Talon ulkoverhous on rakennuksen suojapanssari

Talon ulkoverhous on katon ohella tärkeä koko rakennusta suojaava elementti. Lisäksi ulkoverhous antaa kullekin rakennukselle juuri omanlaisensa ilmeen. Ulkoverhouksen ehostus tai uusiminen on ajankohtaista viimeistään silloin, kun ulkoverhous alkaa olla nuhjuisen näköinen tai se on sen verran huonokuntoinen, että on syytä epäillä laho- tai kosteusvaurioita rakenteissa. Vanhemmissa rakennuksissa vetoisuus sisällä ja riittämätön lämmöneristys voivat antaa aihetta remonttiin. Lisäksi ulkoverhousta uusimalla on helppoa hiukan uudistaa, siistiä tai yhtenäistää talon yleisilmettä.

Peruskunnoltaan hyvänkin rakennuksen voi helposti myös pilata taitamattomalla ulkoverhouksen remontoinnilla. Energiakriisin ja voimakkaimman energiansäästön vuosina taloista tiivistettiin umpeen kaikki raot, joista ilma saattoi hiukankin virrata sisään tai ulos. Ja samalla tiivistettiin kosteus sisään rakenteisiin. Muovin valtakaudella remonttireiskat käyttivät kaikessa mahdollisessa apuna hengittämätöntä muovia – ja taas oli kosteus talon rakenteita lahottamassa ja homekasvustoja hellimässä.

Tänä päivänä käytetään luonnonmukaisia ja hengittäviä materiaaleja sekä kiinnitetään erityistä huomiota riittävään tuuletukseen niin sisällä asuintiloissa kuin katon ja seinien rakenteissakin. Kattoremontti Pro ammattilaiset tuntevat ilmavirtausten salat ja ymmärtävät niiden merkityksen erilaisissa rakennuksissa ja rakenteissa.  Ulkoverhouksenne kuntoa ja ehostustarvetta kannattaakin lähteä arvioimaan yhdessä kokeneen asiantuntijamme kanssa.

Tässä yhteydessä kannattaa pitää mielessä mahdollisuus verotuksessa tehtävään kotitalousvähennykseen remonttiin liittyvien työkustannusten osalta. Kattoremontti Pro voi tarvittaessa myös myöntää rahoitusta talosi ehostukseen.

Ulkoverhousremontti

Ulkoverhouksen asennus etenee nopeasti

Ulkoverhouksen asennus on työsuorituksena joutuisa – kunhan tekijöillä on tilanne hallinnassaan ja tietävät, mitä ovat tekemässä. Asennuksen etenemiseen vaikuttaa eniten itse asennuskohde ja sen vaatimat työvaiheet. Ennen ulkoverhouksen asentamista voi kohteesta riippuen valmistelevaa työtä lisätä mm. vanhan ulkoverhouksen purku, mahdolliset laho- ja kosteusvauriot rakenteissa, lisäeristyksen tarve, mahdolliset rakenteiden oikaisutarpeet jne.

Kun tarvittavat valmistelevat työvaiheet on tehty, varsinainen ulkoverhouksen asennus sujuu ammattilaisilta joutuisasti. Valittavana on useita erilaisia materiaalivaihtoehtoja. Puuverhoilun osalta hiukan erityyppiset materiaalit soveltuvat useimmiten joko pysty- tai vaakasuuntaan asennettaviksi. Samoin erilaisia asennustapoja on useita halutusta lopputuloksesta riippuen. Omaan taloosi parhaiten sopivan vaihtoehdon valinta on helpointa tehdä yhdessä Kattoremontti Pro ammattilaisemme kanssa.

Ulkoverhouksen uusiminen vaatii asiantuntevaa räätälöintiä

Ulkoverhouksen uusiminen eri kohteissa etene harvoin täsmälleen samanlaisen kaavan mukaisesti.  Jokainen rakennus on yksilö ja siksi tilanne ulkoverhouksen uusimisen osaltakin on arvioitava tapauskohtaisesti. Vanhan talon ulkoverhouksen uusiminen vaatii asiantuntemusta ja riittävän pitkää kokemusta alalta, jotta lopputulos on laadullisesti kestävä sekä esteettisesti moitteeton ja jottei asennustyön yhteydessä tapahdu virheitä.

Rintamamiestalon ulkoverhouksen uusiminen on tälle ajalle tyypillinen taloremontin kohde. Syynä voi olla esimerkiksi tarve uusia ikääntynyttä ulkoverhousta hieman perusteellisemmin, havaittu lisäeristyksen tarve tai halu uudistaa rakennuksen ilmettä uuden omistajan makumieltymysten mukaisesti.

Tilanteesta ja rakennuksen kunnosta riippuen vaihtoehtoisia tapoja ulkoverhouksen uusimiseen on useita. Perusteellisin tapa on purkaa kokonaan pois vanha ulkoverhous, jolloin päästään tarkistamaan verhouksen alla olevien tukirakenteiden ja eristeiden kunto. Kaikki mahdolliset vauriot koolauksissa ja muissa sisäpuolisissa rakenteissa korjataan ja eristystä lisätään tarpeen mukaan. Myös tarvittavat rakenteiden oikaisut tehdään tässä vaiheessa.

Ulkoverhouksen uusiminen vanhan, suhteellisen hyväkuntoisen verhouksen päälle on mahdollista, mutta tällöinkin on varmistuttava koolausten ja muiden verhouksen sisäpuolisten rakenteiden kunnosta. Rakennuksen tarvitessa myös lisäeristystä vanha ulkoverhous voidaan jättää uuden alle ja väliin voidaan lisätä eristettä. Mahdollisten rakennevauurioiden havaitsemiseksi vanhoissa rakenteissa sekä riittävän tuuletuksen varmistamiseksi on tässäkin viisainta turvautua ammattilaisten apuun. Taitamaton remontoija voi pahimmassa tapauksessa luoda ihanteelliset olosuhteet homeitiöille ja lahottajasienille.

Ulkolaudoituksen uusiminen tai ulkoverhouksen osittainen uusiminen voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun halutaan muuttaa tai yhtenäistää talon ilmettä ilman koko ulkoverhouksen uusimistarvetta. Myöhemmin rakennukseen tehdyt laajennusosat saattavat verhoustyyliltään poiketa rakennuksen vanhemmasta osasta tai sääolosuhteet ovat voineet kuluttaa ulkoverhousta epätasaisesti, jolloin huoltotarvetta on vain osassa rakennuksen seiniä.

Olipa oman talosi ulkoverhouksen uusimis- tai ehostustarve mikä tahansa, me Kattoremontti Pro ammattilaiset kartoitamme tilanteen ja meiltä saat luotettavaa tietoa erilaisista vaihtoehdoista sekä materiaaleista ja työmenetelmistä. Kustannusarviomme kattaa juuri oman talosi tarvitsemat toimenpiteet etkä maksa mistään turhista krumeluureista.

Talon julkisivuremontti – omakotitalon, rivitalon, kerrostalon tai kesämökin ulkoverhousremontti meiltä!

Talon kuin talon julkisivuremontti on aika ajoin edessä. Tässä yhteydessä on aina mahdollista harkita remonttia hiukan laajemmasta perspektiivistä ja pitemmän aikavälin ratkaisuna. Esimerkiksi ulkoverhousmateriaalin vaihto kokonaan toiseen voi tulla kyseeseen, jos nykyinen verhousmateriaali on aikansa elänyt tai vaikeasti hoidettava.  Usein halutaan hiukan vanhemmat rakennukset päivittää ilmeeltään modernimmiksi tai paremmin alueen muuhun rakennuskantaan sopiviksi.

Kattoremontti Pro ammattilaisemme hoitavat laadukkaasti ja pitkän kokemuksen tuomalla asiantuntemuksella niin omakotitalon, rivitalon ja kerrostalon kuin kesämökinkin ulkoverhousremontin. Ammattilaisemme tekee arvion oman talosi tilanteesta ja kertoo selkokielellä käytettävissä olevat parhaat vaihtoehdot talosi ulkoverhouksen remontoimiseksi.

Ulkoverhouksen hinta asennettuna ei ole arpapeliä eikä lottoa

Ulkoverhouksen hinta asennettuna muodostuu yksinkertaisesti niistä työvaiheista ja materiaaleista, joita remontissa tarvitaan kestävän lopputuloksen aikaansaamiseksi. Käytännössä työvaiheisiin kuuluu erilaisia valmistelevia työvaiheita kohteesta riippuen (esim. vanhan purkua, mahdollisten vaurioiden korjaamista, lisäeristystä, uuden koolauksen tekoa) sekä uuden verhouksen asennus.

Materiaalien osalta hintavaihtelua asennettavaa neliötä kohti syntyy valituista materiaaleista ja niiden vaatimista oheismateriaaleista. Niin materiaalien kuin työsuorituksenkin laatu on aina oltava hyvätasoista, jotta pitkäikäinen ja moitteeton lopputulos voidaan varmistaa. Kattoremontti Pro asiantuntijamme hallitsevat sekä materiaalit että työsuoritukset. Meiltä saat kustannusarvion, jossa kaikki oleellinen on selkeästi ja selvin numeroin esitetty.

Lisälämmöneristys ulkoverhouksen uusimisen yhteydessä on helppoa

Lisälämmöneristys ulkoverhouksen uusimisen yhteydessä on ehdottomasti paras toimintatapa, jos lisäeristykseen on ilmennyt tarvetta. Varsinkin vanhemmissa taloissa eristykset ovat saattaneet ajan saatossa menettää osan toimivuudestaan ja muuttaa muotoaan rakenteiden välissä. Tällöin lämpöeristystyöt on asumismukavuuden lisäämiseksi ja rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi luontevinta hoitaa ulkoverhouksen uusimisen yhteydessä.

Ulkoverhouksen ja sen sisäpuolisten rakenteiden kunnosta riippuen lisälämmöneristys voidaan tehdä vanhat rakenteet säilyttäen, jolloin vanha rakenne jää lisäeristyksen sisäpuolelle.  Tarpeen mukaan kaikki rakenteet tai osa rakenteista voidaan joutua myös tekemään uudestaan. Tehtiinpä eristys millä tavalla tahansa, on tärkeää varmistaa rakenteiden riittävä tuuletus ja se, ettei uusien ja vanhojen rakenteiden sisään muodostu kastepisteitä, joihin vesi voi tiivistyä ja ajan mittaan aiheuttaa kosteusvaurioita rakenteisiin.

Lisälämmöneristyksestä kannattaa aina keskustella alan asiantuntijoiden kanssa.  Omat Kattoremontti Pro ammattilaisemme tuntevat erilaiset lämpöeristysvaihtoehdot ja osaavat valita kuhunkin kohteeseen parhaiten sopivat materiaalit ja niiden vaatimat asennustavat.

Ulkoverhouksen huolto, korjaus ja maalaus pitävät verhouksen kauniina ja terveenä

Ulkoverhouksen huolto on katon huollon ohella yksi tärkeimmistä koko rakennusta suojaavista säännöllisistä huoltorutiineista. Muun muassa seinäpintojen pitäminen puhtaina sekä kiinnitysten ja tuuletusrakojen toimivuuden varmistaminen kuuluvat ulkoverhouksen huoltoon.  Toimivat vesikourut vähentävät veden ja maa-aineksen roiskumista seinille ja edesauttavat pintojen pysymistä puhtaina ja terveinä. Ulkoverhouksen korjaus tehdään tarvittaessa aina muun huollon yhteydessä, jolloin havaitut viat ja puutteet korjataan turhia viivyttelemättä, isomman vahingon välttämiseksi.

Ulkoverhouksen maalaus on olennainen ja aika ajoin toistuva operaatio maalipintaisen ulkoverhouksen suojaamiseksi säiden ja auringonsäteiden vaikutukselta. Ulkoverhouksen maalauksessa on paljon ammattiosaamista vaativia seikkoja liittyen esimerkiksi maalattavaan pintaan ja sen käsittelyyn ennen maalausta sekä maaleihin ja maalaustarvikkeisiin liittyen.  Työskentelyolosuhteet vaativat nekin erityisosaamista niin sään kuin turvallisuudenkin osalta.  Maalaustyö onkin parasta antaa aina ammattilaisten tehtäväksi.

Perusteellista maalausta keveämpi ulkoverhouksen huoltomaalaus tehdään tarpeen mukaan esimerkiksi vain osalle ulkoverhousta, jos säiden ja auringon vaikutus kuluttaa maalipintaa epätasaisesti tai huoltomaalaustarvetta muuten ilmenee ennen perusteellisempaa koko ulkoverhouksen maalausta.

Kunnolla tehty maalaus takaa kestävän ja pitkäaikaisen suojan talollesi. Talkootyönä on mukava maalata vaikkapa leikkimökki tai koirankoppi, mutta asuinrakennuksen maalauksessa kannattaa turvautua aina ammattilaisen apuun.

Ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen ulkoverhousremontissa säästää kustannuksia

Ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen ulkoverhousremontissa on kustannustehokkain vaihtoehto silloin, kun sekä rakennuksen ulkoverhous että ulko-ovet ja ikkunat kaipaavat ehostusta ja päivitystä. Samalla kertaa saadaan talon koko ulkokuori kuntoon ja kokonaistyömäärä muodostuu pienemmäksi verrattuna useaan erilliseen remonttiin.

Ikkunoiden uusiminen ulkoverhousremontin yhteydessä vaatii hiukan suunnittelua. Ikkunoiden on hyvä olla talon tyyliin sopivat ja varsinkin vanhempien talojen kohdalla voi olla paras vaihtoehto säilyttää rakennuksen alkuperäinen tai sitä lähellä oleva ilme ikkunoissa. Myös ikkunoiden rakenteissa on eroja, mikä on hyvä ottaa huomioon suunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi vanhemman talon sisäilmanvaihdon kannalta voi olla perusteltua valita ikkunat, joissa on raitisilmaventtiilit. Entisten, ehkä vetoisten ikkunoiden vaihto tiiviisiin venttiilittömiin ikkunoihin voi puolestaan vaatia erillisten raitisilmaventtiilien lisäämistä muualle asuntoon riittävän ilmanvaihdon turvaamiseksi asunnossa.

Ulko-ovien uusiminen ulkoverhousremontin yhteydessä vaatii niin ikään harkintaa niin talon yleisilmeen kuin rakenteellistenkin seikkojen suhteen. Ovien sijainti rakennuksessa, oville asetettavat turvallisuusvaatimukset, lukitusjärjestelmät, ovien avautuminen ja mahdollisesti tarvittavat rampit jne. vaikuttavat kaikki osaltaan valintaan.

Ikkunoiden ja ovien vaihtoa on hyvä lähteä miettimään Kattoremontti Pro ammattilaistemme kanssa. Meillä on vahvaa osaamista ja monipuolista kokemusta niin katoista kuin seinistäkin ja niihin oleellisesti liittyvistä osa-alueista, kuten ovista ja ikkunoista.

Ulkoverhousremontti ja kattoremontti samanaikaisesti Kattoremontti Prolta vähentää huoliasi ja suojaa talosi tärkeimmät rakenteet vuosiksi eteenpäin!