Tasakatto pulpettikatoksi tai harjakatoksi ratkaisee katto-ongelmat kerralla

Onko haaveissasi muuttaa tasakatto pulpettikatoksi tai harjakatoksi? Ihan ymmärrettävä toive, mutta vaatii osaavaa tekijää. Kattoremontti Pro tarjoaa kaikkien kattojen muutostöitä laadukkaana ja asiantuntevana urakointina. Kattomallin muutos on yksi suurimmista kattotöistä, sillä käytännössä mallin muuttaminen vaatii uuden katon rakentamista alusta asti uudestaan. 1960-80-luvuilla rakennettuja tasakattoja on vielä paljon. Vanha tasakatto on usein riskirakenne, jonka vuoksi niitä tasaiseen tahtiin muutetaan jyrkemmiksi. Hyvin usein nyt päädytäänkin muuttamaan tasakatto pulpettikatoksi tai harjakatoksi sen sijaan, että tasakatto remontoitaisiin tasakattona. Kun suurempi remontti on joka tapauksessa käsillä, on kattomallin muutos ajankohtainen. Moni on kyllästynyt kattonsa ongelmiin ja toivoo huolettomampaa tulevaisuutta ainakin kattoasioissa.

Nykyään tasakatot luokitellaan jo lähtökohtaisesti riskirakenteiksi. Erityisesti katon heikko tuulettuvuus on tuottanut tällaisen leiman. Myös katon vedenpoiston ongelmat ja katon vaikea tarkistaminen tekevät siitä riskialttiin vaihtoehdon oikeastaan mihin tahansa muuhun kattomalliin verrattuna. Kaikki muut katot on mahdollista jollain keinolla tutkia myös alhaaltapäin repimättä vesikatetta pois tieltä. Yläpohjaan yleensä on jokin huoltoreitti. Vaikka se ei aina ole niin helppokulkukuinen niin meille riittää, että sinne jollain keinolla pääsee. Tasakatosta yläpohja puuttuu kokonaan, joten sinne ei voi mennä piipahtaman. Pahimmillaan katto voikin vuotaa huomaamatta, kunnes rakennuksen sisätilojen ilmanlaatu romahtaa tai vesi pääsee läpi. Näin voi käydä, vaikka kattoa päällisin puolin tutkittaisiin ja huollettaisiinkin. Jos tasakatto jää oman onnensa nojaan, se voi kärsiä mittavia vaurioita mm. tukkeutuneen kattokaivon vuoksi. Tavallisin muutostyö on tasakatosta harjakatoksi, mutta ei pulpettikattokaan poikkeuksellinen vaihtoehto ole.

Kun suunnitelmissasi on muuttaa tasakaton muotoa, niin Kattoremontti Pro palvelee sinua vakaalla ammattitaidolla. Tee tarjouspyyntö puhelimitse tai verkkosivujen tarjouspyyntölomakkeella niin lähdetään suunnittelemaan ja toteuttamaan unelmiesi kattoa. Usein näin laaja kattotyö vaatii meiltä tutustumista kattoon ja rakennukseen jo työn suunnitteluvaiheessa. Toiveidesi ja katon tarkistuksen pohjalta laadimme työsuunnitelman ja tarjouksen. Hintaan vaikuttaa mm. se, minkä katteen valitset uudelle katollesi ja se, minkä kokoinen rakennus on kyseessä. Laskemme aina kustannustehokkaan, mutta realistisen tarjouksen, joka kattaa aivan kaiken tarvittavan tekijöistä materiaaleihin ja välineistä töiden suorittamiseen. Avaimet käteen -palvelumme kuuluu kaikkiin kattotöihin suurimmasta pienimpään. Samoin kattava työtakuu.

Palveluumme sisältyy katon tarkistus aina kun katolla käydään. Tämä on erityisen hyödyllinen lisä kun tulemme esimerkiksi uutta kattoasi huoltamaan. Tutkimme kattosi kunnon siis aina veloituksetta, kun tilaat meiltä minkä tahansa kattotyön. Haluamme huolehtia, ettei kattoosi jää vikoja, joista voisi koitua harmia myöhemmin. Jos jotain uutta siis löytyy, kerromme tilanteesta sinulle ja jätämme tarjouksemme mahdollisten korjaustöiden hoitamisesta. Voit sopia niiden tekemisestä oman aikataulusi mukaan. Kerromme sinulle senkin, jos kattosi on moitteettomassa kunnossa eikä vaadi jatkotoimia.

Katon mallin muokkaaminen tasakatosta harjakatoksi on suuri katon saneeraustyö ja monilla sen teettäminen vaatii rahoitusta. Yksi mahdollinen rahoitus löytyy verkkosivuiltamme ja voit hakea sitä meistä riippumatta silloin kun haluat, sille summalle kuin haluat. Meillä teetetty työ on kotitalousvähennyskelpoista, joten muista hakea vähennykset omassa veroilmoituksessasi remontin jälkeen.

Tasakaton muuttaminen harjakatoksi

Tasakaton kultakausi ja keskeiset ongelmat

Tasakatto on ongelmallinen kattotyyppi Suomen oloissa. Ei siitä pääse yli eikä ympäri. Tasakattoja rakennettiin todellapa paljon parin kymmenen vuoden ajan 1960-luvulta 1980-luvulle, kunnes alettiin tajuamaan niiden epäkäytännöllisyys. Parissa kymmenessä vuodessa ehdittiin kuitenkin rakentaa aika paljon tasakattoisia rakennuksia omakotitaloista rivitaloihin, kerrostaloihin, kouluihin ja liikehuoneistoihin. Nykyiset uudet tasakatot ovat jokseenkin harvinaisia ja hyvin eri periaattein rakennettuja, jos niitä vielä tehdään. Varsinkin omakotirakentamisessa tasakattojen määrä on romahtanut käytännönläheisistä syistä. Katoissa ilmenee paljon ongelmia, korjauksia vaaditaan, huolto on työlästä eikä ole mitään takeita siitä, että katto pysyy vuotamattomana ja terveenä vaivannäöstä huolimatta. Ymmärrettävästi yhä useammalta rakennuksen omistajalta loppuukin niin sanotusti huumorintaju, kun katto on korjattu ja tarkistettu moneen kertaan ja rahaa kuluu siinä missä naapuri pääsee harjakattoineen paljon vähemmällä.

Ihan alun perin tasakattoja tehtiin sillä ajatuksella, että jostain syystä kattomalli sointuisi suomalaiseen ympäristöön hyvin. 1960-luvulla kattomateriaalit olivat kuitenkin vielä valovuoden päässä nykyisistä ja katemateriaalina toimikin ns. rättihuopa, jonka elinikä oli vaivaiset 20 vuotta. Näitä katteita ei siis käyttörakennuksissa enää ole, vaan tilalle on ehditty jo asentaa nykyaikaisempaa bitumikermiä. Senkin alkuvaiheet olivat tuotekehittelyn aikaa ja nykyiset hitsattavat bitumikermit ovat ihan eri luokkaa rasituksen siedoltaan sekä kestoltaan. Tasakatolle ei käy mikään muu katemateriaali kuin hitsattava bitumikermi, sillä muut materiaalit ja ratkaisut vaativat enemmän jyrkkyyttä kattomallilta. Osa vesikatteista vaatii myös hyvin tuulettuvan kattorakenteen sekä aluskatteen, joita tasakattoihin ei samalla tavalla pysty rakentamaan katon mallin vuoksi.

Tasakatto on ongelmallinen juurikin heikon tuulettuvuuden vuoksi. Jos kattorakenteisiin pääsee vettä, se ei haihdu yhtään mihinkään. Näin on riippumatta siitä, onko vesi päätynyt rakenteisiin vesikatteen vuodon vuoksi vai rakennuksen sisätiloissa muodostuvan, ylöspäin kohoavan höyryn vuoksi. Tasakatolle on yritetty kehitellä vuosien varrella erilaisia tuuletuskeinoja, mutta pääosin rakenteisiin tiivistyvä vesi on pysynyt ongelmana tasakatoilla kautta niiden historian. Tasakaton vesivaurioriski on todellinen eikä tilannetta ole helppo myöskään ilman yläpohjaa tarkkailla.

Tasakaton yksi ongelma on se, että kaikki vesi ja lumi jää helposti katolle, koska siinä ei ole yhtään jyrkkyyttä. Päinvastoin kattoon tulee helposti mm. painaumia, joihin vesi jää seisomaan. Lumet täytyy pudottaa käsipelillä ja raskaat lumikuormat aukovat katteen saumoja keväisin helposti, aiheuttaen eriasteisia kattovuotoja. Myös katetta kuluttavaa roskaa kertyy katolle ja monessakin mielessä tasakatto vaatii paljon huolenpitoa pysyäkseen kunnossa. Huoltojen ja korjausten laiminlyönnit tulevat kalliiksi, jos katto pääsee vuotamaan ja syntyy vesivaurioita. On helpompi seurata katon tilannetta silloin, kun siinä on yläpohja. Käynti yläpohjassa paljastaa usein alkavatkin kattovuodot ja auttaa pitämään monet muut kattomallit paremmassa kunnossa ennakoivan huollon avulla. Tasakatolla katon tutkiminen vaatisikin vesikatteen aukomista, jotta näkisimme mitä katon alta löytyy. Tällöinkin vuotoa voi olla jossain muualla.

Kattomuodon muutos lähtee liikkeelle katon kuntokartoituksesta ja toimenpideluvasta

Kattomuodon muokkaaminen uuteen uskoon vaatii hieman valmisteluita mutta pohjatyöt kannattavat. Meillä vanhan katon tutkiminen kuuluu tarjouspyyntövaiheeseen aina, kun kyse on kattoremontista. Katon näkeminen omin silmin helpottaa kattokohtaisen suunnitelman laatimista. Voimme samalla hahmottaa muitakin työn sujuvuuteen vaikuttavia tekijöitä, kuten rakennuksen lähiympäristön, pihaan pääsyn ja muut muuttujat. Tutkimme katon kunnon, jotta tiedämme, kuinka laaja remontti on kyseessä. Jos tekeillä on katonmuutos, jossa muokataan tasakatto harjakatoksi, työ on suuremman puoleinen. On hyvä tietää jo etukäteen, mitä on vastassa, vaikka vanha katto todennäköisimmin puretaankin alta pois. Katon kunto voi kuitenkin silloinkin vaikuttaa työn etenemiseen. Lisäksi käymme läpi läpivientien määrän, tarvittavat kattotuotteet ja kattoturvatuotteet, jotta saamme kaiken mahdollisen lisättyä toimintasuunnitelmaan.

Kun katon kunto on selvitetty, suunnitelma ja tarjous laadittu sekä sinä olet sen hyväksynyt, niin on edessä asiointi viranomaisten kanssa. Kattomallin muutos on sen verran suuri katon muokkaus, että se vaatii toimenpidelupaa. Lupa-asiat on hyvä tietysti hoitaa etukäteen kuntoon, ettei työn edetessä tai jälkikäteen tule mitään ongelmia viranomaisten kanssa. Meillä kaikki kattotyöt toimivat ns. avaimet käteen -periaatteella eli huolehdimme kaikesta, mitä kattoremontti tai vaikkapa katon huolto vaatii. Rakennus- ja toimenpideluvat vaativat kuitenkin sinut allekirjoituksesi, eli emme pysty lupia hakemaan puolestasi. Voimme kuitenkin kartoittaa lupatarpeen ja auttaa sinut sujuvasti prosessista läpi, jolloin tämäkin etappi on sinulle helpoin mahdollinen.

Toimenpidelupaa tarvitaan, jos remontissa muutetaan rakennuksen julkisivua, muutetaan rakennusosaa tai vaihdetaan teknistä järjestelmää. Kattoasioissa toimenpidelupa on tarpeen silloin, kun kattomuoto, katemateriaali tai katon väri merkittävissä määrin muuttuu. Lisäksi silloin, kun rakennukseen tehtävä muutostyö vaikutetaan merkittävästi energiatehokkuuteen, toimenpidelupaa tarvitaan. Rakennuslupa on pakollinen osio puolestaan niitä kattotöitä, joissa rakennukseen tehdään kokonaan uusi kerros kattoa korottamalla.

Kun tarkistus, suunnittelu ja lupa-asiat on hoidettu, etenemme toteutusvaiheeseen. Ensimmäisenä suoritamme työmaan suojauksen sekä kasaamme mahdolliset rakennustelineet niissä kohteissa, joissa telineet tarvitaan. Seuraavaksi on vuorossa purkutyö, eli vanhaa kattoa yleensä puretaan pois uuden tieltä. Purkutyön määrä riippuu remontista ja katosta. Tämän jälkeen rakennetaan ja asennetaan uusi katto. Kun katto on asennettu, hoidamme kattotuotteiden, kuten huoltoreittien ja lumiesteiden asennukset. Sitten teemme loppusiivouksen ja tarkistuksen ja kasaamme työssä syntyneet jätteet kyytiimme ja kurvaamme kierrätyspisteen kautta seuraavaan kohteeseen.

Onko mahdollista rakentaa uusi katto tasakaton päälle?

Aina välillä saamme tiedusteluita siitä, olisiko mahdollista rakentaa uusi, vaikkapa harjakatto vanhan tasakaton päälle. Tämähän säästäisi melkoisesti työtä ja vaivaa, kun vanhan katon purkutyöt voisi jättää kokonaan välistä. Sinällään ihan ymmärrettävä kysymys. Katon purkaminen oma työvaiheensa ja purkamisen lisäksi on vanha materiaali hävitettävä.

Periaatteessahan hyväkuntoinen katto on mahdollista jättää uuden katon alle purkamatta sitä pois. Useimmiten ongelma kuitenkin on siinä, että kattoremonttiin ryhdytään, kun katto on siinä kunnossa, että se remonttia vaatii. Eli kattoa harvoin päästään remontoimaan niin hyväkuntoisena, etteikö vanhan katon jättäminen uuden alle olisi melkoinen riski. Tasakatossa suurin ongelma on se, että kattoa ei pysty avaamatta tutkimaan täysin. Kun ryhdymme repimään katetta irti selvittääksemme, ettei katteen alta löydy kosteusvaurioita, on jo sama poistaa vanha kate kokonaan. Näin voimme varmistua ainakin siitä, ettei kattoon jää muhimaan mitään ikäviä yllätyksiä. Vanhaa kattoa olisikin aivan äärimmäisen vaikeaa korjata, jos kävisi ilmi, että siellä on jotain vikaa ja päälle on tehty jo uusikin katto.

Periaatteessa siis vaikka uuden katon voi siis rakentaa vanhan tasakaton päälle on tässä järjestelyssä niin monta muttaa ja mutkaa, että emme voi sitä suositella. Vanha katto vaatisi tarkistuksen ohessa mittavat pohjatyöt, koska ei katon sisään voisi myöskään jättää roskaa ja sammalia. Vanha katto olisi vähintään puhdistettava huolellisesti ja taas päästään työmäärää ja lopputuloksen varmuutta punnitessa usein siihen, että vanhan katon poistaminen uuden alta on kuitenkin varmin ja paras ratkaisu.

Mikäli katossa olisi jyrkkyyttä, olisi tilanne aivan toinen. Olemme toteuttaneet useita projekteja, joissa harjakattoinen vanha kate on jätetty uuden katteen alle aluskatteeksi.

Meillä tähtäimessä on aina teknisesti toimiva ja kunnollinen katto. Teemme työt takuutyönä. Omat korkeat standardimme varmistavat sen, että jokainen kattoprojekti toteutetaan vankkumattomalla ammattitaidolla ja kokeneiden kattotekijöiden toimesta.

Millä hinnalla tasakaton kattomuodon muuttaminen onnistuu?

Eihän tasakaton muuttaminen eri malliseksi katoksi kaikkien pienin ja kevein kattotyö ole. Se ei yleensä ole yllätys, että tällainen remontti on yksi eniten töitä vaativimmista kattoprojekteista. Kuitenkin laadukas uusi, jyrkemmän profiilin omaava katto kestää vuosikymmeniä. Myös vähäisemmät huoltotarpeet tasakattoon verrattuna tasaavat kustannusten määrää käyttövuosiin verrattuna. Eikä kannata unohtaa myöskään henkisen helpotuksen aspektia. Hyvin rakennettu ja kestävä uusi katto ei vaivaa öisin tai talvipakkasella lumen laskeutuessa katteelle.

Tasakaton vaihtaminen toiseen kattomuotoon aloitetaan purkamalla ensin vanha katto pois. Bitumikermi on jotakuinkin työlästä purettavaa moniin muihin katteisiin verrattuna. Katosta puretaan myös mm. eristeet. Tämän jälkeen asennetaan uudet kattotuolit, jotka ovat välttämättömät katon mallin muokkaamiseksi eri suuntaan. Sitten järjestämme yläpohjaan tuuletuksen, riittävän eristyksen, asennamme huolellisesti ensin aluskatteen ja sitten vesikatteen. Läpiviennit, jiirit ja muut yksityiskohdat toteutetaan huolellisesti ja tiiviisti rakentaen. Työ alkaa olla loppusuoralla, kun asennamme sadevesijärjestelmän, lumisteet, katon huoltoreitit sekä mahdollisesti toivomiasi, ei-pakollisia kattotuotteita. Myös piipunpellitykset, piipunhatut, jiiripellit, seinällenostopellit, pieneläinesteet ja muut saatetaan toimestamme kuntoon. Tämän jälkeen tietysti työmaan siivous ja jätteiden hävitys, mahdollisten rakennustelineiden purku ja vastaavat viimeistelyvaiheet.

Meidän on kuitenkin hyvin vaikeaa antaa tarkkaa hintaa tutustumatta lainkaan kattoosi ja rakennukseesi. Minkä kokoinen rakennus on? Missä kunnossa se on? Millaisessa paikassa se sijaitsee? Mitä itse toivot uudelta katoltasi? Kysyttävää on paljon ja kun saamme vastauksia näihin kysymyksiin, voimme selvittää kattosi uusimisen tarkan hinnan. Meillä pyritään kattokohtaiseen, mahdollisimman hyvin paikkaansa pitävään tarjoukseen, jotta yllätyskuluja tulisi äärimmäisen vähän ja harvoin. Tämä helpottaa myös sinun taloutesi suunnittelua ja mahdollisen rahoituksen hakemista. Ihan perusteetta emme hintoja siis panttaa, prosessi kuitenkin tarkan tarjouksen laskemiseksi ottaa aikansa ja vaatii hieman lisätietoja kohteesta.

Vaikkapa vesikatteen valinta vaikuttaa hintaan, mutta päätös on sinun. Voit valita katolle peltiä konesaumakatteesta profiili- ja lukkosaumakatteeseen. Tai huopakatteen, joka toimii erittäin hyvin myös jyrkemmällä katolla, kuin tasakatolla. Katon jyrkkyydestä riippuen voit valita vaikkapa palahuopakatteen. Tiilikattokin on mahdollinen, se vaatii tukevat kattorakenteet mutta ei ole ongelma vaihtaa tiilikattoonkaan silloin, kun kattoa mittavammin uusitaan. Tiilikatto on kalliimmasta päästä mutta myös pitkäikäinen, valittavanasi on betonitiili tai savitiilikatto.

Meiltä saatu tarjous sisältää aivan kaiken. Työtunnit, sovitut materiaalit, kaikki tarvittavat tekijät ja erityisosaajat kattotöihin. Tuomme telineet, henkilönostimet tai vaikkapa nosturiauton, jos kattosi kuntoon laittaminen sitä vaatii. Työkalut, koneet ja aineet tulevat myös mukanamme eikä sinun tarvitse etsiä ketään edes siivousavuksi tai kuskailla roskaa jäteasemalle. Meillä hintaan sisältyy kaikki avaimet käteen -periaatteen mukaisesti.

Katon muutos tasakatosta pulpetti- tai harjakattoon tekee katon huollosta ja korjauksesta helpompaa

Vaikka työ on vaativa, katon vaihtaminen tasakatosta pulpettikattoon tai vaikkapa harjakattoon on järkevä ratkaisu. Kattomallin muokkaaminen voi ratkaista monta ongelmaa kerralla, niin talon hyvinvoinnin kuin huoltotoimien suhteen.

Tasakaton suurimpiin ongelmiin lukeutuvat heikko tuulettuvuus sekä yläpohjan puuttuminen. Nämä seikat tekevät rakennuksesta tietyssä mielessä riskialttiin, mutta myös vaikeasti tarkistettavan. On siis vaikea kattoa huoltaessakin tietää, mitä katolle todellisuudessa kuuluu. Katto voi tasakaton tapauksessa vuotaa niin, ettei vikaa huomata, vaikka katolla käytäisiin. Monissa muissa rakennuksissa sama vuoto olisi jäänyt haaviin tarkistuksessa jo paljon aiemmin, jos vain yläpohjassa olisi käyty. Koska tasakatossa ei moista ole, on katon tarkistaminen hyvin vaikeaa, paitsi päällisin puolin. Katon alapuolisten rakenteiden ja eristeiden tarkistaminen vaatisi katteen aukomista ainakin sieltä täältä.

Ymmärrämme ettei monikaan itse kattoaan huoltava halua aukoa kattoa ja tonkia löytyykö sieltä jotain. Emme mekään ilman painavia epäilyitä kovin mielellämme varsinkaan ehjän näköistä katetta ala aukomaan. Eli ainakin katon tarkistaminen helpottuu, kun kattoon tehdään yläpohja. Yläpohjaan pääsee sisään, katosta riippuen siellä mahtuu kävelemään tai ainakin ryömimään. Tämä mahdollistaa aluskatteen, kattorakenteiden ja eristeiden tilanteen tutkimisen. Katon säännöllinen tarkistaminen ehkäisee tehokkaasti kattovuotoja ja auttaa pistämään ne aisoihin varhaisessa vaiheessa, kun vauriot ja kulut ovat vielä pieniä.

Tarpeen vaatiessa asennamme katolle mallin muokkaamisen yhteydessä huoltoluukun eli tarkistusluukun. Tämä takaa huoltoreitin katon kautta talon yläpohjaan, ellei vastaavaa reittiä ole tehty esimerkiksi talon päätykolmioon tai sisäkautta. Kun tasakatto muutetaan harjakatoksi tai pulpettikatoksi, on myös vesikatteen huolto helpompaa. Katolle voidaan asentaa vaikkapa suhteellisen helppohoitoinen peltikatto, johon äärimmäisen harvoin tulee esimerkiksi reikiä tai muita vaurioita, kuten varsinkin ikääntyvään huopakatteeseen voi tulla. Peltikatto vaatii toimivan kattoturvan eli huoltoreitit tikkaineen ja siltoineen sekä lumiesteet, niistä määräävät rakennusmääräykset. Mutta me voimme suunnitella ja toteuttaa uudelle katolle kaikki tarvittavat turvatuotteet, joiden varassa katolla liikkuminen on helppoa ja turvallista niin katon huoltajille kuin nuohoojillekin.

Usein katon lumityötkin helpottavat, kun kattoon saadaan vähän jyrkkyyttä. Ainakin osa lumesta tulee alas jo silloin, kun sitä sataa. Sulamisvesikin pääsee keväällä hyvin jyrkemmältä kattopinnalta ränneihin ja poistoputkiin. Katolle ei muodostu kovin helposti painaumia eikä sinne kerry vettä, kun malli on jyrkempi. Tietysti kaikki katot vaativat huoltoa ja korjauksiakin, jos jotain sattuu. Jyrkempi kattomalli, kuten harjakatto tai pulpettikatto kuitenkin on varmatoimisempi ja helpommin tarkistettava sekä huollettava, vaikka vaatiikin erilaista kattoturvaa kuin tasakatto.