikki syntyneet jätteetkin puolestasi. Lisäksi meillä sisältyy kaikkiin töihin kattava työtakuu.

Kun saavumme asentamaan seinätikkaita, tutkimme koko kattosi samalla kertaa. Katon tarkistus kuuluukin meillä asiaan aina, kun katolla käydään. Toisinaan seinätikkaiden asennus sisältyy kattoremonttiin tai koko kattoturvan asennukseen, mutta teemme niitä myös erillisasennuksina, jos vaikkapa lumi on vääntänyt entiset tikkaat käyttökelvottomaan kuntoon. Katon tutkiminen kuuluu kaikissa tapauksissa asiaan. Mikäli jotain vikoja tai puutteita löytyy, juttelemme kanssasi ja jätämme tarjouksemme niiden laittamisesta kuntoon. Kattoremontin tapauksessa käymme mahdollisesti jo tarjouspyyntövaiheessa katsomassa katon kuntoa, jotta remonttisuunnitelma on mahdollisimman hyvin katon tarpeita vastaava. Älä epäröi kertoa omia toiveitasi, huomioimme ne aina, kun se teknisesti on madollista! Tee tarjouspyyntö puhelimitse tai verkkosivujen tarjouspyyntölomakkeella ja me hoidamme loput.

Meillä teetetty työ oikeuttaa kotitalousvähennykseen omassa henkilökohtaisessa verotuksessa. Mikäli rahoitus on tarpeen, löydät yhden varteenotettavan vaihtoehdon verkkosivujemme kautta.

Seinätikkaiden asennus
Asennamme seinätikkaat, palotikkaat sekä muut turvatuotteet.

Kun kiipeämme katollesi, tutkimme kaikki kattoturvatuotteet

Katon tarkistus kuuluu kaikkiin kattokäynteihimme riippumatta siitä, miksi katolle kiivetään. Kun tulemme tekemään vaikkapa katon syyshuoltoa, siivoamme ensin lehdet ja muut roskat pois katolta ja ränneistä. Samalla me tutkimme katon kokonaistilanteen. Silmäilemme läpi katteen kunnon, saumat, läpiviennit ja muut varsinaisen katon yksityiskohdat vikojen ja vaurioiden varalta. Meillä tarkistusrutiiniin kuuluu kaikkien katon turvatuotteiden läpikäyminen. Niiden kiinnitysten ja kunnon tarkistaminen ja testaaminen tulisikin tehdä säännöllisesti.

Rakennuksen omistaja on vastuussa siitä, että katolta löytyvät määräysten mukaiset turvatuotteet, kuten juurikin huoltoreitit, joiden osia ovat seinätikkaat, kattotikkaat sekä huoltosillat. Huoltoreitin täytyy myös olla toimiva ja turvallinen, eli jos vaikkapa lapetikkaat tulevat katolta alas, on rakennuksen omistajalla vastuu hoitaa ne sinne takaisin, jotta reitti pysyy katkeamattomana. Kattoremontti Pro tietysti auttaa, jos jotain tällaista sattuu. Rakennuksen omistajana voit hoitaa oman osuutesi ihan yksinkertaisesti vain tilaamalla meidät laittamaan tikkaat kuntoon. Me emme kuitenkaan kiertele ympäriinsä kurkkien ihmisten katoille, että roikkuvatko lumiesteet tai tikkaat ja mene sitten tarjoamaan apua. Eli silloin kun ongelmia ilmenee, puhelin käteen ja soitto Kattoremontti Pro:lle niin saavumme korjaamaan viat. Me huolehdimme kyllä ihan kaikesta lopusta, kun olet meihin yhteyttä ottanut. Tutkimme tilanteen, tilaamme mahdollisesti tarvittavat uudet katon turvatuotteet, kiinnikkeet ja muut tarvikkeet. Huollamme katon kuntoon, jos kattotuote on vahingoittanut vesikatetta tai vesikate on vahingoittunut muuten niin, että sen seurauksena esim. tikkaat ovat irronneet.

Tarvittaessa me voimme siis huoltaa tai kiinnittää uudelleen tikkaat ja muut kattotuotteet. Voimme myös vaihtaa katolle uusia, ehjiä kattotuotteita, jos vanhoista on aika jo jättänyt. Uusien kattotikkaiden asennus tehdään, kun vanhoja ei voi enää käyttää. Katon ja kattotuotteiden säännöllinen tarkistaminen auttaa pitämään kaiken kunnossa. Se auttaa kattoa ja kattotuotteita selviämään paremmin myös vaikeista talvista ja muista luonnonilmiöistä, kuten myrskyjen tuhoista. Kun kattoa tasaisesti tarkistetaan, on moni vika ja vaiva helppo pistää ajoissa kuntoon. Eli vaikkapa seinätikkaiden kiinnitys on mahdollista kiristää tai uusia, ennen kuin heiluvat tikkaat repeytyvät irti katolta lähtevän lumen mukana tehden pahaa jälkeä ja aiheuttaen moninkertaisen työn sekä kulut. Tarkistaminen ja huoltaminen on niin katon kuin katon turvatuotteidenkin osalta ennen kaikkea ennalta ehkäisevää toimintaa, joka pitkällä tähtäimellä auttaa säästämään myös rahaa.

Rakennusmääräykset velvoittavat tiettyyn kattoturvan tasoon, kunnossa olevat seinätikkaat täytyy löytyä jokaisesta talosta

Rakennusmääräykset velvoittavat rakennuksen omistajaa tiettyyn katon turvavarustukseen. Voit ulkoistaa turvavarusteiden suunnittelun ja asennuksen täysin meille. Seinätikkaat ovat määräysten mukaisten huoltoreittien ensimmäinen vaihe, joiden avulla maasta pääsee katolle. Kaikki rakennukset vaativat seinätikkaat, ellei jostain poikkeuksellisesta rakennusratkaisusta ole kyse. Myös tasakattoisen rakennuksen katolle täytyy jollain keinolla päästä kiipeämään ja kattotikkaat ratkaisevat tämän tarpeen. Jos katto ylittää tietyn jyrkkyysasteen, täytyy sieltä löytyä seinätikkaiden jatkeeksi lapetikkaat eli kattotikkaat. Niiden jatkeeksi tarvitaan vielä huoltosilta kaikkiin katolla säännöllistä huoltoa vaativiin kohtiin. Puhutaan toisinaan nuohoussillastakin, sillä savupiippu voi olla ainoa tai ainakin yleisin katolla säännöllistä käyntiä vaativista kohteista. Riippumatta siitä, millä nimityksellä näistä puhutaan, kaikki huollot voidaan tehdä samojen tikkaiden ja siltojen turvaamana.

Rakennusmääräyksiin lukeutuvat myös mm. lumiesteet ja palotikkaat, joissa on omat ehtonsa. Kun rakennus esimerkiksi on useampikerroksinen, palotikkaat on pakko löytyä pelastusreitin turvaamiseksi. Lumiesteet puolestaan riippuvat hieman katon jyrkkyydestä ja katemateriaalistakin. Sinun ei kuitenkaan tarvitse ryhtyä opiskelemaan rakennusmääräyksiä sen ihmeemmin, me huolehdimme määräysten täyttymisestä puolestasi.

Seinätikkaiden asennus ei ole vaikein mahdollinen työvaihe, kun mietitään vaikkapa talon rakentamista tai katon remontointia. On kuitenkin tärkeää tehdä työ oikein ja huolellisesti. Jos on itse yhtään epävarma omien taitojen suhteen tai riittävät apuvälineet puuttuvat niin työn ulkoistaminen Kattoremontti Pro:lle on helppo ja varma vaihtoehto. Me osaamme ja meiltä löytyy kaikki tarvittava tekijöistä välineisiin. Varsinkin seinätikkaiden yläkaarien kiinnitys on haastava vaihe, tikkaiden huolellinen kiinnittäminen seinään ei vielä riitä, elleivät tikkaiden yläkaaret ole myös huolellisesti kiinnitettyinä johonkin. Niiden kiinnityspintana toimivat katosta riippuen kattotikkaiden alapää tai huoltosilta. Katosta riippuen jokin muukin ratkaisu on mahdollinen. Eli esimerkiksi yläkaaren tukisarja voi olla tarpeellinen, ellei seinätikasta saa kiinni vaikkapa kattotikkaiden kiinnityspisteisiin. Me huolehdimme aina siitä, että kukin tapaus hoidetaan juuri sille parhaalla mahdollisella tavalla kuntoon.

Pidämme huolen myös tikkaiden hyvästä sijoittelusta. Usein lumi on seinätikkaiden pahin vihollinen. Lumen vuoksi hyvä seinätikkaiden asennuskohta on rakennuksen pääty, koska siellä katolta mahdollisesti alas tuleva lumi ei jyrää tikkaita mukaansa täydellä voimalla. Tikkaiden mitoituksessakin on huomioitavaa, sillä alimman askelman tulisi jäädä maasta n. 90-120cm korkeuteen. Tarvittaessa voimme asentaa myös kiipeilyesteet tikkaiden alapäähän, jos pihapiirissä on sen ikäisiä lapsia, että heillä on kiusaus kiivetä tikkaille tai katolle. Tämä ehkäise tehokkaasti turhia vahinkoja. On myös huomioitava tikkaiden korkeus, jos korkeutta on yli 8 metriä, tikkaat on määräysten mukaisesti varustettava nousukiskolla tai selkäkaarella. Me huolehdimme aina kaikkien tällaisten seikkojen toteutumisesta.