Vanhan piipun poistaminen katolta hoituu nyt nopeasti ja varmaotteisesti Kattoremontti Pron voimin

Miten päästä eroon vanhasta piipusta, turvallisesti ja muun katon kuntoa riskeeraamatta? Entä kuinka paljon vanhan piipun poistaminen katolta vie aikaa, tai kuluttaa kukkaroa? Vanhan piipun poistaminen katolta voi aiheuttaa monenlaista päänvaivaa, mutta Kattoremontti Pron avulla onnistut varmasti ja ilman turhia riskejä. Vanhan savupiipun purkaminen katolta kannattaa jättää kattoalan ammattilaisten huoleksi, sillä savupiippu on katon läpivientinä aina riskirakenne. Mikäli vanhan piipun poistaminen jostain syystä epäonnistuu, ovat koko katon rakenteet vaarassa altistua muun muassa vesi- ja kosteusvaurioille ja muille ei -toivotuille vahingoille. Epäonnistuneet ja monissa tapauksissa vaarallisetkin yritykset poistaa vanha piippu kotikonstein tai puoliammattilaisten toimesta saattavat nousta kustannuksiltaan kalliiksi, niin terveyden kuin rahapussinkin kannalta. Luota siis ammattilaiseen, ja poista vanha piippusi katoltasi kerralla pois – Kattoremontti Pro taitaa työn!

Muuratun tiilipiipun purkaminen katolta on suositeltavaa hoitaa ammattilaisvoimin. On selvää, että huonokuntoinen ja purkutarpeessa oleva tiilipiippu on vaaraksi kaikille katon ja rakennuksen läheisyydessä liikkujille, sillä vanhan tiilipiipun tiilet voivat äkkiarvaamatta vieriä katolta alas. Putoilevat tiilet ja ropiseva laasti aiheuttaa myös muulle katolle vaurioita, sillä painava tiili saattaa raapia ja repiä tippuessaan katon vesikate-elementtiä, tai aiheuttaa merkittäviä painumia, reikiä ja lommoja riippuen siitä, mikä vesikatteen materiaali on. Tiilikatteinen katto voi kokea koviakin iskuja, mikäli vanhasta piipusta tippuva tiili halkaisee ja rapauttaa katetta pudotessaan. Vanhan tiilipiipun purkamisen suhteen ei kannata siis turhia aikailla, jos haluaa säästää kattoaan ja rakennustaan ylimääräiseltä rasitukselta ja vaurioilta.

On tarpeen muistaa, että kyseessä on koko rakennuksen paloturvallisuus sekä kattorakenteiden kunto. Savupiippu on yleensä katon suurin läpivienti, ja piippu vaatiikin yleisesti ottaen säännöllistä huoltoa ja nuohousta. Kattoremontti Pro hoitaa piippuhuolesi alta pois! Kun pyydät paikalle Kattoremontti Pron, tarkastamme aina silmämääräisesti koko katon kunnon, vaikka saapuisimme suorittamaan pientäkin huoltotoimenpidettä. Kauttamme saat myös joustavat rahoitusmahdollisuudet, joista saat kätevästi lisää tietoa www-sivujemme kautta. Olet oikeutettu myös kotitalousvähennykseen, kun annat alan ammattilaisten hoitaa kattotyösi.

Vanhan piipun poistaminen katolta

Hormin poistaminen käytöstä on hyvä jättää asian osaavan ammattilaisen vastuulle

Hormin kuntoon liittyvät toiminnot ja huolto ovat seikkoja, joita ei voi sivuuttaa puhuttaessa rakennuksen paloturvallisuudesta. Kun puhutaan hormin paloturvallisuudesta, on se aina kiinteistön omistajan tai haltijan vastuulla. Säännöllinen ja ajallaan hoidettu nuohous sekä kuntotarkistukset ovat asioita, joita paloturvallisuuden huomioiva omistaja hoitaa tunnollisesti. Jos epäilet, että hormin toiminnassa on jotakin vialla, lopeta hormin käyttäminen ja ota yhteyttä asiantuntevaan nuohoojaan. Näin saat varmuuden hormin toimintakunnosta, mutta myös jatkotoimenpiteiden tarpeellisuudesta. Mikäli hormin poistaminen käytöstä tulee jostain syystä ajankohtaiseksi, kannattaa yhteyttä ottaa kattoalan asiantuntijaan. Me Kattoremontti Prolla hallitsemme savupiippuihin ja hormeihin liittyvät saneeraustyöt siinä missä muutkin kattotyöt. Voit huolettaa jättää käsiimme hormiin liittyvät poisto- ja muut oheistyöt, me toteutamme tarvitsemasi kattotyöt tehokkaasti ja aikataulussa pysyen.

Hormin poistamiseen käytöstä liittyy paljon erilaisia toimenpiteitä ja huomioon otettavia yksityiskohtia, joita ei amatööriasentaja tule välttämättä edes ajatelleeksi. Kun savupiippua ja hormia ei enää koe rakennuksessa tarvitsevansa, on aika ottaa yhteys kattoalan ammattilaiseen, joka perusteellisen tarkistuksen pohjalta osaa kartoittaa jatkotoimenpiteiden suunnan ja työvaiheet. Hormin reiän tukkiminen katolta tulee hoitaa huolellisesti, samoin kuin hormin reiän korjaaminen katolla. Muussa tapauksessa on erittäin todennäköistä, että katto altistuu jatkossa esimerkiksi vesi- ja kosteusvaurioille. Hormin reiän paikkaaminen katolla on toimenpide, jossa pitää huomioida esimerkiksi vesikatteen materiaali, aluskatteeseen ja muihin kattorakenteisiin kohdistuvat korjaustoimenpiteet ja reiän paikkaamiseen sopivat materiaalit ja paikkausaineet.

Katon alusrakenteiden korjaus poistetun hormin kohdalta on otettava huomioon tarkasti. Riittävistä eristeistä on kattoa paikattaessa huolehdittava, jotta katon vesitiiveys säilyy. Myös asianmukaiseen ja toimivaan ilmanvaihtoon on kiinnitettävä huomiota. Käyttämätön ja vanha piippu hormeineen saattavat aiheuttaa suurtakin energiankulutusta, ja savupiipun ja hormien poiston jälkeen on alusrakenteet korjattava vastaamaan muun katon kuntoa. Ilmanvaihtoon liittyviä kysymyksiä ei kannata sivuuttaa, sillä mikäli vanha piippu ja hormi ovat toimineet ainoina ilmanvaihtoa hoitavina kanavina, on toimiva ilmanvaihto hoidettava kuntoon muita reittejä kunnostamalla. Kattoremontti Prolta saat luotettavat ja toimivat ratkaisut katollesi, kun haluat poistaa käyttämättömän ja tarpeettomana tiellä olevan savupiipun hormeineen.

Käytöstä poistetun savupiipun läpivientikohta kannattaa paikata huolella katolta, jotta kattosi pysyy jatkossakin toimintakuntoisena ja vesitiiviinä

Katon korjaus käytöstä poistetun savupiipun kohdalta on koko katon kunnon kannalta erittäin tärkeä toimenpide. Mikäli kattoa ei korjata auki jäävän kohdan eli läpiviennin osalta asianmukaisesti, on koko katon kunto luonnollisestikin vaarassa. Tarpeettomat läpivientikohdat pitää tukkia, paikata ja tiivistää kunnolla, jotta mahdolliset vesi- ja kosteusvaurioriskit saataisiin asetettua minimiin. Katon paikkaus poistetun savupiipun kohdalta kuuluu Kattoremontti Pron osaamisen ydinalueisiin. Avonainen kohta katossa on aina suuri riski kosteusvaurioiden synnyn kannalta, joten on tarpeen huolehtia kuntoon esimerkiksi työn kannalta tarpeelliset säävaraukset. Katon korjaus- ja paikkaustavat riippuvat täysin katon materiaalista ja kohteen olosuhteista, sillä jokainen katto on yksilöllinen. Kun tilaat Kattoremontti Pron paikalle tarkistamaan kattosi, osaamme kertoa sinulle täsmällisesti, kuinka juuri sinun kattosi ja paikattavan läpiviennin suhteen olisi parasta toimia.

Vesikatteen paikkaus poistettavan savupiipun läpivientikohdalta on yksi monista toimenpiteistä, joista on huolehdittava toimivan katon takaamiseksi. Kattorakenteen sulkeminen käytöstä poistetun savupiipun kohdalta pitää hoitaa koko läpiviennin osalta. Näin myös aluskatteen korjaus käytöstä poistetun savupiipun kohdalla on taattava, jotta katto säilyy vesitiiviinä. Katon alusrakenteiden korjaus puretun savupiipun kohdalta tulee varmistaa, jotta eteen ei tulisi yllättäviä ja äkkinäisiä ongelmia. Katon alusrakenteiden kunnon tulee läpiviennin osalta vastata muiden kattorakenteiden kuntoa.

Vesikatteiden materiaali määrittelee osaltaan katon korjaustavat, kun savupiippu poistetaan. Korjaustavoissa voidaan noudattaa täsmäkorjauksen periaatteita, mutta suuremmissa toimenpiteissä täsmäkorjaukseen nojaavat työtavat eivät ole tarpeeksi. Kaikkiin katteisiin on kuitenkin mahdollista suorittaa korjaus- ja paikkaustoimenpiteet poistetun savupiipun kohdalle. Esimerkiksi peltikaton korjaus poistetun savupiipun kohdalta onnistuu siten, että tilalle vaihdetaan uusi peltikate. Jos jäljelle jäävä aukko on suurehko, voidaan kate vaihtaa läpiviennin paikalle koko elementin osalta. Kattoremontti Pro takaa, että peltikattosi läpivientien korjaus onnistuu peltikatteen jokaiselle mallille: sujuva ammattirutiinimme- ja osaamisemme asettaa pellit kohdalleen!

Tiilikaton korjaus poistetun savupiipun kohdalta käy Kattoremontti Prolta joko täsmäkorjauksena tai isompana projektina. Koska tiilikatetta ei ole suunniteltu täysin vedenpitäväksi vesikatteeksi, on aluskatteeseen ja katon alusrakenteisiin kiinnitettävä erityistä huomiota. Aluskatteen ja alusrakenteiden tehtävä on estää kattovuodot ja niiden ilmaantuminen. Mikäli aluskate on kuitenkin muuten kunnossa ja toimiva, voidaan aluskate läpiviennin kohdalta korjata vastaamaan muuta aluskatetta. Alusrakenteiden kanssa toimitaan samoin. Tiilikaton ollessa kyseessä on myös muistettava, että tiili on materiaalina painavampaa kuin peltikate tai huopakate, eli alusrakenteiden on pystyttävä kantamaan ongelmitta tiilikaton paino. Näin on tapahduttava tietenkin myös poistettavan läpiviennin kohdalla, eli tilalle on saatava tukeva alusrakenne. Vesikatteen kohdalla lisätään paikattavalle ja korjattavalle kohdalle uusia tiiliä sekä suoritetaan kaikki muut tiilikatteen kannalta välttämättömät korjaustoimenpiteet. Anna Kattoremontti Pron varmistaa tiilikattosi kuntoon niin alusrakenteiltaan kuin vesikatteeltaankin. Tiilikatteen kaunis ja huoliteltu lopputulos pysyy, kun Kattoremontti Pro hoitaa homman kotiin!

Huopakaton korjaus poistetun savupiipun kohdalta hoituu yleisesti ottaen ripeästi ja suhteellisen kustannustehokkaasti. Huopa on vesikate-elementtinä kevyttä ja melko helposti asennettavaa, joten läpiviennin korjaaminen muuten hyvässä kunnossa olevalle huopakatolle ei yleensä vie kauaakaan aikaa. Aluskate ja katon alusrakenteet ovat tietysti osaltaan hoidettava kuntoon ja muita rakenteita vastaaviksi läpiviennin kohdalta. Huopakatteiselle katolle asennamme yleensä täsmäkorjauksena uutta, muuta vesikatetta vastaavaa huopaa paikkaamaan vesikatteeseen jäävän läpiviennin aukon. Uusi huopakate asennetaan uuden aluskatteen ja alusrakenteiden ylle. Erilaisissa huopakatteissa ja niiden kiinnitystavoissa on eroja, joten oikean tekniikan ja soveltuvien kiinnitysmateriaalien kannalta on eduksi teettää työ kattoalan ammattilaisella. Kattoremontti Pro on kokenut huopakatteiden asentaja, ja huopakaton korjaaminen ja paikkaaminen poistettavien läpivientien kohdalta on meille tuttua pitkän linjan työtä. Kun etsit osaavaa ja ammattitaitoista kattotöiden taitajaa, on korkea aika ottaa yhteyttä Kattoremontti Prohon!

Meiltä kaikkien tarpeettomien kattoläpivientien poistamiset ja katon korjaukset markkinoiden parhaalla ammattitaidolla

Jos katollasi on tarpeettomaksi ja turhaksi osoittautunut läpivienti, josta mieluiten haluaisit eroon, on hyvä miettiä etukäteen sitä, miten tarpeettomaksi käyneen läpiviennin poistaa. Poistamisen suhteen ei kannata kuitenkaan viivytellä liian kauaa, sillä tarpeettomat läpiviennit ovat ylimääräinen rasite ja riski katon kunnolle. Turhat kattoikkunat ja piiput saattavat tuntua vaivattomilta ja harmittomilta, mutta esimerkiksi hoitamattomaksi ja puhdistamattomaksi jäävä kattoikkuna tulisi poistaa mahdollisimman pian, mikäli sen aikoo jättää huoltamatta. Unohduksiin jäänyt kattoikkuna voi nimittäin piankin alkaa osoittamaan ei-toivottuja elonmerkkejä ja vuotamaan esimerkiksi tiivisteiden hapertuessa ja pettäessä. Tarpeettomat TV-antennit ja satelliittiantennit puolestaan löystyvät ja ruostuvat kiinnityksistään, mikäli ne unohdetaan katolle pidemmäksikin aikaa. Tarpeeksi voimakkaan myrskyn iskiessä onkin riskinä, että antenni tai satelliitti irtoaa ja lentää kiinnityksistään repien tai murentaen samalla vesikatetta irti perustuksistaan. Kun annat Kattoremontti Pron ammattilaisten hoitaa tarpeettomien kattoläpivientien poistamiset katolta, panostat samalla kattosi ja rakennuksesi turvallisuuteen.

TV-antennin poistaminen katolta saattaa parhaimmassa tapauksessa säästää katon kuntoa huomattavasti, samoin kuin tarpeettomaksi jääneen satelliittiantennin poistaminen katolta. Kattoremontti Pro on kattotöidensä lomassa törmännyt muun muassa myrskyvahinkoihin, joissa käyttämätön ja katolle unohdettu antenni tai puoliksi hajonnut savupiippu ovat aiheuttaneet osaltaan mittavaa vahinkoa muun rakennuksen ja katon kunnolle myrskytuulten riepottelun myötä. Vahingoilta säästytään helpommin, kun turhat riskitekijät poistetaan katon kuntoa verottamasta. Voidaankin hyvällä syyllä todeta, että tarpeettomaksi jääneen kattoläpiviennin poistaminen katolta, kuten IV, piippu, antenni, kattovalokupu, kattoikkuna ja kattoluukku, on sijoitus rakennuksen turvallisuuden ja toimivuuden puolesta. Kattoremontti Pro on aina valmiina auttamaan asiakastaan poistamalla turhat, katon kuntoa sakottavat kattoläpiviennit.

Kattoremontti Pro on aina oikea valinta, kun kyseessä ovat katon kuntoon ja kattoon liittyvät korjaus-, huolto- ja remonttitoimenpiteet. Kattoremontti Pro tarjoaa sinulle kaikki kattopalvelut, yhden ja saman katon alta toimitettuna. Meihin voit ottaa yhteyttä, on tarvelistallasi sitten katon korjaus tai katon paikkaus. Aluskatteen korjaus ja katon alusrakenteen korjaus ovat toimenpiteitä, joita kenenkään katonomistajan ei kannata unohtaa: aika ajoin ne tulevat ajankohtaisiksi itse kullekin. Tilaa Kattoremontti Pro tarkistamaan kattosi kunto ja päivittämään samalla kotisi, vapaa-ajan asuntosi tai autotallisi katto aikaa kestävään kuosiin. Kattoremontti Pro suorittaa kaikki kattotyöt takuutyönä ja asiakkaanamme saat nauttia myös kattavasta avaimet käteen- palvelustamme, jolloin sinun ei tarvitse itse huolehtia mistään kattoon liittyvästä toimenpiteestä. Kattoremontti Pro pelastaa kattosi- vankan ammattiosaamisen turvin!