Tiilikaton pesu ja puhdistus – Pitkäikäisen katon avain

Tiilikaton pesu ja puhdistus on välttämätön, säännöllisesti tehtävä toimenpide. Tiilikatot ovat Suomessa todella suosittuja ja oikein hoidettuina myös erittäin pitkäikäisiä. Tämä vaatii kuitenkin säännöllistä huolenpitoa puhdistuksen muodossa. Tiilikatto joutuu alttiiksi irtoroskille ja lialle, sammaleelle, jäkälälle ja muulle kasvimassalle, auringolle, sateelle, lumelle ja jäälle sekä viimeksi mainittujen takia kosteudelle. Aivan liian usein käy niin, että puutteellinen katonhoito rappeuttaa tiilikatteen etuajassa, ja kattoremonttiin pitääkin ryhtyä aiemmin kuin ajateltiinkaan. Tämä kaikki on vältettävissä tiilikaton säännöllisellä pesulla ja puhdistuksella sekä yleisellä huollolla.

Tiilikaton harjaus minimoi tehokkaasti irtolian ja roskien aiheuttamat ongelmat. Harjaus, pesu ja puhdistus pidentävät katon käyttöikää ja pitävät katon siistimmän näköisenä. Projektin hinta ei päätä huimaa, etenkään suhteutettuna siitä saatavaan suureen hyötyyn. Tarvittaessa kattohuoltotöihin saa toki myös rahoitusta, ja kattotyöt ovat aina kotitalousvähennyskelpoisia, joten sikälikin tämä sijoitus tulee edulliseksi kuluttajalle.

Tiilikaton pesussa ja puhdistuksessa on tietenkin paljon huomioitavaa. Miten valita oikeat pesu- ja käsittelyaineet? Kuinka toimia katolla vaurioittamatta tiilikatetta? Liikkuminen ja työskentely katolla on aina myös turvallisuusriski. Mikäli nämä asiat askarruttavat, me Kattoremontti Prolla tarjoamme mielellämme auttavan käden. Kokemuksemme koostuu todella monipuolisista kattohuoltotöistä ja remonteista, ja suoritamme työt turvallisuusmääräysten mukaisesti. Ja aina kun kiipeämme katollesi, katsastamme kattosi yleisilmeen: mikäli esimerkiksi tiivisteet eivät olekaan ehjät tai lumiesteiden kiinnitys on puutteellinen, ilmoitamme havainnoistamme sinulle. Tarvittaessa teemme tarjouksen näistäkin huoltotöistä, joten tarjoamamme palvelu on aina kohteeseen räätälöityä ja kokonaisvaltaista. Saat työlle selkeän takuun, suuremmat kattoremontit lykkääntyvät tuonnemmaksi, katon väri kirkastuu ja rakennuksen yleisilme siistiytyy. Miksipä et huoltaisi kattoa kuntoon hyvissä ajoin?

Katon pesu ja puhdistus

Tiilikaton pesu on osa katon vuosihuoltoa

Tiilikaton pesu on suoritettava säännöllisesti, mikäli katon käyttöiän haluaa maksimoida. Pesutarve vaihtelee katon iän, kunnon ja ympäristön mukaan. Mikäli ympäristössä on esimerkiksi paljon puustoa, on suositeltavaa pestä katto jopa vuosittain. Kattoa on hyvä tarkkailla ympäri vuoden ja perusteellisempi tarkistus on paikallaan minimissään kaksi kertaa vuodessa – sekä syksyisin ennen lumia että keväällä niiden sulettua katolta pois. Ympäröivän puuston lehtiaineksen ja siitepölyn lisäksi kattoa mustuttavat paikoin ilmansaasteet ja puulämmitteisissä taloissa noki ja tuhka.

Tiilikaton pesun hinta määräytyy yleensä neliökohtaisesti. Katon pinta-ala määrittelee, paljonko pesuainetta ja mahdollisia muita käsittelyaineita projektiin tarvitaan. Onkin hyvä arvioida tarvitaanko pesun lisäksi myös suojausta mukaan. Pesuaineissa on jonkin verran ainekohtaisia eroja käytössä, ja täytyy muistaa myös varmistaa, minkä lämpöisille pinnoille ainetta pystyy käyttämään. Esimerkiksi aurinkoisella säällä tiilikattoa pestäessä voi helposti käydä niin, ettei aine imeydykään vaan haihtuu ja kuivuu liian nopeasti. Kovin kylmälle pinnallekaan aineen imeytyminen ei välttämättä ole ihanteellista. Mikäli sammalta on runsaasti, voi olla tarpeen huuhdella katto ensiksi kerran pelkällä vedellä, jonka jälkeen kokonaiskunto on helpompi arvioida. Vesipaine saattaa kuluttaa jonkin verran pinnoitetta, joten usein pesun jälkeen katto kannattaakin käsitellä suoja-aineella, jotta uusi suojaava pinnoite muodostuu.

Pesua ennen katon välitön ympäristö, kuten talo, terassi, ikkunat, istutukset, ovet ja muut vastaavat on suojattava asianmukaisesti. Mikäli kyse on kerros- tai rivitalon katosta, täytyy myös asukkaita informoida ajoissa työn etenemisestä, jotta turvallisuuskriteerit täyttyvät. Tiilikatto tulee ensin harjata puhtaaksi irtoliasta ja poistaa muut roskat ja ylimääräiset esineet katolta. Ennen pesua katon kunto on myös hyvä arvioida, jotta esimerkiksi mahdolliset vuotokohdat huomataan ajoissa.

Pesu voidaan suorittaa joko vesiletkulla tai painepesurilla. Varoituksen sana on tässä paikallaan, sillä liian kova vedenpaine voi vaurioittaa tiilten suojapinnoitetta. Painepesurissa tulisi myös olla riittävän pitkä letku, jotta itse pesuria ei tarvitse viedä katolle eikä merkittävää turvallisuusriskiä siitä siten synny. Pesu kannattaa aloittaa katonharjalta ja vasta viimeisenä puhdistaa räystäät, sillä roskia valuu niihin kuitenkin puhdistuksen aikana. Katon on lisäksi tärkeää antaa kuivua huolellisesti ennen sen käsittelyä muilla suoja-aineilla. Liiaksi ei voi muistuttaa myöskään liukkaan katon vaaroista, ja siksi asianmukaiset turvaköydet ja putoamissuojaimet ovat paikallaan. Mitä jyrkempi katto, sitä suuremmat riskit. Ammattilaisella on usein helpommin käden ulottuvilla mahdollisuus käyttää henkilönostinta tai telineitä työssä ja siten varmistaa projektin turvallinen eteneminen. Meille Kattoremontti Prolla erilaiset kattohuoltotyöt ovat arkea, ja siksi liikumme katolla tottuneesti ja kattoa rikkomatta. Lisäksi osaamme mitoittaa tarpeelliset välineet, pesu- ja käsittelyaineiden menekit sekä järkevän aikataulun ja ajankohdan juuri sinun kattoprojektillesi.

Tiilikaton puhdistus ja harjaus hidastavat katon rappeutumista

Tiilikaton puhdistus ei aina ole yhtä kuin pesu, vaikka usein nämä kaksi onkin aiheellista hoitaa samassa yhteydessä. Tiilikaton puhdistamista harjaamalla on hyvä tehdä silloinkin, kun itse pesua ei välttämättä katolle suoritetakaan. Esimerkiksi syksyisin katolle kulkeutuu syystuulten ja -myrskyjen mukana paljon irtoroskia, lehtiä ja havunneulasia. Irtoroskien puhdistaminen harjaamalla on kattoystävällinen mutta tehokas vaihtoehto. Erityisesti ennen pesua tiilikaton harjas on välttämätön.

Miksi neulasten ja lehtiroskien poisto katolta sitten kannattaa tehdä? Mikäli katolla on paljon lehtiä ja muuta kasvimassaa, katto pysyy myös märkänä pidempään saadessaan osakseen vettä ja lunta. Ikääntyessään tiili muuttuu huokoisemmaksi ja imee kosteutta itseensä. Tiileen imeytynyt kosteus voi pahimmillaan aiheuttaa jopa tiilten halkeilua pakkasilla. Erityisesti jos rakennuksen ympärillä on paljon puita, irtoroskaa kerääntyy katolle helposti. Vaikka irtoroska itsessään ei jäisikään ensin tiukasti kiinni alustaan, on se ihanteellinen kasvualusta sammaleelle tai jäkälälle, joiden irrotus ajan mittaan voikin olla työläämpää. Tiilikaton harjaus irtolehdistä ja havunneulasista voidaan suorittaa pehmeällä katuharjalla. Jos roskia tai kasvustoa on kerääntynyt katolle pidemmän aikaa ja huomattavissa määrin, puhdistus kovemmalla harjalla saattaa olla tarpeellista.

Irtonaisten neulasten poisto tiilikatolta käsin harjaamalla on tehokas tapa saada katosta siisti. Harjaus kannattaa aloittaa järjestelmällisesti ylhäältä alaspäin, jotta eteneminen on sujuvaa. Lehtiroskien poisto tiilikatolta voidaan tehdä vastaavalla tavalla harjaten, tai myös tiilikaton puhdistus lehtipuhaltimella on mahdollinen. Lehtipuhaltimen etuna on tietystikin, ettei mekaanista rasitusta katolle synny. Puhallin kuitenkin toimii katonpuhdistuksessa melko rajoitetusti, sillä kovin märkää, painavaa tai alustaan tiukasti jo kiinnittynyttä ainesta se ei poista. Rännien ja vesikourujen puhdistus kannattaa tehdä vasta muiden harjaustöiden jälkeen, koska harjauksessa irronnutta likaa päätyy niihin helposti.

Sammaleen poisto tiilikatolta vaatii usein ammattilaista

Sammaleen poisto tiilikatolta kannattaa tehdä tiilen rappeutumisen hidastamiseksi. Kuten aiemmin todettua, kasvimassa katolla sitoo kattoon kosteutta ja voi aiheuttaa vaurioita katteeseen. Sammal- tai jäkäläkasvuston muodostumiseen vaikuttavat monet eri seikat ja siksi poistokäsittelyjenkin tiheys vaihtelee suuresti. Pohjoispuolen lappeet jäävät enemmän varjoon ja keräävät siten helpommin kasvustoa kuin etelään suunnatut aurinkoiset alueet. Myös katon muoto ja kaltevuus sekä ympäristön suojaisuus säätelevät kasvuston kehittymistä.

Sammal ja jäkälä käyttävät ravinteenaan tiilessä olevaa kalkkia, ja ajan mittaan tämä haurastuttaa tiiltä. Aluksi tiilessä oleva pinnoite ehkäisee kasvuston syntymistä, mutta ajan mittaan se kuluu pois, ja sammal pääsee yhä helpommin juurtumaan alustaan. Juuret voivat tehdä reikiä ja vahingoittaa kattoa. Sammaleen poisto tiilikatolta voi sujua harjaamalla, mikäli sammalta ja muuta kasvustoa on kohtuullisen pieni määrä. Jos kasvusto on sen sijaan päässyt tekeytymään vahvemmaksi ja juurtunut runsaana, on usein turvauduttava järeämpiin ratkaisuihin.

Jos mekaaninen poisto eli harjaus ei riitä, on tehtävä tiilikatolle sammaleentuhokäsittely. Sammaleentuhoaineet ovat levitettäviä tai ruiskutettavia, biohajoavia aineita, joista ei koidu ihmisille tai eläimille vaaraa. Käsittely ei poista ainoastaan kasvimassan näkyvää osaa, vaan vie sammaleen juurineen. Ainetta ei ole tarpeen huuhdella katolta, sillä se poistuu seuraavan sadeveden mukana. Kasvustoa voi myös ennaltaehkäistä syntymästä kasvustoestokäsittelyllä. Kasvustoestokäsittely tiilikatolle pitää katon puhtaana sammaleesta, levästä ja muusta kasvustosta käsittelyä seuraavina kuukausina. Meiltä Kattoremontti Prolta saat kaikki tarvittavat kasvustoesto -ja tuhokäsittelyt.

Tiilikaton rännien ja vesikourujen puhdistaminen tiilikaton pesun yhteydessä

Miksi tiilikaton rännien ja vesikourujen puhdistaminen on hyödyllistä? Jos sadeveden matkalla on esteenä roskaa, vesi saattaa valua minne sattuu ja tästä voi aiheutua haittaa rakennukselle. Jos putkessa on suoranainen tukos, seisova vesi saattaa päästä jäätymään ja pahimmillaan voi tällöin rikkoa putken. Siivoamattomat rännit ovat aina painavammat myös kiinnikkeille. Huolellisella puhdistuksella sadevesijärjestelmän huolto tulee kaikkein edullisimmaksi.

Tiilikaton rännien ja vesikourujen puhdistaminen kannattaa tehdä muun katonpesun jälkeen. Irronnutta sammalta ja muita roskia kulkeutuu joka tapauksessa prosessin aikana niihin, joten kustannustehokkainta on siivota kaikki roska niistä kerralla. Myös syysmyrskyjen riepottamat oksat ja muut epäpuhtaudet päätyvät usein räystäisiin. Vesikourujen ja rännien puhdistaminen on oleellista, jotta sade- ja sulamisvesien poistuminen katolta sujuu ongelmitta. Puhdistuksen jälkeen sadevesijärjestelmä on syytä lopuksi huuhdella huolellisesti. Meiltä Kattoremontti Prolta saat tämänkin palvelun vaivatta ja ensiluokkaisena. Huolehdimme paitsi roskan keräämisestä, myös sen asianmukaisesta hävittämisestä.

Kun tiilikatto on pesty ja puhdistettu, on yleensä aiheellista käsitellä se vielä suoja-aineella, joka minimoi tiilen huokoisuutta ja palauttaa sille suojapinnan. Suoja- aine tukkii pienet vesipaineen avaamat reiät tiilen pinnassa ja näin kyllästää tiilen. Tällöin tiili saa mahdollisimman paljon alkuperäisistä ominaisuuksistaan takaisin, eli on taas valmiudessa hylkimään vettä, ilmansaasteita, sammalta ja muuta kasvustoa. Mitä vähemmän tiili imee itseensä vettä, sitä kevyempi katto luonnollisesti on myös rakenteita ajatellen. Lisäksi tiiltä rasittavaa pakkasrapautumista eli kosteuden vuorottaista sulamista ja jäätymistä ei pääse tapahtumaan niin helposti. Käsittelyaineen jättämä kerros on läpinäkyvä ja väritön, joten se ei muuta itse katon ulkonäköä muuten kuin pitämällä sen parempana pitempään. Pinnoiteaine on valittava aina materiaalin mukaan. Kyllästeaineella käsitelty katto on helppohoitoisempi tulevina vuosina, joten puhdistuksen yhteydessä tehty pieni panostus maksaa itsensä takaisin nopeasti.

Tiilikaton huoltaminen on tietysti aina kokonaisvaltaista työtä, ja autamme mielellämme kaikissa tarpeellisissa toimenpiteissä. Jos vaikkapa kattoa tarkistaessa ilmenee, että joukossa on rikkoutuneita, liikkuneita tai pahasti reikiintyneitä tiiliä, ilmoitamme niistä asiakkaalle, ja vaihdamme kärsineet tiilet asianmukaisiin niin sovittaessa. Vasta alustan ollessa täysin kunnossa kannattaa katon puhdistustöihin ylipäätään ryhtyäkin. Tiili on erittäin kestävä kattomateriaali, mutta mikäli sitä on vaurioitettu vääränlaisella puhdistuksella tai jos puhdistus on kokonaan laiminlyöty ja pinta on tällaisten seikkojen johdosta todella kulunut, voi edessä olla pelkän pesun sijasta myös tiilikaton maalaus. Jos tällaiselle astetta suuremmalle projektille ilmenee tarvetta, saat senkin hoidettua meidän kauttamme.

Usein tiilikaton säännöllinen huolto ja puhdistus riittävät. Tiilikaton pesu, harjaus, suoja-ainekäsittely ja runsaslumisina talvina asianmukainen lumenpoisto takaavat maksimaalisen käyttöiän katolle. Jokainen katto on oma yksilönsä ja huoltotarve ja kulloinkin kannattavat toimenpiteet täytyy arvioida aina tapauskohtaisesti. Esimerkiksi kaikkia suojakäsittelyjä tiilikatolle ei välttämättä ole pakollista tehdä vuosittain. Mikäli puntaroit, mitä edellä käsitellyistä huolloista juuri sinun kattosi kaipaisi seuraavaksi, älä epäröi kysyä meiltä apua arviointiin. Tarvitsitpa katollesi sitten lumitöiden tekijää, siivoojaa tai maalaria, Kattoremontti Pro on turvallinen ja luotettava väylä parhaaseen lopputulokseen.

Näin meillä tiilikaton pesu etenee

Suojaamme pihapiirin ja kasvit ennen töiden aloittamista. Siirrämme suojauksia aina tarvittaessa töiden edetessä. Tiilikaton pesu alkaa harjauksella ja suurtehopuhalluksella, jossa tiilikatolta poistetaan kaikki helposti irtoava aines. Harjauksen jälkeen tiilikatolle levitetään biohajoava sammaleenesto- ja kasvustonestokäsittelyaina. Käsittelyn annetaan vaikuttaa noin 7-90 päivää, jonka jälkeen katto harjataan ja puhalletaan uudestaan.

Estokäsittelyn jälkeen puhdistetaan vesikourut ja valmistaudutaan tiilikaton pesuun. Tätä ennen tarkistetaan katon eheys ja vaihdetaan rikkinäiset kattotiilet. Jos yläpohjaan on esteetön pääsy, tarkastamme myös aluskatteen ja aluskatteen läpivientien tiiveyden. Mikäli korjattavia kohtia löytyy, suoritamme ne lisätyönä ennen tiilikattopesutyön aloittamista.

Varsinainen tiilikaton pesutyö suoritetaan matala- ja korkeapainepesuna pesusuuntana harjalta räystäälle. Tiilikaton harjatiilet ja ylimmäiset lapetiilet sekä läpivientien ympäristöjen pesutyöt toteutetaan käsipesuna pesuharjoilla ja matalapainehuuhteluna. Käytämme pesutyössä tarvittaessa myöskin tiilikaton huoltopesuainetta, jolla poistetaan tiilikatossa olevat likaisuudet ja levät sekä sammaleet. Pesutöiden lopuksi puhdistamme vielä vesikourut sisä- ja ulkopuolelta.