Varttikaton/mineriittikaton remontti, huolto ja korjaus on jätettävä kokeneille ammattilaisille

Kattoremontti Pron puoleen kannattaa kääntyä, kun tarvitaan vanhan varttikaton/mineriittikaton remontti, huolto ja korjaus. Varttikatto on nimitys, mitä käytetään vanhoista kuitusementtikatteista, tai 1960 – 1980 luvuilla paljon käytetyistä mineriittikatteista. Kyseessä on tiilikattoa muistuttava katelevy, jossa usein on sidosaineena vaarallista karsinogeeniä nimeltä asbesti. Mitä enemmän asbestille altistuu, sitä suurempi on riski sairastua syöpään. On siis tärkeää osata käsitellä asbestijätettä oikein. Asbestikuidut ovat pienen pieniä, ja voivat siksi helposti läpäistä hengityselinten suojamekanismit varastoituen keuhkoihin pysyvästi. Asbestille altistuminen ei välttämättä aiheuta oireita heti, vaan oireilu saattaa alkaa vasta 20 – 30 vuoden kuluttua.

Asbestin purku ja huolto on ollut luvanvaraista 1.1.2016 lähtien. Asbestitöitä saa tehdä vain Aluehallintoviraston valtuuttama yritys, jonka työntekijät on koulutettu toimimaan turvallisesti ja vastuullisesti. Kaikki asbestikaton huolto- ja purkutyöt on lain mukaan jätettävä ammattilaiselle, koska huoltotöiden aikana asbestia voi irrota ja levitä ympäristöön. Esimerkiksi työmaalla kostuneet suojavaatteet voivat kotona kuivuessaan altistaa ilmanvaihdon kautta vaikka koko taloyhtiön asukkaat. Siksi suojaimet on pestävä päivittäin, ja hävitettävä käytön jälkeen asbestijätteen mukana. Ainoastaan koulutettu henkilö osaa suojata ympäristönsä riittävien suojausmenetelmien kautta.

Olemme vastuullisen kuluttajan valinta suorittamaan asbestikattojen pesu, maalaaminen tai purku ja vaihto. Uuden asbestilainsäädännön mukaan varttikattoja tai mineriittikattoja ei oikeastaan voida korjata, eli esimerkiksi kattovuoto tarkoittaa lähes väistämättä katon vaihtoa eli kattoremonttia. Huolehdimme niin työntekijöidemme kuin saneerauskohteen ympäristön riittävästä suojaamisesta. Pidämme huolen, että vaarallinen pöly ei pääse leviämään. Kuljetamme asbestijätteen tiiviisti suljettuna jätekeskukseen ja teemme kaikki viranomaisten vaatimat lakisääteiset ilmoitukset, varoituskyltit ja asiapaperit. Asiakkaan kannalta asbestikaton huolto- tai vaihtotyö on yhtä sujuva ja vaivaton kuin minkä tahansa muun katon kattotyöt.

Kattoremontti Pro on korkeatasoinen kattofirma, jonka tavoitteena on tarjota asiakkailleen parasta palvelua parhaaseen hintaan. Eräs merkittävä osa tarjoamaamme ainutlaatuisen hyvää kattopalvelua on se, että aina katolla liikkuessamme teemme maksutta koko katon yleisilmeen tarkastamisen. Tuon tarkastuksen perusteella osaamme kertoa asiakkaalle, missä kunnossa katto todellisuudessa on, ja millä toimenpiteillä katto tulisi entistä paremmaksi. Jokainen asiakas haluaa, että katto kestäisi mahdollisimman pitkään mahdollisimman hyväkuntoisena, sillä katon uusiminen on melko arvokasta. Joskus katto on kuitenkin uusittava, ja haluamme tehdä myös maksupuolen asiakkaalle niin helpoksi kuin suinkin. Kattoremontti voidaan maksaa osamaksulla. Lisäksi, kaikkiin kattotöihin on mahdollista hakea rahoitusta kotisivujemme kautta. Rahoitus on joustava ja sen kuukausierän voi mitoittaa sopivan kokoiseksi ja rahoituspäätös tulee nopeasti. Omilla ehdoilla räätälöity rahoitus on huoleton ja vaivaton ratkaisu kustantaa katon vaatimat kalliimmat, mutta välttämättömät työt. Kaikki kattotyöt oikeuttavat myös kotitalousvähennykseen! Verottajalta voi isojen kattotöiden jälkeen saada kotitalousvähennystä huomattavan helpotuksen, joten kotitalousvähennys tekee osaltaan kattotöiden teettämisen erittäin kannattavaksi toimenpiteeksi.

Varttikaton remontti, huolto ja korjaus

Varttikattoremontti toteutetaan pätevien asbestipurkutyöntekijöiden toimesta

Varttikaton remontti on luvanvarainen askare, sillä vanhoja asbestia sisältäviä katelevyjä purkaessa on riskinä, että vaarallinen asbestipöly kulkeutuu hengityselimistöön. Asbestin oikeaoppinen käsittely vaatii koulutuksen, ja työmaa sekä työntekijät pitää suojata asianmukaisesti. Asbestitöitä suorittavalla yrityksellä on oltava voimassa oleva asbestipurkutyölupa, ja sen on oltava rekisteröity asbestipurkuluparekisteriin. Lisäksi yrityksellä tulee olla asbestipurkutyöhön koulutettua ja rekisteröityä työvoimaa. Muussa tapauksessa firmalla ei ole syytä teettää mitään asbestikattoon liittyvää työtä, ei edes pesua tai pinnoitusta, puhumattakaan purku- ja vaihtotöistä. Valitsemalla pätevät ammattilaiset kattosi asbestitöihin varmistat, että työt sujuvat turvallisesti lain edellyttämillä tavoilla. Isä, poika ja hiace -firma voi tässä tapauksessa olla turmiollinen paitsi katon, myös sen asukkaiden hyvinvoinnille.

Vartti- eli mineriittikaton remontti voidaan toteuttaa kahdella tavalla. Uusi pelti-, tiili- tai huopakate voidaan, tapauksesta riippuen, asentaa suoraan vanhan katon päälle. Tuolloin on otettava ensin selvää, kestävätkö talon vanhat kattorakenteet ja kattotuolit uuden katon painon. Etenkin tiilikatto on erittäin painava kokonaisuus. Tiilikatto painaa huomattavasti enemmän kuin mineriittikatto. Vaikka rakennuksessa olisi aikoinaan ollut tiilikatto, se on voitu korvata mineriittikatolla juuri siksi, että katon painoa on ollut syytä keventää. Pelti- tai huopakatto ovat kevyempiä, ja sen takia helpompia asentaa vanhan katon päälle. Katon kestävyyslaskelmat kannattaa jättää harjaantuneille ammattilaiselle, ettei rakennukseen aiheutuisi suotta kalliita vaurioita. Monesti kuitenkin joudutaan toteuttamaan kattoremontti sillä toisella tavalla, eli purkamaan ensin vanha varttikatto pois.

Varttikaton purku alkaa asbestikartoituksella, jolla varmistetaan, onko katelevyissä käytetty tätä vaarallista ainetta. Asbestikartoitukseen kuuluu näytepalan otto. Näytepalan laboratoriotutkimuksen perusteella tehdään kirjallinen turvallisuussuunnitelma. Lisäksi kaikista asbestitöistä on tehtävä ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaisille. Purkajien työturvallisuus varmistetaan riittävällä suojauksella, eli heillä on koko ajan käytössään asianmukaiset henkilösuojaimet, kuten laadukkaat hengityssuojaimet. Purkutyössä käytetään imurilaitteistoa. Kaikki asbestijäte pitää pakata hyvin, merkitä vaaralliseksi ongelma- eli asbestijätteeksi ja toimittaa jätekeskukseen.

Varttikattoremontin aikana rakennuksessa voi asua normaalisti. Laadimme joka kohteesta aina purkutyösuunnitelman, jonka avulla varmistetaan, että varttikaton purkutöistä ei aiheudu haittaa rakennuksen asukkaille tai muille lähiympäristön asukkaille. Kaiken varalta purkutyön aikana on kuitenkin hyvä sulkea ilmanvaihtolaitteet, ja välttää ovien ja ikkunoiden tarpeetonta avaamista.

Vartti- tai mineriittikattoremontin hinta selviää arviointikäynnillä. Kokenut arvioitsijamme tulee paikan päälle tarkastamaan katon rakenteiden kunnon, ja ottamaan selvää asiakkaan toiveista kattoremontin suhteen. Arvioitsijan kanssa voit keskustella siitä, mikä olisi paras vaihtoehto uuden katon katemateriaaliksi. Markkinoilla on nykyään erittäin kestäviä, laadukkaita ja monipuolisia katevaihtoehtoja. Esimerkiksi edullisilla tiilikuviomuotokatteilla saat samalla kertaa aivan aidon tiilikaton oloisen arvokkaan ulkonäön ja peltikaton helppohoitoisuuden! Kattohuopia saa ilmansaasteita neutraloivalla pinnoitteella, jonka luvataan joka vuosi kuittaavan yksityisautoilun synnit – pinnoite saattaa puhdistaa ilmaa saman verran, kuin yksi auto keskimäärin arvioiden vuodessa saastuttaa. Kattoremontin yhteydessä katolle voidaan tehdä muitakin muutostöitä. Kattoa voidaan korottaa, eristää tai varustella. Katolle voidaan tehdä uusia ilmanvaihtoputkia, kattoikkunoita tai vaikka savunpoistoluukkuja. Saat kaiken haluamasi meiltä helposti, vaivattomasti ja kustannustehokkaasti. Arvioitsijamme antama tarjous kattoremontista pitää sisällään kaiken. Mineriitti- tai varttikattoremontti suoritetaan avaimet käteen -periaatteella, eli hinta pitää sisällään esimerkiksi materiaalit, suojaukset, viranomaisasioinnin, jätehuollon ja loppusiivouksen.

Mineriittikaton, eli varttikaton korjaus

Koska uuden asbestilainsäädännön mukaan asbestia sisältäviä mineriitti- tai varttikattoja ei voida enää korjata, varttikaton korjaus esimerkiksi kattovuodon takia tarkoittaa lähes väistämättä koko katon purkua ja uuden katteen asentamista. Jos katolla on esimerkiksi vuotava läpivienti, kannattaa ottaa yhteys asiantuntijoihimme ja tiedustella, miten kyseisessä tilanteessa mineriittikaton korjaus olisi järkevintä hoitaa.

Asbestia sisältävä katto on todennäköisesti jo melko iäkäs, sillä asbestia ei ole saanut käyttää pitkään aikaan. Asbestia on käytetty Suomessa 1920-luvulta lähtien aina vuoteen 1994 asti. Suurimmassa osassa ennen vuotta 1990 rakennetuissa rakennuksissa on asbestipitoisia rakennusmateriaaleja. Asbestia käytettiin erityisen paljon rakennusmateriaaleissa 1960- ja 1970-luvuilla. Asbestin käyttö rakennusmateriaaleissa lopetettiin vuonna 1988, mutta niitä on tuotu ulkomailta tämänkin jälkeen. Asbestin ja asbestipitoisten tuotteiden valmistus ja maahantuonti kiellettiin 1.1.1993, ja asbestituotteiden myyminen ja käyttöönotto kiellettiin 1.1.1994. Tästä huolimatta asbesti aiheuttaa edelleen paljon työperäisiä kuolemia Suomessa, koska oireilu ei ala välittömästi. Asbestille altistumisen jälkeen voi mennä pari – kolmekymmentä vuotta, ennen kuin oireet ilmestyvät.

Asbestia sisältävää vartti- tai mineriittikattoa ei siis saa korjata, mutta se ei ehkä kannattaisikaan. Varsinkin vanhempi mineriittikatto on melko varmasti vuosikymmenien kuluessa jo UV-säteilyn, ilmansaasteiden, pakkasrapautumisen ja sammaloitumisen yhteisvaikutuksesta heikentynyt. Varsin pian olisi muutenkin aika se uusia. Vanhemmiten varttikatto muuttuu pinnaltaan huokoiseksi ja alkaa hapertua, jolloin katolla on vaikeaa – ellei peräti vaarallista – liikkua. Esimerkiksi nuohoojan on päästävä nousemaan katolle turvallisesti vuosittain. Lisäksi mineriittikatto pitäisi tarkastaa (ja yleensä myös puhdistaa) joka vuosi. Katon on siis syytä kestää kävelyä ja huoltotoimenpiteitä. Vuotava, huonokuntoinen katto kannattaa uusia mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään. Mitä huonompaan kuntoon katto pääsee, sitä enemmän väistämättä eteen tuleva kattoremontti maksaa.

Mineriittikaton, eli varttikaton huoltokin alkaa asbestikartoituksella

Myös mineriittikaton huolto alkaa asianmukaisella asbestikartoituksella, asbestitöiden ennakkoilmoituksella ja kirjallisella turvallisuussuunnitelmalla. Me hoidamme nämä kaikki asiakkaan puolesta, ja sen jälkeen suoritamme kohteen edellyttämän huollon asianmukaisesti, turvallisesti ja korkeatasoisesti. Varttikaton huolto täytyy aina jättää asbestityöhön erikoistuneille ammattilaisille, sillä huoltotöiden aikana katosta voi irrota vaarallisia asbestikuituja. Me tiedämme, miten katon huoltotyöt voidaan vastuullisesti ja vaarattomasti.

Varttikatto on monen mielestä kestävä ja pitkäikäinen katto, mutta siihen liittyy useita muitakin ongelmia kuin sen mahdollisesti sisältämän asbestin vaarallisuus. Vartti- tai mineriittikatto murtuu helposti, pyrkii vuotamaan kiinnitysten kohdilta, ja sen pinta hilseilee herkästi. Lisäksi varttikaton läpiviennit ovat taipuvaisia vuotamaan, ja kaiken lisäksi vanhempien varttikattojen aluskatteena on ollut tapana käyttää verrattain lyhytikäistä panssaripahvia. Ainoa tapa saada vuotava varttikatto kuntoon on vaihtaa se uuteen. Mikäli varttikatto on vielä vesitiivis ja hyvässä kunnossa, kannattaa se huoltaa säännöllisesti. Oikein tehty huolto pitää varttikaton turvallisena ja ehjänä vielä pitkään.

Kuten tiilikaton, myös mineriittikatonkin pinta muuttuu vanhetessaan huokoiseksi. Katteen huokosiin kertyy kosteutta, mikä voi jäätyä, sulaa ja taas jäätyä talvella. Tällaisen kierteen aikana katteen rakenne on vaarassa rapautua ja rikkoutua. Katelevyn huokoiseen pintaan myös sammal kiinnittyy helposti. Mineriittikattoa voi suojata pakkasrasituksilta ja sammalvaurioilta uudelleenpinnoittamalla eli huoltomaalaamalla sen. Mineriitti- tai varttikatto on melko kestävä, mutta se kohtaa pohjoisessa ilmastossamme lukuisia rasitustekijöitä, jotka heikentävät sen kuntoa ajan kanssa. Varttikattoa kuluttavat esimerkiksi ilmansaasteet, auringon UV-säteily, pakkasrapautuminen ja sammal-, jäkälä- sekä leväkasvustot. UV-säteilyn vaikutus näkyy esimerkiksi pinnoitteen kulumisena ja värin haalistumisena. Kun katteen maali on tarpeeksi kulunut, mineriitin huokoinen rakenne on alttiina kaikille ilmaston rasituksille ja kate on pahimmillaan koko ajan kosteana. Haalistunut ja sammaloitunut varttikatto saa vielä rutkasti lisää elinaikaa, kun se puhdistetaan ja pinnoitetaan uudelleen. Rapautunutta ja mahdollisesti jo vuotavaa kattoa ei saada enää korjattua, vaan siinä vaiheessa on jo aika vaihtaa kate. Maalaamisen jälkeen katto näyttääkin paremmalta, kun se komeilee taas kauniin värisenä. Sammaloitumista voi torjua niin sanotulla sammalmyrkkykäsittelyllä, eli mineriittikatto voidaan käsitellä erityisellä puhdistusaineella, joka poistaa sammalitiöt myös katelevyn sisältä. Ammattilainen osaa kertoa, millaisia puhdistusaineita ja -menetelmiä juuri sinun katollasi voidaan käyttää.

Varttikaton uudelleenpinnoitus alkaa katon pesemisellä. Korkeapainepesu puhdistaa katelevyt huokosia myöten. Uudelleenpinnoitettu varttikatto on vesitiivis ja suojattu UV-säteiden, pakkasrapautumisen, ilmansaasteiden ja sammaloitumisen aiheuttamalta kulutukselta. Uudelleenpinnoitus on nopea ja edullinen tapa suojata katto ja kohentaa koko rakennuksen ulkonäköä. Käyttämämme pinnoite on korkealaatuinen, kestävä ja elastinen. Varttikaton pinnoituksen yhteydessä voidaan esimerkiksi korjata rakennuksen sadevesijärjestelmä, huoltaa tai uusia kattoturvatuotteet tai vaikkapa asentaa katolle uusi piipunhattu. Meillä on laaja-alainen tietämys kattoalasta, ja osaamme siksi suorittaa asiantuntevasti ja oikeaoppisesti kaikki erilaisten kattojen kattotyöt.

Voiko mineriittikaton / varttikaton pestä?

Uusi laki katsoo, että myös varttikaton pesu on asbestityötä, ja näin ollen paikalle tarvitaan asbestityön ammattilaiset, joiden vastuulla on tarvittavien töiden ohella tehdä tarvittavat kartoitukset ja ilmoitukset viranomaisille. Painepesun on osoitettu irrottavan asbestisementtilevystä kuituja jo 50 barin paineella, joten vartti- tai mineriittikaton pesu edellyttää aina asbestipurkuluvan sekä työskentelyalueen rajauksen ja suojauksen. Vertailun vuoksi kerrottakoon, että ihan kotikäyttöön myytävien painepesureiden pesupaine ylittää helposti 100 baria. Ammattilaiskäyttöön tarkoitetut painepesurit ovat vielä tehokkaampia, sillä vain korkealla vedenpaineella katon pinta saadaan tarpeeksi puhtaaksi. Alle 50 barin paineella tehty pesu ei ole luvanvarainen, mutta ei siitä ole oikein mitään hyötyäkään. Varttikattoa ei voi uudelleenpinnoittaa, jos se ei ole kunnolla puhdistettu. Tehokkaalla painepesurilla rapautunut pintakerros, lika ja kasvustot irtoavat helposti, ja katto on valmis uudelleenpinnoitettavaksi. Vedenpaine ei luonnollisestikaan saa olla liian korkea, jotta mineriittilevyt eivät rikkoonnu.

Pesuvesi tulee johdattaa suodatuksen jälkeen joko viemäriin tai maastoon. Jos vesi imeytetään maastoon, täytyy imeytyskohdan pintamaa poistaa päivittäin ja pakata asbestijätteille varattuihin säiliöihin. Henkilösuojaimet on niin ikään pestävä päivittäin. Työntekijöillä tulee olla pestävä hupullinen sade-asu, ja tehokas hengityssuojain. Pesun yhteydessä huuhtelemme myös sadevesijärjestelmät, joiden pinnoille on voinut jäädä asbestijäämiä katon pesuvedestä. Varttikaton pesun jälkeen kate voidaan käsitellä vielä sammaleiden, levien ja jäkälien syntymistä tehokkaasti ehkäisevällä torjunta-aineella. Kun katelevyn sisälläkin olevat sammaleiden juuret tuhotaan, pysyy katto kauan siistinä ja sammaleettomana.

Mineriittikaton pesu on kaiken vaivan ja kustannusten arvoista. Hyväkuntoista kattoa ei kannata alkaa vaihtamaan. Haalistunut, sammaloitunut tai maalipinnastaan hieman hilseilevä katto kestää vielä kauan, jos se puhdistetaan ja maalataan huolella. Pesu ja maalaaminen maksavat huomattavasti vähemmän kuin katon purku ja vaihto. Pesu ja pinnoitus on kuitenkin syytä tehdä huolella, jotta niistä olisi hyötyä pitkään. Puutteelliset pohjatyöt pilaavat koko kokonaisuuden. Kattoremontti Pro on kaikin tavoin nappivalinta huolehtimaan varttikattosi kunnosta. Pätevät ja koulutetut ammattilaisemme laittavat kaiken kerralla kuntoon, ja työskentelevät aina huolellisesti jokaista yksityiskohtaa myöten. Olemme sitoutuneet korkeaan laatuun, ja tavoittelemme aina parhainta mahdollista asiakastyytyväisyyttä. Ota yhteyttä, ja anna meidän varmistaa varttikattosi toimivuus ja turvallisuus. Huollamme, varustelemme ja uusimme kattosi ennennäkemättömällä taidokkuudella ja aina oikealla asenteella!