Yläpohjan tuuletus kuntoon

Yksi yksinkertaisimmista keinoista pitää rakennus käyttökelpoisena ja terveenä pitkään on kunnollinen yläpohjan tuuletus. Sen yksinkertaisuudesta ja tärkeydestä huolimatta löydämme yläpohjan tuuletuksesta yllättävän usein puutteita. Esimerkiksi ilman virtaus ei ole riittävää, tuuletusaukkojen kunnosta ei ole huolehdittu tai niitä ei ole alun perinkään ollut riittävästi. Lisäksi katekerrosten väliset tuuletusvälit voivat olla puutteellisia, jolloin muun muassa harjakatolle ihanteellinen kaksinkertainen tuuletus sekä katteiden välissä että yläpohjassa jää liian heikoksi.

Ongelmia on voinut syntyä myös erilaisten remonttien yhteydessä. Esimerkiksi kylmän vinttitilan muuttaminen asuinkäyttöön on hyvin tyypillinen korjaus muun muassa rintamamiestaloissa. Remontin yhteydessä on kuitenkin voinut jäädä höyrysulut tekemättä ja tuuletus järjestämättä, sillä asuintilan korkeutta on usein pyritty maksimoimaan tuuletustiloja minimoimalla. Toimiva tuuletus esimerkiksi katteiden välissä on myös voinut tuhoutua jälkiasennusten, kuten uusien läpivientien yhteydessä. Yleisin tähän liittyvä ongelma on se, että tuuletusvälin yhtenäisyys kärsii ja väli tukkeutuu uusista läpivienneistä niin ettei ilma pääsekään enää liikkumaan vapaasti. Kattoremontti Pro tuntee onneksi kaikki yleisimmät ja useat vähän erikoisemmatkin ongelmat sekä keinot niiden ratkaisemiseen.

Pääsääntöisesti puutteet ovat onneksi korjattavissa ja ongelmat ratkaistavissa, käänny kattoremontti Pro:n puoleen niin saat kerralla asiantuntevan kokonaiskartoituksen kattosi tilanteesta ja sen mahdollisista korjaustarpeista. Saat kartoituksen yhteydessä aina kilpailukykyisen tarjouksen kunnostusten kuluista. Keskustelemme aina kanssasi työn aloittamisesta ja tehtävistä toimenpiteistä niin että työn laajuudesta ja aikataulusta ollaan yhteisymmärryksessä. Yläpohjan tuuletus on yksi seikka, johon tarkistuksessamme kiinnitetään huomioita ja meiltä löytyy keinoja ratkaista lähes kaikki ongelmat, jos ne vain ovat kiinni rakenteista ja materiaaleista. Kun on aika laittaa yläpohjan tuuletus kuntoon soita meille! Samalla saat kaikki kattoihin liittyvät palvelut puhdistuksista täyssaneerauksiin. Meillä teetetyistä töistä voit hakea kotitalousvähennyksiä, tarvittaessa meidän kauttamme voi hakea myös rahoitusta kulujen kattamiseen.

Yläpohjan tuuletus

Yläpohjan tuuletus harjalta toimii harjakatoilla

Harjakattoisissa rakennuksissa on mahdollista hoitaa yläpohjan tuuletus harjalta. Tuulettuvasta harjasta puhutaan, kun rakennuksessa on tavalla tai toisella toteutettu yhtenäinen tuuletusaukko rakennuksen harjalle eli katon korkeimpaan kohtaan. Se tietysti katetaan huolellisesti esimerkiksi harjapellillä, erityisillä harjatiilillä tai huopakatolla joko erillisellä huopakaistaleella tai pelitikatteen mukaisella harjapellillä. Harjatuuletin on yksi vaihtoehto jo uutta kattoa tehdessä, esimerkiksi huopakatteelle ja peltikatteelle on saatavilla ihan valmiita harjatuuletintuotteita, joita esimerkiksi Kattoremontti Pro asentaa. Mikäli katon harjatuuletus ei toimi, voimme korjata tilannetta saneerauksen yhteydessä muun muassa korottamalla kattotuoleja tai pelkkää harjaa. Näin saamme muodostettua rakennuksen harjalle yhtenäisen, harjan suuntaisen onton tilan, jossa ilma pääsee liikkumaan. Harjatuuletuskin vaatii toimiakseen sen, että räystäältä harjalle kulkeva tuuletusväli on myös riittävä ja yhtenäisesti muodostunut, niin että ilma pääsee liikkumaan ylöspäin vaivatta. Suunnitellessamme harjatuuletusta uuteen tai saneerauskohteeseen, huomioimme koko katteen tuuletusvälin, koska se on oleellinen osa toimivaa harjatuuletusta.

Erityisesti niin kutsutun kondenssiveden poistossa harjatuuletus on mitä käytännöllisin ratkaisu. Esimerkiksi peltikate itsessään kondensoi vettä, vastaavaa taipumusta on myös tiilikatteella ja lievempää kondensoitumista tapahtuu myös muilla katteilla. Kondensoituminen tarkoittaa siis ilmassa höyryn muodossa ylöspäin kohoavan kosteuden tiivistymistä pinnalle, jolloin se muuttuu jälleen nestemäiseksi. Silloin se on vaarassa aiheuttaa kosteusvaurioita satamalla alas muun muassa eristeisiin tai puupinnoille, jotka imevät kosteutta itseensä. Harjatuuletus ajaa kosteuden tehokkaasti katteiden välistä ylöspäin ja haihduttaa veden ilman, että se pääsee imeytymään tai muuttumaan lätäköiksi mihinkään. Näin kosteus haihtuu harmittomasti, eikä aiheuta riskiä lahoamisesta, homeesta tai ei-toivotuista mikrobikasvustoista.

Meille katon kuntokartoitus ja vanhojen rakenteiden tutkimus on oleellinen osa kattosaneerauksen suunnittelua. Näin saamme selvyyden siitä, onko katolla toimimattomia rakenteita, kuten esimerkiksi puutteellisesti toimiva harjatuuletus. Kartoituksen pohjalta voimme tehdä katollesi parhaan mahdollisen korjaussuunnitelman, joka huomioi juuri sinun kattosi erityispiirteet ja -tarpeet.

Tuuletusaukot harjalla tarkoittavat poistoaukkoja, joita vastaavat korvausilma-aukot puolestaan räystäällä. Eli tuuletus on järjestetty lappeen suuntaisesti niin, että ilma kulkee yhteisiä tuuletusaukkoja pitkin räystäältä harjalle tuulettaen katteidenvälisen kerroksen hyvin. Tarvittaessa asennamme myös alipainetuulettimet, joiden poistoventtiilit on myös tapana asentaa katon harjalle. Alipainetuulettimet ovat käteviä silloin, kun ilma ei syystä tai toisesta itsestään pääse liikkumaan kyllin sujuvasti tuuletusvälissä. Esimerkiksi tilanpuute ja siitä johtuva liian matala tuuletusväli voi lisätä kosteusvaurioiden riskiä ja vaatia tilanteen korjaamista alipainetuulettimilla, jotka toimivat myös sillä periaatteella, että ilma kulkee räystäältä harjalle. Myös yläpohjan mahdollisen alipainetuuletuksen hoidamme niin, että poistoaukot tulevat ulos katon harjalta. Sijoitamme yläpohjan varsinaiset tuuletusaukot joko mahdollisimman ylhäälle harjan kärkeen rakennuksen päätyihin tai vaihtoehtoisesti katon harjalle. Harjakatossa harjaa voidaan siis käyttää hyvin monimuotoisesti tuuletuksen järjestämiseen, jolloin poistoilma pääsee tavalla tai toisella harjan kautta poistumaan vieden mukanaan ylimääräisen kosteuden.

Tuuletusaukkojen huolto ja pudistus rutiinitoimenpiteenä

Tuuletusaukkojen huolto ja puhdistus kuuluvat rutiinitoimenpiteisiin, joita olisi hyvä tehdä säännöllisesti. Vaikka asia saattaa tuntua mitättömän pieneltä ja näin toisarvoiselta, voivat tuuletusaukkojenkin toimimattomuuden vuoksi tulevat vaurioita ja korjauskulut olla yllättävän suuria. Ennakoimalla, korjaamalla pikkuvikoja ja puhdistamalla säästyy rahaa ja huolia, myös näennäisen pienissä yksityiskohdissa. Kaikki erilaiset venttiilit, aukot ja muut tuuletukseen liittyvät läpiviennit katoissa ja seinissä tulisi ensinnäkin suojata niin, ettei niihin pääse kertymään esimerkiksi puiden lehtiä tai muuta roskaa. Ne voivat olla myös hyvin houkuttelevia pesäkohteita linnuille, oraville ja hyönteisille. Pesimisellä voi olla kohtalokkaat seuraukset, sillä tuuletusaukot ja muut ilma-aukot tukkeutuvat täysin eikä ilma pääse kulkemaan niiden kautta suunnitellusti.

Toinen suojauksen syy on se, että aukkojen tarkoitus on lopulta haihduttaa ylimääräinen kosteus. Niistä ei saisi päästä sisään vettä ja lunta. Eli jonkinlaiset ritilät, verkot ja hatut ovat tarpeen tuuletusaukkojen suojaamiseksi. Niiden kuntoa ja siisteyttä tulisi myös tarkistaa niin että kaikki toimii ihanteellisesti. Tuuletusaukot ja ulostulot eristeineen ja suojineen on kätevä käydä läpi aina samalla, kun ylipäätään tekee tai teettää kattotarkistusta. Kattoremontti Pro tarkistaa ne aina, kun tekee kuntokartoitusta katolle.

Yläpohjan tuuletuksen mitoitus oikein pitää katon kunnossa

Rakentaessa ja saneeratessa yläpohjan tuuletuksen mitoitus on syytä laskea huolellisesti. Mitoitukseen vaikuttaa erityisesti rakennuksen koko, mutta myös rakennuksen muoto, rakennusmateriaalit sekä kattotyyppi otetaan tuuletuksen suunnittelussa huomioon. Esimerkiksi alipainetuuletusta käytettäessä tuulettimien määrään vaikuttaa suoraa rakennuksen neliömäärä, suurpiirteisesti suositus onkin yksi Ø 110 mm alipainetuuletin per 100–150 kattoneliömetriä. Ihan tarkka alipainetuulettimien määrä ratkaistaan kuitenkin tapauskohtaisesti, eli jos rakennus sitä vaatii, voi 150 neliön katolla olla joko yksi tai kaksi alipainetuuletinta. Katon rakenteelliset ratkaisuthan vaihtelevat esimerkiksi katon mallin mukaan, katon jyrkkyys ja malli vaikuttavat yläpohjan tuuletuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Asiantuntemuksesta ja työkokemuksesta on runsaasti hyötyä tällaisten seikkojen arvioimisessa, kumpaakin löytyy sekä koulutuksen että käytännön kokemuksen kautta Kattoremontti Pro:lta.

Yleisellä tasolla puhutaan hyvin ja huonosti tuulettuvista rakenteista. On tavallista rakentaa jyrkät katot hyvin tuulettuviksi. Varsinkin silloin, kun vedeneristyksen alla on puurakenne tai muu suhteellisen homeherkkä materiaali, on hyvin tuulettuvan rakenteen tekeminen yleisesti suositeltavaa. Sitä käytetäänkin meidän kattosaneerauksissamme aina tarpeen mukaan. Heikosti tuulettuvat rakenteet puolestaan löytyvät useammin laajarunkoisista ja loivakattoisista rakennuksista. Näissähän toteutamme vedeneristyksen niin, että se on joko täysin kiinni lämpöeristeissä tai hyvin lähellä niitä. Tällöin järjestämme tuuletuksen eri keinoilla muun muassa lämpöeristeitä urittamalla, mahdollisilla alipainetuulettimilla sekä räystäiden tuuletusrakosilla. Höyrysulku on oleellinen kummassakin tapauksessa ja siihen kiinnitetään Kattoremontti Pro:lla aina huomioita. Erityisesti höyrysulun rooli korostuu heikosti tuulettuvien rakenteiden kohdalla. Niiden tapauksessahan alhaalta höyrynä tulevan kosteuden riskit ovat varteenotettava uhka rakennuksen käyttökelpoisuudelle.

Yläpohjan homevaurioiden ehkäiseminen sopivalla tuuletuksella

Yksi yläpohjan vakavimmista mahdollisista ongelmista on home. Homeen muodostuminen vaatii sopivia olosuhteita, eikä pelkkä vesi aina riitä homeongelman kehittymiseen. Kun yläpohjan ja katon katteidenkin väliset tuuletukset toimivat, vesi pääsee haihtumaan tehokkaasti kahdessakin eri vaiheessa. Riski kasvaa, jos vain toinen tuuletus toimii kunnolla tai pahimmillaan toinen ei toimi ollenkaan. Voimme kuitenkin lohduttaa, että hometta ei synny päivissä, eli yksittäinen vuoto nopeasti korjattuna ja hyvällä välikaton tuuletuksella ei vielä tarkoita automaattisesti homevaurioita. Silloin kun vettä pääsee yhdellä kertaa runsaasti läpi vesikatteesta, se todennäköisesti näkyy nopeasti myös asuintiloissa, esimerkiksi katossa ja seinissä. Siihen on helppo reagoida ja ongelma saadaan luultavasti ratkaistua ajoissa. Homeen syntymisen kannalta riittävä vuoto, joka ei kuitenkaan leviä asuintilaan asti, sekä heikko tuuletus kyllin pitkän ajan kanssa ovat ihanteellinen yhdistelmä.

Mitä pidempään esimerkiksi vuodot jäävät huomaamatta ja korjaamatta, sitä enemmän vettä ehtii päästä vesikatteen vaurioiden tai vaikkapa tiivistämättömien läpivientien kautta katon rakenteisiin. Samalla myös todennäköisyys yhä laajempiin kosteus- ja homevaurioihin kasvaa. Tässä on yksi tärkeimmistä syistä sille, miksi yläpohjan kuntoa tulisi säännöllisesti tarkistaa ja miksi me tarkistamme sen aina. Kun ongelmat havaitaan ja korjataan ajoissa, ei hometta ja lahovaurioita edes ehdi syntyä. Silloinkin kun vahinko on jo ehtinyt tapahtua, pystymme rajaamaan ja ratkaisemaan ongelmat sitä todennäköisemmin, mitä nopeammin pääsemme niihin käsiksi.

Homevauriot ovat yksi asia, joita epäillessä on parasta kääntyä ammattilaisen eli meidän puoleemme empimättä. Kun tutkimme rakenteita, teemme silmämääräisen tarkastuksen ohessa tarvittaessa myös kosketusmittauksia. Joskus joudumme aukomaan myös rakenteita, jotta saamme selville, mitä pintakerrosten välillä on meneillään. Kun pääsemme korjauksiin, on meidän vaurioituneen ja homeen saastuttaman materiaalin purkamisen ohessa selvitettävä, mistä kosteus on päässyt sisään. Myös se ja korjataan, ettei ongelma pääse uusiutumaan. Ammattilaisilta löytyy joitain keinoja rakennuksen pelastamiseksi ja kunnostamiseksi. On kuitenkin tärkeää ryhtyä työhön heti ja asiantuntemuksella, kun homeongelmia edes epäillään.