Tiilikaton rakenne ja yläpohjasta katteeseen

Kun katon tarkistuksen ja remontoinnin tarve tukee ajankohtaiseksi, on hyvä tuntea tiilikaton rakenne. Vaikka itsellä ei olisikaan rakennusalan koulutusta tai osaamista, on silti mukava tietää mistä puhutaan, kun neuvotellaan katon tarkistamisesta ja remonttitarpeesta. Useimmiten itse työ on turvallista ja taloudellista teettää alan ammattilaisilla, kuten meillä. Riippumatta siitä, kuka varsinaisen tarkistuksen ja korjauksen käytännössä hoitaa, tiilikaton rakenteen ymmärtämisestä on apua jokaiselle sellaisten kanssa tekemisissä olevalle.

Olet varmasti huomannut, että usein puhutaan tiilikatosta, peltikatosta tai vaikkapa huopakatosta. Tällöin kyseessä on vain katon katemateriaali. Käytännössä se on rakennuksen uloin ja ylin pintakerros, joka toki vaikuttaa koko rakennuksen ulkonäköön ja sen kunnossapitoon. Pintamateriaalin lisäksi on olemassa useita eri kattotyyppejä, kuten harjakattoja, satulakattoja tasakattoja ja niin edelleen. Tietyt katemateriaalit voivat sopia paremmin tietyille kattotyypeille, mutta näissä vaihtelevuus on aika suurta. Myös rakennuksen ikä vaikuttaa sekä katteeseen että kattotyyppiin ja ne tulisikin aina huomioida kattoa tarkistaessa ja remontoidessa.

Tiilikatto koostuu seuraavasta rakenteesta:

  • höyrysulku, joka pitää kosteuden poissa yläpohjasta
  • eristevillat, jotka estävät lämmön haihtumisen asunnosta
  • tuuletustila/yläpohja, jossa kosteus ja kondessivesi tuulettuu pois
  • kattotuolit, eli kattoristikot
  • levytetty aluskate (umpilaudoituksesta ja aluskermistä) tai sitten kattoruoteiden päälle asennettu muovinen aluskate.
  • kattotiilet

Meillä Kattoremontti Pro:lla on perehdytty kaikkiin kattotyyppeihin ja katemateriaaleihin. Tiilikaton rakenne ja sen erityispiirteet eivät ole poikkeus. Kokemusta löytyy myös hyvin eri ikäisistä rakennuksista ja meillä nämä asiat huomioidaan aina kattotöissä tarkistuksista täyssaneerauksiin. Tarvittaessa modernisoimme vanhaa kattoa uusin kattotuottein, mutta huomioimme toiveet katon ulkonäön suhteen. Esimerkiksi vanhoissa tiilikattoisten talojen puutalopihoissa on tärkeää pitää kiinni pihapiirin esteettistä arvoista ja yhtenäisestä ilmeestä. Jos kaipaat ammattilaisen apua tiilikattosi kunnossapidossa niin soita meille. Me teemme mielellämme kartoitukset ja annamme yksityiskohtaisen katsauksen kattosi korjaustarpeista tarjouksineen. Joka kerta kun käymme katolla mitä tahansa meiltä tilattua kattotyötä tekemässä, tarkistamme samalla katon kokonaistilanteen ja raportoimme korjaustarpeista sinulle urakkatarjouksineen. Kun teetät työt meillä, voit kätevästi hakea kauttamme rahoitusta. Tekemistämme töistä voit hakea myös verotuksen kotitalousvähennyksiä.

Tiilikaton rakenne

Tiilikaton välipohja / yläpohja yksityiskohdittain

Lähemmin tiilikaton rakennetta tarkastellessasi löydät sieltä tietyt kerrokset ja rakenteet, kuten kaikista muistakin kattotyypeistä. Tiilikatossakin välipohja muodostaa asuttujen kerrosten välisen rakenteen eli alemman kerroksen katon ja ylemmän kerroksen lattian. Tyypillisesti se on siis useampikerroksisten rakennusten rakenne. Toisinaan kuitenkin törmää siihen, että välipohja -nimitystä käytetään myös ylimmän asuinkerroksen ja asumattoman ullakon tai yläpohjan välisestä rakenteesta.

Yläpohjan rakenteisiin lasketaan kuuluvaksi kaikki viimeisen asuinkerroksen katon pintamateriaalista ylöspäin. Yläpohjaan kuuluu rakennusmateriaalista riippuen pintakerros, joka voi olla vaikkapa puupanelointi. Se sijoittuu siis alemman asutun kerroksen katon näkyväksi pinnaksi. Tämän yläpuolella on höyrysulku ja sen jälkeen kantava rakenne.

Erityisesti kosteutta tuottavissa tiloissa, kuten pesuhuoneessa ja keittiössä höyrysulku on erittäin oleellinen osa yläpohjaa. Se estää tiiviinä paperi- tai muovikerroksena kosteuden imeytymisen syvemmälle rakennuksen rakenteisiin. Kosteutta muodostuu aina siellä missä ihmisiä elää, moni meistä esimerkiksi kuivattaa pyykkejä makuuhuoneessa tai muussa tilassa kuin kylpyhuoneessa. Virheellinen tai puuttuva höyrysulku aiheuttaa sangen usein kosteusvaurioita ja homeongelmia, siihen tulisikin aina suhtautua vakavasti.

Rakennusmateriaalista riippuen kantavat rakanteet voivat muodostua muun muassa betonista tai vaikkapa puusta. Sen yläpuolella onkin lähes poikkeuksetta varsinkin keskeltä kohoavissa kattotyypeissä, kuten harjakatoissa ja satulakatoissa jonkinlainen ullakkotila. Se voi olla esimerkiksi lämmittämätön ja eristämätön, kävelykorkeuden omaava ullakkohuone, jota kutsutaan myös käyttöullakoksi tai kylmäksi ullakoksi. Tai se voi olla niin kutsuttu puoliullakko, jossa voi olla käyttökelpoista säilytystilaa. Tämä asuintiloja matalampi puoliullakko on myös useimmissa tapauksissa täysin lämmittämätön ja eristämätön tila. Joissain rakennuksissa yläpohja on puolestaan pelkkä ryömintätila, jolla ei oikeastaan ole mitään käyttöä asumisen ja säilytyksen kannalta.

Yläpohjan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu eristäminen ja tuuletus. Eristeet siis useimmiten löytyvät, erityisesti asutuissa ja lämmitettävissä rakennuksissa yläpohjan yhteydestä. Käytännön syistä eristeet asennetaan yleensä ullakkotilan pohjaan eli asuinkerroksen katon muodostavan rakenteen päälle. Eristeet vaihtelevat melkoisesti riippuen siitä, milloin rakennus on rakennettu. Sieltä voi löytyä puhallusvillaa, lasivillaa, sahanpurua tai melkein mitä vain. Katon tarkistuksen yhteydessä me tutkimme aina eristeen kunnon ja eristävyyden, myös paloturvallisuus on hyvin tärkeä seikka. Tarvittaessa eristettä voidaan vaihtaa ja lisätä.

Toinen yläpohjan tärkeä tehtävä on tuuletus. Tila rakennetaan niin että ilma pääsee liikkumaan ja kosteus, jota eri syistä katon rakenteisiin voi päästä, pääsee haihtumaan. Kosteutta yläpohjaan voi tulla ilmankosteuden, kondensoitumisen, lumen ja vuotojen yhteydessä. Näistä ei välttämättä ole vielä suurta vaaraa rakennuksen kunnolle, jos tuuletus on kunnossa. Tuuletusta lisätään erilaisilla tuuletusluukuilla esimerkiksi rakennuksen päissä räystäslipan alla. Mahdolliset tuuletusaukot tulee kuitenkin suojata niin, ettei niistä tule vettä ja lunta suoraan sisään eivätkä eläimet pääse pesimään niihin. Meillä tarkistusrutiiniin kuuluu se, että myös tuuletusaukot tarkistetaan katon katsastuksen yhteydessä. Nekin tulisi tarkistaa, puhdistaa ja kunnostaa tasaisin väliajoin. Jos tuuletusaukkoihin pääsee kertymään vaikkapa roskaa, voi ilman kierto yläpohjassa vaarantua.

Kattoremontti Prolla on tapana tarkistaa yläpohja rakennusten kattoja tutkiessamme, mikäli yläpohjaan vain on esteetön pääsy. Katsastamme löytyykö vuotojälkiä, tummentuneita villoja tai muita kosteuteen liittyviä viitteitä. Yleensä teemme ensin silmämääräisen tarkistuksen ja tarpeen vaatiessa lisätutkimuksia muun muassa kosteusmittausten avulla. Mahdolliset näkyvät muutokset, kuten kosteuden aiheuttamat läikät kannattaa aina tarkistaa heti kun niitä havaitaan. Sisällä asuintilassa niihin helposti kiinnittyykin huomio, olivat ne sitten katto- tai lattiapinnassa.

Aluskate on tärkeä katon toiminnan kannalta

Aluskate tiilikatolla voidaan toteuttaa kahdella eri tavalla. Toinen on asentaa umpilaudoitus, jonka päälle kiinnitetään bitumikangas, eli aluskermi. Yleisempi tapa on kuitenkin asentaa kattoruoteille muovikalvoinen aluskate.

Seuraavaksi vuorossa onkin sitten se tiilikate, joka muodostaa rakennuksen vesikaton ja rakennuksen uloimman kerroksen. Tämä on hyvin tärkeä osa katon rakenteita, mutta myös koko rakennusta sekä suojan että ulkonäön kannalta. Vesikaton suurimpiin riskeihin lukeutuu puutteellinen aluskate, jonka päälle se vesikate asennetaan. Elleivät nämä vesikattoa kannattelevat rakenteet ole kunnossa, voi uusikin katemateriaali päästää vettä läpi kohtalokkain seurauksin. Sekä katemateriaalin asentaminen että sen alle muodostuvien rakenteiden kunnollinen perustaminen ovat oleellisia, ammattitaitoa vaativia asennustöitä, joiden korjaaminen voi olla yllättävän työlästä ja kallista puuhaa. Meiltä saat näidenkin rakenteiden tekemisestä ja korjaamisesta työtakuun, kuten kaikista muistakin tekemistämme töistä.