Huvilan kattoremontti on ammattilaisten hommaa

Huvilan kattoremontti tulee tavallisimmin ajankohtaiseksi vesikatteeseen tai katon muihin elementteihin kulumisen myötä syntyneiden laajempien vaurioiden vuoksi. Tällöin täsmäkorjauksilla ei välttämättä enää saavuteta riittävän laadukasta lopputulosta ja katolla  sitä ”täsmäkorjattavaa” voi riittää liiankin kanssa.  Huvilan katon laittaminen kerralla kuntoon on pitemmän päälle taloudellisin vaihtoehto ja tuo helpotusta huolto- ja korjaustoimiin pitkäksi ajaksi eteenpäin antaen samalla mielenrauhan, kun ei tarvitse valvoa öitä vesikatteen tiiviyttä ja säänkestävyyttä pohtien.

Mikä sitten on oikea aika huvilan kattoremontille ja miten se tehdään? Ammattilaisen paikan päällä tekemän katselmuksen pohjalta omistaja saa aina arvokasta tietoa oman kattonsa yleistilanteesta, mikä helpottaa tilannearvioita. Joskus huvilan katon kunnollinen huolto ja täsmäkorjaukset vielä riittävät, joskus taas on edullisempaa katteen tiiviyden varmistamiseksi remontoida ainakin hyvin kuluneet vesikatteen osat.  Meillä Kattoremontti Prossa on ammattiosaamista ja vuosien kokemus erilaisista katoista ja tarjoamme osaamisemme kattoremonttia suunnittelevien huvilanomistajien käyttöön auttaen mm. eri vaihtoehtojen vertailussa.

Huvilan kattoremontti

Kun katon korjaus tai huolto ei enää  tahdo riittää – ja kulutkin tuntuvat vain vuosi vuodelta nousevan

Kaikella on aikansa, niin valitettavasti on myös rakennusten vesikatteilla. Kun huvilan katon korjaus ja huolto ei enää tunnu riittävän takaamaan katon vedenpitävyyttä ja säänkestävyyttä, on vesikate vääjäämättä tulossa elinkaarensa päähän. Normaalin kattohuollon lisäksi tämän tästä ilmenevä välitön korjaustarve alkaa tuntua jo kukkarossakin. Siinä tilanteessa kannattaa jo harkita hiukan mittavampaa kattoremonttia koko rakennusta suojaavan ”kruunun” kuntoon saattamiseksi.

Tyypillisiä toimenpiteitä huvilan kattoremontissa ovat vesikatteen ja katon turvatuotteiden sekä sadevesijärjestelmän uusimiset. Vesikatteen uusimisen yhteydessä rakennuksen sijainnista, katteen tyypistä sekä katon rakenteellisista seikoista ja rakennuksen korkeudesta hiukan riippuu, millaisesta operaatiosta kattoremontissa on kyse. Mitä korkeampi ja jyrkempi katto ja mitä enemmän kattoläpivientejä, sitä vaativammasta operaatiosta yleensä on kyse. Hyvin jyrkkien kattojen kanssa työskenneltäessä omat haasteensa tuo materiaalien siirtely katolle ja sieltä pois sekä asentajien turvallisen työskentelyn takaaminen.

Vesikatteen uusimisen yhteydessä on usein kätevintä ja taloudellisesti kannattavinta uusia myös kuluneet kattoturvatuotteet (tikkaat, kattosillat, lumiesteet jne.) sekä huonokuntoiset sadevesikourut ja syöksytorvet. Osittain lahojen tai pahasti ruostuneiden kattotikkaiden ja -siltojen asentaminen uusittuun katteeseen on jo ajatuksenakin absurdi – ja muodostaa turvallisuusriskin kaikille katolla huoltotoimissa liikkuville. Kulunut ja huonokuntoinen sadevesijärjestelmä puolestaan ei välttämättä suoriudu enää tehtävästään, eli ohjaa vettä pois rakennuksen välittömästä läheisyydestä, ja on siten riski koko rakennukselle ja sen arvolle. Hyväkuntoisen sadevesijärjestelmän osalta kunnollinen puhdistus tietysti riittää takaamaan veden esteettömän virtauksen pois katolta ja talon vierustoilta.

Jokainen katto on yksilö ja vesikatteen kuluminenkin on siten riippuvainen monista eri tekijöistä, kuten rakennuksen sijainnista, vallitsevista sääolosuhteista, käytetyistä materiaaleista, tehdyn asennustyön laadusta, huolto- ja korjaustoimien säännöllisyydestä jne. Remontointitarpeen suunnittelussa on terveen järjen lisäksi hyvä käyttää apuna alan asiantuntijaa arvioimassa katon tilannetta ja tuomassa esille eri vaihtoehtoja juuri oman katon kuntoon saattamiseksi. Yhdessä Kattoremontti Pro ammattilaisemme kanssa vaihtoehtoja on helpompi vertailla kuin yrittää yksin selvittää kaikkea mahdollista asiaan liittyvää.

Kattoremontti Pro remontoi, korjaa ja huoltaa kaiken katollasi

Alan ammattilaisista koostuvaan joukkoomme kuuluu kokeneita ammattilaisia katon huollon, korjauksen ja remontoinnin eri osa-alueilta, minkä vuoksi tarjoamme asiakkaillemme aina kussakin toimeksiannossa tarvittavaa parasta osaamista. Laajan osaajaverkoston kautta pystymme myös tarjoamaan kaikki kattotöihin liittyvät toimeksiannot avaimet käteen -periaatteella. Ja tarvittaessa vielä laajennamme työnkuvaa asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Esimerkiksi karsimme tarvittaessa huvilan kattoa roskaavaa puustoa tai asennamme huvilallenne aurinkopaneelit.

Yksityishenkilöiden on hyvä muistaa verotuksessa tehtävän kotitalousvähennyksen mahdollisuus kaikista katon remonttitöistä aiheutuneiden työkulujen osalta. Huvilan kattotöiden yhteydessä syntyvien kustannusten kattamiseksi voimme omille asiakkaillemme tarjota myös rahoitusmahdollisuutta. Kattoremontin suunnittelu kannattaakin aloittaa ottamalla yhteys asiantuntijaamme ja sopia paikan päällä tapahtuvasta katselmuksesta.