Vesikatto vuotaa – Kattoremontti Pro paikkaa vuodot ja uusii katot katteeseen katsomatta!

Vesikatto vuotaa ja konstit ovat vähissä? Mahdollisten vuotovaurioiden laajuus pelottaa, samoin kuin koko kiinteistön kunto? Jos olet havainnut kattovuotoon tai vuotoihin viittaavia merkkejä, ei hätää, sillä Kattoremontti Pro on kattosi asialla: otat vain yhteyttä meihin ja tulemme tarkastamaan kattosi tilanteen. Vesikaton tärkein tehtävä on suojata koko rakennusta, mutta kaikkia vesikatteita ei itsessään ole tarkoitettu täysin vettä pitäviksi. Tällöin aluskatteen kunto korostuu: aluskatteen tulisi olla täysin vesitiivis ja toimiva. Kattovuoto itsessään voi johtua monesta eri syystä, ja tärkeintä onkin toimia nopeasti vuotohavainnon jälkeen. Kun pyydät meidät paikalle, voit luottaa siihen, että kattosi tarkistetaan vuotojen osalta huolellisesti. Me korjaamme kattosi kuntoon osaavilla otteilla ja pitkän kokemuksemme turvin.

On katteesi materiaali mikä vaan – peltikatto, tiilikatto tai huopakatto- meidän käsissämme vesikaton vuodot ovat pian historiaa. Uudistamme kattosi ja tartumme ongelmakohtiin ripeästi ja työtä pelkäämättä. Käytössämme on markkinoiden laadukkaimmat materiaalit ja työskentelytekniikkamme mitoitetaan aina yksilöllisesti kunkin kohteen omien vaatimusten mukaan. Jokaisen asiakkaan katto on meille aina yksilöllinen, ja suunnittelemme työmme tarkkaan, aina neuvotellen yhdessä asiakkaamme kanssa. Kattoremontti Pro huomioi aina myös katon julkisivun ja istuvuuden muuhun ympäristöön, joten voit luottaa siihen, että kattosi tulee myös näyttämään hyvältä kaikkien korjaustoimenpiteiden jälkeen. Tehtävämme on edistää katon kuntoa kaikilla tasoilla!

Kattovuotojen esiintyminen huomataan yleensä sisäkatosta, jolloin vettä esimerkiksi valuu näkyvinä noroina tai sisäkaton ja seinän poikkileikkauspintaan muodostuu kosteita läikkiä. Vuotojen havaitseminen voi järkyttää varsinkin silloin, mikäli ei aiemmin ole huomannut katon kunnossa mitään moitittavaa, tai katolle ei ole suoritettu suurempia korjauksia vaativia toimenpiteitä. Kun Kattoremontti Pro saapuu paikalle, tarkistamme aina koko katon kunnon silmämääräisesti, vaikka suorittaisimme vain pienimittaisempaa huoltotoimenpidettä. Kattoremontti Pron asiakkaana sinun ei tarvitse säikähtää yllättäviäkään kattovaurioita, sillä kauttamme löydät joustavat rahoitusmahdollisuudet. Lisätietoa löydät kätevästi www-sivujemme kautta. Älä unohda myöskään kotitalousvähennyksen mahdollisuutta silloin, kun kattotyösi hoitaa alan ammattilainen.

Talon vesikatto vuotaa

Vesikaton vuoto ja paikkaus asiantuntevin ammattilaisottein Kattoremontti Prolta

Vesikaton vuoto saattaa yllättää huolellisemmankin kodinomistajan, sillä aina kaikki vuodot eivät ole helposti havaittavissa tai torjuttavissa. Katon saumakohdat, läpiviennit ja esimerkiksi savupiipun juuri ovat vuotojen kohdalta riskirakenteita. Mikään vesikatemateriaali ei kestä ikuisesti aikaa, varsinkaan ilman asianmukaisesti hoidettuja huoltoja. Jos kattovuodon syypääksi osoittautuu välttävä vesikaton kunto, ovat keinot kuitenkin monet, kun halutaan taata vesitiivis ja kestävä katto. Katon aluskatteen on oltava kunnossa, jotta sade- ja sulamisvedet sekä kosteus pääsevät poistumaan katolta mutkattomasti ilman, että katon sisärakenteet joutuvat alttiiksi vesivahingoille. Mikä tahansa kate voi vuotaa, joten katon huolloista kannattaa pitää kiinni.

Mitkä muut tekijät kuin huoltojen laiminlyönnit saavat vesikatteen altistumaan vuodoille? Usein syy löytyy katteen materiaalista ja siihen liittyvistä elementeistä. Tiilikate, peltikate ja huopakate rasittuvat eri tavoilla ajan kuluessa ja pohjoisen ilmaston ankarassa kurituksessa. Tiilikatteisen katon kohdalla vesikaton vuodot voivat johtua esimerkiksi tiilten kulumisesta ja rapautumisesta tai hajonneista tiilistä. Tiilikatetta ei ole suunniteltu täysin vedenpitäväksi, joten mikäli tiilikate vuotaa, saattaa myös aluskatteen kunnossa olla ongelmia. Tiilikatteisissa rakennuksissa ongelmia voi monesti aiheuttaa myös kondensioveden aikaansaamat kattovuodot. Kondensioveden aiheuttamat ongelmat syntyvät, kun sisätiloista nouseva lämmin ja kostea ilmamassa kohoaa katon ylärakenteisiin tiivistyen vedeksi ja kosteudeksi ja tippuen sieltä edelleen katon sisärakenteisiin. Kondensioveden aiheuttamia kosteus- ja vesivahinkoja voidaan ehkäistä, kun huomioidaan eristeiden riittävyys, aluskatteiden toimivuus ja katon tuuletustilojen riittävyys. Kattoremontti Prolta löytyy toimivat keinot korjata tiilikatteesi kuntoon nopeasti ja tehokkaasti, sillä tarkistustyömme on perusteellista ja työskentelymetodimme ammattimaisesti rutinoitunutta ja asiantuntevaa.

Kattoremontti Pro paikkaa ja korjaa vahingoittuneen tiilikaton vesikatteen luotettavasti ja harjaantuneesti. Vaihdamme hajonneet ja rikkinäiset tiilet uusiin ja tarkistamme aluskatteen kunnon. Suoritamme myös tiilikattojen tiivistys- ja saumaustöitä, joten Kattoremontti Pro on oikea vastaus etsiessä asiantuntevaa alan ammattilaista kattotöihin. Tiilikatteesi tulee nopeasti kuntoon, kun Kattoremontti Pro hoitaa työt!

Mikäli vesikatteenasi toimii pelti- tai huopakatto, on huomionarvoista, että katemateriaaleina pelti- ja huopakatto ovat vedenpitäviä. Jos kuitenkin havaitset vesivuotoihin viittaavia merkkejä, on korkea aika kutsua Kattoremontti Pro paikalle. Peltikatteen vuotoon liittyvät syyt ovat yleensä puhkiruostuneessa kattopellissä. Mahdollisia ovat myös sauma- ja kiinnityskohtien kulumat, jotka vesi ja kosteus läpäisevät helposti. Peltikaton vesikate on monessa tapauksessa korjattavissa suhteellisen helposti, ja vuoto voidaan paikata vaihtamalla katteeseen yksi tai useampi peltikate. Peltikatteen kohdalla täsmäkorjaus on usein varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto. Peltikatteenkin kohdalla on kuitenkin tärkeää kiinnittää huomiota myös aluskatteen kuntoon, sillä jos vesikate on vahingoittunut, on aina mahdollista, että vesi ja kosteus ovat saavuttaneet myös alemmat kattorakenteet, villat ja välipohjan. Kattoremontti Pro pyrkii pitämään huolta aina mahdollisimman huolellisesta tarkastustyöstä, jotta tarkastuksen tuloksena kaikki vesikatteen aiheuttamat mahdolliset vauriot paljastuvat. Kattoon liittyvät mahdolliset korjaus- ja saneeraustoimenpiteet selviävät perusteellisen tarkastuksen myötä.

Jos vesikatteesi materiaalina on huopakatto ja törmäät katon vuodoista kertoviin merkkeihin, on todennäköistä, että huopa on halkeillut tai revennyt rikki. Näin käy useimmiten ajan kuluessa silloin, kun aurinko paahtaa hellekesien seurauksena huopakattoa, tai esimerkiksi varomattoman ja osaamattoman kattokäsittelyn seurauksena. Huopakaton saumakohdat ovat myös kulumiselle alttiita, joten katon huollattamisen merkitystä ei voi kylliksi korostaa kestävän huopakatonkaan kohdalla. Vaurioiden ja vuotojen ilmaantuessa on vesikate paikattava mahdollisimman nopeasti lisävahinkojen estämiseksi. Me Kattoremontti Prolta paikkaamme huopakattosi ripeästi ja asiantuntevasti. Vuotovaurioiden mahdollisesta laajuudesta riippuu, hoidammeko vuotokohdan tai vuotokohdat täsmäkorjauksella paikaten, vai asennammeko katollesi uutta ja vedenpitävää huopapalaa vanhan ja vahingoittuneen tilalle. Kutsu meidät paikalle, ja tutkimme, mikä on paras mahdollinen vaihtoehto päivittää kattosi uuteen ja vesitiiviiseen kuosiin!

Vesikatteen uusiminen tai vesikattoremontti edessä? Kysy tarjous Kattoremontti Prolta

Täsmäkorjaukset, kuten katon vuotojen paikkaaminen, auttavat hyvin monessa katevaurio-tapauksessa ja ovat hyvin kustannustehokas tapa hoitaa muuten hyvässä tai kohtuullisessa kunnossa ollut vesikate kuntoon. Säännöllisin väliajoin eteen tulee kuitenkin tilanne, jolloin koko kate pitää uusia, tai katto kaikkine kattorakenteineen remontoida. Näin käy yleensä silloin, kun kate on kauttaaltaan kulunut tai vahingoittunut, tai katteelle on jo kertynyt ikää useammankin palvelusvuosikymmenen edestä. Vesikatteen uusiminen tai katteen ja katon remontoinnin tarve arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Neuvottelemme aina asiakkaamme kanssa suositeltavista ja tarvittavista toimenpiteistä, ja pitkän kokemuksemme kautta pystymme tarjoamaan kulloinkin parhaat mahdolliset vinkit kutakin kattoa silmällä pitäen. Voit luottaa siihen, että Kattoremontti Prolta saat aina tarkan ja luotettavan arvion kattosi tilasta.

Kaikkien kattomateriaalien elinikä riippuu hyvin pitkälti siitä, miten aktiivisesti ja huolellisesti mahdolliset huoltotoimenpiteet ovat suoritettu. Vesikatteen elinkaarta lisää huomattavasti katteen kuntoa ylläpitävät säännölliset huoltotoimenpiteet. On myös huomioitava, että kattoa huollettaessa kannattaa panostaa asianmukaiseen katolla liikkumiseen ja työskentelyyn, sillä harkitsemattomat liikkeet ja katteen pintaa vahingoittavat välineet aiheuttavat monesti enemmän haittaa kuin hyötyä. Näin saattaa käydä vaikkapa kate-elementtiä lumesta tai lehdistä puhdistettaessa, mikäli välineet eivät materiaaliltaan sovellu katolle, tai katolla ei osata liikkua katon katemateriaalille hellävaraisilla tavoilla.

Pääsääntöisesti vesikate on suositeltavaa uusia silloin, kun katetta ei voi enää paikkailun avulla pitää vesitiiviissä kunnossa. Kate on kuitenkin hyvä vaihtaa ennen kuin vuotovaurioita sattuu, jotta kustannukset eivät nousisi suuremmiksi ja muut rakenteet säästyisivät mahdollisesti ylimääräisiltä korjaustoimenpiteiltä. Katteen uusimista ei kannata lykätä liian pitkään, varsinkaan jos näyttää siltä, että kate olisi hyvä uusia esimerkiksi iän vuoksi. Huonokuntoinen vesikate saattaa vaaralle alttiiksi koko kiinteistön kunnon ja laskee samalla myös kiinteistön arvoa. Kattoremontti Pron kautta saat tarvittaessa ajankohtaisen ja täsmällisen arvion vesikatteesi kunnosta, sekä tarkan suunnitelman siitä, mitä korjaus- ja uusimistyöt pitävät sisällään. Panosta kattosi ja kiinteistösi kuntoon jo tänään!

Kokonaisvaltainen vesikattoremontti on suoritettava yleensä esimerkiksi silloin, kun vesi-, kosteus- ja homevauriot ovat laajentuneet kiinteistön rakenteisiin ja aiheuttaneet suurempaa vahinkoa, kuten lahovaurioita ja ilmanlaadun heikkenemistä. Vesikaton merkitys on koko rakennukselle erittäin suuri, sillä sen tehtävänä on ennen kaikkea suojata koko kiinteistöä kosteudelta ja vaihtuvilta sääilmiöiltä pitäen koko rakennuksen vesitiiviinä. Suurin osa homevaurioiden synnystä liittyy juurikin hoitamattomaan tai laiminlyötyyn vesikattoon. Kattoremontti Pro on kattoalan ammattilaisena harjaantunut havaitsemaan kaikki kattoa kohdanneet suuremmatkin kuntoriskit, joten meidän käsiimme voit huoletta luottaa koko kattosi.

Mahdollisen remontin laajuuteen vaikuttaa muun muassa katteen materiaali ja katon malli. Rakennuksen ikä pitää myös huomioida, sillä mikäli rakennukselle on jo kertynyt enemmänkin ikää, saattaa remonttiin tuoda omat vaatimuksensa rakennuksen rakentamisvaiheessa voimassa olleet rakennusmääräykset. Kattoremontti Pro laatiikin aina juuri asiakkaansa näköisen remonttisuunnitelman, jossa otetaan selkeästi huomioon niin kohteen kuin asiakkaankin vaatimat ja esittämät toiveet, unohtamatta luotettavia aikatauluja ja kustannusarviota. Kun luotat kattoremonttiasioissa Kattoremontti Prohon, takaat samalla koko katollesi taatusti paremman tulevaisuuden!

Suurempien kattotöiden lisäksi Kattoremontti Pro on myös aina valmis neuvomaan sinua huoltoihin ja kattoturvaan liittyvissä asioissa. Vesikatteen toimivuuteen vaikuttaa itse katteen lisäksi vielä muutama muukin seikka, kuten sadevesijärjestelmien kunto ja maalipinnan ylläpito. Sadevesijärjestelmät on hyvä pitää puhtaana roskista ja tukkeutumista, sillä tukkeumat ja lika sadevesijärjestelmissä voivat aiheuttaa jäätymis- ja kosteusvaurioita, sekä myös korroosioon liittyviä ongelmia. Jos sadekourut- ja syöksyt eivät toimi tarkoituksenmukaisesti, aiheuttavat ne myös lahovaurioita muun muassa otsa- ja räystäänaluslautoihin. Kattoremontti hoitaa ja huoltaa myös sadevesijärjestelmät: me puhdistamme roskat ja tukkeutumat sekä tarpeen tullen pesemme ja huuhtelemme koko järjestelmän.

Korjaamme kaikki vesikaton kattovuodot valtakunnallisesti koko Suomen alueella, luotettavasti ja täsmällisesti!

Korjaamme kaikki vesikaton kattovuodot siinä missä hoidamme myös kattoosi liittyvät huolto-, uusimis- ja remonttityöt. Kattoremontti Prolta saat apua niin pienissä kuin suurissakin kattoon liittyvissä ongelmatilanteissa. Kattoremontti Prolta saat kätevästi kaikki palvelut saman katon alta. Meidän kauttamme löydät kattoalan palvelut laidasta laitaan, sillä huolehdimme kuntoon myös kaikki tarvittavat kattoturvatuotteet aina laadukkaisiin peltisepäntöihin asti. Esimerkiksi peltisepänliikkeemme takoo sinulle kaikki kattoturvatuotteet asennuksineen päivineen, peltikattojen kunnostustyöt sekä ikkunoiden että piipun pellitykset. Me olemme tukenasi valtakunnallisesti, ja yhteydenotto meihin on helppoa ja kätevää.Huopakatteen pitäisi olla vedenkestävä aivan kuten peltikatteenkin

Ystävällinen avaimet käteen- palvelumme mahdollistaa sen, että sinun ei tarvitse murehtia kattoosi liittyvistä ongelmista enää sen jälkeen, kun me tartumme toimeen. Huomioimme ennen kaikkea asiakkaamme tarpeet ja pidämme huolen siitä, että pääset nauttimaan vuototiiviistä ja iskuvalmiista katostasi huoletta. Kattoremontti Pro takoo kattosi taas takuuvarmaan kuntoon: toimivaa kattoa ei ole vaikeaa saada, kun luotat Kattoremontti Pron osaaviin otteisiin!