Tasakaton remontti, huolto ja korjaus kattoalan ammattilaiselta

Tasakaton remontti, huolto ja korjaus kannattaa jättää ammattilaiselle. Kattoremontti Pro hoitaa nimensä mukaisesti remontit, huollot ja korjaukset kaikille kattotyypeille ja -materiaaleille ympäri Suomen – tasakattoremontti ei ole poikkeus! Teemme erilaiset tasakaton korjaus- ja tasakaton huoltotyöt vankalla ammattitaidolla.

Suoritamme tasakattoremontit ja kattojen uusimiset alusta loppuun kaiken kokoisiin rakennuksiin: omakotitalot, piharakennukset, rivitalot ja vapaa-ajan rakennukset. Tasakaton remonteissa käytämme ainoastaan parhaita rakennusmateriaaleja. Jokaisen tasakaton remontti, huolto tai korjaus suunnitellaan ja toteutetaan kohdekohtaisesti. Kattoremontti Pro suunnittelee tasakaton remontin tarkastuskäynnillä havaittujen asioiden ja asiakkaalta saatujen tietojen perusteella.

Tasakaton remontti kannattaa tehdä ajoissa. Uusi tasakatto – tai tasakattoon tehty katonkorotus – nostaa talon arvoa, parantaa rakennuksen yleisilmettä ja lisäksi suojaa rakennusta monin tavoin. Oikein asennettu katto suojaa rakennuksen muita rakenteita, estää laho- ja home vauriot sekä vähentää siten muita remonttitarpeita. Tiivis katto pitää hengitysilman puhtaana ja vähentää myös lämmitykseen liittyviä energiakuluja. Ota yhteyttä Kattoremontti Pron asiantuntevaan porukkaan, kun tasakaton remontti, korjaus tai huolto tulee ajankohtaiseksi!

Tasakatto remontti, korjaus ja huolto

Huolto- ja korjaustöiden yhteydessä tarkistamme tasakaton kunnon muiltakin osin. On tärkeää, ettei esimerkiksi orastava kattovuoto jää huomaamatta. Kerromme kaikista kattotöissä tekemistämme havainnoista ja tarvittaessa teemme vaadittavista huolto- ja korjaustöistä tarjouksen. Tasakatostaan on oleellista huolehtia, mikäli sen haluaa kestävän kymmeniä vuosia. Korjaus- ja huoltotöillä katon elinikää voidaan pitää yllä.

Kattotöistä saa poikkeuksetta kotitalousvähennyksen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, ettei kattotöistä tarvitse maksaa varsinaisesti aivan täyttä hintaa – tai ainakin osan rahasta saa myöhemmin vähennettyä, kuten edun nimikin sanelee. Kotitalousvähennyksen voi hyödyntää niin kattoremontin kuin pienempien huolto- ja korjaustöiden kohdalla.

Kattoremonttiin voi hakea kauttamme myös rahoitusta. Se keventää kustannuksia, kun koko kattoremonttia ei tarvitse maksaa kerralla pois. Rahoituksen kautta myönnettyä luottoa voi lyhentää pienemmissä erissä kuukausittain. Tavallisesti puhutaan kiinteästä kuukausierästä, jolloin lasku on joka kuukausi sama. Näin tulevaan maksuerään osaa varautua kuukausittain eikä maksuerä tule yllätyksenä.

Tasakattoisia taloja rakennettiin paljon 1960- ja 1970-lukujen aikaan. Monia rakentajia kiinnosti tasakaton mahdolliset, monipuolisemmat pohjaratkaisut. Tasakatto oli myös uusissa taloissa ajanmukainen ilme. Myöhempien vuosikymmenten aikana paljastui kuitenkin tasakaton ongelmia.

Tasakaton ongelmat ja niitä seurannut huono maine syntyivät kehnoista rakennusmateriaaleista ja toisaalta rakennusratkaisuista, jotka eivät täysin täytä tämänhetkisiä rakennusmääräyksiä. Vanhojen tasakattoisten talojen tuuletus on voitu tehdä puutteellisesti ja taloista puuttuu toisinaan aluskate kokonaan. Vanha tasakatto on voinut vuosien myötä muuttua jopa hieman kuperaksi, jolloin katolle kertynyt sadevesi ei pääse poistumaan katolta niin kuin sen pitäisi. Tällainen ylimääräinen kosteus kuormittaa tasakattoa entisestään. Erilaiset vesivuodot ovat valitettavan yleisiä. Mikäli millään tasolla on syytä epäillä, että tasakatossa on vuotovaurioita, ota viipymättä yhteyttä Kattoremontti Pron ammattilaisiin! Tulemme tekemään katolle tarkastuksen ja tilanteen vaatiessa teemme tarjouksen tasakaton huollosta tai tasakaton korjauksesta.

Tasakatot on oikeastaan poikkeuksetta toteutettu huopakattoisina. Huopakaton kunto suositellaan tarkastettavaksi vuosittain, jolloin tasakaton vesikatteeseen syntyneet reiät ja repeämät havaitaan ajoissa ja saadaan paikattua mahdollisimman pian. Sopiva aika vuosittaiselle tarkastukselle on esimerkiksi keväällä, jolloin nähdään heti, missä kunnossa tasakatto ja sen vesikate ovat talven jäljiltä. Teemme huopakaton korjaustoimenpiteet ja kattovuodon paikkaukset aina viipymättä.

Huopakaton kulumat, reiät ja repeämät aiheuttavat usein sen, että tasakatto vuotaa kattorakenteisiin. Kattovuodon paikkaus tehdään yleensä tavallisesti erillisen kattohuovasta leikattavan huopapalan avulla sekä liimauksella. Kun kattovuodon paikkaus on suunnitteilla, tulee varmistaa, että paikkapala on riittävän suuri. Näin palaan saadaan tarpeeksi vaadittua tarttumapintaa. Kattovuodon paikkaus saattaa kuulostaa yksinkertaiselta, mutta ammattilainen tekee työn todennäköisesti laadukkaammin.

Mikäli tasakattoisen talon haluaa joskus myydä, katonkorostuksen voisi ottaa harkintaan: esimerkiksi harja- tai pulpettikaton tekoa. Moni ostajaehdokas sivuuttaa kohteen kokonaan tai pyytää huimaa alennusta myyntihinnasta vedoten tasakattoon ja siitä aiheutuviin remonttikustannuksiin.

Tasakaton kattohuopien uusiminen käy ammattilaiselta nopeasti

Tasakaton kattohuopien uusiminen käy Kattoremontti Pron kaltaiselta ammattilaiselta nopeasti. Omistajan näkökulmasta toivottavaa tietysti on, ettei tasakaton kattohuopia tarvitse aivan heti uusia. Laadukkaista materiaaleista valmistettu ja oikein asennettu huopakatto kestää muiden kattomateriaalien tavoin kymmeniä vuosia. Kattomateriaalin kestävyys edellyttää tietysti sitä, että kattoon tehdään vuosittaiset tarkastukset ja niiden myötä tarvittavat huolto- ja korjaustoimenpiteet. Kattohuopa tai muukaan materiaali ei valitettavasti kestä kovin montaa vuotta, jos tarkastuksia, huolto- tai korjaustoimenpiteitä lyö laimin.

Tasakaton huopakatteista puhuttaessa yleisin huoltotoimenpide on vuotokohtien paikkaus. Niitä syntyy vuodenaikojen vaihtuessa. Tasakatolta saattaa löytyä reikiä ja repeämiä, jotka vaativat välitöntä paikkaamista. Jos tilanteen antaa olla, reikiin tai repeämiin ei reagoi ja tasakatto saa elää omaa elämäänsä, voi edessä olla tasakaton kattohuopien uusiminen suuremmassa mittakaavassa.

Yleisimpiä nopeasti korjattavia vaurioita ovat kulumat, repeämät ja erilaiset kattohuopaan syntyneet reiät. Mainitut vauriot on helppo korjata näin ammattilaisen näkökulmasta. Jos katolla näkyy ilmakuplia tai kohoumia, pitää tasakaton kattohuopa leikata kokonaan auki ja korjata kohta pohjaan asti. Paikkapaloilla kohta saadaan jälleen kuntoon. Vakavampaa vauriota ennakoivat tasakaton kattohuovan saumakohdissa ilmenevät halkeamat tai auenneet saumat. Ota tällaisessa tilanteessa välittömästi yhteys ammattilaiseen.

Kattoremontti Pro korjaa tasakaton kattohuovat ammattilaisen vankalla otteella. Ammattilaisemme ovat nähneet monia huopakattojen kotikorjauksia. Siksi suosittelemmekin, että huopakaton paikkaaminen kannattaa jättää kokeneen ammattilaisen haltuun. Näin kattohuopien kaltainen vesikate säilyttää käyttötarkoituksensa varmimmin. Kattoremontti Pron taitavilta kattotyöntekijöiltä onnistuu myös tasakaton kattohuopien uusiminen.

Kattoremontti Pro voidaan tilata paikalle tekemään kaikki kattoihin liittyvät remontit, korjaukset ja huollot. Tasakaton huopakatteiden uusiminen kuuluu osana ammattilaistemme vankkaa osaamista. Kattoremontti Pro hoitaa tilatut työt sovittuna ajankohtana ja parhaiden ammattiasentajien tekemänä.

Tasakaton kattohuopien uusimisen kohdalla kyse on kattoremontista. Tasakaton huopakatteiden uusiminen tai tasakaton vesikatteen uusiminen ei ole enää pienten vuotokohtien paikkausta, vaan huomattavasti suurempi remontoinnin kohde. Huopa on kattomateriaalina kestävä, kunhan sen jättää ammattilaisen asentamaksi ja huolehtii vuosittaisista tarkastuksista huoltotoimenpiteineen. Kattoremontti Pro tekee työn vaivattomasti ja ammattilaisen ottein.

Tavallisen omakotitalon kattoremontin vaiheet on helppo jakaa osiin, kun pyritään hahmottamaan työn etenemistä. Näin pystytään tunnistamaan muun muassa vaiheet, joissa asiakkaan päätöksentekoa kaivataan erityisesti. Kattotöitä ei tehdä ilman asiakkaan mielipidettä, vaan jokainen työvaihe selvitetään asiakkaan kanssa.

Aluksi on tehtävä tasakaton tarkastus ja käydä huopakatteet perusteellisesti läpi. Myös muut katon osat on tarkastettava. Tarkastuksen pohjalta tehdään kuntoarvio, jota mukailleen tehdään päätös tulevista toimenpiteistä: kattohuolto vai kattoremontti. Huoltotyöt maksavat vähemmän, mutta ammattilaista kannattaa kuunnella, mikäli kattoremontti tulee puheeksi.

Laadukkaista materiaaleista valmistettu ja huolellisesti asennettu huopakaton kaltainen vesikate kestää helposti muutaman vuosikymmenen, kunhan vesikatteelle tehdään säännöllisesti tarvittavia huoltotoimenpiteitä. Jos toimenpiteitä on laiminlyöty, kattohuolto ei enää auta pidentämään vesikatteen käyttöikää. Tällöin ainoa ratkaisu on kattoremontti ja tasakaton huopakatteiden uusiminen.

Näkyvimmät kattoremontin vaiheet alkavat, kun vanhaa huopakatetta aletaan purkaa. Tällöin selviää myös katon todellinen tila ja vaaditun remontin suuruus. Tasakaton vanhan vesikatteen purku ja uusiminen riippuvat aina työntekijöiden käytössä olevasta kalustosta. Ammattilainen purkaa vanhan huopakaton keräten vesikatteen palaset, päätypellit sekä vanhat naulat ja ruuvit hallitusti katolta alas. Rakennuksen pihaan sovitaan aina paikka, johon purettu materiaali lasketaan. Purkuun ja jätteiden keruuseen liittyvät käytännöt käydään läpi asiakkaan kanssa aina etukäteen ennen töiden aloittamista.

Tasakatto harjakatoksi lisää parhaimmillaan asuinneliöitä

Tasakaton muuttaminen harjakatoksi lisää parhaimmillaan kiinteistön asuinneliöitä. Muun muassa tästä syystä tasakattoisten talojen muuttaminen harjakatoksi on varsin yleistä. Monet tasakattoiset rakennukset alkavat olla elinkaarensa loppumetreillä, jolloin raskaammankin muutoksen tekeminen kattoon voi olla perusteltua – viimeistään myyntisyistä.

Haaveet tasakaton muuttamisesta harjakattoon alkavat useimmiten tasakaton ongelmista. Kattoremontin yhteydessä on mahdollista saada jopa lisää tilaa ja asuntoon lisää neliöitä. Tämä on kuitenkin melko suuri projekti lupahakuineen ja katon muutostöineen, mutta onnistuu taidokkaasti kokeneilta kattoammattilaisiltamme. Harjakatto on myös ulkonäöllisesti parempi ratkaisu kuin tasakatto. Lisäksi tasakattoon liittyy ongelmia, jotka johtuvat huonoista kattomateriaaleista sekä ikääntyneestä katosta.

Vesivuotoriski on ensimmäisiä asioita, joka tulee helposti mieleen, kun puhutaan tasakattoisista rakennuksista. Vuosien myötä tasakattoon tulee erilaisia painaumia, joihin vesi myöhemmin kerääntyy. Tasakatolla vesi viihtyy jo muutenkin pidempään kuin harjakatolla, mikä voi olla yksi painava syy muuttaa tasakatto harjakatoksi. Pienetkin vuotokohdat tasakaton vesikatteessa saavat veden vuotamaan sisälle.

Tasakattoja rakennettiin paljon 1960 ja 1970-luvulla. Rakennusratkaisut eivät enää useinkaan täytä tämänhetkisiä vaatimuksia. Erityisesti rakennusvirheet ovat tyypillinen ongelma tasakattoisille rakennuksille: aluskatteen puuttuminen, vesikatteen alapuolisten osien tuuletuksen ongelmat sekä ohuet lämmöneristeet. Aluskate ja tuuletuksen ongelmat voivat aiheuttaa muun muassa yläpohjan vesivahinkoja ja pahimmillaan yläpohjan homevaurion. Lämmöneristeiden ohuus on lähinnä energiataloudellinen ongelma. Yläpohjasta pääsee poistumaan suuria määriä lämpöä, minkä takia ohut lämmöneristyskerros aiheuttaa tarpeetonta energiankulutusta.

Lumikuormat aiheuttavat ongelmia tasakattojen kohdalla. Erityisen vaarallinen lumeen liittyvä ongelma on, että paksut lumikuormat voivat kasaantua katolle loputtomasti, mikäli niitä ei poisteta sieltä ammattimaisesti. Tällöin katon suunniteltu kestävyys voidaan ylittää. Todennäköisempänä ongelmana voidaan kuitenkin pitää sitä, että lumen alkaessa sulaa vettä voi virrata lumipeitteen alla siihen asti, kunnes kaikki lumet ovat poistuneet katolta. Vedellä on aikaa etsiä vesikatteesta kohta tai kohtia, joista päästä sisälle kattorakenteisiin aiheuttamaan vahinkoa.

Tasakatto voidaan muuttaa harjakatoksi. Kun muutostöitä aletaan pohtia, on olennaista ottaa selvää, mikä tontin tai alueella vallitsevan rakennuskaava on. Se paljastaa melko nopeasti, onko muutos ylipäätään mahdollinen. Jos tasakaton muuttaminen harjakatoksi on mahdollista, tulee miettiä, halutaanko harjakatosta vain ulkonäöllinen tekijä. Tällöin muutoksen myötä syntyvä ullakkotila voidaan jättää tyhjilleen. Uusi tila voidaan kuitenkin hyödyntää myös asuin- tai varastokäyttöön. Olennaista on tietää, onko tontilla rakennusoikeutta vai ei. Se ratkaisee, onko ullakkotiloista edes mahdollista saada asuinneliöitä.

Rakennuksen rakenteet ratkaisevat myös, mitä katolle on mahdollista tehdä. Asuintilat vaativat kantavuutta katon kantavilta rakenteilta. Tasakattoisen rakennuksen runko on kuitenkin suunniteltu alunperin vain tasakaton ja talvisen lumikuorman painoa varten. Tämä aiheuttaa erilaisia laskutoimituksia. On siis laskettava rakenteiden vahvistamisen tarve ja suunniteltava muutkin tasakaton muutokseen liittyvät rakenneratkaisut.

Tasakattoon verrattuna harjakatolla on monia etuja varsinkin veden ja lumen suhteen. Joskus voi olla kannattavaa muuttaa remontin myötä tulleet neliöt varasto- tai asuintilaksi. Näin ison kattoremontin teettämisestä voi hyötyä jopa rahallisesti.

Muutettaessa tasakatto harjakatoksi hinta on tietysti se kiinnostavin kysymys. Mitään tarkkaa hintaa tai arviota ei voida sanoa ennen kohteen tarkastusta ja pinta-alan selvittämistä. Usein harjakatto kuitenkin nostaa talon arvoa. Myös rakenteiden vahvistaminen tuottaa kustannuksia, mutta tärkeintä on katsoa kokonaisuutta. Ammattilainen osaa tarkastuksen perusteella antaa hinta-arvion, joka on useimmiten lähellä todellisia kustannuksia. Lisäksi jo todettua: harjakatolla talon arvo kohoaa ja remonttirahat saa näin takaisin.

Hintalapun sijaan kannattaisi kuitenkin keskittyä harjakaton hyviin puoliin: lumi- ja vesikuorma saadaan rännien ja syöksykourujen avulla alas katolta. Näin harjakattoa on helpompi ja edullisempi huoltaa. Lisäksi oikein asennettu harjakatto kestää kymmeniä vuosia.

Tasakaton kattoremontin hinta vaihtelee tapauskohtaisesti

Tasakaton kattoremontin hinta syntyy monien osien summasta. Se vaihtelee pääosin pinta-alan mukaan. Kattoremonttia suunniteltaessa on hyvä kiinnittää huomiota kustannuksiin. Tasakaton kattoremontin toteutus ja sen hinta tulisi luonnollisesti olla tasapainossa.

Tasakaton kattoremontin hinta ja kustannusarvio muodostuvat useista eri tekijöistä. Kattoremontin hintaa voidaan parhaiten arvioida mahdollisimman tarkalla lähtötilanteen arvioinnilla, ammattitaitoisella suunnittelulla ja kustannustehokkaalla toteutustavalla. Kattotöiden ammattilaisena Kattoremontti Pro tekee aluksi tasakaton kuntotarkastuksen, jonka myötä  kattoremontin laajuus selviää tarkemmin. Sen jälkeen tehdään kattoremontille suunnitelma, minkä jälkeen jonkinlainen realistinen arvio tulisi olla jo olemassa. Koska tasakattojen koot vaihtelevat paljonkin, määritellään tasakaton kattoremontin hinta usein per neliö. Näin voidaan helposti huomioida esimerkiksi tarvittava vesikatteen määrä.

Tasakaton kattoremontin hinta per m² on luonteva tapa arvioida kattomateriaaliin kuluvia kustannuksia, mutta tasakaton kattoremontin hintaan vaikuttaa moni muukin tekijä. Tasakaton kattoremontin hinta määräytyy erityisesti tasakattoa muutettaessa harjakatoksi tai pulpettikatoksi muun muassa seuraavien ominaisuuksien mukaan: katon koko, kattokaltevuus, läpivientien määrä, työturvallisuusratkaisut, yläpohjan tuuletusratkaisut, katemateriaali ja toteutustapa, erilaisten yksityiskohtien määrät katolla sekä kattoremonttiin tarvittavan infran toteutus.

Tasakatto pulpettikatoksi vaatii ammattilaista avuksi

Kun tasakatto muutetaan pulpettikatoksi, vaatii se avukseen kattotyön ammattilaisen. Katon kokonaisvaltaiset muutostyöt eivät ole yhtä yksinkertaisia kuin tasakaton huolto- tai korjaustyöt. Tasakaton muuttaminen kaltevampaan malliin on kuitenkin varsin yleistä. Pulpettikatto on oivallinen vaihtoehto.

Pulpettikatto mahdollistaa persoonalliset ullakkotilat katon kallistuskulmasta johtuen. Ullakkotilojen rakentaminen onkin hieman vaikeampaa pulpettikatolla esimerkiksi harjakattoon verrattuna, sillä pulpettikaton matalampi kattopuolisko jää monesti liian matalaksi. Tätä voidaan kuitenkin helpottaa tekemällä kattoon samalla jonkinlainen korotus. Pulpettikatto on tästä huolimatta ratkaisu monissa tilanteissa, kun ullakkotiloja ei haluta tehdä. Näin koko talon korkeus pysyy matalampana, mitä harjakattoratkaisulla toteutettuna.

Pulpettikatto on kattotyyppi, joka on tehty yhdestä kallellaan olevasta lappeesta. Tällainen kattotyyppi laskee tavallisesti talon etupuolelta taakse. Tasakattoon nähden pulpettikatto ainoastaan kallistuu enemmän, jolloin vesi valuu katolta nopeammin pois. Pulpettikaton suurimpia hyötyjä onkin omakotitalojen ylimmän kerroksen paremmat käyttömahdollisuudet.

Tasakaton lämpöeristeiden uusiminen, kun katto vuotaa

Tasakaton lämpöeristeet uusitaan, kun kattovuotaa. Se on ensimmäinen korjaustoimenpide. Märkien ja tasakaton kastuneiden villojen uusiminen on olennaista. Kyse on aina kosteusvauriosta, jolloin märät ja kastuneet materiaalit pitää purkaa. Tasakaton kohdalla tämä tarkoittaa lämpöeristeiden uusimisesta. Märät ja kastuneet villat puretaan, minkä jälkeen tarkastetaan muiden rakenteiden kunto.

Laajempien vahinkojen kohdalla vaurioitunut rakennusmateriaali poistetaan kokonaan tai kuivataan. Lisäksi vaurion aiheuttaja poistetaan, esimerkiksi korjataan tai uusitaan vuotava katto. Vasta sen jälkeen vaurioitunut alue voidaan rakentaa uudelleen. Tasakaton kastuneet villat uusitaan ja vanhojen tilalle asennetaan uudet lämpöeristeet sekä materiaalille tarvittavat suojaukset.

Katon yläpohjaan voi päästä kosteutta tavallisesti kahta eri kautta: vesikatteen suunnalta kattovuodon seurauksena tai asuintilojen suunnasta kostean ilman tai höyryn muodossa. Nämä aiheuttavat tasakaton lämpöeristeiden uusimisen, mikäli tilanne menee tarpeeksi pahaksi.

Tasakaton yläpohjan tarkastus kannattaa jättää kokeneen ammattilaisen tehtäväksi, jotta mahdolliset vauriot ja vaaditut toimenpiteet saadaan selvitettyä kokonaisuudessaan. Kattotöiden ammattilaisella on käytössään tarvittavat laitteet kosteusvaurion todentamiseen sekä ammattitaito mahdollisten rakennusvirheiden havaitsemiseen. Lisäksi ammattilainen osaa nopeasti määritellä tarvittavien huolto- ja korjaustöiden laajuuden. Tasakaton yläpohjan ilmanvaihdon toimivuuden suunnittelu sekä toteutus vaativat aina kohdekohtaisen arvion. Älä tingi, kun kyse on katosta. Se on koko rakennuksen tärkein suoja.

Katon lisälämmöneristys lisää asuintilojen viihtyvyyttä. Se on tehokkain tapa parantaa talon lämmöneristyksen kykyä ja siten pienentää sähkölaskuasi. Samalla asuintalon viihtyvyys lisääntyy. Rakennuksen viihtyvyyttä, energiankulutusta ja lämpöhäviötä voidaan siis pienentää tehostamalla lisälämmöneristystä paksummilla eristekerroksilla tai eristävämmällä materiaalilla. Remonttikohteessa lisälämmöneristys on poikkeuksetta kannattava sijoitus.

Oikein tehtynä lämmöneristys maksaa itsensä takaisin ennemmin tai myöhemmin, kuten oikein toteutettu kattoremontti. Takaisinmaksun vauhti määräytyy käytännössä lopulta sen mukaan, kuinka paljon eristettä oli aiemmin ja kuinka paljon sitä lisätään. Tasakaton remontin ja lämpöeristeiden uusimisen kohdalla kannattaa pohtia sitäkin, paljonko lämpöeristeitä laitetaan kastuneiden ja märkien lämpöeristeiden tilalle. Pienellä sijoituksella voi säästää enemmänkin rahaa.

Lumenpudotus ja lumenpoistaminen tasakatolta tulee tehdä oikein

Lumenpudotus ja lumenpoistaminen tasakatolta tulee tehdä oikein. Helpointa ja vaivattominta on luottaa ammattilaisen palveluihin. Lumenpudotus voi olla vaarallista työtä, mikäli siitä ei ole aiempaa kokemusta. Siksi se tulee tehdä turvallisesti säädösten mukaan. Ammattilaisten työvälineet, turvalaitteet ja vankka ammattitaito takaavat laadukkaan lopputuloksen, mutta myös turvallisesti toteutetun työn.

Lumenpudotus ja lumenpoistaminen tasakatolta on tehtävä siten, ettei siitä aiheudu vaaraa ihmisille tai pihan irtaimistolle. Asukkaille ja mahdollisille muille kiinteistön käyttäjille on tiedotettava ajoissa lumenpudotustöistä ennen niiden aloittamista. Näin vältytään suuremmilta vahingoilta.

Lumenpudotustöissä ammattilainen käyttää poikkeuksetta putoamissuojaimia – niin kaltevalla katolla kuin tasakatollakin, mikäli työskennellään räystään lähellä. Putoamissuojainten tulee olla vaatimusten mukaiset sekä kunnoltaan moitteettomat. Tällaisia ovat ammattilaisten turvavaljaat ja turvaköydet. Varustuksestaan ammattilainen ei jousta, vaan lumenpoistaminen tehdään poikkeuksetta säädösten mukaan.

Rakennuksen katolle kertyvä lumikuorma muodostaa vaaratekijöitä ihmisille, mutta myös talon tai rakennuksen rakenteille. Tasakaton ongelmia ovatkin runsaslumiset talvet. Raskas lumi painaa katon rakenteita ja voi pahimmillaan vaurioittaa kattoa rakenteineen merkittävästi. Lumenpudotus tai lumenpoistaminen tasakatolta ovat tärkeitä osia talon vuosittaista huoltoa. Kattoremontti Pro tekee lumenpudotuksen ja lumenpoistamisen katolta siten, ettei kattopinnoite vaurioidu.

Hoidamme lumenpudotuksen aina turvallisuustekijät huomioiden. Lumenpudottajien asianmukaisten turvavarusteiden lisäksi käytämme työssä tarvittaessa nosturia tai nostokorinosturia. Lumenpudotus tai lumenpoistaminen tasakatolta tehdään aina vähintään kahden ammattilaisemme voimin, mutta tarvittaessa ammattilaisia kutsutaan paikalle useampi. Alhaalla turvahenkilö valvoo turvallisuutta koko työn keston ajan ja tarvittaessa keskeyttää työn, mikäli tilanne näyttää maan tasalla uhkaavalta. Myös sulkupuomit ovat käytössämme. Tällä tavoin lumenpudotus tai lumenpoistaminen tasakatolta ei aiheuta vaaraa ohikulkijoille, työntekijöille tai omaisuudelle.

Pudotettavalle lumelle varataan pihalta sovitusti oma tila tai se kuljetetaan kokonaan pois. Tasakatolta poistettu lumi voidaan siirtää pihamaan reunalle, mutta talon viereen sitä ei sovi koskaan jättää. Pienellä tontilla on viisainta kuljettaa lumi kokonaan pois. Lumisateen sattuessa kolaaminen on helpompaa, kun lumenpudotuksen myötä syntyneet lumikinokset eivät ole tiellä. Sulaessaan kinokset voivat aiheuttaa myös ylimääräistä kosteutta pihalle. Pahimmassa tapauksessa kosteus siirtyy talon rakenteisiin.

Kattoremontti Pron ammattilaiset tarkastavat tasakaton lumenpudotuksen ja lumenpoiston yhteydessä katon kunnon ja ilmoittavat aina havaitsemistaan ongelmista asiakkaalle. Palveluillamme katon käyttöikä on pitkä tai pitenee. Oikea aika katon kunnolliseen tarkastukseen on keväällä ja syksyllä.

Tasakatto kestää useimmiten lumen painon, sillä se otetaan huomioon jo rakennusvaiheessa. Lumi voi kuitenkin aiheuttaa muita ongelmia. Painava lumimassa voi rikkoa kantavia vesikattorakenteita, vesikaton pinnoitteita tai katon läpivientien tiivistyksiä. Jos lunta on kevään tullessa katolla paljonkin, se voi aiheuttaa omia ongelmiaan. Vesikatteen materiaalista riippumatta Kattoremontti Pro hoitaa lumenpoiston ja lumenpudotuksen tasakatolta yhtä asiantuntevasti.

Luota lumenpudotuksessa ja lumenpoistossa ammattilaiseen. Asianmukaiset tarkastukset lumenpudotuksen ja lumenpoiston yhteydessä pitävät tasakaton kunnossa pienillä huolto- ja korjaustoimenpiteillä vuosia pidempään, ja katto saa ansaitsemansa elinkaaren.