Varttikatteen ja mineriittikaton käyttöikä sekä katon saneeraus

Varttikatteen ja mineriittikaton käyttöikä mietityttävät nyt monia. Nämä katot alkavat ikääntyä ja korjaustarpeet kasvavat. Mineriittikatteet tulivat markkinoille 1960-luvulla ja niiden kulta-aikaa kesti 1980-luvulle saakka. Tällöin ryhdyttiin kuitenkin kiinnittämään yleisesti huomioita asbestin terveyshaittoihin ja sen myötä varsinaiset asbestisementtikatteet poistuivat myynnistä. Varttikate on mineriittikatetta vastaava, myöhemmin usein jo asbestiton kuitusementtivaihtoehto. Monien mielestä sen ominaisuudet eivät kuitenkaan ole yhtä hyvät, kuin varsinaisen mineriittikatteen ominaisuudet. Aikanaanhan mineriittikate oli yksi parhaista katteista ja se on ollut hyvin kestävä kattomateriaali.

Toisinaan varttikate ja mineriittikate sekoitetaan keskenään, mutta varttikate on yleensä se uudempi ja todennäköisemmin asbestiton materiaali. Tuotemerkkejä ja valmistajia on kuitenkin ollut useita reilun kahden, lähes kolmen vuosikymmenen aikana. Tämän vuoksi nimitykset, koostumukset ja muut yksityiskohdat vaihtelevat aika paljon. Varttikate ja mineriittikate kuitenkin muistuttavat ulkonäöltään ja toimintaperiaatteeltaan tiilikatteita. Minerittiikattoja ja varttikattoja on asennettu noin 40-50 vuotta sitten. Nyt alkaakin olla niiden laajempi saneeraustarve ajankohtainen. Osa katoista on jo siinä kunnossa, että ne on pakko saneerata perusteellisesti ja vaihtaa niihin uusi vesikate. Jos mineriittikate käyttöikä ja varttikate käyttöikä täytyy arvioida, se riippuu siitä, kuinka kattoa on hoidettu ja ylläpidetty.

Varttikatteen ja mineriittikaton käyttöikä

Käyttöikä ja korjaustarpeet selville kuntokartoituksella

Jos rakennuksesi mineriittikaton käyttöikä tai varttikaton käyttöikä mietityttävät sinua niin voit aina tilata meidät tekemään katollesi kuntotarkistuksen. Se on hyvä keino selvittää katon todellinen kunto ja sen korjaustarpeet. Jokainen katto on oma kokonaisuutensa, sen kuntoon vaikuttaa asennusvuodesta riippumatta todella moni asia. Tärkeimpiä seikkoja katon kunnossa pysymisessä ja käyttöiän maksimoimisessa ovat katon säännöllinen ylläpito puhdistuksin ja korjauksin. Käyttöikään vaikuttavat kuitenkin hyvin monet asiat, kuten rakennuksen sijainti ja seudun sääilmiöt. Esimerkiksi maan eri puolilla vaikkapa pakkasten kovuus ja lumimäärä vaihtelee paljon, talvi onkin yksi kattoa erityisesti rasittava tekijä katteesta riippumatta. Erityisesti silloin, kun olet ostanut rakennuksen etkä tiedä kuinka aiempi omistaja on kattoa hoitanut, voi katon käyttöikää olla vaikea arvioida muuten kuin teettämällä meillä kunnon kattokatsastuksen.

Aina kun tulemme tekemään mitä tahansa kattotyötä katollesi, silmäilemme sen yleiskuntoa muiltakin osin. Jos korjattavaa tai huomioitavaa löytyy, saat tarjouksemme mahdollisista korjauksista.

Varttikatteen korjaus ja mineriittikattotyöt

Meillä varttikatteen korjaus ja saneeraus alkaa aina täydestä kuntokartoituksesta ja näytteenotosta, jolla selvitetään sisältääkö kate asbestia vai ei. Asiaa voidaan selvitellä muutenkin, muun muassa rakennusasiakirjoja tutkimalla. Aika harvoilla on kuitenkaan enää tallessa kymmeniä vuosia vanhoja tositteita siitä, minkä merkkistä katetta katolle on asennettu varsinkaan silloin kun rakennus on hankittu jo valmiina eikä sitä ole rakennettu itse. Rakennusmateriaalien tutkimus määrittää sen, kuinka varttikaton korjaus etenee. Jos asbestia löytyy, suoritetaan työt asbestilain määräämällä tavalla. Esimerkiksi työntekijöiden suojaus, viranomaisilmoitukset sekä rakennusjätteiden ja pesuvesien hävittäminen tapahtuvat säädetyn kaavan mukaisesti.

Mineriittikattojen asbesti mutkistaa korjaustöitä siksi, että Suomessa laki määrittää asbestin käsittelyä. Ihan syystä kyllä, sillä asbesti on todettu terveydelle vaaralliseksi ja sen päätymistä ihmisten ja ympäristön haitaksi pyritään nykyään minimoimaan kaikin mahdollisin keinoin. Asbestin käsittelyä säätelevän lain päivittäminen vuonna 2016 tarkensi myös asbestimateriaalien pesut asbestipurkutöiksi. Eli esimerkiksi juuri mineriittikatteiden pesutyöt kuuluvat nyt samaan luokkaan korjausten ja purkujen kanssa. Laki määrittää, että kaikkien ennen vuotta 1994 valmistuneiden rakennusten asbestimäärät tulee selvittää ennen niiden purkua -tai pesua- koskien siis myös pelkän katon purkua ja pesua. Tuon vuoden jälkeen asbestimateriaaleja ei oikeastaan markkinoilla ole liikkunut, joten tarkistamista ei uudemmilta rakennuksilta vaadita.

Varttikaton purkutyöt ja remontit vaativat tarkkaa sääntöjen noudattamista

Varttikattojen ja mineriittikattojen ikääntyminen on lisännyt näiden kattojen korjausmääriä. Suuri osa varttikatteista alkavat olemaan nyt niin huonossa kunnossa, että ne on jo pakko vaihtaa. Osa voi pärjätä vielä kunnon puhdistuksella ja uudella pinnoituksella, mutta pääpiirteittäin ne on jo saneerausta odottamassa. Kuluneen katteen vaihtaminen kokonaan uuteen kattoon alkaa olemaan kustannustehokkain ratkaisu. Suosittelemme katteenvaihtoa erityisesti niissä tapauksissa, joissa työ vaatii asbestilupia, kate on kauttaaltaan kärsinyttä eikä katon uusi pinnoittaminen enää tuo paljoa lisävuosia katolle. Tällöin uusi kate ratkaisee ongelmat jopa vuosikymmeniksi eteenpäin ilman asbestin painolastia.

Hyvin yleisiä ongelmia tarkistuskohteidemme vartti- ja mineriittikatteissa ovat olleet erilaiset katteen eroosioon liittyvät ongelmat sekä katon sammaloituminen. Ne liittyvätkin usein yhteen, sillä huokoiseksi muuttunut katteen pinta on hyvä kasvualusta sammaleelle ja sammal kuluttaa katteen pintaa vielä lisää. Tästä syntyy helposti eräänlainen oravanpyörä, vaikkakin hidas sellainen. Toinen ongelma, johon törmäämme melko usein on se, että mineriittilevyt ja varttikatteen levyt alkavat halkeilla. Tämäkin liittyy pintojen hapertumiseen, jonka vuoksi levy pääsee pikkuhiljaa imemään itseensä vettä. Kun vesi jäätyy ja sulaa se voi hajottaa lopulta levyn tai useita levyjä. Niitä on hieman vaikeampaa enää korvata, koska ihan vastaavia katteita ei enää markkinoilta löydy ja materiaalien sekoittelu tekee katosta melkoisen tilkkutäkin. Emme pidä sellaista kovin pitkän tähtäimen suunnitelmana, vaikka hätätilassa ja hyvin pienimuotoisesti se voi vielä toimia. Kun levyjä on katolla hajonnut jo lukuisia, on katteenvaihdon aika. Samalla pääsemme tutkimaan myös vuosikymmeniä vesikatteen alla piilossa olleen aluskatteen kunto.

Täyden palvelun kattoremontti meiltä

Ellei katteenvaihto ole sinulle tällä hetkellä mahdollinen ratkaisu esimerkiksi urakan hinnan vuoksi, voimme aloittaa katon läpikäynnin kuntokartoituksella ja sammaleenpoistolla. Näiden jälkeen on helpompi arvioida mitä toimenpiteitä voimme katolle tehdä ja onko se vielä korjattavissa. Vartti- ja mineriittikatolle on mahdollista tehdä pieniä kunnostuksia, läpivientien kunnostuksia ja erilaisia puhdistustöitä. Joissain tapauksissa näiden kattojen pinnoittaminen pesun ja sammaleenpoiston jälkeen maalaamalla on vielä mahdollista, jos kate on pinnan sangen yleisestä hapertumisesta huolimatta ehjä ja kunnossa. Tutkimme tilanteen kuitenkin aina kattokohtaisesti.

Kattoremontti Pro palvelee kaikissa kattoasioissa. Teemme myös kaikkien muiden katemateriaalien korjauksia, saneerauksia ja kattojen puhdistuksia. Saat meiltä kattojen maalaukset, sadevesijärjestelmien asennukset ja korjaukset. Lisäksi saat meiltä modernit katon turvatuotteet, katon tuuletusasennukset ja kaiken muunkin mitä rakennustesi katot tarvitsevat. Palvelemme vuoden ympäri koko maassa. Korjaamme ja saneeraamme kaikkia materiaaleja, kaiken mallisilla katoilla riippumatta siitä, millaisesta rakennuksesta on kyse.