Sisäkatto vuotaa? Kattoremontti Pro auttaa kiperämmässäkin tilanteessa!

Kattovuodon sattuessa kannattaa apua pyytää nopeasti, sillä viivyttely tai vuodon sivuuttaminen yleensä maksimoivat vahinkojen ja kustannuskulujen määrän. Kun sisäkatto vuotaa, havaitaan vuodot yleensä selkeästi esiintyvän vuodon tai kosteuden ilmaantumisena sisäkaton ja yläseinän rajapinnoille. Vuodon havaitessasi ota mahdollisimman pian yhteyttä Kattoremontti Prohon. On tärkeää selvittää, kuinka laajalle pinta-alalle vuodot mahdollisesti sijoittuvat, ja mitä pikaisemmin katon vuoto-ongelmaan saadaan apua, jäävät vahingot ja kustannuksetkin pienemmiksi. Sisäkatosta vuotaa vettä tavallisesti katon saumakohdista tai savupiipun juuresta. Kattoremontti Pro auttaa sinua ja kattoasi selvittämällä vuodon syyt ja korjaamalla mahdolliset, jo syntyneet vauriot kuntoon.

Kattovuotoa ei kannata kuitenkaan pelästyä liiaksi: Kattoremontti Prolla on taatusti toimivat konstit ja ammattitaitoinen työote katon vuoto-ongelmien taltuttamiseen. Vuodon laadusta ja esiintyvyydestä kattorakenteissa riippuu, kuinka iso operaatio sisäkaton vuodon korjaaminen tulee olemaan. Voi olla, että vuodon on aiheuttanut vesikatossa oleva reikä, josta vesi ja kosteus pääsevät sisään rakenteisiin. Tällöin on mahdollista paikata katossa oleva reikä täsmäkorjauksen avulla ja vaihtaa kastuneet eristevillat uusiin. Vuoto-ongelman tilanne selviää parhaiten, kun alan ammattilainen tarkistaa tilanteen ja tekee vauriosta huolellisen arvion. Tarkka tilannearvio on tarpeen, jotta kattoon osataan kohdistaa oikeat korjaustoimenpiteet. Näin voit olla varma, että vuodot saadaan kuriin ja kattosi tulee kuntoon.

Sisäkaton vuoto on onneksi helposti jo silmin havaittavissa, mutta aina eivät mahdolliset vakavatkaan vuodot tule näkyviin. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun kiinteistön vesikatto vuotaa. Ainoa varma keino havaita mahdolliset vuodot ovat vuosittain tapahtuvat säännölliset kuntotarkastukset. Kuntotarkastuksessa kattoalan ammattilainen tarkistaa koko katon kunnon, rakenteet ja katon välipohjat. Huoltotarkistus on suositeltavaa suorittaa vuosittain keväällä, kun lumet ovat sulaneet tai syksyllä sateiden väistyessä talven tullen. Kattoremontti Pro hoitaa ja tarkastaa katon aina moitteettomasti ja tarkasti. Vaikka katollasi hoidettava toimenpide olisi pienikin, me tarkastamme samalla koko katon tilanteen. Kattovuodon korjaamista ei kannata lykätä myöskään tiukemman rahatilanteen vuoksi, sillä meiltä saat kätevät rahoitusmahdollisuudet. Tutustu joustaviin rahoitusmahdollisuuksiimme sivujemme kautta. Unohtaa ei sovi myöskään kotitalousvähennystä, johon olet oikeutettu teettäessäsi työn alan ammattilaisella.

Sisäkatto vuotaa

Sisäkaton vuoto on vakava kuntoriski ja syytä ottaa vakavasti – hälytä Kattoremontti Pro apuun, ja kattosi kiittää!

Sisäkaton vuoto on aina vakavasti otettava riski, johon kannattaa reagoida mahdollisimman nopeasti. Pitkittyessään vuotovahingot aiheuttavat homevaurioita, jotka huonontavat ilmanlaatua merkittävästi ja aiheuttavat myös huolestuttavia terveysriskejä. Vuoto saattaa johtua monesta eri syystä. Yleisimpiä syitä ovat kuitenkin keväällä lumen ja jään sulaessa ilmaantuvat viat, kun katon yläpohjaan ja sen rakenteisiin kertynyt jää sulaa aiheuttaen veden valumisen rakennuksen sisätiloihin. Suurimmillaan sulavan jään ja veden aiheuttama rasitus saattaa olla jopa satoja litroja. On myös mahdollista, että pakkaslumi työntyy räystäiden kautta katon yläpohjaan, ja aiheuttaa yläpohjassa sulaessaan ongelmia katon rakenteille.

Sisäkatosta tippuu vettä yleensä katonrajaan ja seinien rakenteisiin. Sisäkaton vuodot voivat aiheuttaa vähintäänkin pintavaurioita kiinteistön sisätiloihin, kuten värimuutoksia seinäpintoihin sekä maalipintojen irtoilemista. Vuodot voivat myös aiheuttaa niin sanottuja vesipusseja sisätiloihin ja suoranaista veden valumista ja pisarointia seinärakenteita pitkin riippuen vuodon voimakkuudesta. Vahingot voivat siis paisua suuriksikin, ellei ongelmiin puututa ajoissa. Sisäkaton vuodon selvittäminen on syytä jättää osaavan ammattilaisen käsiin, sillä alan ammattilainen tietää miten toimia haastavammassakin tilanteessa. Kattoremontti Pro ei jätä sinua pulaan kosteusvaurion kanssa, vaan selvitämme ongelman syyn ja kartoitamme kuhunkin tilanteeseen parhaiten soveltuvat korjausratkaisut.

Sisäkaton vuodon korjaus vaatii onnistuakseen ammattimaiset otteet ja laadukkaat materiaalit. Kattoremontti Pro takaa sinulle koko paketin, sillä meidän käsissämme katostasi tulee taas uudenveroinen. Luovuta kattohuolesi siis meidän harteillemme, me hoidamme kattosi jälleen vedenpitäväksi – luotettavasti!

Kattoremontti Pro hoitaa ammattirutiinilla kaikki kattovuodot laidasta laitaan

Kattovuodon tarkastaminen ja paikallistaminen sujuu kattoalan ammattiosaajalta järjestelmällisesti ja luontevalla ammattirutiinilla. Tarkastamme kaikki mahdolliset kattovuotoon vaikuttavat tekijät ja selvitämme vuodon syyn, jotta voimme tyrehdyttää vuodon alkutekijöihinsä. Paikkaamme ja kunnostamme vuotokohdan pitävästi ja laadukkaita materiaaleja käyttäen. Kattoremontti Prohon voitkin turvata kuin kattoalan tähtikirurgiin, sillä meidän otteessamme kattosi todella uudistuu ja vahvistuu elementtejään myöten. Kattovuodon korjaus etenee vuotosyyn löytymisen jälkeen kuivattamalla kosteudelle altistuneet rakenteet. Vuodolle altistuneiden rakenteiden perusteellinen kuivatus on hyvin tärkeää, sillä ylimääräinen kosteus voi päästä aiheuttamaan lisää ongelmia homekasvustojen muodossa. Jos rakenteiden kuivatus jää puolitiehen tai se ei jostain muusta syystä onnistu kunnolla, on vaarana vuotojen jatkuminen edelleen ja rakenteiden jatkuva altistuminen kosteudelle. Kattoremontti Pro pitää varmasti huolen siitä, että kattosi toimii taas moitteettomasti.

Katon korjaus kokonaisuudessaan saattaa tulla ajankohtaiseksi, mikäli vuoto tai vuodot ovat jostakin syystä saaneet jatkua pitkään, tai vuotoalue on laajemmalle levinnyt. Jos katto on lisäksi melko vanha, on kattava kattoremontti yleensä enemmän kuin tarpeen. Kattoremontissa koko vesikate ja aluskate puretaan. Tämän jälkeen katto rakennetaan alusta, jolloin saat täysin uuden ja kattoalan konkareiden rakentaman katon pääsi päälle. Asiakkaanamme saat aina nauttia markkinoiden laadukkaimmasta kattopalvelusta- ja tuloksesta.

Katon paikkaus akuutista vuotokohdasta tulee kysymykseen, mikäli vuoto ei ole levinnyt laajemmin kattorakenteisiin. Paikkaus on yleensä melko nopea toimenpide, ja edellyttää muiden kattorakenteiden moitteetonta kuntoa. Kun kyse on pienemmästä kattovuodosta ja ongelma on korjattavissa täsmäkorjauksella ja paikkauksella, johtuu ongelma yleensä pelkästään yläpohjan vesieristeiden aiheuttamista lievemmistä häiriöistä. Kattotyyppi vaikuttaa myös paikkauksen käyttämiseen huoltotoimenpiteenä, sillä pelti- ja huopakatoille paikkaus suoritetaan yleensä vesikatteen paikkailuna. Tiilikatolla puolestaan keskitytään aluskatteen korjaamiseen, ja tiilikatteen läpi tunkeutunut vesi pyritään ohjaamaan pois katolta. Kastuneiden villojen uusiminen on suoritettava välittömästi katon paikkauksen ja/tai kuivatuksen jälkeen, sillä villojen pitää luonnollisesti ja hyvin toimiakseen olla kuivat ja materiaaliltaan kattotyyppiin sopivat. Kattoremontti Pro hallitsee jokaisen kattotyypin mukanaan tuomat haasteet, ja suoriutuu niistä harjaantuneella ammattitaidolla.

Muista myös muut kattotyöt: Kattoremontti Pro hoitaa ja korjaa kaikki kattoosi liittyvät ongelmat

Kattoremontti Pro hoitaa ja huoltaa ammattitaidolla kaikki kattoon liittyvät ongelmatilanteet ja vuosihuollot. Meiltä löytyy niin katon uusimiseen kuin tarpeellisiin kattovarusteisiinkin liittyvät palvelut, sekä laadukkaat peltisepäntyöt. Kun pyydät meidät huoltamaan kattoasi, voit olla varma, että kattosi tulee kunnostettua mitä parhaimmalla tiedolla ja taidolla. Hyvin huollettu katto ylläpitää ja nostaa koko rakennuksen myyntiarvoa, ja luo kaivattua turvallisuutta asukkaidensa arkeen. Ethän tingi kattosi turvallisuudesta ja toimivuudesta, sillä kattosi on koko kiinteistösi kruunu.