Vanhan katon purku edessä? Kattoremontti Pron ammattilaiset purkavat vanhan kattosi turvallisesti ja luotettavasti

Vanhan katon purku on yleensä aina edessä silloin, kun vanhan tilalle halutaan rakentaa täysin uusi katto. Katon purkamisen ja rakennuksen kannalta merkityksellisintä on, että työ suoritetaan ammattimaisesti ja turvallisesti. Osaamattomilla ja huolimattomilla otteilla voi aikaansaada paljon tahatonta vahinkoa, joista ei välttämättä tule edes heti tietoiseksi. Vanhan katon purkamiseen on suositeltavaa kiinnittää kattoalan ammattilainen, joka hallitsee työn järjestelmällisesti ja kaikkien osapuolten turvallisuutta kunnioittaen. Kattoremontti Pro on pitkän kokemuksen omaava alan ammattilainen, jonka otteessa vanhan katon purkutoimenpiteet onnistuvat moitteettomasti.

Katon purkamista suunniteltaessa tulee huomioida monia asioita. Onko kyseessä koko katon purku kattorakenteita myöten? Vai tuleeko kyseeseen vain vesikaton purku, jolloin katolta poistetaan vesikate ja mahdollisuuksien mukaan vain vanhat ruodelaudat? Tällöin rakenteisiin ei tarvitse kajota, ja katon purkamiseen tarvittava aika lyhentyy. Kattoa purettaessa on myös hyvä muistaa, että eteen voi joskus tulla yllätyksiä, kuten asbestia sisältävä katto. Näin voi käydä varsinkin silloin, mikäli katto ja/tai rakennus ovat rakennettu 1960‒80‒lukujen aikana. Suurin osa edellä mainittuna ajankohtana rakennetuista vartti- eli mineriittikatoista sisältää asbestia, ja vastaavien kattojen purkamistoimenpiteisiin on aina asetettava asbestipurkuluvan omaava pätevä ammattilainen. Turvallisuusnäkökohtiin on aina kiinnitettävä tarkasti huomiota silloin, kun vanhaa kattoa aletaan purkamaan. Kattoremontti Pro huomioi asianmukaisesti kaikki katon purkamiseen liittyvät yksityiskohdat ja huolehtii ammattilaisen tapaan myös purkutöihin liittyvästä siisteydestä. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että Kattoremontti Pro siistii katon purkutyöstä syntyneet jätteet aina asianmukaisesti.

Kattoremontti Pro luo kattavan yleissilmäyksen kattoosi joka kerran, kun käymme luonasi. Näin teemme poikkeuksetta aina, vaikka saapuisimme suorittamaan vain pienintäkin huoltotoimenpidettä. Tällä tavoin voit luottaa siihen, että tiedossasi on aina katon päivitetty ja ajankohtainen tilanne. Meidän kauttamme voit tarvittaessa hakea myös joustavaa rahoitusmahdollisuutta, jonka avulla saat kattokulusi jaettua käteviin kuukausittaisiin osamaksuihin. Lisätietoa rahoitusmahdollisuudesta löydät helposti sivujemme kautta. Älä myöskään unohda, että teettäessäsi kattotyöt alan osaavalla ammattilaisella, olet oikeutettu kotitalousvähennykseen. Näin voit hyötyä tuntuvastikin.

Vanhan katon purkaminen

Vesikaton purkaminen uuden tieltä vaatii ammattilaisen otetta ‒ Kattoremontti Pro auttaa!

Vesikaton purkaminen uuden tieltä kannattaa jättää ammattilaisen hoidettavaksi. Katon purkamisessa tarvitaan hallittuja otteita ja lujaa tietotaitoa, jotta purkutyö saadaan hoidettua ansiokkaasti alusta loppuun asti. Kun vesikattoa puretaan, on mielessä pidettävä myös vesikatteen materiaali: onko kyseessä pelti-, tiili- vai huopakatteinen katto? Eri katteet saattavat tarvita erilaisia katteen poistomenetelmiä. Kattoremontti Pro tuntee niin pelti-, tiili- kuin huopakatteenkin purkamismenetelmät, eikä sinun tarvitse murehtia esimerkiksi katon purkamiseen kuluvasta ajasta ja turvallisuuskriteerit täyttävästä työskentelytekniikasta.

Vanhaa kattoa purettaessa on hyvä luottaa pätevän ammattitaidon omaavaan työntekijään myös siksi, että katon purkamisen yhteydessä voi esiin tulla lukemattomia haasteita, joihin ei välttämättä ole osannut varautua. Tällaisia ovat muun muassa katossa havaitut vuodoista ja rakenteisiin kertyneestä kosteudesta kielivät ongelmat, läpivientien tiivistykseen liittyvät seikat ja mahdolliset asbestiin liittyvät kiperät tilanteet. Kattoremontti Pro suorittaa katolle aina alkutarkistuksen, jossa käymme perusteellisesti läpi katon kunnon. Tarkistuksen perusteella laadimme tarkan työsuunnitelman. Käymme suunnitelman aina kanssasi vaiheittain läpi ja neuvottelemme kaikista työhön liittyvistä yksityiskohdista kanssasi. Kartoitamme myös katon purkuun liittyvät riskit kanssasi: mikäli odotettavissa on esimerkiksi katon vuotoihin tai asbestiin liittyviä ongelmia, saat tästä aina tarvittavat tiedot.

Jos purettavassa katossa on vaarana asbestin mahdollisuus, on Kattoremontti Prolla tarvittavat edellytykset hoitaa työ turvallisesti ja huolellisesti loppuun asti. Huolehdimme tarpeellisesta suojauksesta ja suoritamme tarvittavan ilmoitusmenettelyn viranomaisille. Viranomaiset vaativat asbestin käsittelystä aina ilmoituksen, jossa asbestityöstä tehdään säädösten mukainen työturvasuunnitelma. Ammattimaisen välineistömme avulla huolehdimme muun muassa siitä, että asbestista aiheutuvaa pölyä ei kulkeudu ympäristöön. Olemme hyvin tarkkoja työjäljen suhteen, ja urakan lopussa toimitamme asbestijätteen soveltuvalle jäteasemalle. Kattoremontti Prolta löydät ratkaisut kaikkiin kattosi ongelmiin, aina pienimmästä suurimpaan. Yhtenä Suomen parhaista kattoeksperteistä vastaamme jokaiseen kattohaasteeseen vankalla ammattiosaamisella ja päivitetyllä tietotaidollamme.

Aloittaessamme katon purkamisen huomioimme aina kohteen erityisvaatimukset, mutta pidämme luonnollisesti kiinni myös yleisistä standardeista. Vanhan katon purkaminen on suositeltavaa aloittaa aina asianmukaisen sääsuojauksen turvin. Tämä suojaa kattoa yllättäviltä sääilmiöiltä silloin, kun katon rakenteet ovat auki ja mahdollisuus veden ja kosteuden sisäänpääsylle on suuri. Kattoremontti Pro huolehtii aina kattoremonttia ja muita kattoon kohdistuvia, rakenteet auki jättäviä saneeraustoimenpiteitä suorittaessaan ammattimaisesta sääsuojauksesta. Kattoremontti Prolta löytyy luonnollisesti myös ammattimaiset välineet katon purkamista silmällä pitäen. Mikäli katto on jyrkkä, hoidamme paikalle henkilönostimen ja muut urakkaa helpottavat välineet. Meitä eivät hurjatkaan korkeudet pelota, sillä jyrkimmälläkin kattoharjalla säilytämme malttimme ja tasapainomme. Turvallisuusnäkökohdat ovat kattotyöskentelyssämme etusijalla. Käytämme kattotyössä aina putoamissuojaimia, jotka turvaavat mahdollisesti hyvinkin liukkaalla katolla työskentelyn. Turvavaljaat vakauttavat katolla liikkumistamme, jolloin pystymme tavoittamaan myös katon vaikeapääsyisimmätkin kulmat ja nurkkaukset.

Kuten mainittua, eri vesikate-elementit saattavat vaatia hieman toisistaan eroavia purkumenetelmiä. Peltikaton purkaminen luonnistuu useimmissa tapauksissa parhaiten purkamalla kattopellit katolta pois kokonaisina. Näin katon purku sujuu nopeasti, eikä työkaluja tarvitse erikseen käyttää katolla peltien irrottamiseen. Käytännöllisin työkalu vanhojen peltilappeiden irrottamiseen on sorkkarauta, ja pellit irtoavatkin vaivattomasti ja nopeasti irti kattoalustastaan silloin, kun työssä osataan edetä johdonmukaisin ja asiantuntevin ottein. Poistovaiheessa ei vanhojen peltien vaurioitumista tarvitse varoa, mutta on hyvä säilyttää rauhallinen ja määrätietoinen työtekniikka, jotta tarpeettomia vahinkoja kuten reikiä ei pääse syntymään katon rakenteisiin. Jos siis katolta puretaan pois vain vesikate, on purkutoimenpiteissä oltava tarkkaavainen, jotta vesikatteen alapuoliset rakenteet säästyvät tarpeettomilta iskuilta. Kattopeltejä käsiteltäessä on muistettava jälleen työturvallisuuden rooli, sillä poistettavat pellit voivat saada odottamatonta vahinkoa aikaiseksi. Pellit tulee liu´uttaa katolta pois esimerkiksi laudoista tehdyn liukuradan avulla, jolloin pellit päätyvät maahan ongelmitta. Samalla pellit tulee kerättyä samaan paikkaan, joka omalta osaltaan nopeuttaa katon purkamisprosessin edistymistä. Kattoremontti Pron kattotiimille peltikaton purkamiseen liittyvät toimenpiteet sujuvat yhtä rutinoituneilla ammattiotteilla kuin rallikuskien puoliautomaattivaihteiden vaihdot: nopeilla reflekseillä ja taatun kokemuksen voimin!

Tiilikaton purkaminen toimii hyvin pitkälle samoilla periaatteilla kuin peltikatonkin purkaminen, eli tiilet tulee irrottaa varovasti katosta irti. Toisin kuin pelti, tiiliä ei yleensä naulata kattoon kiinni lukuun ottamatta lappeiden reunimmaisia eli räystäiden tienoilla sijaitsevia tiiliä. Poikkeuksen voivat muodostaa toki myös hyvin jyrkälle katolle ladotut tiilet, joista osa voi olla naulattuja. Irrotetut tiilet tulee laskea alas katolta ja latoa niille varatulle lavalle. Jos kyseessä on esimerkiksi säästöön tai uusiokäyttöön menevät savikattotiilet, on katon purkamisessa parhaaksi avuksi hyvin työn osaava kattomestari. Kattoremontti Prolta löydät katollesi tarvittavat tiiliniekat, joiden asiantuntemusta ei sakeinkaan tiilipöly sokaise.

Huopakaton purkaminen sujuu helpoiten viileämmällä säällä. Auringon kuumentama huopa on usein haasteellinen käsiteltävä, sillä huopa on esimerkiksi altis lipeämään otteesta paahteisena päivänä. Huopaa irrotettaessa on muistettava irrottaa ensin katetta paikoillaan pitävät naulat, jonka jälkeen huovan purkaminen irti alustastaan helpottuu. Huovan irrottamisessa voidaan käyttää apuvälineitä, mikäli huopa ei lähde rullautumaan irti. Purkamiseen käytettävä tekniikka tarkentuu aina kohteen mukaan, sillä myös katon jyrkkyys vaikuttaa huovan poistomenetelmiin.

Vanhat räystäskourut ja räystäslaudat tulee yleensä purkaa katolta pois viimeisenä. Vanhoja räystäskouruja ja räystäslautoja poistettaessa on muistettava poistaa myös kiinnikkeet. Joissain tapauksissa räystäskourujen katolta purkaminen voi olla edessä ensimmäisenä toimenpiteenä, ellei katolle päästä kunnolla nousemaan ilman räystäskourujen poistoa. Kattoremontti Pro harkitsee aina katto- ja kohdekohtaisesti kannattavimmat toimenpiteet kunkin katon purkamiseen. Kauttamme löydät kattopalvelun, jolle jokainen katto on yksilö ja jolle tärkeintä on asiakkaan tyytyväisyys.

Meiltä onnistuu niin peltikaton, kuin tiilikaton ja huopakatonkin purkaminen ‒ kattojen virtuoosi Kattoremontti Pro hoitaa kattosi katteeseen katsomatta

Kattoremontti Prolta löydät kaiken katon purkamiseen tarvittavan avun, tulee kyseeseen sitten huopakaton purkaminen, tiilikaton purkaminen tai peltikaton purkaminen. Olemme valmiita hoitamaan katon purkuun liittyvät työt ympäri vuoden. Meidät tavoitat aina helposti, sillä toimintamme kattaa laajasti koko Suomen alueen. Ei siis väliä, sijaitseeko asuinpaikkasi pohjoisen aavoilla alueilla vai tiheämmin asutetummassa Etelä-Suomessa. Palvelemme sinua asiakasystävällisellä avaimet käteen- periaatteella, joka tarkoittaa sitä, että sinun ei tarvitse hermoilla kattotöiden etenemisen ja onnistumisen suhteen: me hoidamme kaiken kuntoon sinua varten. Kattotyömme suoritamme aina myös takuutyönä.

Meiltä saat kattotyöt monipuolisesti, sillä pidämme huolen jokaisesta katon elinkaarta ylläpitävästä toimenpiteestä: katon huollot, korjaukset ja remontit ovat yrityksemme ydinosaamisalaa. Kattoremontti Pro saapuu huoltamaan kattosi läpiviennit, korjaamaan ja paikkaamaan vesikatteessa piileksivät reiät ja remontoimaan kattosi uuteen uskoon. Kattoikkunat ja savupiippu tulevat kuntoon nopeasti ja luotettavasti, kun asialla on Kattoremontti Pro. Kattoremontti Prolta löydät myös kaikki kattoturvaa parantavat tuotteet, kuten kattosillat, seinä- ja lapetikkaat ja lumiesteet. Kattoturvatuotteiden asennuspalvelu on palveluksessasi aina tarvittaessa. Kun vaadit katoltasi parasta, Kattoremontti Pro auttaa!